Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Høst - lærer Annfrid Rosøy Steele - Førsteamanuensis

Annfrid Rosøy Steele

Timeplan for Annfrid Rosøy Steele - Førsteamanuensis i uke 37
Uke 37
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
07.09.2020
08:15-10:00 LER-3001-1 Undervisning felles
UNDERV: Digital felles undervising
O.J. Hembre
A.R. Steele
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
Møter for PEL på GLU 1-7 og 5-10
S-E. Andreassen
K.E.W. Bjørndal
O.J. Hembre
R.E. Jakhelln
R. Johansen
L. Rønningsbakk
A.R. Steele
Y. Sørensen
A. Unhjem
Onsdag
09.09.2020
08:15-10:00 LER-3002-1 Undervisning
O.J. Hembre
A.R. Steele
10:15-12:00 TEO-H4 4.213
LER-3002-1 Gruppe 4
O.J. Hembre
A.R. Steele
12:15-14:00 ILP 1.042
LER-3002-1 Gruppe 3
O.J. Hembre
A.R. Steele
14:15-16:00 TEO-H5 5.302
LER-3001-1 Gruppe 1
O.J. Hembre
A.R. Steele
Torsdag
10.09.2020
08:15-10:00 ILP 2.051
LER-3002-1 Gruppe 1
O.J. Hembre
A.R. Steele
10:15-12:00 ILP 2.051
LER-3001-1 Gruppe 2
O.J. Hembre
A.R. Steele
12:15-14:00 ILP 2.051
LER-3002-1 Gruppe 2
O.J. Hembre
A.R. Steele