Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Høst - lærer Christopher Loe Olsen - Universitetslektor

Christopher Loe Olsen

Timeplan for Christopher Loe Olsen - Universitetslektor i uke 33
Uke 33
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
12.08.2020
09:00-13:00 TEO-H1 1.820-AUD1
PFF-1020-1 Forelesning
Oppstart lektorutdanningen 8-13
G. Gabrielsen
M. Jensen
T.L. Larsen
C.L. Olsen
A. Strandbu
G.W. Vedeler
13:15-15:00 TEO-H1 1.820-AUD1
PFF-2020-1 Forelesninger
Oppstartsmøte

 Opptak+live
H.V. Busch
A.B. Fyhn
G. Gabrielsen
A. Heggelund
M. Jensen
T.B. Jensen
H-G. Køller
L.I. Landsem
K. Nordman-Strand
C.L. Olsen
M. Saus
G.W. Vedeler
Torsdag
13.08.2020
09:15-15:00 PFF-2020-1 Forelesninger
Tur til Tromsdalen. Sjekk Canvas for mer info
H.V. Busch
A.B. Fyhn
G. Gabrielsen
A. Heggelund
T.B. Jensen
H-G. Køller
L.I. Landsem
K. Nordman-Strand
C.L. Olsen
M. Saus
Timeplan for Christopher Loe Olsen - Universitetslektor i uke 34
Uke 34
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
20.08.2020
11:15-12:00 SVHUM B1004
PFF-2029-1 Gruppe A C.L. Olsen
12:15-13:00 SVHUM B1004
PFF-2029-1 Gruppe C C.L. Olsen
13:15-14:00 SVHUM B1004
PFF-2029-1 Gruppe B C.L. Olsen
Timeplan for Christopher Loe Olsen - Universitetslektor i uke 35
Uke 35
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
26.08.2020
08:15-10:00 PFF-2029-1 Forelesninger C.L. Olsen
Fredag
28.08.2020
12:15-14:00 PFF-2029-1 Forelesninger C.L. Olsen
Timeplan for Christopher Loe Olsen - Universitetslektor i uke 36
Uke 36
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
01.09.2020
12:15-16:00 SVHUM A3019
PFF-5028-2 Undervisning C.L. Olsen
Onsdag
02.09.2020
12:15-14:00 SVHUM C1003
PFF-5028-2 Undervisning C.L. Olsen
Fredag
04.09.2020
14:15-16:00 PFF-2029-1 Forelesninger C.L. Olsen
14:15-16:00 ILP 2.056
BOOKING- Booking JOT003 C.L. Olsen
Timeplan for Christopher Loe Olsen - Universitetslektor i uke 37
Uke 37
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
09.09.2020
08:15-10:00 PFF-2029-1 Forelesninger C.L. Olsen
08:15-10:00 ILP 1.058
BOOKING- Booking JOT003 C.L. Olsen
Fredag
11.09.2020
10:15-12:00 PFF-2029-1 Forelesninger C.L. Olsen
10:15-12:00 ILP 2.064
BOOKING- Booking JOT003 C.L. Olsen
Timeplan for Christopher Loe Olsen - Universitetslektor i uke 38
Uke 38
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
15.09.2020
12:15-14:00 ILP 1.058
BOOKING- Booking JOT003 C.L. Olsen
12:15-14:00 PFF-2029-1 Forelesninger C.L. Olsen
Timeplan for Christopher Loe Olsen - Universitetslektor i uke 39
Uke 39
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
21.09.2020
10:00-12:00 ILP 1.043
BOOKING- Booking JOT003
Møte PPU-A
B-O. Andreassen
A. Birkeland
E. Fretelliere
G. Gabrielsen
A. Heggelund
M. Jensen
T.B. Jensen
S. Karlsen
H-G. Køller
A.B. Larsen
T. Lund
K. Nordman-Strand
C.L. Olsen
J. Ottem
M. Saus
L. Sveen
13:00-15:00 ILP 2.005
BOOKING- Booking JOT003
Møte lektorutdanningen 8-13
B-O. Andreassen
A. Birkeland
H.V. Busch
E. Fretelliere
A.B. Fyhn
G. Gabrielsen
A. Heggelund
M. Jensen
T.B. Jensen
H-G. Køller
L.I. Landsem
A.B. Larsen
R.I. Larsen
T.L. Larsen
K. Nordman-Strand
C.L. Olsen
J. Ottem
M. Saus
A. Strandbu
G.W. Vedeler
T. Wara
Torsdag
24.09.2020
10:15-11:00 ILP 1.042
PFF-2029-1 Gruppe A C.L. Olsen
11:15-12:00 ILP 1.042
PFF-2029-1 Gruppe C C.L. Olsen
12:15-13:00 ILP 1.042
PFF-2029-1 Gruppe B C.L. Olsen
Timeplan for Christopher Loe Olsen - Universitetslektor i uke 40
Uke 40
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
29.09.2020
12:15-16:00 SVHUM A3019
PFF-5028-2 Undervisning C.L. Olsen
Timeplan for Christopher Loe Olsen - Universitetslektor i uke 44
Uke 44
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
30.10.2020
10:15-12:00 ENG-3051-1 Lecture/seminar C.L. Olsen
Timeplan for Christopher Loe Olsen - Universitetslektor i uke 45
Uke 45
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
06.11.2020
10:15-12:00 ENG-3051-1 Lecture/seminar C.L. Olsen
Timeplan for Christopher Loe Olsen - Universitetslektor i uke 46
Uke 46
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
10.11.2020
08:15-10:00 ENG-3051-1 Lecture/seminar C.L. Olsen
12:15-16:00 SVHUM A3019
PFF-5028-2 Undervisning C.L. Olsen
Timeplan for Christopher Loe Olsen - Universitetslektor i uke 47
Uke 47
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
17.11.2020
08:15-10:00 ENG-3051-1 Lecture/seminar C.L. Olsen
Fredag
20.11.2020
10:15-12:00 PFF-2029-1 Forelesninger C.L. Olsen
12:15-14:00 ILP 1.058
BOOKING- Booking JOT003 C.L. Olsen
Timeplan for Christopher Loe Olsen - Universitetslektor i uke 48
Uke 48
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
27.11.2020
10:15-12:00 ENG-3051-1 Lecture/seminar C.L. Olsen