Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Høst - lærer Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor

Eirin Gamst-Nergård

Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 33
Uke
33
Mandag
10.08.2020
Tirsdag
11.08.2020
Onsdag
12.08.2020
Torsdag
13.08.2020
Fredag
14.08.2020
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.042
BLU-1004-1 Gruppe 1
E. Gamst-Nergård
 
09:00        
10:00      
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.042
BLU-1004-1 Gruppe 3
E. Gamst-Nergård
 
11:00        
12:00          
13:00      
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00
BLU-1004-1 Felles seminar
FOR: Felles digitalt seminar
E. Gamst-Nergård
 
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.042
BLU-1004-1 Gruppe 2
E. Gamst-Nergård
 
15:00      
16:00          
Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 34
Uke
34
Mandag
17.08.2020
Tirsdag
18.08.2020
Onsdag
19.08.2020
Torsdag
20.08.2020
Fredag
21.08.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 ILP 1.006
BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Introduksjon
E. Gamst-Nergård
R. Larsen
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-1005-1 Forelesning
Tur til Tromsdalen
A.L. Bakke
N.H. Dønnem
L. Frantzen
E. Gamst-Nergård
B. Karlsen
C.H. Moen
T.K. Vårnes
M. Wiik
12:15-14:00 ILP 1.005
BLU-2016-1 Undervisning
E. Gamst-Nergård
14:15-16:00 ILP 1.005
BLU-2016-1 Undervisning
E. Gamst-Nergård
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.042
BLU-1004-1 Gruppe 2
SEM: Gruppe 2 - Skrivekurs
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
   
09:00      
10:00        
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 ILP 2.056
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning

Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGVhMDBmYTAtMzgzOC00ZTIxLWIwNDctYmYxMzc3NDJjNGZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%22836168e7-9dc3-4ed3-8f15-420f164974a8%22%7d

E. Gamst-Nergård
F. Hiss
R. Larsen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
     
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.059
BLU-2016-1 Undervisning
A.L. Bakke
E. Gamst-Nergård
   
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.042
BLU-1004-1 Gruppe 1
SEM: Gruppe 1 - Skrivekurs
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
13:00    
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.059
BLU-2016-1 Undervisning
A.L. Bakke
E. Gamst-Nergård
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.042
BLU-1004-1 Gruppe 3
SEM: Gruppe 3 - Skrivekurs
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
 
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BOOKING- Booking ANG035
Møte for ny samlingsbasert BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
C.H. Moen
A.M. Pesch
T. Unstad
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
15:00
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00
BLU-1004-1 Felles seminar
FOR: Felles digitalt seminar
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
16:00          
Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 35
Uke
35
Mandag
24.08.2020
Tirsdag
25.08.2020
Onsdag
26.08.2020
Torsdag
27.08.2020
Fredag
28.08.2020
08:00          
09:00          
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00
BLU-1014-1 Finnsnes gr. 1
UNDERV: Finnsnes gr. 1 Skrivekurs
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00
BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: pedagogisk ledelse i arbeid med barn
E. Gamst-Nergård
     
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-13:00
11:15-13:00
BLU-1014-1 Finnsnes gr. 1
UNDERV: Finnsnes gr. 1 Skrivekurs (digitalt)
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
12:15-13:00 ILP 2.056
BLU-1213-1 Gruppe 3
SEM: Pedagogisk ledelse i arbeid med barn
E. Gamst-Nergård
     
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
BLU-1014-1 Finnsnes gr. 2
SEM: Finnsnes gr. 2 skrivekurs
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
   
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
BLU-1014-1 Harstad felles seminar
Felles digital forelesning (forelesning i sanntid)
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 ILP 2.056
BLU-1213-1 Gruppe 4
SEM: Pedagogisk ledelse i arbeid med barn
E. Gamst-Nergård
   
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BLU-1014-1 Finnsnes gr. 2
SEM: Finnsnes gr. 2 Skrivekurs (digitalt)
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 ILP 1.006
BLU-1213-1 Gruppe 1
SEM: Pedagogisk ledelse i arbeid med barn
E. Gamst-Nergård
   
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BLU-1014-1 Harstad felles seminar
Felles digital forelesning (legges i Canvas)
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
15:00
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 ILP 1.006
BLU-1213-1 Gruppe 2
SEM: Pedagogisk ledelse i arbeid med barn
E. Gamst-Nergård
   
16:00          
Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 36
Uke
36
Mandag
31.08.2020
Tirsdag
01.09.2020
Onsdag
02.09.2020
Torsdag
03.09.2020
Fredag
04.09.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
BLU-1014-1 Narvik gr. 2
SEM: Narvik gr. 2 Skrivekurs (digitalt)
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.042
BLU-1004-1 Gruppe 2
E. Gamst-Nergård
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 2.051
BLU-1014-1 Tromsø gr. 1
UNDERV: Tromsø gr. 1 Skrivekurs (digitalt)
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:00-15:00
09:00-15:00
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Aktivitet i barnehage
E. Gamst-Nergård
R. Larsen
M.L. Sundelin
14:15-16:00 ILP 1.006
BLU-1014-1 Tromsø gr. 1
UNDERV: Tromsø gr. 1 Skrivekurs
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 ILP 2.006
BLU-1223-1 Gruppe 1
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 2.056
BLU-1004-1 Gruppe 1
E. Gamst-Nergård
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 2.006
BLU-1004-1 Gruppe 3
E. Gamst-Nergård
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 ILP 2.006
BLU-1223-1 Gruppe 2
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 2.051
BLU-1014-1 Tromsø gr. 2
SEM: Tromsø gr. 2 Skrivekurs (digitalt)
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 ILP 2.006
BLU-1223-1 Gruppe 3
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
BLU-1014-1 Narvik gr. 1
UNDERV: Narvik gr. 1 Skrivekurs (digitalt)
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
BLU-1014-1 Narvik gr. 1
UNDERV: Narvik gr. 1 Skrivekurs (digitalt)
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
BLU-1014-1 Narvik gr. 2
SEM: Narvik gr. 2 Skrivekurs (digitalt)
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
 
13:00  
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 2.006
BLU-1014-1 Tromsø gr. 2
SEM: Tromsø gr. 2 Skrivekurs
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
   
15:00      
16:00          
Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 37
Uke
37
Mandag
07.09.2020
Tirsdag
08.09.2020
Onsdag
09.09.2020
Torsdag
10.09.2020
Fredag
11.09.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00
BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Språk og lek
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.005
BLU-2016-1 Undervisning
E. Gamst-Nergård
     
09:00    
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 ILP 1.042
ILP 1.043
BLU-2016-1 Undervisning
A.L. Bakke
E. Gamst-Nergård
 
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 ILP 2.051
BLU-1213-1 Gruppe 1
SEM: Språk og lek
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.059
BLU-2016-1 Undervisning
E. Gamst-Nergård
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-14:00
10:15-14:00 ILP 1.005
BLU-2016-1 Undervisning
E. Gamst-Nergård
 
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 ILP 2.051
BLU-1213-1 Gruppe 2
SEM: Språk og lek
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
   
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 ILP 2.051
BLU-1213-1 Gruppe 3
SEM: Språk og lek
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 2.056
BLU-2016-1 Undervisning
E. Gamst-Nergård
 
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 ILP 2.051
BLU-1213-1 Gruppe 4
SEM: Språk og lek
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
   
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 ILP 2.072
BLU-2016-1 Undervisning
E. Gamst-Nergård
   
15:00    
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 ILP 1.047
ILP 1.058
BLU-2016-1 Undervisning
A.L. Bakke
E. Gamst-Nergård
   
16:00          
Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 38
Uke
38
Mandag
14.09.2020
Tirsdag
15.09.2020
Onsdag
16.09.2020
Torsdag
17.09.2020
Fredag
18.09.2020
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 ILP 1.007
BLU-1004-1 Gruppe 3
SEM: Gruppe 3 - Skrivekurs

Jobbe med artikkelen Små barns medvirkning i samlingsstunder og skrivekursoppgaven.

Ta med egen pc.

M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
   
09:00        
10:00        
11:00          
12:00          
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 ILP 1.047
BLU-1004-1 Felles seminar
FOR: Skrivekurs (digitalt)
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 ILP 1.042
BLU-1004-1 Gruppe 1
SEM: Gruppe 1 - Skrivekurs

Jobbe med artikkelen Små barns medvirkning i samlingsstunder og skrivekursoppgaven.

Ta med egen pc.

M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 ILP 1.042
BLU-1004-1 Gruppe 2
SEM: Gruppe 2 - Skrivekurs

Jobbe med artikkelen Små barns medvirkning i samlingsstunder og skrivekursoppgaven.

Ta med egen pc.

M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
 
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.047
BLU-1004-1 Felles seminar
FOR: Skrivekurs (digitalt)

Digital forelesning med lydfil ligger i Canvas moduler uke 38

M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
 
15:00  
16:00          
Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 39
Uke
39
Mandag
21.09.2020
Tirsdag
22.09.2020
Onsdag
23.09.2020
Torsdag
24.09.2020
Fredag
25.09.2020
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.005
BLU-2016-1 Undervisning
E. Gamst-Nergård
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.005
BLU-2016-1 Undervisning
E. Gamst-Nergård
 
09:00      
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 ILP 1.005
BLU-2016-1 Undervisning
E. Gamst-Nergård
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.005
BLU-2016-1 Undervisning
E. Gamst-Nergård
 
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 ILP 1.047
ILP 1.058
BLU-2016-1 Undervisning
S. Boldermo
E. Gamst-Nergård
 
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 ILP 1.047
ILP 1.058
BLU-2016-1 Undervisning
S. Boldermo
E. Gamst-Nergård
 
12:00          
13:00      
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 ILP 1.047
ILP 1.058
BLU-2016-1 Undervisning
A.L. Bakke
E. Gamst-Nergård
 
14:00        
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BOOKING- Booking ANG035
Møte for ny samlingsbasert BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
C.H. Moen
A.M. Pesch
T. Unstad
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
15:00  
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 ILP 1.047
ILP 1.058
BLU-2016-1 Undervisning
S. Boldermo
E. Gamst-Nergård
   
16:00          
Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 40
Uke
40
Mandag
28.09.2020
Tirsdag
29.09.2020
Onsdag
30.09.2020
Torsdag
01.10.2020
Fredag
02.10.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BOOKING- Booking ANG035
Seminar ReKomp 1
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
L. Husjord
T. Isaksen
B. Karlsen
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
A.M. Pesch
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
     
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 TEO-H1 1.836-AUD2
BOOKING- Booking ANG035
Fagdag ILP
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
09:00      
10:00      
11:00      
12:00      
13:00      
14:00      
15:00      
16:00          
Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 41
Uke
41
Mandag
05.10.2020
Tirsdag
06.10.2020
Onsdag
07.10.2020
Torsdag
08.10.2020
Fredag
09.10.2020
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ILP 1.059
BLU-2016-1 Undervisning
E. Gamst-Nergård
     
09:00        
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 ILP 1.005
BLU-2016-1 Undervisning
A.L. Bakke
E. Gamst-Nergård
 
11:00        
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 ILP 1.047
ILP 1.058
BLU-2016-1 Undervisning
A.L. Bakke
E. Gamst-Nergård
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.005
BLU-2016-1 Undervisning
E. Gamst-Nergård
 
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 ILP 1.059
BLU-2016-1 Undervisning
E. Gamst-Nergård
   
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.005
BLU-2016-1 Undervisning
E. Gamst-Nergård
 
15:00      
16:00          
Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 43
Uke
43
Mandag
19.10.2020
Tirsdag
20.10.2020
Onsdag
21.10.2020
Torsdag
22.10.2020
Fredag
23.10.2020
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 ILP 1.005
BLU-2016-1 Undervisning
A.L. Bakke
E. Gamst-Nergård
 
09:00      
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 ILP U1.068
ILP U1.069
BLU-2016-1 Undervisning
A.L. Bakke
E. Gamst-Nergård
 
10:00      
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.042
BLU-2016-1 Undervisning
Informasjon om bacheloroppgave
A.L. Bakke
E. Gamst-Nergård
A.M. Pesch
 
11:00        
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.043
BLU-2016-1 Undervisning
Praksisforberedelser
A.L. Bakke
E. Gamst-Nergård
O.M. Kanck
 
13:00      
Aktiviteter i tidsrommet 13:00-14:45
13:00-14:45
BOOKING- Booking ANG035
Møte for ny samlingsbasert BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
C.H. Moen
A.M. Pesch
T. Unstad
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
14:00          
15:00    
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 ILP 1.047
ILP 1.058
BLU-2016-1 Undervisning
A.L. Bakke
E. Gamst-Nergård
   
16:00          
Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 46
Uke
46
Mandag
09.11.2020
Tirsdag
10.11.2020
Onsdag
11.11.2020
Torsdag
12.11.2020
Fredag
13.11.2020
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BOOKING- Booking ANG035
Fagdag BLU
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
   
09:00        
10:00        
11:00      
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-14:00
11:15-14:00
BLU-1004-1 Felles seminar
FOR: Felles digitalt seminar
H.K. Bråthen
E. Gamst-Nergård
12:00      
13:00      
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 47
Uke
47
Mandag
16.11.2020
Tirsdag
17.11.2020
Onsdag
18.11.2020
Torsdag
19.11.2020
Fredag
20.11.2020
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.042
BLU-1014-1 Finnsnes gr. 2
SEM: Finnsnes gr. 2

https://uit.zoom.us/j/65134545657?pwd=NFhhZHVGd3ZTUlcxTGtqUkJSNUZqQT09

Meeting ID: 651 3454 5657
Password: 404690

E. Gamst-Nergård
   
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ILP 1.007
BLU-1213-1 Forelesning
Overgang barnehage skole
FOR: Digital forelesning. Tema: Overgang barnehage - skole

NB. TIdspunkt er endret fra kl 09.00-13.00

Lenke til Zoom: https://uit.zoom.us/j/65706691521?pwd=cEZjSnFhQi9RQVV4c25tbEVzRy8ydz09

Meeting ID: 657 0669 1521

Password: 824265

E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
09:00      
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.043
BLU-1014-1 Harstad gr. 2
SEM: Harstad gr. 2

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/64221908218?pwd=VkwwU1o4SlI1S0JEMDYwTWovOUQrQT09

E. Gamst-Nergård
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00
BLU-1223-1 Forelesning
Digital undervisning BLU-1223 (synkron)
FOR: Digital forelesning: Årsplanlegging

https://uit.zoom.us/j/64145815053?pwd=eFkyZXdXNE1uR20wcVpVYUZ5Rmc4UT09

Meeting ID: 641 4581 5053
Password: 296210

E. Gamst-Nergård
11:00    
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 ILP 1.006
BLU-1223-1 Gruppe 2
SEM: Årsplanlegging

https://uit.zoom.us/j/69255700061?pwd=QVB0V3duTHB1dGtNZkVpbjhLY2duQT09

Meeting ID: 692 5570 0061
Password: 558772

E. Gamst-Nergård
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 ILP 1.006
BLU-1223-1 Gruppe 1
SEM: Årsplanlegging

https://uit.zoom.us/j/62225884911?pwd=ZW01K3hPVUtjeEYwSzg4Mm15d3BKUT09

Meeting ID: 622 2588 4911
Password: 916168

E. Gamst-Nergård
 
13:00      
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 ILP 1.006
BLU-1223-1 Gruppe 3
SEM: Årsplanlegging

https://uit.zoom.us/j/62120198046?pwd=VTJOczVvTk1PcWcwTmJTZEFlUUkyUT09

Meeting ID: 621 2019 8046
Password: 908737

E. Gamst-Nergård
 
14:00        
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.006
ILP 1.007
ILP 1.042
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Eksamensforberedelser
E. Gamst-Nergård
R. Larsen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
15:00        
16:00          
Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 48
Uke
48
Mandag
23.11.2020
Tirsdag
24.11.2020
Onsdag
25.11.2020
Torsdag
26.11.2020
Fredag
27.11.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00
BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning. Tema: Årsplanlegging
E. Gamst-Nergård
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ILP 1.005
BLU-2016-1 Undervisning
Framlegg arb.krav
T.H. Blixrud
E. Gamst-Nergård
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-13:00
08:15-13:00 ILP 1.005
BLU-2016-1 Undervisning
Eksamensforberedelser
A.L. Bakke
E. Gamst-Nergård
 
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00
BLU-1213-1 Gruppe A
SEM: Gruppe A (digitalt). Tema: Årsplanlegging
E. Gamst-Nergård
   
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00
BLU-1213-1 Gruppe B
SEM: Gruppe B (digitalt). Tema: Årsplanlegging
E. Gamst-Nergård
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00
BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Eksamensforberedelser (digitalt)
E. Gamst-Nergård
R. Larsen
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
11:00    
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 ILP 1.005
BLU-2016-1 Undervisning
Eksamensforberedelser
E. Gamst-Nergård
 
13:00        
14:00        
15:00        
16:00