Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Høst - lærer Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor

Eirin Gamst-Nergård

Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 33
Uke 33
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
12.08.2020
14:15-16:00 ILP 1.042
BLU-1004-1 Gruppe 2 E. Gamst-Nergård
Torsdag
13.08.2020
08:15-10:00 ILP 1.042
BLU-1004-1 Gruppe 1 E. Gamst-Nergård
10:15-12:00 ILP 1.042
BLU-1004-1 Gruppe 3 E. Gamst-Nergård
13:15-16:00 BLU-1004-1 Felles seminar
FOR: Felles digitalt seminar
E. Gamst-Nergård
Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 34
Uke 34
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
17.08.2020
08:15-09:00 ILP 1.006
BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Introduksjon
E. Gamst-Nergård
R. Larsen
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
11:15-12:00 ILP 2.056
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning

Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGVhMDBmYTAtMzgzOC00ZTIxLWIwNDctYmYxMzc3NDJjNGZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%22836168e7-9dc3-4ed3-8f15-420f164974a8%22%7d

E. Gamst-Nergård
F. Hiss
R. Larsen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
12:15-14:00 ILP 1.059
BLU-2016-1 Undervisning A.L. Bakke
E. Gamst-Nergård
14:15-16:00 ILP 1.059
BLU-2016-1 Undervisning A.L. Bakke
E. Gamst-Nergård
Tirsdag
18.08.2020
08:15-16:00 BLU-1005-1 Forelesning
Tur til Tromsdalen
A.L. Bakke
N.H. Dønnem
L. Frantzen
E. Gamst-Nergård
B.A. Karlsen
C.H. Moen
T.K. Vårnes
M. Wiik
12:15-14:00 ILP 1.005
BLU-2016-1 Undervisning E. Gamst-Nergård
14:15-16:00 ILP 1.005
BLU-2016-1 Undervisning E. Gamst-Nergård
Onsdag
19.08.2020
08:15-10:00 ILP 1.042
BLU-1004-1 Gruppe 2
SEM: Gruppe 2 - Skrivekurs
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
14:15-16:00 ILP 1.042
BLU-1004-1 Gruppe 3
SEM: Gruppe 3 - Skrivekurs
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
Torsdag
20.08.2020
15:15-16:00 BLU-1004-1 Felles seminar
FOR: Felles digitalt seminar
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
Fredag
21.08.2020
12:15-14:00 ILP 1.042
BLU-1004-1 Gruppe 1
SEM: Gruppe 1 - Skrivekurs
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
14:15-16:00 BOOKING- Booking ANG035
Møte for ny samlingsbasert BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.R. Kvande
C.H. Moen
A.M. Pesch
T. Unstad
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 35
Uke 35
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
24.08.2020
10:15-12:00 BLU-1014-1 Finnsnes gr. 1
UNDERV: Finnsnes gr. 1 Skrivekurs
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
12:15-14:00 BLU-1014-1 Finnsnes gr. 2
SEM: Finnsnes gr. 2 skrivekurs
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
14:15-16:00 BLU-1014-1 Finnsnes gr. 2
SEM: Finnsnes gr. 2 Skrivekurs (digitalt)
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
Tirsdag
25.08.2020
10:15-11:00 BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: pedagogisk ledelse i arbeid med barn
E. Gamst-Nergård
11:15-13:00 BLU-1014-1 Finnsnes gr. 1
UNDERV: Finnsnes gr. 1 Skrivekurs (digitalt)
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
12:15-13:00 ILP 2.056
BLU-1213-1 Gruppe 3
SEM: Pedagogisk ledelse i arbeid med barn
E. Gamst-Nergård
13:15-14:00 ILP 2.056
BLU-1213-1 Gruppe 4
SEM: Pedagogisk ledelse i arbeid med barn
E. Gamst-Nergård
14:15-15:00 ILP 1.006
BLU-1213-1 Gruppe 1
SEM: Pedagogisk ledelse i arbeid med barn
E. Gamst-Nergård
15:15-16:00 ILP 1.006
BLU-1213-1 Gruppe 2
SEM: Pedagogisk ledelse i arbeid med barn
E. Gamst-Nergård
Fredag
28.08.2020
12:15-14:00 BLU-1014-1 Harstad felles seminar
Felles digital forelesning (forelesning i sanntid)
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
14:15-16:00 BLU-1014-1 Harstad felles seminar
Felles digital forelesning (legges i Canvas)
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 36
Uke 36
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
31.08.2020
08:15-10:00 BLU-1014-1 Narvik gr. 2
SEM: Narvik gr. 2 Skrivekurs (digitalt)
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
10:15-12:00 ILP 2.056
BLU-1004-1 Gruppe 1 E. Gamst-Nergård
12:15-14:00 BLU-1014-1 Narvik gr. 1
UNDERV: Narvik gr. 1 Skrivekurs (digitalt)
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
Tirsdag
01.09.2020
09:00-15:00 BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Aktivitet i barnehage
E. Gamst-Nergård
R. Larsen
M.L. Sundelin
14:15-16:00 ILP 1.006
BLU-1014-1 Tromsø gr. 1
UNDERV: Tromsø gr. 1 Skrivekurs
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
Onsdag
02.09.2020
08:15-10:00 ILP 1.042
BLU-1004-1 Gruppe 2 E. Gamst-Nergård
10:15-12:00 ILP 2.006
BLU-1004-1 Gruppe 3 E. Gamst-Nergård
12:15-14:00 BLU-1014-1 Narvik gr. 1
UNDERV: Narvik gr. 1 Skrivekurs (digitalt)
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
14:15-16:00 ILP 2.006
BLU-1014-1 Tromsø gr. 2
SEM: Tromsø gr. 2 Skrivekurs
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
Torsdag
03.09.2020
08:15-09:00 BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
09:15-10:00 ILP 2.006
BLU-1223-1 Gruppe 1 E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
10:15-11:00 ILP 2.006
BLU-1223-1 Gruppe 2 E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
11:15-12:00 ILP 2.006
BLU-1223-1 Gruppe 3 E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
12:15-14:00 BLU-1014-1 Narvik gr. 2
SEM: Narvik gr. 2 Skrivekurs (digitalt)
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
Fredag
04.09.2020
08:15-10:00 ILP 2.051
BLU-1014-1 Tromsø gr. 1
UNDERV: Tromsø gr. 1 Skrivekurs (digitalt)
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
10:15-12:00 ILP 2.051
BLU-1014-1 Tromsø gr. 2
SEM: Tromsø gr. 2 Skrivekurs (digitalt)
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 37
Uke 37
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
07.09.2020
08:15-09:00 BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Språk og lek
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
10:15-11:00 ILP 2.051
BLU-1213-1 Gruppe 1
SEM: Språk og lek
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
11:15-12:00 ILP 2.051
BLU-1213-1 Gruppe 2
SEM: Språk og lek
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
12:15-13:00 ILP 2.051
BLU-1213-1 Gruppe 3
SEM: Språk og lek
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
13:15-14:00 ILP 2.051
BLU-1213-1 Gruppe 4
SEM: Språk og lek
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
Tirsdag
08.09.2020
08:15-10:00 ILP 1.005
BLU-2016-1 Undervisning E. Gamst-Nergård
10:15-12:00 ILP 1.059
BLU-2016-1 Undervisning E. Gamst-Nergård
Onsdag
09.09.2020
12:15-14:00 ILP 2.056
BLU-2016-1 Undervisning E. Gamst-Nergård
14:15-15:00 ILP 2.072
BLU-2016-1 Undervisning E. Gamst-Nergård
15:15-16:00 ILP 1.047
ILP 1.058
BLU-2016-1 Undervisning A.L. Bakke
E. Gamst-Nergård
Torsdag
10.09.2020
09:15-10:00 ILP 1.042
ILP 1.043
BLU-2016-1 Undervisning A.L. Bakke
E. Gamst-Nergård
10:15-14:00 ILP 1.005
BLU-2016-1 Undervisning E. Gamst-Nergård
Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 38
Uke 38
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
14.09.2020
14:15-16:00 ILP 1.047
BLU-1004-1 Felles seminar
FOR: Skrivekurs (digitalt)

Digital forelesning med lydfil ligger i Canvas moduler uke 38

M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
Tirsdag
15.09.2020
13:15-16:00 ILP 1.047
BLU-1004-1 Felles seminar
FOR: Skrivekurs (digitalt)
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
Onsdag
16.09.2020
08:15-11:00 ILP 1.007
BLU-1004-1 Gruppe 3
SEM: Gruppe 3 - Skrivekurs

Jobbe med artikkelen Små barns medvirkning i samlingsstunder og skrivekursoppgaven.

Ta med egen pc.

M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
13:15-16:00 ILP 1.042
BLU-1004-1 Gruppe 1
SEM: Gruppe 1 - Skrivekurs

Jobbe med artikkelen Små barns medvirkning i samlingsstunder og skrivekursoppgaven.

Ta med egen pc.

M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
Torsdag
17.09.2020
13:15-16:00 ILP 1.042
BLU-1004-1 Gruppe 2
SEM: Gruppe 2 - Skrivekurs

Jobbe med artikkelen Små barns medvirkning i samlingsstunder og skrivekursoppgaven.

Ta med egen pc.

M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 39
Uke 39
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
21.09.2020
11:15-12:00 ILP 1.047
ILP 1.058
BLU-2016-1 Undervisning S. Boldermo
E. Gamst-Nergård
Tirsdag
22.09.2020
15:15-16:00 ILP 1.047
ILP 1.058
BLU-2016-1 Undervisning S. Boldermo
E. Gamst-Nergård
Onsdag
23.09.2020
08:15-10:00 ILP 1.005
BLU-2016-1 Undervisning E. Gamst-Nergård
10:15-11:00 ILP 1.005
BLU-2016-1 Undervisning E. Gamst-Nergård
11:15-12:00 ILP 1.047
ILP 1.058
BLU-2016-1 Undervisning S. Boldermo
E. Gamst-Nergård
Torsdag
24.09.2020
08:15-10:00 ILP 1.005
BLU-2016-1 Undervisning E. Gamst-Nergård
10:15-12:00 ILP 1.005
BLU-2016-1 Undervisning E. Gamst-Nergård
13:15-14:00 ILP 1.047
ILP 1.058
BLU-2016-1 Undervisning A.L. Bakke
E. Gamst-Nergård
Fredag
25.09.2020
14:15-16:00 BOOKING- Booking ANG035
Møte for ny samlingsbasert BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.R. Kvande
C.H. Moen
A.M. Pesch
T. Unstad
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 40
Uke 40
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
28.09.2020
08:15-16:00 BOOKING- Booking ANG035
Seminar ReKomp 1
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
L. Husjord
T. Isaksen
B.A. Karlsen
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
A.M. Pesch
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
Fredag
02.10.2020
08:15-16:00 TEO-H1 1.836-AUD2
BOOKING- Booking ANG035
Fagdag ILP
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 41
Uke 41
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
06.10.2020
08:15-12:00 ILP 1.059
BLU-2016-1 Undervisning E. Gamst-Nergård
12:15-13:00 ILP 1.047
ILP 1.058
BLU-2016-1 Undervisning A.L. Bakke
E. Gamst-Nergård
13:15-16:00 ILP 1.059
BLU-2016-1 Undervisning E. Gamst-Nergård
Torsdag
08.10.2020
10:15-11:00 ILP 1.005
BLU-2016-1 Undervisning A.L. Bakke
E. Gamst-Nergård
12:15-14:00 ILP 1.005
BLU-2016-1 Undervisning E. Gamst-Nergård
14:15-16:00 ILP 1.005
BLU-2016-1 Undervisning E. Gamst-Nergård
Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 43
Uke 43
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
21.10.2020
15:15-16:00 ILP 1.047
ILP 1.058
BLU-2016-1 Undervisning A.L. Bakke
E. Gamst-Nergård
Torsdag
22.10.2020
08:15-09:00 ILP 1.005
BLU-2016-1 Undervisning A.L. Bakke
E. Gamst-Nergård
09:15-10:00 ILP U1.068
ILP U1.069
BLU-2016-1 Undervisning A.L. Bakke
E. Gamst-Nergård
10:15-12:00 ILP 1.042
BLU-2016-1 Undervisning
Informasjon om bacheloroppgave
A.L. Bakke
E. Gamst-Nergård
A.M. Pesch
12:15-14:00 ILP 1.043
BLU-2016-1 Undervisning
Praksisforberedelser
A.L. Bakke
E. Gamst-Nergård
O.M. Kanck
Fredag
23.10.2020
13:00-14:45 BOOKING- Booking ANG035
Møte for ny samlingsbasert BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.R. Kvande
C.H. Moen
A.M. Pesch
T. Unstad
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 46
Uke 46
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
11.11.2020
08:15-16:00 BOOKING- Booking ANG035
Fagdag BLU
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Fredag
13.11.2020
11:15-14:00 BLU-1004-1 Felles seminar
FOR: Felles digitalt seminar
H.K. Bråthen
E. Gamst-Nergård
Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 47
Uke 47
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
17.11.2020
08:15-10:00 ILP 1.042
BLU-1014-1 Finnsnes gr. 2
SEM: Finnsnes gr. 2

https://uit.zoom.us/j/65134545657?pwd=NFhhZHVGd3ZTUlcxTGtqUkJSNUZqQT09

Meeting ID: 651 3454 5657
Password: 404690

E. Gamst-Nergård
10:15-12:00 ILP 1.043
BLU-1014-1 Harstad gr. 2
SEM: Harstad gr. 2

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/64221908218?pwd=VkwwU1o4SlI1S0JEMDYwTWovOUQrQT09

E. Gamst-Nergård
Torsdag
19.11.2020
10:15-11:00 BLU-1223-1 Forelesning
Digital undervisning BLU-1223 (synkron)
FOR: Digital forelesning: Årsplanlegging

https://uit.zoom.us/j/64145815053?pwd=eFkyZXdXNE1uR20wcVpVYUZ5Rmc4UT09

Meeting ID: 641 4581 5053
Password: 296210

E. Gamst-Nergård
11:15-12:00 ILP 1.006
BLU-1223-1 Gruppe 2
SEM: Årsplanlegging

https://uit.zoom.us/j/69255700061?pwd=QVB0V3duTHB1dGtNZkVpbjhLY2duQT09

Meeting ID: 692 5570 0061
Password: 558772

E. Gamst-Nergård
12:15-13:00 ILP 1.006
BLU-1223-1 Gruppe 1
SEM: Årsplanlegging

https://uit.zoom.us/j/62225884911?pwd=ZW01K3hPVUtjeEYwSzg4Mm15d3BKUT09

Meeting ID: 622 2588 4911
Password: 916168

E. Gamst-Nergård
13:15-14:00 ILP 1.006
BLU-1223-1 Gruppe 3
SEM: Årsplanlegging

https://uit.zoom.us/j/62120198046?pwd=VTJOczVvTk1PcWcwTmJTZEFlUUkyUT09

Meeting ID: 621 2019 8046
Password: 908737

E. Gamst-Nergård
Fredag
20.11.2020
08:15-12:00 ILP 1.007
BLU-1213-1 Forelesning
Overgang barnehage skole
FOR: Digital forelesning. Tema: Overgang barnehage - skole

NB. TIdspunkt er endret fra kl 09.00-13.00

Lenke til Zoom: https://uit.zoom.us/j/65706691521?pwd=cEZjSnFhQi9RQVV4c25tbEVzRy8ydz09

Meeting ID: 657 0669 1521

Password: 824265

E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
14:15-16:00 ILP 1.006
ILP 1.007
ILP 1.042
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Eksamensforberedelser
E. Gamst-Nergård
R. Larsen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 48
Uke 48
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
23.11.2020
08:15-09:00 BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning. Tema: Årsplanlegging
E. Gamst-Nergård
09:15-10:00 BLU-1213-1 Gruppe A
SEM: Gruppe A (digitalt). Tema: Årsplanlegging
E. Gamst-Nergård
10:15-11:00 BLU-1213-1 Gruppe B
SEM: Gruppe B (digitalt). Tema: Årsplanlegging
E. Gamst-Nergård
Onsdag
25.11.2020
08:15-12:00 ILP 1.005
BLU-2016-1 Undervisning
Framlegg arb.krav
T.H. Blixrud
E. Gamst-Nergård
12:15-16:00 ILP 1.005
BLU-2016-1 Undervisning
Eksamensforberedelser
E. Gamst-Nergård
Torsdag
26.11.2020
08:15-13:00 ILP 1.005
BLU-2016-1 Undervisning
Eksamensforberedelser
A.L. Bakke
E. Gamst-Nergård
Fredag
27.11.2020
10:15-12:00 BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Eksamensforberedelser (digitalt)
E. Gamst-Nergård
R. Larsen
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden