Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Høst - lærer Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor

Eirin Gamst-Nergård

Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 34
Uke
34
Mandag
17.08.2020
Tirsdag
18.08.2020
Onsdag
19.08.2020
Torsdag
20.08.2020
Fredag
21.08.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 ILP 1.006
BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Introduksjon
E. Gamst-Nergård
R. Larsen
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-1005-1 Forelesning
Tur til Tromsdalen
A.L. Bakke
N.H. Dønnem
L. Frantzen
E. Gamst-Nergård
B. Karlsen
C.H. Moen
T.K. Vårnes
M. Wiik
12:15-14:00 ILP 1.005
BLU-2016-1 Undervisning
E. Gamst-Nergård
14:15-16:00 ILP 1.005
BLU-2016-1 Undervisning
E. Gamst-Nergård
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.042
BLU-1004-1 Gruppe 2
SEM: Gruppe 2 - Skrivekurs
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
   
09:00      
10:00        
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 ILP 2.056
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning

Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGVhMDBmYTAtMzgzOC00ZTIxLWIwNDctYmYxMzc3NDJjNGZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%22836168e7-9dc3-4ed3-8f15-420f164974a8%22%7d

E. Gamst-Nergård
F. Hiss
R. Larsen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
     
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.059
BLU-2016-1 Undervisning
A.L. Bakke
E. Gamst-Nergård
   
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.042
BLU-1004-1 Gruppe 1
SEM: Gruppe 1 - Skrivekurs
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
13:00    
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.059
BLU-2016-1 Undervisning
A.L. Bakke
E. Gamst-Nergård
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.042
BLU-1004-1 Gruppe 3
SEM: Gruppe 3 - Skrivekurs
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
 
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BOOKING- Booking ANG035
Møte for ny samlingsbasert BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
C.H. Moen
A.M. Pesch
T. Unstad
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
15:00
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00
BLU-1004-1 Felles seminar
FOR: Felles digitalt seminar
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
16:00