Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Høst - lærer Geir Olaf Pettersen - Førstelektor

Geir Olaf Pettersen

Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 34
Uke
34
Mandag
17.08.2020
Tirsdag
18.08.2020
Onsdag
19.08.2020
Torsdag
20.08.2020
Fredag
21.08.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 ILP 1.006
BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Introduksjon
E. Gamst-Nergård
R. Larsen
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00
BLU-1213-1 Gruppe A
SEM: Måling
G.O. Pettersen
M. Volden
   
09:00        
10:00        
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 ILP 2.056
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning

Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGVhMDBmYTAtMzgzOC00ZTIxLWIwNDctYmYxMzc3NDJjNGZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%22836168e7-9dc3-4ed3-8f15-420f164974a8%22%7d

E. Gamst-Nergård
F. Hiss
R. Larsen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
       
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Forelesning gruppe A
FOR: Forelesning gr. A
G.O. Pettersen
M. Volden
   
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00
BLU-1223-1 Forelesning gruppe A
FOR: Forelesning gr. A
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00
BLU-1223-1 Forelesning gruppe B
FOR: Forelesning gr. B
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00
BLU-1213-1 Gruppe B
SEM: Måling
G.O. Pettersen
M. Volden
 
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Forelesning gruppe B
FOR: Forelesning gr. B
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Bhg-matematikk og måling
G.O. Pettersen
M. Volden
15:00
16:00          
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 35
Uke
35
Mandag
24.08.2020
Tirsdag
25.08.2020
Onsdag
26.08.2020
Torsdag
27.08.2020
Fredag
28.08.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP U1.068
LER-2201-1 Undervisning
M. Johnsen
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 ILP 1.007
LER-2201-1 Undervisning
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
     
09:00      
10:00        
11:00          
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 1
SEM: Begrepslæring og semantisk utvikling
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
BOOKING- Booking ANG035
Forskningsgruppe matematikkdidaktikk 27.08.20
A. Birkeland
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A.B. Fyhn
P.Ø. Haavold
S.I. Nordkild
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
M. Volden
 
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 2
SEM: Begrepslæring og semantisk utvikling
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
   
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 3
SEM: Begrepslæring og semantisk utvikling
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
     
15:00
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 ILP 1.047
BLU-1213-1 Forelesning
Ikke livestream eller fysisk oppmøte. Se melding i canvas
FOR: Digital forelesning: Begrepslæring og semantisk utvikling
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 4
SEM: Begrepslæring og semantisk utvikling
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
     
16:00          
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 36
Uke
36
Mandag
31.08.2020
Tirsdag
01.09.2020
Onsdag
02.09.2020
Torsdag
03.09.2020
Fredag
04.09.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 2.056
LER-2201-1 Undervisning
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ILP 1.043
LER-2201-1 Undervisning
G.O. Pettersen
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 ILP 1.043
BLU-1213-1 Gruppe 3
SEM: Begrepslæring. Former, mønster og symmetri.
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 ILP 1.047
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning
R. Larsen
G.O. Pettersen
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 ILP 1.043
BLU-1213-1 Gruppe 4
SEM: Begrepslæring. Former, mønster og symmetri.
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 2
SEM: Begrepslæring. Former, mønster og symmetri.
G.O. Pettersen
M. Volden
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 1
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.043
BLU-1223-1 Gruppe 2
G.O. Pettersen
M. Volden
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 3
SEM: Begrepslæring. Former, mønster og symmetri.
G.O. Pettersen
M. Volden
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 ILP 1.007
BLU-1213-1 Gruppe 1
SEM: Begrepslæring. Former, mønster og symmetri.
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 4
SEM: Begrepslæring. Former, mønster og symmetri.
G.O. Pettersen
M. Volden
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 2
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.043
BLU-1223-1 Gruppe 3
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 ILP 1.047
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning
G.O. Pettersen
M. Volden
 
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Gruppe 1
G.O. Pettersen
M. Volden
 
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP U1.069
BLU-1223-1 Gruppe 3
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 ILP 1.043
BLU-1213-1 Gruppe 1
SEM: Begrepslæring. Former, mønster og symmetri.
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.043
BLU-1223-1 Gruppe 1
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Gruppe 2
G.O. Pettersen
M. Volden
 
15:00
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 ILP 1.043
BLU-1213-1 Gruppe 2
SEM: Begrepslæring. Former, mønster og symmetri.
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Gruppe 3
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00
BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Begrepslæring. Former, mønster og symmetri.
G.O. Pettersen
M. Volden
16:00          
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 37
Uke
37
Mandag
07.09.2020
Tirsdag
08.09.2020
Onsdag
09.09.2020
Torsdag
10.09.2020
Fredag
11.09.2020
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ILP 1.043
LER-2201-1 Undervisning
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 2.072
LER-1203-1 Seminargruppe A
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BOOKING- Booking ANG035
Fagdag for Master i begynneropplæring
S. Boldermo
I. Frenning
B. Haugseth
M. Liset
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
K-A. Sæther
A. Unhjem
M. Volden
10:15-14:00 ILP 1.007
LER-2201-1 Undervisning
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
09:00    
10:00      
11:00      
12:00        
13:00        
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP U1.068
LER-1203-1 Seminargruppe B
G.O. Pettersen
M. Volden
   
15:00    
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00
BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Digitale verktøy og presentasjon at muntlig arb.krav.
R. Larsen
G.O. Pettersen
16:00          
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 38
Uke
38
Mandag
14.09.2020
Tirsdag
15.09.2020
Onsdag
16.09.2020
Torsdag
17.09.2020
Fredag
18.09.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 ILP U1.068
LER-2201-1 Undervisning
Veiledning på Zoom, se kunngjøring i Canvas.
M. Johnsen
G.O. Pettersen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.047
BLU-1223-1 Forelesning
Livestream Monica og Geir Olaf tirsdag 08.15 om Geometri, rom og retning
FOR: Digital forelesning (Tallforståelse, telling og regning)
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 TEO-H1 1.313
LER-2201-1 Undervisning
M. Johnsen
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
   
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 ILP 1.047
BLU-1223-1 Forelesning
Livestream Monica og Geir Olaf om Tallforståelse, telling og regning
FOR: Digital forelesning (Geometri. Rom og retning.)
G.O. Pettersen
M. Volden
 
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 ILP 1.047
BLU-1213-1 Forelesning
Livestream Monica og Geir Olaf 18.09 kl 09.15 (ikke fysisk oppmøte)
FOR: Digital forelesning: Geometri. Rom og retning
G.O. Pettersen
M. Volden
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 1
SEM: Geometri. Rom og retning.
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.043
BLU-1223-1 Gruppe 1
SEM: (Tallforståelse, telling og regning)
G.O. Pettersen
M. Volden
   
11:00    
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 2
SEM: Geometri. Rom og retning.
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.043
BLU-1223-1 Gruppe 2
SEM: (Tallforståelse, telling og regning)
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 ILP 2.005
ILP 2.072
TEO-H1 1.213
TEO-H1 1.317
TEO-H1 1.329
Klikk for å vise/skjule alle
BOOKING- Booking JOT003
Nettverksmøter om begynneropplæring
G.O. Pettersen
K-A. Sæther
A. Unhjem
M. Volden
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 ILP 1.042
BLU-1213-1 Gruppe 1
SEM: Geometri. Rom og retning
G.O. Pettersen
M. Volden
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 ILP 1.042
BLU-1213-1 Gruppe 2
SEM: Geometri. Rom og retning
G.O. Pettersen
M. Volden
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 3
SEM: Geometri. Rom og retning.
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.043
BLU-1223-1 Gruppe 3
SEM: (Tallforståelse, telling og regning)
G.O. Pettersen
M. Volden
 
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 ILP 1.042
BLU-1213-1 Gruppe 3
SEM: Geometri. Rom og retning
G.O. Pettersen
M. Volden
15:00  
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 ILP 1.042
BLU-1213-1 Gruppe 4
SEM: Geometri. Rom og retning
G.O. Pettersen
M. Volden
16:00          
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 39
Uke
39
Mandag
21.09.2020
Tirsdag
22.09.2020
Onsdag
23.09.2020
Torsdag
24.09.2020
Fredag
25.09.2020
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.047
BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Tallforståelse, telling og regning
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 1
SEM: Fremlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
R. Larsen
G.O. Pettersen
09:00      
10:00        
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 2
SEM: Fremlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
R. Larsen
G.O. Pettersen
11:00        
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 1
SEM: Tallforståelse, telling og regning.
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 3
SEM: Fremlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
R. Larsen
G.O. Pettersen
13:00      
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 2
SEM: Tallforståelse, telling og regning.
G.O. Pettersen
M. Volden
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 3
SEM: Tallforståelse, telling og regning.
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 4
SEM: Fremlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
R. Larsen
G.O. Pettersen
15:00      
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 4
SEM: Tallforståelse, telling og regning.
G.O. Pettersen
M. Volden
16:00          
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 40
Uke
40
Mandag
28.09.2020
Tirsdag
29.09.2020
Onsdag
30.09.2020
Torsdag
01.10.2020
Fredag
02.10.2020
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 1
SEM: Framlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
R. Larsen
G.O. Pettersen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.047
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: additive strukturer og tellestrategier
G.O. Pettersen
M. Volden
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 TEO-H1 1.836-AUD2
BOOKING- Booking ANG035
Fagdag ILP
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
09:00    
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 2
SEM: Framlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
R. Larsen
G.O. Pettersen
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 1
SEM: Additive strukturer og tellestrategier
G.O. Pettersen
M. Volden
 
11:00    
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 3
SEM: Framlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
R. Larsen
G.O. Pettersen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 2
SEM: Additive strukturer og tellestrategier
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 1
SEM: Additive strukturer og tellestrategier.
G.O. Pettersen
M. Volden
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 ILP U1.068
LER-2201-1 Undervisning
M. Johnsen
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 2
SEM: Additive strukturer og tellestrategier.
G.O. Pettersen
M. Volden
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.047
BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Additive strukturer og tellestrategier.
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 3
SEM: Additive strukturer og tellestrategier
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 3
SEM: Additive strukturer og tellestrategier.
G.O. Pettersen
M. Volden
15:00
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 4
SEM: Additive strukturer og tellestrategier.
G.O. Pettersen
M. Volden
16:00          
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 41
Uke
41
Mandag
05.10.2020
Tirsdag
06.10.2020
Onsdag
07.10.2020
Torsdag
08.10.2020
Fredag
09.10.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.043
LER-1203-1 Seminargruppe B
G.O. Pettersen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP U1.068
LER-2201-1 Undervisning
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP U1.068
LER-1203-1 Seminargruppe B
G.O. Pettersen
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP U1.068
LER-1203-1 Seminargruppe B
G.O. Pettersen
M. Volden
09:00  
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP U1.068
LER-1203-1 Seminargruppe A
G.O. Pettersen
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.043
LER-1203-1 Seminargruppe A
G.O. Pettersen
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP U1.068
LER-1203-1 Seminargruppe A
G.O. Pettersen
M. Volden
11:00    
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 ILP 1.006
LER-2201-1 Undervisning
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
   
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
BOOKING- Booking ANG035
Forskningsgruppe matematikkdidaktikk 08.10.20
A. Birkeland
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A.B. Fyhn
P.Ø. Haavold
S.I. Nordkild
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 ILP 2.005
LER-1203-1 Seminargruppe A
G.O. Pettersen
M. Volden
13:00    
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 ILP 2.005
LER-1203-1 Seminargruppe B
G.O. Pettersen
M. Volden
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 42
Uke
42
Mandag
12.10.2020
Tirsdag
13.10.2020
Onsdag
14.10.2020
Torsdag
15.10.2020
Fredag
16.10.2020
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
LER-1050-1 Forelesning 1-7
S.A. Bjørkli
K.E.W. Bjørndal
O.G. Drageset
R.T. Karstad
G.O. Pettersen
M. Volden
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ILP 2.005
LER-2051-1 1-7 MAT
M. Johnsen
G.O. Pettersen
L. Rønningsbakk
09:00      
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00
LER-2051-1 Felles undervisning
S-E. Andreassen
O.G. Drageset
B. Grønvik
O.J. Hembre
T.E. Holmbukt
J. Höper
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
R. Johansen
M. Johnsen
R.V. Johnsen
S.T. Killengreen
L.I. Landsem
A.H. Lødemel
K. Nordman-Strand
G.O. Pettersen
L. Rønningsbakk
M. Son
A.R. Steele
K-A. Sæther
Y. Sørensen
A. Unhjem
O.J. Wang
     
11:00      
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 ILP 2.056
LER-2201-1 Undervisning
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 ILP 1.007
LER-2201-1 Undervisning
M. Johnsen
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
13:00      
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking ANG035
Møtetid BLU
A.L. Bakke
S. Boldermo
H.K. Bråthen
K.H. Danielsen
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
S.R. Kvande
R. Larsen
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
15:00      
16:00          
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 43
Uke
43
Mandag
19.10.2020
Tirsdag
20.10.2020
Onsdag
21.10.2020
Torsdag
22.10.2020
Fredag
23.10.2020
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ILP 1.043
LER-1203-1 Seminargruppe B
G.O. Pettersen
M. Volden
09:00        
10:00        
11:00        
12:00        
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 ILP 2.056
LER-1203-1 Seminargruppe A
G.O. Pettersen
M. Volden
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 45
Uke
45
Mandag
02.11.2020
Tirsdag
03.11.2020
Onsdag
04.11.2020
Torsdag
05.11.2020
Fredag
06.11.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP U1.068
LER-2201-1 Undervisning
Måling - introduksjon og arbeidskrav 2 deles ut

Tall og tanke 2, kap. 5 
.

G.O. Pettersen
Jonas Oskarsson
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.047
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Problemløsning
G.O. Pettersen
M. Volden
   
09:00      
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00
LER-2051-1 Felles undervisning
S-E. Andreassen
O.G. Drageset
B. Grønvik
O.J. Hembre
T.E. Holmbukt
J. Höper
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
R. Johansen
M. Johnsen
R.V. Johnsen
S.T. Killengreen
L.I. Landsem
A.H. Lødemel
K. Nordman-Strand
G.O. Pettersen
L. Rønningsbakk
M. Son
A.R. Steele
K-A. Sæther
Y. Sørensen
A. Unhjem
O.J. Wang
       
11:00        
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 ILP 2.005
LER-2051-1 1-7 MAT
M. Johnsen
G.O. Pettersen
L. Rønningsbakk
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.043
LER-1203-1 Seminargruppe A
G.O. Pettersen
M. Volden
   
13:00      
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.043
LER-1203-1 Seminargruppe B
G.O. Pettersen
M. Volden
   
15:00      
16:00          
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 46
Uke
46
Mandag
09.11.2020
Tirsdag
10.11.2020
Onsdag
11.11.2020
Torsdag
12.11.2020
Fredag
13.11.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP U1.068
LER-2201-1 Undervisning
Måling, via ZOOM

ZOOM: LER-2201 mandag 9/11 kl. 08.15-10

https://uit.zoom.us/j/69084030627?pwd=T2hJTGs4ZVpSQjJuWlh3N0xZVXBEUT09

Meeting ID: 690 8403 0627
Password: 523427

J. Oskarsson
G.O. Pettersen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 ILP 2.051
BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning. Tema: Tallsystem
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BOOKING- Booking ANG035
Fagdag BLU
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP U1.068
LER-1203-1 Seminargruppe A
G.O. Pettersen
 
09:00  
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.007
BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning. Tema: Problemløsning
G.O. Pettersen
M. Volden
   
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 ILP 2.051
BLU-1213-1 Gruppe 3
SEM: Tema: Statistikk
G.O. Pettersen
M. Volden
   
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 ILP U1.068
LER-2201-1 Undervisning
Målingsaktivitet gjennom blokkprogrammering

Ta med PC/Mac med USB som blir brukt når dere jobber to og to.

LER-2201, evt ZOOM-møte og fysisk programmering?
https://uit.zoom.us/j/67828110458?pwd=cm54SmFsaC9DaVRxU2pFTWFtZmQrUT09

Meeting ID: 678 2811 0458
Password: 162526

J. Oskarsson
G.O. Pettersen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 ILP 2.051
BLU-1213-1 Gruppe 4
SEM: Tema: Statistikk
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 2.056
LER-1203-1 Seminargruppe B
G.O. Pettersen
 
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 ILP 2.051
BLU-1213-1 Gruppe 2
SEM: Tema: Statistikk
G.O. Pettersen
M. Volden
 
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 ILP 2.051
BLU-1213-1 Gruppe 1
SEM: Tema: Statistikk
G.O. Pettersen
M. Volden
 
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 ILP 2.051
BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning. Tema: statistikk
G.O. Pettersen
M. Volden
15:00      
16:00          
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 47
Uke
47
Mandag
16.11.2020
Tirsdag
17.11.2020
Onsdag
18.11.2020
Torsdag
19.11.2020
Fredag
20.11.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ILP 1.043
LER-2201-1 Undervisning
Forberedelse til økt med elevene, kun på ZOOM

16/11 kl. 08.15-12 LER2201 kun på ZOOM
https://uit.zoom.us/j/69834957491?pwd=cU9JVkgrazh3K2V4NnJPR0cyTTlVdz09

Meeting ID: 698 3495 7491
Password: 158632

J. Oskarsson
G.O. Pettersen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MH2 U.09.301
LER-1203-1 Seminargruppe A
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.006
BLU-1223-1 Gruppe 1
SEM: Statistikk
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.047
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Sannsynlighet
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ILP U1.068
LER-2201-1 Undervisning
Økt på "Mortensnes" + oppsummering

ZOOM "sikkerhetsrom" med venterom:
https://uit.zoom.us/j/65946643829?pwd=eEl6TU40U1hZU25iMkkvSVVqOEZkZz09

Meeting ID: 659 4664 3829
Password: 587498

M. Johnsen
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
09:00
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MH2 U.09.301
LER-1203-1 Seminargruppe B
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.006
BLU-1223-1 Gruppe 2
SEM: Statistikk
G.O. Pettersen
M. Volden
 
11:00  
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.043
BLU-1223-1 Gruppe 3
SEM: Statistikk
G.O. Pettersen
M. Volden
   
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 ILP 1.047
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Tallsystem
G.O. Pettersen
M. Volden
   
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.047
BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning. Tema: Sannsynlighet
G.O. Pettersen
M. Volden
   
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.006
ILP 1.007
ILP 1.042
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Eksamensforberedelser
E. Gamst-Nergård
R. Larsen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
15:00
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 ILP 1.047
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Statistikk
G.O. Pettersen
M. Volden
 
16:00          
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 48
Uke
48
Mandag
23.11.2020
Tirsdag
24.11.2020
Onsdag
25.11.2020
Torsdag
26.11.2020
Fredag
27.11.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ILP 1.043
LER-2201-1 Undervisning
Eksamensforberedelse
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
       
09:00        
10:00      
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00
BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Eksamensforberedelser (digitalt)
E. Gamst-Nergård
R. Larsen
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
11:00      
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 ILP 2.056
LER-2201-1 Undervisning
Eksamensforberedelse
M. Johnsen
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
   
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 49
Uke
49
Mandag
30.11.2020
Tirsdag
01.12.2020
Onsdag
02.12.2020
Torsdag
03.12.2020
Fredag
04.12.2020
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP U1.068
LER-1203-1 Seminargruppe A
T.F. Eidissen
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
M. Volden
       
13:00        
14:00          
15:00          
16:00