Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Høst - lærer Jahn Petter Johnsen - Professor

Jahn Petter Johnsen

Timeplan for Jahn Petter Johnsen - Professor i uke 33
Uke
33
Mandag
10.08.2020
Tirsdag
11.08.2020
Onsdag
12.08.2020
Torsdag
13.08.2020
Fredag
14.08.2020
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 TEO-H1 1.820-AUD1
FSK-1100-1 Forelesning - digitalt sanntid
nr 1 Introduksjon (FYSISK OPPMØTE 1 meters avstand)

 Opptak+live
J.P. Johnsen
I.H. Lien
09:00        
10:00        
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-16:00
10:15-16:00 NFH B-064
FSK-2020-1 Spill
1015-1200 Introduksjon til forvaltningsorganisering
Fishbanks (DIGITALT)

Fiskbanks utsettes til 1. september

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/64534796732?pwd=V2RFTG4zT3JMUGJlVXA5MW84TTN4Zz09

Meeting ID: 645 3479 6732
Password: 389525

Pensum: 

Meld. St. 15 (2018–2019) Noregs fiskeriavtalar for 2019 og fisket etter avtalane i 2017 og 2018.

Meld. St. 32 (2018–2019) Et kvotesystem for økt verdiskaping — En fremtidsrettet fiskerinæring kapittel 1 og 2.

Om lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova)

Fra målebrett til kvote, Michalsen, K/K.H. Nedreaas/O. Nakken/A. Aglen/D.W. Skagen

 

 

A.H. Hoel
P. Holm
J.P. Johnsen
11:00        
12:00        
13:00        
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:00-16:00
14:00-16:00
FSK-2020-1 Intro
Velkommen til FSK-2020, presentasjon av emnet (DIGITALT)

Join Zoom Meeting

https://uit.zoom.us/j/64242209952?pwd=UXJCZW1YTFUvTmFWYTlnUnJwSDhMdz09

Meeting ID: 642 4220 9952

Password: 502511

C. Armstrong
M. Aschan
E. Berg
J. Brinkhof
E.H. Hallfredsson
A.H. Hoel
P. Holm
J.P. Johnsen
R.B. Larsen
   
15:00      
16:00          
Timeplan for Jahn Petter Johnsen - Professor i uke 34
Uke
34
Mandag
17.08.2020
Tirsdag
18.08.2020
Onsdag
19.08.2020
Torsdag
20.08.2020
Fredag
21.08.2020
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
FSK-1100-1 Forelesning - digitalt sanntid
Fiskeri – og havbruksvitenskap, Sosioøkologi, entreprenørskap, innovasjon og næringsutvikling
nr 3

Lenke til zoom-forelesing. Forelesinga vil bli tatt opp. 

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/62557308354?pwd=SnIzZ2g5SE9VSGdWZXQwU2FXTkxIZz09

Meeting ID: 625 5730 8354
Password: 808757

Pensum

Analysis of Social-Ecological Systems for Community Conservation. 

Berkes, Fikret, Minerva Arce-Ibarra, Derek Armitage, Anthony Charles, Laura Loucks, Mitsutaku Makino, Arif Satria,

Cristiana Seixas, John Abraham and Samantha Berdej

The Sea Around Norway: Science, Resource Management, and Environmental Concerns, 1860-1970 

Schwach, Vera

Innovasjon og vekst i ressursbaserte økonomier 

Smith, Keith

J.P. Johnsen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
FSK-2020-1 Organisasjon
Institusjoner i norsk fiskeri
nr 2

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/62749289137?pwd=dGFFQTFTa3dWR1IwZFgzV3JlVlhVUT09

Meeting ID: 627 4928 9137
Password: 712260

Pensum er:  Ellinor Ostrom (2008) Design principles of robust property-rights insitutions: What have we learned? 

A.H. Hoel
J.P. Johnsen
     
10:00      
11:00          
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
FSK-2020-1 Organisasjon
Havretten
nr 3

Alf Håkon Hoel is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: My Meeting
Time: Aug 19, 2020 12:15 PM Oslo

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/64335950265?pwd=ZDJZWmhYbjBCcGpCS3QwRkJLU0Zwdz09

Meeting ID: 643 3595 0265
Password: 743778

A.H. Hoel
J.P. Johnsen
   
13:00        
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
FSK-1100-1 Forelesning - digitalt sanntid
Norsk fiskerinæring – næringsformer og institusjoner del 1
nr 2

Lenke til zoom:

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/68700898560?pwd=bzVSSlJWWG9KMTlxNXBlQmt4SmVFZz09

Meeting ID: 687 0089 8560
Password: 889421

Pensum for forelesing nr 3 og 4 (Norsk fiskerinæring – næringsformer og institusjoner del 1 og del 2)

 Schwach, Vera, The Sea Around Norway: Science, Resource Management, and Environmental Concerns, 1860-1970 

Holm, Petter ; Finstad, Bjørn-Petter ; Henriksen, Edgar (2012) Fra krise til krise - forventninger og svik i norsk fiskerinæring 

Gerrard, Siri (2016)  Fiskeværet - et åpent og foranderlig lokalsamfunn

Før del 2 er det en fordel at dere har begynt å lese på kapitlene i  boka Havet, fisken og oljen, kap 1,2, 3 og 4. 

Det utvalgte pensumet vektlegger perioden fra 1970 og fram til i dag. Deler av det historiske stoffet fra før 1970 blir derfor i hovedsak presentert  gjennom forelesing. De som er interessert i å lese mer om denne perioden kan finne stoff til tilleggslitteraturen på Canvas, samt spørre om referanser.

J.P. Johnsen
     
15:00        
16:00          
Timeplan for Jahn Petter Johnsen - Professor i uke 35
Uke
35
Mandag
24.08.2020
Tirsdag
25.08.2020
Onsdag
26.08.2020
Torsdag
27.08.2020
Fredag
28.08.2020
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00
FSK-1100-1 Forelesning - digitalt sanntid
Norsk fiskerinæring – næringsformer og institusjoner del 2
nr 4

Pensum:

Før del 2 er det en fordel at dere har begynt å lese på kapitlene i  boka Havet, fisken og oljen, kap 1,2, 3 og 4. 

Det utvalgte pensumet vektlegger perioden fra 1970 og fram til i dag. Deler av det historiske stoffet fra før 1970 blir derfor i hovedsak presentert  gjennom forelesing. De som er interessert i å lese mer om denne perioden kan finne stoff til tilleggslitteraturen på Canvas, samt spørre om referanser.

J.P. Johnsen
   
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
FSK-2020-1 Organisasjon
FN-system og bærekraftsmål
nr 5
A.H. Hoel
J.P. Johnsen
10:00      
11:00        
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00
FSK-2020-1 Organisasjon
Fiskeriforvaltningen i havretten
nr 4 (ZOOM)
A.H. Hoel
J.P. Johnsen
   
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
FSK-1100-1 Forelesning - digitalt sanntid
Fra høsting til kultivering -framveksten av norsk havbruksnæring del 1
nr 5
J.P. Johnsen
13:00      
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Jahn Petter Johnsen - Professor i uke 36
Uke
36
Mandag
31.08.2020
Tirsdag
01.09.2020
Onsdag
02.09.2020
Torsdag
03.09.2020
Fredag
04.09.2020
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00
FSK-1100-1 Forelesning - digitalt sanntid
Fra høsting til kultivering -framveksten av norsk havbruksnæring del 2
nr 6

Denne aktiviteten begynner 0915 og foregår til 1100.

J.P. Johnsen
 
09:00        
10:00        
11:00          
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00
FSK-2020-1 Tverrfaglig seminar
Fishbanks fortsetter (obligatorisk)
nr 1 gruppearbeid
A.H. Hoel
P. Holm
J.P. Johnsen
     
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Jahn Petter Johnsen - Professor i uke 37
Uke
37
Mandag
07.09.2020
Tirsdag
08.09.2020
Onsdag
09.09.2020
Torsdag
10.09.2020
Fredag
11.09.2020
08:00          
09:00        
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
FSK-1100-1 Forelesning - digitalt sanntid
Kvoteregulering og markedsliberalisering
nr 8
J.P. Johnsen
10:00        
11:00          
12:00          
13:00          
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
FSK-1100-1 Forelesning - digitalt sanntid
Organisatorisk nyorientering: Ressurskrise, markedskrise
nr 7
J.P. Johnsen
 
15:00        
16:00          
Timeplan for Jahn Petter Johnsen - Professor i uke 38
Uke
38
Mandag
14.09.2020
Tirsdag
15.09.2020
Onsdag
16.09.2020
Torsdag
17.09.2020
Fredag
18.09.2020
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 NFH D-111
NFH E-102
FSK-1100-1 Ekskursjon
1 Kommer tilbake til detaljer og gruppeinndeling
J.P. Johnsen
I.H. Lien
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:15
08:15-16:15 NFH D-109
FSK-1100-1 Ekskursjon
2 Kommer tilbake til detaljer og gruppeinndeling

 Opptak+live
J.P. Johnsen
I.H. Lien
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-12:00
08:00-12:00 NFH D-109
FSK-1100-1 Ekskursjon
3 Kommer tilbake til detaljer og gruppeinndeling
J.P. Johnsen
I.H. Lien
09:00    
10:00    
11:00    
12:00      
13:00      
14:00      
15:00      
16:00          
Timeplan for Jahn Petter Johnsen - Professor i uke 39
Uke
39
Mandag
21.09.2020
Tirsdag
22.09.2020
Onsdag
23.09.2020
Torsdag
24.09.2020
Fredag
25.09.2020
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 NFH D-109
FSK-1100-1 Seminar
Skriveseminar gruppe 1 (8.15-10)
J.P. Johnsen
 
09:00      
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00
FSK-1100-1 Forelesning - digitalt sanntid
Det marine Norge og resten av verden
nr 9
J.P. Johnsen
10:00      
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 NFH D-109
FSK-1100-1 Seminar
Skriveseminar gruppe 2 (10.15-12)
J.P. Johnsen
11:00      
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 NFH D-109
FSK-1100-1 Seminar
Skriveseminar gruppe 3 (12.15-14)
J.P. Johnsen
 
13:00    
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 NFH B-064
NFH D-109
NFH D-110
NFH D-112
FSK-2040-1 Tverrfaglig seminar
Tverrfaglig seminar 1
M. Esaiassen
B-P. Finstad
A.H. Hoel
P. Holm
J.P. Johnsen
I.H. Lien
T.A. Schei
 
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 NFH D-109
FSK-1100-1 Seminar
Skriveseminar gruppe 4 (14.15-16)
J.P. Johnsen
 
15:00      
16:00          
Timeplan for Jahn Petter Johnsen - Professor i uke 40
Uke
40
Mandag
28.09.2020
Tirsdag
29.09.2020
Onsdag
30.09.2020
Torsdag
01.10.2020
Fredag
02.10.2020
08:00          
09:00        
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00
FSK-1100-1 Forelesning - digitalt sanntid
Havbruk – muligheter og utfordringer
nr 10
J.P. Johnsen
10:00      
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00
FSK-1100-1 Forelesning - digitalt sanntid
J.P. Johnsen
11:00      
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Jahn Petter Johnsen - Professor i uke 41
Uke
41
Mandag
05.10.2020
Tirsdag
06.10.2020
Onsdag
07.10.2020
Torsdag
08.10.2020
Fredag
09.10.2020
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
FSK-2020-1 Organisasjon
Det norske juridiske rammeverket (NFD)
nr 6
A.H. Hoel
J.P. Johnsen
       
13:00    
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00
FSK-1100-1 Forelesning - digitalt sanntid
Marine næringer og nye utfordringer
nr 11
J.P. Johnsen
 
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Jahn Petter Johnsen - Professor i uke 42
Uke
42
Mandag
12.10.2020
Tirsdag
13.10.2020
Onsdag
14.10.2020
Torsdag
15.10.2020
Fredag
16.10.2020
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00
FSK-1100-1 Forelesning - digitalt sanntid
Nyskaping basert på marine ressurser og kunnskap
nr 12
J.P. Johnsen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
FSK-2020-1 Organisasjon
Forvaltningen på nasjonalt nivå - 1
nr 7

Alf Håkon Hoel is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Forelesning om Havressursloven, mm.
Time: Oct 14, 2020 09:15 AM Oslo

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/66515000350?pwd=OHZrejRqZndpaDFvVENIcXJMdmNEZz09

Meeting ID: 665 1500 0350
Password:

Alf Håkon Hoel is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Forelesning om Havressursloven, mm.
Time: Oct 14, 2020 09:15 AM Oslo

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/66515000350?pwd=OHZrejRqZndpaDFvVENIcXJMdmNEZz09

Meeting ID: 665 1500 0350
Password: 344495

A.H. Hoel
J.P. Johnsen
   
10:00      
11:00        
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
FSK-1100-1 Forelesning - digitalt sanntid
J.P. Johnsen
   
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Jahn Petter Johnsen - Professor i uke 43
Uke
43
Mandag
19.10.2020
Tirsdag
20.10.2020
Onsdag
21.10.2020
Torsdag
22.10.2020
Fredag
23.10.2020
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 NFH A-262
NFH A-270
NFH A-272
NFH B-064
NFH D-111
FSK-2020-1 Spill
Tverrfaglig seminar om rådgivingsprosessen.
Green Grouper

Obligatorisk del av arbeidskrav i forvaltningsorganisering og juss. Forberedelse til innlevingsoppgave. 

A.H. Hoel
P. Holm
J.P. Johnsen
 
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
FSK-2020-1 Organisasjon
Forvaltningen på nasjonalt nivå - 2
nr 8

Alf Håkon Hoel is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Forelesning mandag 19 oktober kl 0915
Time: Oct 19, 2020 09:00 AM Oslo

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/69360085529?pwd=SFhnalhHaXNqNjRiNXd5cjkyN2VqQT09

Meeting ID: 693 6008 5529
Password: 465418


 

A.H. Hoel
J.P. Johnsen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00
FSK-1100-1 Forelesning - digitalt sanntid
Oppsummering
nr 13
J.P. Johnsen
 
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
FSK-2020-1 Organisasjon
Kvotesystemet
nr 9
A.H. Hoel
J.P. Johnsen
10:00  
11:00      
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Jahn Petter Johnsen - Professor i uke 44
Uke
44
Mandag
26.10.2020
Tirsdag
27.10.2020
Onsdag
28.10.2020
Torsdag
29.10.2020
Fredag
30.10.2020
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-14:00
08:15-14:00 TEO-H6 6.303-AUD3
FSK-2040-1 Tverrfaglig seminar
nr 2 innledning
M. Esaiassen
B-P. Finstad
A.H. Hoel
P. Holm
J.P. Johnsen
I.H. Lien
T.A. Schei
10:15-12:00 NFH A-262
NFH A-270
NFH A-272
NFH D-111
NFH E-101
FSK-2020-1 Organisasjon
Fiskeridirektoratet
nr 12
A.H. Hoel
J.P. Johnsen
 
09:00        
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00
FSK-1100-1 Forelesning - digitalt sanntid
Eksamensforberedelse
nr 14
J.P. Johnsen
   
11:00      
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
FSK-2020-1 Organisasjon
Kvotesystemet
nr 10
A.H. Hoel
J.P. Johnsen
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
FSK-2020-1 Organisasjon
Hvordan lage et nytt kvotesystem?
nr 11
A.H. Hoel
J.P. Johnsen
 
13:00    
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Jahn Petter Johnsen - Professor i uke 45
Uke
45
Mandag
02.11.2020
Tirsdag
03.11.2020
Onsdag
04.11.2020
Torsdag
05.11.2020
Fredag
06.11.2020
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 NFH A-262
NFH A-270
NFH A-272
NFH D-111
NFH E-101
FSK-2020-1 Organisasjon
Del 1 Kontrollutfordinger og fiskekrim - Del 2 Oppsummering
nr 13
A.H. Hoel
J.P. Johnsen
 
09:00        
10:00        
11:00        
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 TEO-H6 6.303-AUD3
FSK-2040-1 Tverrfaglig seminar
Bærekraftsanalyse

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/63667424351?pwd=ZWlKVWtRL1Z6Z0JxZUhWYnYvQ01Gdz09

Meeting ID: 636 6742 4351
Password: 703232

M. Esaiassen
B-P. Finstad
A.H. Hoel
P. Holm
J.P. Johnsen
I.H. Lien
T.A. Schei
 
13:00        
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:00-16:00
14:00-16:00 TEO-H6 6.303-AUD3
FSK-2040-1 Praksis - undervisning
Seminar

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/61805663773?pwd=dHZwaWNHMFY4bTVBSWxLUy9lSFp4QT09

Meeting ID: 618 0566 3773
Password: 318836

B-P. Finstad
P. Holm
J.P. Johnsen
I.H. Lien
 
15:00      
16:00          
Timeplan for Jahn Petter Johnsen - Professor i uke 47
Uke
47
Mandag
16.11.2020
Tirsdag
17.11.2020
Onsdag
18.11.2020
Torsdag
19.11.2020
Fredag
20.11.2020
08:00          
09:00          
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:30
10:15-11:30
FSK-2040-1 Introduksjonsforelesning
INFOMØTE OM 6. SEMESTER OG MASTER (på Zoom)
P. Holm
J.P. Johnsen
I.H. Lien
R.L. Olsen
       
11:00          
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Jahn Petter Johnsen - Professor i uke 49
Uke
49
Mandag
30.11.2020
Tirsdag
01.12.2020
Onsdag
02.12.2020
Torsdag
03.12.2020
Fredag
04.12.2020
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00
FSK-2040-1 Introduksjonsforelesning
SPØRSMÅL TIL EKSAMEN (digitalt)
M. Esaiassen
B-P. Finstad
A.H. Hoel
J.P. Johnsen
T.A. Schei
     
14:00        
15:00          
16:00          
NB: Semester 2020 Høst - Ingen aktiviteter i disse ukene: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 46, 48, 50, 51, 52