Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Høst - lærer Kai-Arne Nyborg - Universitetslektor

Kai-Arne Nyborg

Timeplan for Kai-Arne Nyborg - Universitetslektor i uke 34
Uke 34
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
17.08.2020
08:15-09:00 BLU-1218-1 Digital forelesning felles
FOR: Forelesning introduksjon (digital)
M. Dardanou
T. Isaksen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
Torsdag
20.08.2020
08:15-09:00 BLU-1208-1 Felles forelesninger digitalt
FOR: Felles digital forelesning
M. Dardanou
T. Isaksen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
Timeplan for Kai-Arne Nyborg - Universitetslektor i uke 36
Uke 36
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
03.09.2020
14:15-15:45 BOOKING- Booking ANG035
Møtetid BLU
A.L. Bakke
S. Boldermo
H.K. Bråthen
K.H. Danielsen
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
S.R. Kvande
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
B. Steinsvik
T. Unstad
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Timeplan for Kai-Arne Nyborg - Universitetslektor i uke 38
Uke 38
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
16.09.2020
12:15-16:00 ILP 1.058
LER-1453-1 Undervisning
K.A. Nyborg
Timeplan for Kai-Arne Nyborg - Universitetslektor i uke 39
Uke 39
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
22.09.2020
08:15-12:00 ILP 1.058
LER-1453-1 Undervisning
K.A. Nyborg
Onsdag
23.09.2020
08:15-12:00 ILP 1.006
LER-1453-1 Undervisning
K.A. Nyborg
Torsdag
24.09.2020
08:15-12:00 ILP 1.058
LER-1453-1 Undervisning
K.A. Nyborg
Timeplan for Kai-Arne Nyborg - Universitetslektor i uke 40
Uke 40
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
02.10.2020
08:15-16:00 TEO-H1 1.836-AUD2
BOOKING- Booking ANG035
Fagdag ILP
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Timeplan for Kai-Arne Nyborg - Universitetslektor i uke 41
Uke 41
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
07.10.2020
12:15-16:00 ILP 2.006
LER-1453-1 Undervisning
K.A. Nyborg
Fredag
09.10.2020
12:15-16:00 ILP 1.058
LER-1453-1 Undervisning
K.A. Nyborg
Timeplan for Kai-Arne Nyborg - Universitetslektor i uke 42
Uke 42
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
15.10.2020
14:15-15:45 BOOKING- Booking ANG035
Møtetid BLU
A.L. Bakke
S. Boldermo
H.K. Bråthen
K.H. Danielsen
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
S.R. Kvande
R. Larsen
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Timeplan for Kai-Arne Nyborg - Universitetslektor i uke 45
Uke 45
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
05.11.2020
08:15-09:00 BLU-1218-1 Digital forelesning felles
FOR: Forelesning (digital)
K.A. Nyborg
10:15-12:00 ILP 2.051
BLU-1218-1 Gruppe 1
SEM: Seminar gruppe 1
K.A. Nyborg
12:15-14:00 ILP 2.051
BLU-1218-1 Gruppe 2
SEM: Seminar gruppe 2
K.A. Nyborg
14:15-16:00 ILP 2.051
BLU-1218-1 Gruppe 3
SEM: Seminar gruppe 3
K.A. Nyborg
Fredag
06.11.2020
08:15-09:00 BLU-1218-1 Digital forelesning felles
FOR: Forelesning (digital)
K.A. Nyborg
10:15-12:00 ILP 2.051
BLU-1218-1 Gruppe 1
SEM: Seminar gruppe 1
K.A. Nyborg
12:15-14:00 ILP 2.051
BLU-1218-1 Gruppe 2
SEM: Seminar gruppe 2
K.A. Nyborg
14:15-16:00 ILP 2.051
BLU-1218-1 Gruppe 3
SEM: Seminar gruppe 3
K.A. Nyborg
Timeplan for Kai-Arne Nyborg - Universitetslektor i uke 46
Uke 46
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
11.11.2020
08:15-16:00 BOOKING- Booking ANG035
Fagdag BLU
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Timeplan for Kai-Arne Nyborg - Universitetslektor i uke 47
Uke 47
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
16.11.2020
08:15-09:00 BLU-1218-1 Digital forelesning felles
FOR: Forelesning (digital)
K.A. Nyborg
10:15-12:00 ILP 2.051
BLU-1218-1 Gruppe 1
SEM: Seminar gruppe 1
K.A. Nyborg
12:15-14:00 ILP 2.051
BLU-1218-1 Gruppe 2
SEM: Seminar gruppe 2
K.A. Nyborg
14:15-16:00 ILP 2.051
BLU-1218-1 Gruppe 3
SEM: Seminar gruppe 3
K.A. Nyborg
Tirsdag
17.11.2020
08:15-09:00 BLU-1218-1 Digital forelesning felles
FOR: Forelesning (digital)
K.A. Nyborg
09:15-10:00 ILP 1.007
BLU-1218-1 Gruppe 1
SEM: Seminar gruppe 1
K.A. Nyborg
10:15-11:00 ILP 1.007
BLU-1218-1 Gruppe 3
SEM: Seminar gruppe 3
K.A. Nyborg
11:15-12:00 ILP U1.069
BLU-1218-1 Gruppe 2
SEM: Seminar gruppe 2
K.A. Nyborg
Onsdag
18.11.2020
14:15-15:00 BLU-1208-1 Felles forelesninger digitalt
FOR: Felles digital forelesning. Tema: Profesjonsetikk
K.A. Nyborg
Torsdag
19.11.2020
12:15-14:00 ILP 1.007
BLU-1208-1 Gruppe 3
SEM: Seminargruppe 3
K.A. Nyborg
14:15-16:00 ILP U1.068
BLU-1208-1 Gruppe 4
SEM: Seminargruppe 4
K.A. Nyborg
Timeplan for Kai-Arne Nyborg - Universitetslektor i uke 48
Uke 48
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
24.11.2020
12:15-14:00 ILP 1.043
BLU-1208-1 Gruppe 1
GR: Seminargruppe 1
K.A. Nyborg
14:15-16:00 ILP 1.043
BLU-1208-1 Gruppe 2
GR: Seminargruppe 2
K.A. Nyborg
Onsdag
25.11.2020
09:15-10:00 BLU-1208-1 Felles forelesninger digitalt
FOR: Felles digital forelesning
K.A. Nyborg
12:15-14:00 ILP 1.042
BLU-1208-1 Gruppe 3
SEM: Seminargruppe 3
K.A. Nyborg
14:15-16:00 ILP 1.042
BLU-1208-1 Gruppe 4
SEM: Seminargruppe 4
K.A. Nyborg
Torsdag
26.11.2020
10:15-12:00 ILP U1.068
BLU-1208-1 Gruppe 2
GR: Seminargruppe 2
K.A. Nyborg
12:15-14:00 ILP 1.007
BLU-1208-1 Gruppe 1
GR: Seminargruppe 1
K.A. Nyborg