Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Høst - lærer Karin Helene Danielsen - Førstelektor

Karin Helene Danielsen

Timeplan for Karin Helene Danielsen - Førstelektor i uke 33
Uke 33
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
11.08.2020
14:15-15:00 ILP 1.006
BLU-1015-1 Narvik gr. 1 K.H. Danielsen
C.H. Moen
15:15-16:00 ILP 1.006
BLU-1015-1 Narvik gr. 2 K.H. Danielsen
Onsdag
12.08.2020
12:15-16:00 BLU-1015-1 Harstad og Finnsnes
FOR: Feltarbeid i fjæra for Harstad og Finnsnes
V. Bergan
K.H. Danielsen
L. Frantzen
T.K. Vårnes
Torsdag
13.08.2020
12:15-16:00 BLU-1015-1 Tromsø og Narvik
FOR: Seminar i fjæra for Tromsø og Narvik
V. Bergan
K.H. Danielsen
L. Frantzen
T.K. Vårnes
Timeplan for Karin Helene Danielsen - Førstelektor i uke 34
Uke 34
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
17.08.2020
08:15-10:00 ILP 1.042
BLU-2015-1 Samla undervisning
Forelesning
H.K. Bråthen
K.H. Danielsen
L. Husjord
T.K. Vårnes
12:15-16:00 ILP 2.056
BLU-2015-1 Samla undervisning
Forelesning
H.K. Bråthen
K.H. Danielsen
14:15-16:00 ILP 1.058
ILP 2.006
BLU-2015-1 Samla undervisning
Veiledning
H.K. Bråthen
K.H. Danielsen
Tirsdag
18.08.2020
12:15-16:00 ILP 2.056
BLU-2015-1 Samla undervisning
Fremlegg - forelesning
H.K. Bråthen
K.H. Danielsen
L. Husjord
Onsdag
19.08.2020
08:15-16:00 BLU-2015-1 Samla undervisning
Tur
H.K. Bråthen
K.H. Danielsen
L. Husjord
T.K. Vårnes
Torsdag
20.08.2020
08:15-10:00 ILP 1.006
BLU-2015-1 Samla undervisning
Forelesning
K.H. Danielsen
14:15-16:00 ILP 1.007
ILP 1.042
ILP 1.043
BLU-2015-1 Samla undervisning
Veiledning
K.H. Danielsen
L. Husjord
T.K. Vårnes
Fredag
21.08.2020
12:15-14:00 BLU-2015-1 Gruppe 1 K.H. Danielsen
14:15-16:00 BOOKING- Booking ANG035
Møte for ny samlingsbasert BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.R. Kvande
C.H. Moen
A.M. Pesch
T. Unstad
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Timeplan for Karin Helene Danielsen - Førstelektor i uke 35
Uke 35
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
25.08.2020
14:15-16:00 ILP 2.056
LER-1354-1 Gruppe A K.H. Danielsen
Onsdag
26.08.2020
14:15-16:00 BOOKING- Booking BRUKERGRUPPE_7
TEDNET forskningsprosjekt (ILP)
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
B. Haugseth
R.E. Jakhelln
G. Kalseth
S.T. Killengreen
S. Sivertsvik
S. Skrøvset
H. Sollid
K-A. Sæther
Fredag
28.08.2020
08:15-10:00 ILP 1.042
LER-1354-1 Gruppe B K.H. Danielsen
Timeplan for Karin Helene Danielsen - Førstelektor i uke 36
Uke 36
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
31.08.2020
10:15-12:00 LER-1354-1 Undervisning K.H. Danielsen
Tirsdag
01.09.2020
10:15-13:00 BLU-1015-1 Narvik gr. 1 K.H. Danielsen
13:15-16:00 BLU-1015-1 Narvik gr. 2 K.H. Danielsen
Onsdag
02.09.2020
11:15-14:00 ILP 2.051
BLU-1015-1 Tromsø gr. 2 K.H. Danielsen
Torsdag
03.09.2020
08:15-11:00 ILP 1.007
BLU-1015-1 Tromsø gr. 1 K.H. Danielsen
14:15-15:45 BOOKING- Booking ANG035
Møtetid BLU
A.L. Bakke
S. Boldermo
H.K. Bråthen
K.H. Danielsen
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
S.R. Kvande
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
B. Steinsvik
T. Unstad
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Fredag
04.09.2020
10:15-16:00 LER-1354-1 Undervisning K.H. Danielsen
C.H. Moen
T.K. Vårnes
Timeplan for Karin Helene Danielsen - Førstelektor i uke 37
Uke 37
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
07.09.2020
10:15-12:00 BLU-2015-1 Samla undervisning
Forelesning (digital)
K.H. Danielsen
12:15-14:00 ILP 2.006
LER-1354-1 Gruppe A K.H. Danielsen
14:15-16:00 ILP 2.006
LER-1354-1 Gruppe B K.H. Danielsen
Tirsdag
08.09.2020
08:15-10:00 ILP 2.072
BLU-2015-1 Samla undervisning
Forelesning (digital)
K.H. Danielsen
14:15-16:00 ILP 1.043
BLU-2015-1 Samla undervisning
Forelesning (digital)
K.H. Danielsen
Torsdag
10.09.2020
10:15-14:00 BLU-1015-1 Harstad og Finnsnes
FOR: Nettundervisning for Harstad og Finnsnes
K.H. Danielsen
T.K. Vårnes
Fredag
11.09.2020
08:15-12:00 ILP 1.047
ILP 1.058
ILP 2.051
BLU-2015-1 Samla undervisning
Veiledning
K.H. Danielsen
T.K. Vårnes
Timeplan for Karin Helene Danielsen - Førstelektor i uke 38
Uke 38
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
14.09.2020
08:15-10:00 ILP 1.007
LER-1354-1 Gruppe A K.H. Danielsen
10:15-12:00 ILP 1.059
LER-1354-1 Gruppe B K.H. Danielsen
12:15-16:00 BLU-1015-1 Tromsø og Narvik
FOR: Nettundervisning for Tromsø og Narvik
K.H. Danielsen
T.K. Vårnes
Timeplan for Karin Helene Danielsen - Førstelektor i uke 39
Uke 39
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
21.09.2020
08:15-10:00 ILP 2.056
LER-1354-1 Gruppe A K.H. Danielsen
Onsdag
23.09.2020
08:15-10:00 ILP 1.043
LER-1354-1 Gruppe B K.H. Danielsen
14:15-16:00 BOOKING- Booking BRUKERGRUPPE_7
TEDNET forskningsprosjekt (ILP)
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
B. Haugseth
R.E. Jakhelln
G. Kalseth
S.T. Killengreen
S. Sivertsvik
S. Skrøvset
H. Sollid
K-A. Sæther
Fredag
25.09.2020
09:00-10:30 KRAFT 102
LER-1352-1 Gruppe B MAT SAMF
Dans
K.H. Danielsen
10:30-12:00 KRAFT 102
LER-1352-1 Gruppe A ENG NAT
Dans
K.H. Danielsen
14:15-16:00 BOOKING- Booking ANG035
Møte for ny samlingsbasert BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.R. Kvande
C.H. Moen
A.M. Pesch
T. Unstad
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Timeplan for Karin Helene Danielsen - Førstelektor i uke 40
Uke 40
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
28.09.2020
08:15-16:00 BOOKING- Booking ANG035
Seminar ReKomp 1
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
L. Husjord
T. Isaksen
B.A. Karlsen
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
A.M. Pesch
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
Tirsdag
29.09.2020
10:15-12:00 ILP 1.007
BLU-2015-1 Samla undervisning
Forelesning
H.K. Bråthen
K.H. Danielsen
T.K. Vårnes
14:15-16:00 ILP 1.007
BLU-2015-1 Samla undervisning
Forelesning
H.K. Bråthen
K.H. Danielsen
Onsdag
30.09.2020
08:15-10:00 BLU-2015-1 Samla undervisning
Forelesning (digital)
K.H. Danielsen
13:15-15:00 KRAFT 036-1
BLU-2015-1 Gruppe 2 K.H. Danielsen
Torsdag
01.10.2020
08:15-10:00 ILP 1.007
ILP 1.043
BLU-2015-1 Samla undervisning
Veiledning
K.H. Danielsen
L. Husjord
T.K. Vårnes
12:15-13:00 KRAFT 036-3
BLU-2015-1 Gruppe 2
Gymsal
K.H. Danielsen
13:15-14:00 KRAFT 036-3
BLU-2015-1 Gruppe 1
Gymsal
K.H. Danielsen
14:15-16:00 KRAFT 036-3
BLU-2015-1 Gruppe 1 K.H. Danielsen
Fredag
02.10.2020
08:15-16:00 TEO-H1 1.836-AUD2
BOOKING- Booking ANG035
Fagdag ILP
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Timeplan for Karin Helene Danielsen - Førstelektor i uke 41
Uke 41
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
06.10.2020
08:15-10:00 KRAFT 102
LER-1352-1 Gruppe A ENG NAT K.H. Danielsen
10:15-12:00 KRAFT 102
LER-1352-1 Gruppe B MAT SAMF K.H. Danielsen
Onsdag
07.10.2020
08:15-11:00 BLU-1015-1 Finnsnes gr. 2 K.H. Danielsen
11:15-14:00 BLU-1015-1 Finnsnes gr. 1 K.H. Danielsen
Fredag
09.10.2020
08:15-10:00 KRAFT 102
LER-1352-1 Gruppe B MAT SAMF
Dans
K.H. Danielsen
10:15-12:00 KRAFT 102
LER-1352-1 Gruppe A ENG NAT K.H. Danielsen
Timeplan for Karin Helene Danielsen - Førstelektor i uke 42
Uke 42
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
14.10.2020
08:15-11:00 NARVIK_BL-E E3420
BLU-1015-1 Narvik gr. 1 K.H. Danielsen
11:15-14:00 NARVIK_BL-E E3420
BLU-1015-1 Narvik gr. 2 K.H. Danielsen
Torsdag
15.10.2020
14:15-15:45 BOOKING- Booking ANG035
Møtetid BLU
A.L. Bakke
S. Boldermo
H.K. Bråthen
K.H. Danielsen
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
S.R. Kvande
R. Larsen
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Timeplan for Karin Helene Danielsen - Førstelektor i uke 43
Uke 43
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
19.10.2020
08:15-10:00 ILP 2.051
BLU-1015-1 Felles forelesning
FOR: Digital felles forelesning
V. Bergan
H.K. Bråthen
K.H. Danielsen
L. Frantzen
T.K. Vårnes
10:15-11:00 ILP 2.056
BLU-2015-1 Samla undervisning
Praksisforberedelser
K.H. Danielsen
O.M. Kanck
T.K. Vårnes
12:15-14:00 KRAFT 036-3
BLU-2015-1 Gruppe 1 K.H. Danielsen
T.K. Vårnes
Onsdag
21.10.2020
14:15-16:00 BOOKING- Booking BRUKERGRUPPE_7
TEDNET forskningsprosjekt (ILP)
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
B. Haugseth
R.E. Jakhelln
G. Kalseth
S.T. Killengreen
S. Sivertsvik
S. Skrøvset
H. Sollid
K-A. Sæther
Torsdag
22.10.2020
12:15-14:15 KRAFT K1-11
BLU-2015-1 Gruppe 2 K.H. Danielsen
T.K. Vårnes
Fredag
23.10.2020
08:15-12:00 ILP 1.006
BLU-2015-1 Samla undervisning
Fremlegg
H.K. Bråthen
K.H. Danielsen
T.K. Vårnes
13:00-14:45 BOOKING- Booking ANG035
Møte for ny samlingsbasert BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.R. Kvande
C.H. Moen
A.M. Pesch
T. Unstad
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Timeplan for Karin Helene Danielsen - Førstelektor i uke 46
Uke 46
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
11.11.2020
08:15-16:00 BOOKING- Booking ANG035
Fagdag BLU
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Timeplan for Karin Helene Danielsen - Førstelektor i uke 48
Uke 48
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
23.11.2020
12:15-14:00 BLU-2015-1 Samla undervisning
Rommets betydning (digitalt)
K.H. Danielsen
Tirsdag
24.11.2020
08:15-10:00 BLU-2015-1 Samla undervisning
Evaluering av praksis (digitalt)
K.H. Danielsen
O.M. Kanck
T.K. Vårnes
Onsdag
25.11.2020
08:15-10:00 ILP 1.007
LER-1354-1 Gruppe A K.H. Danielsen
10:15-12:00 ILP 1.007
LER-1354-1 Gruppe B K.H. Danielsen
14:15-16:00 BOOKING- Booking BRUKERGRUPPE_7
TEDNET forskningsprosjekt (ILP)
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
B. Haugseth
R.E. Jakhelln
G. Kalseth
S.T. Killengreen
S. Sivertsvik
S. Skrøvset
H. Sollid
K-A. Sæther
Torsdag
26.11.2020
08:15-10:00 BLU-2015-1 Samla undervisning
Livsmestring og helse i barnehagen (digitalt)
K.H. Danielsen
10:15-12:00 BLU-2015-1 Samla undervisning
Eksamensforberedelse og oppsummering (digitalt)
K.H. Danielsen
T.K. Vårnes
12:15-14:00 KRAFT K1-1
KRAFT K1-11
KRAFT K1-12
KRAFT K1-13
KRAFT K1-14
LER-1354-1 Gruppe A K.H. Danielsen
14:15-16:00 KRAFT K1-1
KRAFT K1-11
KRAFT K1-12
KRAFT K1-13
KRAFT K1-14
LER-1354-1 Gruppe B K.H. Danielsen
Timeplan for Karin Helene Danielsen - Førstelektor i uke 51
Uke 51
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
16.12.2020
14:15-16:00 BOOKING- Booking BRUKERGRUPPE_7
TEDNET forskningsprosjekt (ILP)
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
B. Haugseth
R.E. Jakhelln
G. Kalseth
S.T. Killengreen
S. Sivertsvik
S. Skrøvset
H. Sollid
K-A. Sæther