Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Høst - lærer Line Husjord - Førstelektor

Line Husjord

Timeplan for Line Husjord - Førstelektor i uke 34
Uke 34
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
17.08.2020
08:15-10:00 ILP 1.042
BLU-2015-1 Samla undervisning
Forelesning
H.K. Bråthen
K.H. Danielsen
L. Husjord
T.K. Vårnes
Tirsdag
18.08.2020
12:15-16:00 ILP 2.056
BLU-2015-1 Samla undervisning
Fremlegg - forelesning
H.K. Bråthen
K.H. Danielsen
L. Husjord
Onsdag
19.08.2020
08:15-16:00 BLU-2015-1 Samla undervisning
Tur
H.K. Bråthen
K.H. Danielsen
L. Husjord
T.K. Vårnes
Torsdag
20.08.2020
14:15-16:00 ILP 1.007
ILP 1.042
ILP 1.043
BLU-2015-1 Samla undervisning
Veiledning
K.H. Danielsen
L. Husjord
T.K. Vårnes
Timeplan for Line Husjord - Førstelektor i uke 40
Uke 40
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
28.09.2020
08:15-16:00 BOOKING- Booking ANG035
Seminar ReKomp 1
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
L. Husjord
T. Isaksen
B.A. Karlsen
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
A.M. Pesch
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
Torsdag
01.10.2020
08:15-10:00 ILP 1.007
ILP 1.043
BLU-2015-1 Samla undervisning
Veiledning
K.H. Danielsen
L. Husjord
T.K. Vårnes