Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Høst - lærer Lisbet Rønningsbakk - Dosent

Lisbet Rønningsbakk

Timeplan for Lisbet Rønningsbakk - Dosent i uke 34
Uke 34
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
19.08.2020
10:15-12:00 LER-3001-1 Undervisning felles
UNDERV: Digital felles undervising
L. Rønningsbakk
A.R. Steele
12:15-14:00 LER-3001-1 Undervisning felles
UNDERV: Digital felles undervising
L. Rønningsbakk
14:15-16:00 LER-3002-1 Undervisning L. Rønningsbakk
A.R. Steele
Torsdag
20.08.2020
08:15-10:00 ILP 1.042
LER-3001-1 Gruppe 2 L. Rønningsbakk
10:15-12:00 ILP 1.042
LER-3001-1 Gruppe 1 L. Rønningsbakk
14:15-16:00 LER-3002-1 Undervisning L. Rønningsbakk
Fredag
21.08.2020
08:15-10:00 ILP 1.042
LER-3002-1 Gruppe 4 L. Rønningsbakk
10:15-12:00 ILP 1.042
LER-3002-1 Gruppe 3 L. Rønningsbakk
12:15-14:00 TEO-H1 1.417
LER-3002-1 Gruppe 1 L. Rønningsbakk
14:15-16:00 TEO-H1 1.417
LER-3002-1 Gruppe 2 L. Rønningsbakk
Timeplan for Lisbet Rønningsbakk - Dosent i uke 37
Uke 37
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
07.09.2020
14:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
Møter for PEL på GLU 1-7 og 5-10
S-E. Andreassen
K.E.W. Bjørndal
O.J. Hembre
R.E. Jakhelln
R. Johansen
L. Rønningsbakk
A.R. Steele
Y. Sørensen
A. Unhjem
Timeplan for Lisbet Rønningsbakk - Dosent i uke 38
Uke 38
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
15.09.2020
08:15-10:00 ILP 2.072
LER-3001-1 Gruppe E O.J. Hembre
R.E. Jakhelln
R. Johansen
M. Liset
N. MacLaren
L. Rønningsbakk
A.R. Steele
O.K. Straum
M. Wiik
08:15-10:00 ILP 1.043
LER-3001-1 Gruppe A O.J. Hembre
R.E. Jakhelln
R. Johansen
M. Liset
N. MacLaren
L. Rønningsbakk
A.R. Steele
O.K. Straum
M. Wiik
08:15-10:00 ILP 1.006
LER-3001-1 Gruppe C O.J. Hembre
R.E. Jakhelln
R. Johansen
M. Liset
N. MacLaren
L. Rønningsbakk
A.R. Steele
O.K. Straum
M. Wiik
08:15-10:00 ILP 1.007
LER-3001-1 Gruppe B O.J. Hembre
R.E. Jakhelln
R. Johansen
M. Liset
N. MacLaren
L. Rønningsbakk
A.R. Steele
O.K. Straum
M. Wiik
08:15-10:00 ILP 1.042
LER-3001-1 Gruppe D O.J. Hembre
R.E. Jakhelln
R. Johansen
M. Liset
N. MacLaren
L. Rønningsbakk
A.R. Steele
O.K. Straum
M. Wiik
Torsdag
17.09.2020
12:15-16:00 LER-3001-1 Undervisning felles O.J. Hembre
R.E. Jakhelln
R. Johansen
M. Liset
N. MacLaren
L. Rønningsbakk
A.R. Steele
O.K. Straum
M. Wiik
Timeplan for Lisbet Rønningsbakk - Dosent i uke 39
Uke 39
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
22.09.2020
08:15-10:00 ILP 1.005
LER-3001-1 Undervisning felles
Digital felles undervising

 Opptak+live
L. Rønningsbakk
Timeplan for Lisbet Rønningsbakk - Dosent i uke 40
Uke 40
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
28.09.2020
10:15-16:00 LER-3001-1 Undervisning felles
UNDERV: Digital felles undervising
S-E. Andreassen
O.J. Hembre
L. Rønningsbakk
Tirsdag
29.09.2020
10:15-16:00 LER-3001-1 Undervisning felles
UNDERV: Digital felles undervising
O.J. Hembre
L. Rønningsbakk
Onsdag
30.09.2020
08:15-12:00 ILP 2.057
LER-3000-1 Gruppe A O.J. Hembre
L. Rønningsbakk
12:15-16:00 ILP 2.057
LER-3000-1 Gruppe B O.J. Hembre
L. Rønningsbakk
Torsdag
01.10.2020
08:15-12:00 ILP 2.057
LER-3000-1 Gruppe C O.J. Hembre
L. Rønningsbakk
12:15-16:00 ILP 2.057
LER-3000-1 Gruppe D O.J. Hembre
L. Rønningsbakk
Fredag
02.10.2020
08:15-12:00 ILP 2.057
LER-3000-1 Gruppe E O.J. Hembre
L. Rønningsbakk
13:15-15:00 LER-3001-1 Undervisning felles
UNDERV: Digital felles undervising
L. Rønningsbakk
Timeplan for Lisbet Rønningsbakk - Dosent i uke 41
Uke 41
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
05.10.2020
09:15-11:00 ILP 1.059
LER-3001-1 Undervisning felles
UNDERV: Digital felles undervising
O.J. Hembre
R. Johansen
L. Rønningsbakk
11:15-16:00 ILP 2.048
ILP 2.049
ILP 2.050
ILP 2.057
ILP 2.058
Klikk for å vise/skjule alle
LER-3001-1 Undervisning felles
UNDERV: Gruppearbeid/veiledning
O.J. Hembre
L. Rønningsbakk
Tirsdag
06.10.2020
08:15-16:00 ILP 2.048
ILP 2.049
ILP 2.050
ILP 2.057
ILP 2.058
Klikk for å vise/skjule alle
LER-3001-1 Undervisning felles
UNDERV: Gruppearbeid/veiledning
O.J. Hembre
L. Rønningsbakk
Onsdag
07.10.2020
08:15-12:00 LER-3001-1 Undervisning felles
UNDERV: Digital felles undervising
O.J. Hembre
L. Rønningsbakk
Timeplan for Lisbet Rønningsbakk - Dosent i uke 42
Uke 42
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
12.10.2020
10:15-12:00 LER-2051-1 Felles undervisning S-E. Andreassen
O.G. Drageset
B. Grønvik
O.J. Hembre
T.E. Holmbukt
J. Höper
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
R. Johansen
M. Johnsen
R.V. Johnsen
S.T. Killengreen
L.I. Landsem
A.H. Lødemel
K. Nordman-Strand
G.O. Pettersen
L. Rønningsbakk
M. Son
A.R. Steele
K-A. Sæther
Y. Sørensen
A. Unhjem
O.J. Wang
Fredag
16.10.2020
08:15-12:00 ILP 2.005
LER-2051-1 1-7 MAT M. Johnsen
G.O. Pettersen
L. Rønningsbakk
Timeplan for Lisbet Rønningsbakk - Dosent i uke 43
Uke 43
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
23.10.2020
14:15-15:00 BOOKING- Booking BLS022
Mastermøte GLU
H. Brox
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
J. Höper
R.E. Jakhelln
R.V. Johnsen
S.T. Killengreen
K. Killie
A.H. Lødemel
L. Rønningsbakk
A. Unhjem
Timeplan for Lisbet Rønningsbakk - Dosent i uke 45
Uke 45
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
02.11.2020
10:15-12:00 LER-2051-1 Felles undervisning S-E. Andreassen
O.G. Drageset
B. Grønvik
O.J. Hembre
T.E. Holmbukt
J. Höper
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
R. Johansen
M. Johnsen
R.V. Johnsen
S.T. Killengreen
L.I. Landsem
A.H. Lødemel
K. Nordman-Strand
G.O. Pettersen
L. Rønningsbakk
M. Son
A.R. Steele
K-A. Sæther
Y. Sørensen
A. Unhjem
O.J. Wang
Tirsdag
03.11.2020
12:15-16:00 ILP 2.005
LER-2051-1 1-7 MAT M. Johnsen
G.O. Pettersen
L. Rønningsbakk
Timeplan for Lisbet Rønningsbakk - Dosent i uke 46
Uke 46
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
11.11.2020
08:15-10:00 ILP U1.068
LER-3000-1 Gruppe 5 O.J. Hembre
L. Rønningsbakk