Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Høst - lærer Lisbet Rønningsbakk - Dosent

Lisbet Rønningsbakk

Uke 34
Mandag
Tirsdag
Onsdag
10:15-12:00 - 19.08.2020
Undervisning felles
UNDERV: Digital felles undervising
Rom:
12:15-14:00 - 19.08.2020
Undervisning felles
UNDERV: Digital felles undervising
Rom:
14:15-16:00 - 19.08.2020
Undervisning
Rom:
Torsdag
08:15-10:00 - 20.08.2020
Gruppe 2
Rom:
ILP 1.042
10:15-12:00 - 20.08.2020
Gruppe 1
Rom:
ILP 1.042
14:15-16:00 - 20.08.2020
Undervisning
Rom:
Fredag
08:15-10:00 - 21.08.2020
Gruppe 4
Rom:
ILP 1.042
10:15-12:00 - 21.08.2020
Gruppe 3
Rom:
ILP 1.042
12:15-14:00 - 21.08.2020
Gruppe 1
14:15-16:00 - 21.08.2020
Gruppe 2
Uke 37
Mandag
14:15-16:00 - 07.09.2020
Booking BLS022
Møter for PEL på GLU 1-7 og 5-10
Rom:
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 38
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 39
Mandag
Tirsdag
08:15-10:00 - 22.09.2020
Undervisning felles
Digital felles undervising

 Opptak+live
Rom:
ILP 1.005
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 40
Mandag
10:15-16:00 - 28.09.2020
Undervisning felles
UNDERV: Digital felles undervising
Rom:
Tirsdag
10:15-16:00 - 29.09.2020
Undervisning felles
UNDERV: Digital felles undervising
Rom:
Onsdag
08:15-12:00 - 30.09.2020
Gruppe A
Rom:
ILP 2.057
12:15-16:00 - 30.09.2020
Gruppe B
Rom:
ILP 2.057
Torsdag
08:15-12:00 - 01.10.2020
Gruppe C
Rom:
ILP 2.057
12:15-16:00 - 01.10.2020
Gruppe D
Rom:
ILP 2.057
Fredag
08:15-12:00 - 02.10.2020
Gruppe E
Rom:
ILP 2.057
13:15-15:00 - 02.10.2020
Undervisning felles
UNDERV: Digital felles undervising
Rom:
Uke 41
Mandag
09:15-11:00 - 05.10.2020
Undervisning felles
UNDERV: Digital felles undervising
Rom:
ILP 1.059
11:15-16:00 - 05.10.2020
Undervisning felles
UNDERV: Gruppearbeid/veiledning
Tirsdag
08:15-16:00 - 06.10.2020
Undervisning felles
UNDERV: Gruppearbeid/veiledning
Onsdag
08:15-12:00 - 07.10.2020
Undervisning felles
UNDERV: Digital felles undervising
Rom:
Torsdag
Fredag
Uke 42
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
08:15-12:00 - 16.10.2020
1-7 MAT
Rom:
ILP 2.005
Uke 43
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 45
Mandag
Tirsdag
12:15-16:00 - 03.11.2020
1-7 MAT
Rom:
ILP 2.005
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 46
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-10:00 - 11.11.2020
Gruppe 5
Rom:
ILP U1.068
Torsdag
Fredag