Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Høst - lærer Maria Dardanou - Førstelektor

Maria Dardanou

Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 33
Uke 33
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
14.08.2020
08:15-10:00 BLU-1012-1 Forelesning felles
Digital forelesning (Ped.)
M. Dardanou
Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 34
Uke 34
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
17.08.2020
08:15-09:00 BLU-1218-1 Digital forelesning felles
FOR: Forelesning introduksjon (digital)
M. Dardanou
T. Isaksen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
12:15-14:00 BLU-1002-1 Felles forelesninger digitalt
Felles forelesning (digital)
M. Dardanou
Onsdag
19.08.2020
08:15-10:00 ILP 1.042
BLU-1004-1 Gruppe 2
SEM: Gruppe 2 - Skrivekurs
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
14:15-16:00 ILP 1.042
BLU-1004-1 Gruppe 3
SEM: Gruppe 3 - Skrivekurs
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
Torsdag
20.08.2020
08:15-09:00 BLU-1208-1 Felles forelesninger digitalt
FOR: Felles digital forelesning
M. Dardanou
T. Isaksen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
15:15-16:00 BLU-1004-1 Felles seminar
FOR: Felles digitalt seminar
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
Fredag
21.08.2020
12:15-14:00 ILP 1.042
BLU-1004-1 Gruppe 1
SEM: Gruppe 1 - Skrivekurs
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
14:15-16:00 BOOKING- Booking ANG035
Møte for ny samlingsbasert BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
C.H. Moen
A.M. Pesch
T. Unstad
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 35
Uke 35
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
24.08.2020
10:15-12:00 BLU-1014-1 Finnsnes gr. 1
UNDERV: Finnsnes gr. 1 Skrivekurs
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
12:15-14:00 BLU-1014-1 Finnsnes gr. 2
SEM: Finnsnes gr. 2 skrivekurs
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
14:15-16:00 BLU-1014-1 Finnsnes gr. 2
SEM: Finnsnes gr. 2 Skrivekurs (digitalt)
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
Tirsdag
25.08.2020
08:15-09:00 ILP U1.069
BLU-1208-1 Gruppe A
FOR: Foreldresamarbeid
M. Dardanou
09:15-10:00 ILP U1.069
BLU-1208-1 Gruppe B
FOR: Foreldresamarbeid
M. Dardanou
11:15-12:00 ILP U1.069
BLU-1208-1 Gruppe C
FOR: Foreldresamarbeid
M. Dardanou
11:15-13:00 BLU-1014-1 Finnsnes gr. 1
UNDERV: Finnsnes gr. 1 Skrivekurs (digitalt)
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
Onsdag
26.08.2020
08:15-10:00 ILP 1.006
BLU-1208-1 Gruppe 2
GR: Seminargruppe 2
M. Dardanou
10:15-12:00 ILP 1.006
BLU-1208-1 Gruppe 4
SEM: Seminargruppe 4
M. Dardanou
12:15-14:00 ILP 1.006
BLU-1208-1 Gruppe 1
GR: Seminargruppe 1
M. Dardanou
14:15-16:00 ILP 1.006
BLU-1208-1 Gruppe 3
SEM: Seminargruppe 3
M. Dardanou
Fredag
28.08.2020
12:15-14:00 BLU-1014-1 Harstad felles seminar
Felles digital forelesning (forelesning i sanntid)
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
14:15-16:00 BLU-1014-1 Harstad felles seminar
Felles digital forelesning (legges i Canvas)
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 36
Uke 36
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
31.08.2020
08:15-10:00 BLU-1014-1 Narvik gr. 2
SEM: Narvik gr. 2 Skrivekurs (digitalt)
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
12:15-14:00 BLU-1014-1 Narvik gr. 1
UNDERV: Narvik gr. 1 Skrivekurs (digitalt)
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
Tirsdag
01.09.2020
08:15-09:00 ILP 2.072
BLU-1208-1 Gruppe A
FOR: Forelesning gr. A: Foreldresamarbeid
M. Dardanou
09:15-10:00 ILP 2.072
BLU-1208-1 Gruppe B
FOR: Forelesning gr. B: Foreldresamarbeid
M. Dardanou
10:15-11:00 ILP 2.072
BLU-1208-1 Gruppe C
FOR: Forelesning gr. C: Foreldresamarbeid
M. Dardanou
14:15-16:00 ILP 1.006
BLU-1014-1 Tromsø gr. 1
UNDERV: Tromsø gr. 1 Skrivekurs
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
Onsdag
02.09.2020
08:15-09:00 ILP 1.006
BLU-1208-1 Gruppe 1
GR: Seminargruppe 1
M. Dardanou
09:15-10:00 ILP 1.006
BLU-1208-1 Gruppe 2
GR: Seminargruppe 2
M. Dardanou
10:15-11:00 ILP 1.006
BLU-1208-1 Gruppe 3
SEM: Seminargruppe 3
M. Dardanou
11:15-12:00 ILP 1.006
BLU-1208-1 Gruppe 4
SEM: Seminargruppe 4
M. Dardanou
12:15-14:00 BLU-1014-1 Narvik gr. 1
UNDERV: Narvik gr. 1 Skrivekurs (digitalt)
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
14:15-16:00 ILP 2.006
BLU-1014-1 Tromsø gr. 2
SEM: Tromsø gr. 2 Skrivekurs
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
Torsdag
03.09.2020
12:15-14:00 BLU-1014-1 Narvik gr. 2
SEM: Narvik gr. 2 Skrivekurs (digitalt)
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
Fredag
04.09.2020
08:15-10:00 ILP 2.051
BLU-1014-1 Tromsø gr. 1
UNDERV: Tromsø gr. 1 Skrivekurs (digitalt)
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
10:15-12:00 ILP 2.051
BLU-1014-1 Tromsø gr. 2
SEM: Tromsø gr. 2 Skrivekurs (digitalt)
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 37
Uke 37
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
08.09.2020
10:15-12:00 BLU-1012-1 Finnsnes og Harstad
FOR: Nettundervisning for Finnsnes og Harstad
M. Dardanou
Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 38
Uke 38
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
14.09.2020
08:15-10:00 BLU-1012-1 Tromsø og Narvik
FOR: Nettundervisning for Tromsø og Narvik
M. Dardanou
14:15-16:00 ILP 1.047
BLU-1004-1 Felles seminar
FOR: Skrivekurs (digitalt)

Digital forelesning med lydfil ligger i Canvas moduler uke 38

M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
Tirsdag
15.09.2020
13:15-16:00 ILP 1.047
BLU-1004-1 Felles seminar
FOR: Skrivekurs (digitalt)
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
Onsdag
16.09.2020
08:15-11:00 ILP 1.007
BLU-1004-1 Gruppe 3
SEM: Gruppe 3 - Skrivekurs

Jobbe med artikkelen Små barns medvirkning i samlingsstunder og skrivekursoppgaven.

Ta med egen pc.

M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
13:15-16:00 ILP 1.042
BLU-1004-1 Gruppe 1
SEM: Gruppe 1 - Skrivekurs

Jobbe med artikkelen Små barns medvirkning i samlingsstunder og skrivekursoppgaven.

Ta med egen pc.

M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
Torsdag
17.09.2020
08:15-09:00 ILP 1.006
BLU-1218-1 Gruppe A
M. Dardanou
09:15-10:00 ILP 1.006
BLU-1218-1 Gruppe B
M. Dardanou
10:15-11:00 ILP 2.051
BLU-1218-1 Gruppe 1
SEM: Seminar gruppe 1
M. Dardanou
11:15-12:00 ILP 2.051
BLU-1218-1 Gruppe 2
SEM: Seminar gruppe 2
M. Dardanou
12:15-13:00 ILP 2.051
BLU-1218-1 Gruppe 3
SEM: Seminar gruppe 3
M. Dardanou
13:15-16:00 ILP 1.042
BLU-1004-1 Gruppe 2
SEM: Gruppe 2 - Skrivekurs

Jobbe med artikkelen Små barns medvirkning i samlingsstunder og skrivekursoppgaven.

Ta med egen pc.

M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
Fredag
18.09.2020
08:15-09:00 ILP 1.042
BLU-1218-1 Gruppe A
M. Dardanou
09:15-10:00 ILP 1.042
BLU-1218-1 Gruppe B
M. Dardanou
11:15-12:00 ILP 1.006
BLU-1218-1 Gruppe 1
SEM: Seminar gruppe 1
M. Dardanou
12:15-13:00 ILP 1.006
BLU-1218-1 Gruppe 2
SEM: Seminar gruppe 2
M. Dardanou
13:15-14:00 ILP 1.006
BLU-1218-1 Gruppe 3
SEM: Seminar gruppe 3
M. Dardanou
Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 39
Uke 39
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
21.09.2020
08:15-09:00 BLU-1002-1 Seminargr. 1
Seminargruppe 1 (digital)
M. Dardanou
09:15-10:00 BLU-1002-1 Seminargr. 2
Seminargruppe 2 (digital)
M. Dardanou
10:15-11:00 BLU-1002-1 Seminargr. 3
Seminargruppe 3 (digitalt)
M. Dardanou
Fredag
25.09.2020
14:15-16:00 BOOKING- Booking ANG035
Møte for ny samlingsbasert BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
C.H. Moen
A.M. Pesch
T. Unstad
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 40
Uke 40
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
28.09.2020
08:15-16:00 BOOKING- Booking ANG035
Seminar ReKomp 1
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
L. Husjord
T. Isaksen
B. Karlsen
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
A.M. Pesch
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
Fredag
02.10.2020
08:15-16:00 TEO-H1 1.836-AUD2
BOOKING- Booking ANG035
Fagdag ILP
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 41
Uke 41
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
05.10.2020
08:15-10:00 BLU-1014-1 Finnsnes gr. 2
Finnsnes gr. 2 Skrivekurs
SEM: Finnsnes gr. 2 Skrivekurs
M. Dardanou
A.M. Pesch
10:15-12:00 BLU-1014-1 Finnsnes gr. 1
UNDERV: Finnsnes gr. 1 Skrivekurs
M. Dardanou
A.M. Pesch
12:15-14:00 BLU-1014-1 Finnsnes gr. 2
Finnsnes gr. 2 Skrivekurs
SEM: Finnsnes gr. 2 Skrivekurs
M. Dardanou
A.M. Pesch
14:15-16:00 BLU-1014-1 Finnsnes gr. 1
UNDERV: Finnsnes gr. 1 Skrivekurs
M. Dardanou
A.M. Pesch
Onsdag
07.10.2020
12:15-14:00 HARSTAD_HG5 114
BLU-1014-1 Harstad gr. 1
UNDERV: Harstad gr. 1 Skrivekurs
M. Dardanou
A.M. Pesch
14:15-16:00 HARSTAD_HG5 114
BLU-1014-1 Harstad gr. 2
SEM: Harstad gr. 2 Skrivekurs
M. Dardanou
A.M. Pesch
Torsdag
08.10.2020
12:15-14:00 HARSTAD_HG1 203
BLU-1014-1 Harstad gr. 1
UNDERV: Harstad gr. 1 Skrivekurs
M. Dardanou
A.M. Pesch
14:15-16:00 HARSTAD_HG5 112
BLU-1014-1 Harstad gr. 2
SEM: Harstad gr. 2 Skrivekurs
M. Dardanou
A.M. Pesch
Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 42
Uke 42
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
12.10.2020
08:15-10:00 NARVIK_BL-E E1540
BLU-1014-1 Narvik gr. 1
UNDERV: Narvik gr. 1 Skrivekurs
M. Dardanou
A.M. Pesch
10:15-12:00 NARVIK_BL-E E1540
BLU-1014-1 Narvik gr. 2
SEM: Narvik gr. 2 Skrivekurs
M. Dardanou
A.M. Pesch
12:15-14:00 NARVIK_BL-E E1540
BLU-1014-1 Narvik gr. 2
Synkron i Zoom
SEM: Narvik gr. 2 Skrivekurs

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89110525717?pwd=aGI5cG5zd2pSaVVmNURHSHl2NzdrZz09

Meeting ID: 891 1052 5717
Passcode: dV5qS6

M. Dardanou
Tirsdag
13.10.2020
08:15-10:00 ILP U1.077
ILP U1.080
BLU-1012-1 Tromsø gr. 1
UNDERV: Forming dag 2
M. Dardanou
B. Karlsen
10:15-12:00 ILP U1.077
ILP U1.080
BLU-1012-1 Tromsø gr. 2
SEM: Forming dag 2
M. Dardanou
B. Karlsen
Onsdag
14.10.2020
08:15-10:00 TEO-H1 1.325
BLU-1014-1 Tromsø gr. 1
UNDERV: Tromsø gr. 1 - Skrivekurs
M. Dardanou
A.M. Pesch
10:15-12:00 TEO-H1 1.323
BLU-1014-1 Tromsø gr. 2
SEM: Tromsø gr. 2 Skrivekurs
M. Dardanou
A.M. Pesch
Fredag
16.10.2020
08:15-10:00 TEO-H1 1.323
BLU-1014-1 Tromsø gr. 2
SEM: Tromsø gr. 2 Skrivekurs
M. Dardanou
A.M. Pesch
10:15-12:00 TEO-H1 1.323
BLU-1014-1 Tromsø gr. 1
UNDERV: Tromsø gr. 1 - Skrivekurs
M. Dardanou
Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 43
Uke 43
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
23.10.2020
13:00-14:45 BOOKING- Booking ANG035
Møte for ny samlingsbasert BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
C.H. Moen
A.M. Pesch
T. Unstad
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 45
Uke 45
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
04.11.2020
12:15-14:00 BLU-1002-1 Felles forelesninger digitalt
Felles forelesning (digital)

Asynkron forelesning

M. Dardanou
Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 46
Uke 46
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
11.11.2020
08:15-16:00 BOOKING- Booking ANG035
Fagdag BLU
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Torsdag
12.11.2020
09:15-10:00 BLU-1208-1 Felles forelesninger digitalt
FOR: Digitalt. Tema: Introduksjon til spesialpedagogisk arbeid i barnehagen

Asynkron forelesning

M. Dardanou
12:15-14:00 ILP 2.051
BLU-1208-1 Gruppe 3
SEM: Seminargruppe 3

Seminartime Gruppe 3 og 4

Møtes kl.13.15-14.00

https://us02web.zoom.us/j/2156676034?pwd=MkdPQkxzMkhEelNqYjlna3lnMjc4UT09

Meeting ID: 215 667 6034 Passcode: BLU-1208

M. Dardanou
14:15-16:00 ILP 2.051
BLU-1208-1 Gruppe 4
SEM: Seminargruppe 4

Seminartime Gruppe 3 og 4

Møtes kl.13.15-14.00

https://us02web.zoom.us/j/2156676034?pwd=MkdPQkxzMkhEelNqYjlna3lnMjc4UT09

Meeting ID: 215 667 6034 Passcode: BLU-1208

M. Dardanou
Fredag
13.11.2020
08:15-10:00 ILP 2.051
BLU-1208-1 Gruppe 2
GR: Seminargruppe 2

Seminartime Gruppe 1 og 2

Møtes kl.10.15-11.00

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82355079728?pwd=VVRaRFdHcjkwVU4vMUQwOHhaa0dxQT09

Meeting ID: 823 5507 9728
Passcode: C71Nq8

M. Dardanou
10:15-12:00 ILP 2.051
BLU-1208-1 Gruppe 1
GR: Seminargruppe 1

Seminartime Gruppe 1 og 2

Møtes kl.10.15-11.00

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82355079728?pwd=VVRaRFdHcjkwVU4vMUQwOHhaa0dxQT09

Meeting ID: 823 5507 9728
Passcode: C71Nq8

M. Dardanou
Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 47
Uke 47
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
16.11.2020
08:15-12:00 BLU-1012-1 Forelesning felles
Synkront i Zoom.
FOR: Felles introduksjon til praksis (digitalt)

https://uit.zoom.us/j/68554163937?pwd=UWtBbk9xdGlkUXdVNG0rZDFvVW54QT09

T.H. Blixrud
M. Dardanou
S. Johansen
B. Karlsen
09:15-10:00 BLU-1002-1 Felles forelesninger digitalt
Digital forelesning - praksisforberedelser

Asynkron forelesning

M. Dardanou
Tirsdag
17.11.2020
08:15-10:00 ILP U1.080
BLU-1012-1 Finnsnes gr. 1
UNDERV: Forelesning (digital)

Synkron: https://uit.zoom.us/j/67121321316?pwd=bzB0bmRUU09BRXFRdzBId3FSVGZOUT09

M. Dardanou
B. Karlsen
14:15-16:00 ILP U1.080
BLU-1012-1 Finnsnes gr. 2
SEM: Forelesning (digital)

Synkron: https://uit.zoom.us/j/64120863031?pwd=bkhoWHFwV3J3d0FDdVJycTVZcTAwUT09

M. Dardanou
B. Karlsen
NB: Semester 2020 Høst - Ingen aktiviteter i disse ukene: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 48, 49, 50, 51, 52