Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Høst - lærer Maria Dardanou - Førstelektor

Maria Dardanou

Uke 33
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
08:15-10:00 - 14.08.2020
Forelesning felles
Digital forelesning (Ped.)
Lærer:
M. Dardanou
Rom:
Uke 34
Mandag
08:15-09:00 - 17.08.2020
Digital forelesning felles
FOR: Forelesning introduksjon (digital)
Rom:
12:15-14:00 - 17.08.2020
Felles forelesninger digitalt
Felles forelesning (digital)
Lærer:
M. Dardanou
Rom:
Tirsdag
Onsdag
08:15-10:00 - 19.08.2020
Gruppe 2
SEM: Gruppe 2 - Skrivekurs
Rom:
ILP 1.042
14:15-16:00 - 19.08.2020
Gruppe 3
SEM: Gruppe 3 - Skrivekurs
Rom:
ILP 1.042
Torsdag
08:15-09:00 - 20.08.2020
Felles forelesninger digitalt
FOR: Felles digital forelesning
Rom:
15:15-16:00 - 20.08.2020
Felles seminar
FOR: Felles digitalt seminar
Rom:
Fredag
12:15-14:00 - 21.08.2020
Gruppe 1
SEM: Gruppe 1 - Skrivekurs
Rom:
ILP 1.042
Uke 35
Mandag
10:15-12:00 - 24.08.2020
Finnsnes gr. 1
UNDERV: Finnsnes gr. 1 Skrivekurs
Rom:
12:15-14:00 - 24.08.2020
Finnsnes gr. 2
SEM: Finnsnes gr. 2 skrivekurs
Rom:
14:15-16:00 - 24.08.2020
Finnsnes gr. 2
SEM: Finnsnes gr. 2 Skrivekurs (digitalt)
Rom:
Tirsdag
08:15-09:00 - 25.08.2020
Gruppe A
FOR: Foreldresamarbeid
Lærer:
M. Dardanou
Rom:
ILP U1.069
09:15-10:00 - 25.08.2020
Gruppe B
FOR: Foreldresamarbeid
Lærer:
M. Dardanou
Rom:
ILP U1.069
11:15-12:00 - 25.08.2020
Gruppe C
FOR: Foreldresamarbeid
Lærer:
M. Dardanou
Rom:
ILP U1.069
11:15-13:00 - 25.08.2020
Finnsnes gr. 1
UNDERV: Finnsnes gr. 1 Skrivekurs (digitalt)
Rom:
Onsdag
08:15-10:00 - 26.08.2020
Gruppe 2
GR: Seminargruppe 2
Lærer:
M. Dardanou
Rom:
ILP 1.006
10:15-12:00 - 26.08.2020
Gruppe 4
SEM: Seminargruppe 4
Lærer:
M. Dardanou
Rom:
ILP 1.006
12:15-14:00 - 26.08.2020
Gruppe 1
GR: Seminargruppe 1
Lærer:
M. Dardanou
Rom:
ILP 1.006
14:15-16:00 - 26.08.2020
Gruppe 3
SEM: Seminargruppe 3
Lærer:
M. Dardanou
Rom:
ILP 1.006
Torsdag
Fredag
12:15-14:00 - 28.08.2020
Harstad felles seminar
Felles digital forelesning (forelesning i sanntid)
Rom:
14:15-16:00 - 28.08.2020
Harstad felles seminar
Felles digital forelesning (legges i Canvas)
Rom:
Uke 36
Mandag
08:15-10:00 - 31.08.2020
Narvik gr. 2
SEM: Narvik gr. 2 Skrivekurs (digitalt)
Rom:
12:15-14:00 - 31.08.2020
Narvik gr. 1
UNDERV: Narvik gr. 1 Skrivekurs (digitalt)
Rom:
Tirsdag
08:15-09:00 - 01.09.2020
Gruppe A
FOR: Forelesning gr. A: Foreldresamarbeid
Lærer:
M. Dardanou
Rom:
ILP 2.072
09:15-10:00 - 01.09.2020
Gruppe B
FOR: Forelesning gr. B: Foreldresamarbeid
Lærer:
M. Dardanou
Rom:
ILP 2.072
10:15-11:00 - 01.09.2020
Gruppe C
FOR: Forelesning gr. C: Foreldresamarbeid
Lærer:
M. Dardanou
Rom:
ILP 2.072
14:15-16:00 - 01.09.2020
Tromsø gr. 1
UNDERV: Tromsø gr. 1 Skrivekurs
Rom:
ILP 1.006
Onsdag
08:15-09:00 - 02.09.2020
Gruppe 1
GR: Seminargruppe 1
Lærer:
M. Dardanou
Rom:
ILP 1.006
09:15-10:00 - 02.09.2020
Gruppe 2
GR: Seminargruppe 2
Lærer:
M. Dardanou
Rom:
ILP 1.006
10:15-11:00 - 02.09.2020
Gruppe 3
SEM: Seminargruppe 3
Lærer:
M. Dardanou
Rom:
ILP 1.006
11:15-12:00 - 02.09.2020
Gruppe 4
SEM: Seminargruppe 4
Lærer:
M. Dardanou
Rom:
ILP 1.006
12:15-14:00 - 02.09.2020
Narvik gr. 1
UNDERV: Narvik gr. 1 Skrivekurs (digitalt)
Rom:
14:15-16:00 - 02.09.2020
Tromsø gr. 2
SEM: Tromsø gr. 2 Skrivekurs
Rom:
ILP 2.006
Torsdag
12:15-14:00 - 03.09.2020
Narvik gr. 2
SEM: Narvik gr. 2 Skrivekurs (digitalt)
Rom:
Fredag
08:15-10:00 - 04.09.2020
Tromsø gr. 1
UNDERV: Tromsø gr. 1 Skrivekurs (digitalt)
Rom:
ILP 2.051
10:15-12:00 - 04.09.2020
Tromsø gr. 2
SEM: Tromsø gr. 2 Skrivekurs (digitalt)
Rom:
ILP 2.051
Uke 37
Mandag
Tirsdag
10:15-12:00 - 08.09.2020
Finnsnes og Harstad
FOR: Nettundervisning for Finnsnes og Harstad
Lærer:
M. Dardanou
Rom:
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 38
Mandag
08:15-10:00 - 14.09.2020
Tromsø og Narvik
FOR: Nettundervisning for Tromsø og Narvik
Lærer:
M. Dardanou
Rom:
14:15-16:00 - 14.09.2020
Felles seminar
FOR: Skrivekurs (digitalt)

Digital forelesning med lydfil ligger i Canvas moduler uke 38

Rom:
ILP 1.047
Tirsdag
13:15-16:00 - 15.09.2020
Felles seminar
FOR: Skrivekurs (digitalt)
Rom:
ILP 1.047
Onsdag
08:15-11:00 - 16.09.2020
Gruppe 3
SEM: Gruppe 3 - Skrivekurs

Jobbe med artikkelen Små barns medvirkning i samlingsstunder og skrivekursoppgaven.

Ta med egen pc.

Rom:
ILP 1.007
13:15-16:00 - 16.09.2020
Gruppe 1
SEM: Gruppe 1 - Skrivekurs

Jobbe med artikkelen Små barns medvirkning i samlingsstunder og skrivekursoppgaven.

Ta med egen pc.

Rom:
ILP 1.042
Torsdag
08:15-09:00 - 17.09.2020
Gruppe A
Lærer:
M. Dardanou
Rom:
ILP 1.006
09:15-10:00 - 17.09.2020
Gruppe B
Lærer:
M. Dardanou
Rom:
ILP 1.006
10:15-11:00 - 17.09.2020
Gruppe 1
SEM: Seminar gruppe 1
Lærer:
M. Dardanou
Rom:
ILP 2.051
11:15-12:00 - 17.09.2020
Gruppe 2
SEM: Seminar gruppe 2
Lærer:
M. Dardanou
Rom:
ILP 2.051
12:15-13:00 - 17.09.2020
Gruppe 3
SEM: Seminar gruppe 3
Lærer:
M. Dardanou
Rom:
ILP 2.051
13:15-16:00 - 17.09.2020
Gruppe 2
SEM: Gruppe 2 - Skrivekurs

Jobbe med artikkelen Små barns medvirkning i samlingsstunder og skrivekursoppgaven.

Ta med egen pc.

Rom:
ILP 1.042
Fredag
08:15-09:00 - 18.09.2020
Gruppe A
Lærer:
M. Dardanou
Rom:
ILP 1.042
09:15-10:00 - 18.09.2020
Gruppe B
Lærer:
M. Dardanou
Rom:
ILP 1.042
11:15-12:00 - 18.09.2020
Gruppe 1
SEM: Seminar gruppe 1
Lærer:
M. Dardanou
Rom:
ILP 1.006
12:15-13:00 - 18.09.2020
Gruppe 2
SEM: Seminar gruppe 2
Lærer:
M. Dardanou
Rom:
ILP 1.006
13:15-14:00 - 18.09.2020
Gruppe 3
SEM: Seminar gruppe 3
Lærer:
M. Dardanou
Rom:
ILP 1.006
Uke 39
Mandag
08:15-09:00 - 21.09.2020
Seminargr. 1
Seminargruppe 1 (digital)
Lærer:
M. Dardanou
Rom:
09:15-10:00 - 21.09.2020
Seminargr. 2
Seminargruppe 2 (digital)
Lærer:
M. Dardanou
Rom:
10:15-11:00 - 21.09.2020
Seminargr. 3
Seminargruppe 3 (digitalt)
Lærer:
M. Dardanou
Rom:
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 40
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 41
Mandag
08:15-10:00 - 05.10.2020
Finnsnes gr. 2
Finnsnes gr. 2 Skrivekurs
SEM: Finnsnes gr. 2 Skrivekurs
Rom:
10:15-12:00 - 05.10.2020
Finnsnes gr. 1
UNDERV: Finnsnes gr. 1 Skrivekurs
Rom:
12:15-14:00 - 05.10.2020
Finnsnes gr. 2
Finnsnes gr. 2 Skrivekurs
SEM: Finnsnes gr. 2 Skrivekurs
Rom:
14:15-16:00 - 05.10.2020
Finnsnes gr. 1
UNDERV: Finnsnes gr. 1 Skrivekurs
Rom:
Tirsdag
Onsdag
12:15-14:00 - 07.10.2020
Harstad gr. 1
UNDERV: Harstad gr. 1 Skrivekurs
14:15-16:00 - 07.10.2020
Harstad gr. 2
SEM: Harstad gr. 2 Skrivekurs
Torsdag
12:15-14:00 - 08.10.2020
Harstad gr. 1
UNDERV: Harstad gr. 1 Skrivekurs
14:15-16:00 - 08.10.2020
Harstad gr. 2
SEM: Harstad gr. 2 Skrivekurs
Fredag
Uke 42
Mandag
08:15-10:00 - 12.10.2020
Narvik gr. 1
UNDERV: Narvik gr. 1 Skrivekurs
10:15-12:00 - 12.10.2020
Narvik gr. 2
SEM: Narvik gr. 2 Skrivekurs
12:15-14:00 - 12.10.2020
Narvik gr. 2
Synkron i Zoom
SEM: Narvik gr. 2 Skrivekurs

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89110525717?pwd=aGI5cG5zd2pSaVVmNURHSHl2NzdrZz09

Meeting ID: 891 1052 5717
Passcode: dV5qS6

Lærer:
M. Dardanou
Tirsdag
08:15-10:00 - 13.10.2020
Tromsø gr. 1
UNDERV: Forming dag 2
10:15-12:00 - 13.10.2020
Tromsø gr. 2
SEM: Forming dag 2
Onsdag
08:15-10:00 - 14.10.2020
Tromsø gr. 1
UNDERV: Tromsø gr. 1 - Skrivekurs
10:15-12:00 - 14.10.2020
Tromsø gr. 2
SEM: Tromsø gr. 2 Skrivekurs
Torsdag
Fredag
08:15-10:00 - 16.10.2020
Tromsø gr. 2
SEM: Tromsø gr. 2 Skrivekurs
10:15-12:00 - 16.10.2020
Tromsø gr. 1
UNDERV: Tromsø gr. 1 - Skrivekurs
Lærer:
M. Dardanou
Uke 43
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 45
Mandag
Tirsdag
Onsdag
12:15-14:00 - 04.11.2020
Felles forelesninger digitalt
Felles forelesning (digital)

Asynkron forelesning

Lærer:
M. Dardanou
Rom:
Torsdag
Fredag
Uke 46
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
09:15-10:00 - 12.11.2020
Felles forelesninger digitalt
FOR: Digitalt. Tema: Introduksjon til spesialpedagogisk arbeid i barnehagen

Asynkron forelesning

Lærer:
M. Dardanou
Rom:
12:15-14:00 - 12.11.2020
Gruppe 3
SEM: Seminargruppe 3

Seminartime Gruppe 3 og 4

Møtes kl.13.15-14.00

https://us02web.zoom.us/j/2156676034?pwd=MkdPQkxzMkhEelNqYjlna3lnMjc4UT09

Meeting ID: 215 667 6034 Passcode: BLU-1208

Lærer:
M. Dardanou
Rom:
ILP 2.051
14:15-16:00 - 12.11.2020
Gruppe 4
SEM: Seminargruppe 4

Seminartime Gruppe 3 og 4

Møtes kl.13.15-14.00

https://us02web.zoom.us/j/2156676034?pwd=MkdPQkxzMkhEelNqYjlna3lnMjc4UT09

Meeting ID: 215 667 6034 Passcode: BLU-1208

Lærer:
M. Dardanou
Rom:
ILP 2.051
Fredag
08:15-10:00 - 13.11.2020
Gruppe 2
GR: Seminargruppe 2

Seminartime Gruppe 1 og 2

Møtes kl.10.15-11.00

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82355079728?pwd=VVRaRFdHcjkwVU4vMUQwOHhaa0dxQT09

Meeting ID: 823 5507 9728
Passcode: C71Nq8

Lærer:
M. Dardanou
Rom:
ILP 2.051
10:15-12:00 - 13.11.2020
Gruppe 1
GR: Seminargruppe 1

Seminartime Gruppe 1 og 2

Møtes kl.10.15-11.00

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82355079728?pwd=VVRaRFdHcjkwVU4vMUQwOHhaa0dxQT09

Meeting ID: 823 5507 9728
Passcode: C71Nq8

Lærer:
M. Dardanou
Rom:
ILP 2.051
Uke 47
Mandag
08:15-12:00 - 16.11.2020
Forelesning felles
Synkront i Zoom.
FOR: Felles introduksjon til praksis (digitalt)

https://uit.zoom.us/j/68554163937?pwd=UWtBbk9xdGlkUXdVNG0rZDFvVW54QT09

Rom:
09:15-10:00 - 16.11.2020
Felles forelesninger digitalt
Digital forelesning - praksisforberedelser

Asynkron forelesning

Lærer:
M. Dardanou
Rom:
Tirsdag
08:15-10:00 - 17.11.2020
Finnsnes gr. 1
UNDERV: Forelesning (digital)

Synkron: https://uit.zoom.us/j/67121321316?pwd=bzB0bmRUU09BRXFRdzBId3FSVGZOUT09

Rom:
ILP U1.080
14:15-16:00 - 17.11.2020
Finnsnes gr. 2
SEM: Forelesning (digital)

Synkron: https://uit.zoom.us/j/64120863031?pwd=bkhoWHFwV3J3d0FDdVJycTVZcTAwUT09

Rom:
ILP U1.080
Onsdag
Torsdag
Fredag
NB: Semester 2020 Høst - Ingen aktiviteter i disse ukene: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 48, 49, 50, 51, 52