Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Høst - lærer Marte Rye - Førsteamanuensis

Marte Rye

Timeplan for Marte Rye - Førsteamanuensis i uke 39
Uke 39
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
22.09.2020
10:15-15:30 MH2 U.09.308
MH2 U.09.309
HEL-6321-1 Samlinger
Introduksjon til profesjonelle barnesamtaler
L-M.P. Rasmussen
M. Rye
Onsdag
23.09.2020
09:15-15:30 MH2 U.09.308
MH2 U.09.309
HEL-6321-1 Samlinger
Undersøkende samtaler
L-M.P. Rasmussen
M. Rye
Torsdag
24.09.2020
09:15-15:30 MH2 U.09.308
MH2 U.09.309
HEL-6321-1 Samlinger
Helse- og utviklingspsykologiske perspektiv
L-M.P. Rasmussen
M. Rye
Timeplan for Marte Rye - Førsteamanuensis i uke 45
Uke 45
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
03.11.2020
10:15-15:30 MH2 U.09.308
MH2 U.09.309
HEL-6321-1 Samlinger
Ferdigheter i profesjonelle samtaler -presentasjon av arbeidskrav
L-M.P. Rasmussen
M. Rye
Onsdag
04.11.2020
09:15-15:30 MH2 U.09.308
MH2 U.09.309
HEL-6321-1 Samlinger
Ferdigheter i profesjonelle samtaler -presentasjon av arbeidskrav
L-M.P. Rasmussen
M. Rye
Torsdag
05.11.2020
09:15-15:30 MH2 U.09.308
MH2 U.09.309
HEL-6321-1 Samlinger
Ferdigheter i profesjonelle samtaler -presentasjon av arbeidskrav
L-M.P. Rasmussen
M. Rye
Fredag
06.11.2020
09:15-14:00 MH2 U.09.308
MH2 U.09.309
HEL-6321-1 Samlinger
Profesjonsrollen
L-M.P. Rasmussen
M. Rye
NB: Semester 2020 Høst - Ingen aktiviteter i disse ukene: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52