Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Høst - lærer Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor

Marit Ludvigsen Sundelin

Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 34
Uke
34
Mandag
17.08.2020
Tirsdag
18.08.2020
Onsdag
19.08.2020
Torsdag
20.08.2020
Fredag
21.08.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 ILP 1.006
BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Introduksjon
E. Gamst-Nergård
R. Larsen
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
   
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning
M.L. Sundelin
 
09:00        
10:00      
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 2.056
BLU-1223-1 Gruppe 1
M.L. Sundelin
 
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 ILP 2.056
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning

Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGVhMDBmYTAtMzgzOC00ZTIxLWIwNDctYmYxMzc3NDJjNGZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%22836168e7-9dc3-4ed3-8f15-420f164974a8%22%7d

E. Gamst-Nergård
F. Hiss
R. Larsen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
     
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 2.056
BLU-1223-1 Gruppe 2
M.L. Sundelin
 
13:00        
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 2.056
BLU-1223-1 Gruppe 3
M.L. Sundelin
 
15:00        
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 35
Uke
35
Mandag
24.08.2020
Tirsdag
25.08.2020
Onsdag
26.08.2020
Torsdag
27.08.2020
Fredag
28.08.2020
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.006
LER-1101-1 Undervisning
M.L. Sundelin
   
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-14:00
08:15-14:00 ILP 1.007
BLU-2012-1 Undervisning
Muntlig språkutv. på ett eller flere språk, del 2
M.L. Sundelin
09:00      
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 ILP 1.005
BLU-2012-1 Undervisning
Introduksjon
F. Hiss
I.C. Nordli
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
     
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-15:00
11:15-15:00 FARM F2.303
BLU-2012-1 Undervisning
Muntlig språkutv. på ett eller flere språk
M.L. Sundelin
     
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.007
BLU-2012-1 Undervisning
Seminar: muntlig språkutv. på ett eller flere språk
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.007
ILP 1.058
BLU-2012-1 Undervisning
Muntlig språkutvikling
Seminar: begrepsforståelse og ordforråd
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP U1.069
BLU-2012-1 Undervisning
Muntlig språkutvikling
Seminar: barnehagens betydning for barns læring og utvikling
M.L. Sundelin
13:00
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 ILP 1.007
BLU-2012-1 Undervisning
Forberede spørreundersøkelse
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.007
BLU-2012-1 Undervisning
Om transkripsjon og forberedelse til arbeidskrav 1
M.L. Sundelin
 
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 ILP 1.007
BLU-2012-1 Undervisning
Oppsummering av samling
M.L. Sundelin
15:00        
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 36
Uke
36
Mandag
31.08.2020
Tirsdag
01.09.2020
Onsdag
02.09.2020
Torsdag
03.09.2020
Fredag
04.09.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 ILP 1.047
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning
M.L. Sundelin
   
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
 
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:00-15:00
09:00-15:00
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Aktivitet i barnehage
E. Gamst-Nergård
R. Larsen
M.L. Sundelin
 
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 ILP 2.006
BLU-1223-1 Gruppe 1
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
 
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 1
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 ILP 2.006
BLU-1223-1 Gruppe 2
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
 
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 ILP 2.006
BLU-1223-1 Gruppe 3
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-13:00
11:15-13:00
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning
M.L. Sundelin
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 2
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
   
13:00    
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 2
M.L. Sundelin
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP U1.069
BLU-1223-1 Gruppe 3
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
   
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 1
M.L. Sundelin
15:00      
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 ILP 1.043
BLU-1223-1 Gruppe 3
M.L. Sundelin
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 37
Uke
37
Mandag
07.09.2020
Tirsdag
08.09.2020
Onsdag
09.09.2020
Torsdag
10.09.2020
Fredag
11.09.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00
BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Språk og lek
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
     
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BOOKING- Booking ANG035
Fagdag for Master i begynneropplæring
S. Boldermo
I. Frenning
B. Haugseth
M. Liset
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
K-A. Sæther
A. Unhjem
M. Volden
09:00        
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 ILP 2.051
BLU-1213-1 Gruppe 1
SEM: Språk og lek
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
     
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 ILP 2.051
BLU-1213-1 Gruppe 2
SEM: Språk og lek
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
     
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 ILP 2.051
BLU-1213-1 Gruppe 3
SEM: Språk og lek
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
     
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 ILP 2.051
BLU-1213-1 Gruppe 4
SEM: Språk og lek
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
     
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 38
Uke
38
Mandag
14.09.2020
Tirsdag
15.09.2020
Onsdag
16.09.2020
Torsdag
17.09.2020
Fredag
18.09.2020
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 1
SEM: Språkets form - syntaktisk utvikling.
M.L. Sundelin
   
09:00    
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 2
SEM: Språkets form - syntaktisk utvikling.
M.L. Sundelin
   
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 3
SEM: Språkets form - syntaktisk utvikling.
M.L. Sundelin
   
11:00    
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Språkets form - syntaktisk utvikling.
M.L. Sundelin
   
12:00        
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 ILP 2.006
BLU-1213-1 Gruppe 2
SEM: Språkets form - innføring i fonologi og morfologi
M.L. Sundelin
13:00        
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 ILP 2.006
BLU-1213-1 Gruppe 1
SEM: Språkets form - innføring i fonologi og morfologi
M.L. Sundelin
14:00        
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 ILP 2.006
BLU-1213-1 Gruppe 4
SEM: Språkets form - innføring i fonologi og morfologi
M.L. Sundelin
15:00        
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 ILP 2.006
BLU-1213-1 Gruppe 3
SEM: Språkets form - innføring i fonologi og morfologi
M.L. Sundelin
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 39
Uke
39
Mandag
21.09.2020
Tirsdag
22.09.2020
Onsdag
23.09.2020
Torsdag
24.09.2020
Fredag
25.09.2020
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.007
BLU-2012-1 Undervisning
Seminar: språk og musikk
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.007
BLU-2012-1 Undervisning
Nye refleksjoner rundt barns språkutvikling?
M.L. Sundelin
09:00      
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.007
BLU-2012-1 Undervisning
Hva har hendt siden sist?
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
   
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.007
BLU-2012-1 Undervisning
Barns fotellekompetanse
Barns fortellerkompetanse
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.007
BLU-2012-1 Undervisning
Oppsummering av samling
Bacheloroppgave og påminnelse om forskningsprosjektet
M.L. Sundelin
11:00    
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.007
BLU-2012-1 Undervisning
Språk og lek
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.007
BLU-2012-1 Undervisning
Sammensatte tekster, kunst og kultur, del 2
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
   
13:00      
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.007
BLU-2012-1 Undervisning
Sammensatte tekster, kunst og kultur, del 1
Sammensatte tekster, kunst og kultur, del 2
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.007
BLU-2012-1 Undervisning
Etterarbeid tirsdagsoppgave
Seminar: barnehagens betydning for barns læring og utvikling
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
 
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.007
BLU-2012-1 Undervisning
Seminar: språkstimulering gjennom litteratur
M.L. Sundelin
 
15:00    
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 40
Uke
40
Mandag
28.09.2020
Tirsdag
29.09.2020
Onsdag
30.09.2020
Torsdag
01.10.2020
Fredag
02.10.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BOOKING- Booking ANG035
Seminar ReKomp 1
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
L. Husjord
T. Isaksen
B. Karlsen
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
A.M. Pesch
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Fortellerkompetanse, tekstmestring og situasjonsavhengig språk
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 ILP 1.007
BLU-1213-1 Gruppe 3
SEM: Fortellerkompetanse, tekstmestring og situasjonsavhengig språk
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Språklig mangfold
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 TEO-H1 1.836-AUD2
BOOKING- Booking ANG035
Fagdag ILP
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 ILP 1.007
BLU-1213-1 Gruppe 4
SEM: Fortellerkompetanse, tekstmestring og situasjonsavhengig språk
M.L. Sundelin
 
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 2.072
BLU-1223-1 Gruppe 3
SEM: Fortellekompetanse, tekstmestring og situasjonsuavhengig språk
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.006
BLU-1223-1 Gruppe 2
SEM: Språklig mangfold
M.L. Sundelin
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 1
SEM: Fortellerkompetanse, tekstmestring og situasjonsavhengig språk
M.L. Sundelin
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 ILP 1.007
BLU-1213-1 Gruppe 2
SEM: Fortellerkompetanse, tekstmestring og situasjonsavhengig språk
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 2.072
BLU-1223-1 Gruppe 1
SEM: Fortellekompetanse, tekstmestring og situasjonsuavhengig språk
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.006
BLU-1223-1 Gruppe 3
SEM: Språklig mangfold
M.L. Sundelin
13:00  
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Fortellekompetanse, tekstmestring og situasjonsuavhengig språk
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 2.072
BLU-1223-1 Gruppe 2
SEM: Fortellekompetanse, tekstmestring og situasjonsuavhengig språk
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.006
BLU-1223-1 Gruppe 1
SEM: Språklig mangfold
M.L. Sundelin
15:00  
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 41
Uke
41
Mandag
05.10.2020
Tirsdag
06.10.2020
Onsdag
07.10.2020
Torsdag
08.10.2020
Fredag
09.10.2020
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ILP 1.007
BLU-2012-1 Undervisning
Rekontekstualisert språk og flerspråklighet
Prosjektarbeid i barnehage
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.006
BLU-2012-1 Undervisning
Seminar: leseseminar Øzerk
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.007
BLU-2012-1 Undervisning
Arbeid med case - flerspråklighet
Seminar: rekontekstualisert språk og flerspråklighet
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
BLU-2012-1 Undervisning
AVLYST
Seminar: arbeid med case - flerspråklighet
M.L. Sundelin
09:00  
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 ILP 1.007
BLU-2012-1 Undervisning
Seminar: hva har hendt siden sist?
M.L. Sundelin
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.007
BLU-2012-1 Undervisning
Introduksjon barns språkmiljø
Seminar: forberedelse nettdiskusjon
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00
BLU-2012-1 Undervisning
AVLYST
Introduksjon barns språkmiljø
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-16:00
11:15-16:00 ILP 1.007
BLU-2012-1 Undervisning
Norsk som andrespråk og flerspråklighet i barnehagen
Norsk som andrespråk og flerspråklighet i barnehagen, og forberedelse til tirsdagspraksis
F. Hiss
M.L. Sundelin
 
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 ILP 1.007
BLU-2012-1 Undervisning
Seminar: oppsummering tirsdagspraksis
M.L. Sundelin
     
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 ILP 2.051
BOOKING- Booking ANG035
Ekstrarom 6. oktober (Sundelin)
M.L. Sundelin
13:15-16:00 ILP 1.007
BLU-2012-1 Undervisning
Syn på flerspråklighet
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
     
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.006
BLU-2012-1 Undervisning
Forberedelse nettdiskusjon
Rekontekstualisert språk
M.L. Sundelin
   
15:00    
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 42
Uke
42
Mandag
12.10.2020
Tirsdag
13.10.2020
Onsdag
14.10.2020
Torsdag
15.10.2020
Fredag
16.10.2020
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking ANG035
Møtetid BLU
A.L. Bakke
S. Boldermo
H.K. Bråthen
K.H. Danielsen
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
S.R. Kvande
R. Larsen
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 43
Uke
43
Mandag
19.10.2020
Tirsdag
20.10.2020
Onsdag
21.10.2020
Torsdag
22.10.2020
Fredag
23.10.2020
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 ILP 1.007
BLU-2012-1 Undervisning
Språk som kognitivt redskap
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ILP 2.057
BLU-2012-1 Undervisning
Faktaprøve
M.L. Sundelin
 
09:00    
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 ILP 1.007
BLU-2012-1 Undervisning
Praksisforberedelser
O.M. Kanck
M.L. Sundelin
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 ILP 1.007
BLU-2012-1 Undervisning
Seminar: hva har hendt siden sist?
M.L. Sundelin
   
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-13:00
11:15-13:00 ILP 1.007
BLU-2012-1 Undervisning
Seminar: barns språkmiljø
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
 
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-14:00
11:15-14:00 ILP U1.069
BLU-2012-1 Undervisning
Vurdering og kartlegging
I.C. Nordli
M.L. Sundelin
 
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.007
BLU-2012-1 Undervisning
Seminar: oppfølgning tirsdagspraksis
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 ILP 1.007
BLU-2012-1 Undervisning
Seminar: det digitale språkmiljøet
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.007
BLU-2012-1 Undervisning
Seminar: oppsummering samling
M.L. Sundelin
13:00  
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 44
Uke
44
Mandag
26.10.2020
Tirsdag
27.10.2020
Onsdag
28.10.2020
Torsdag
29.10.2020
Fredag
30.10.2020
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00
BLU-1213-1 Gruppe 1
SEM: Digitalt seminar. Tema: Språklig mangfold
M.L. Sundelin
     
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00
BLU-1213-1 Gruppe 4
SEM: Digitalt seminar. Tema: Språklig mangfold
M.L. Sundelin
     
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00
BLU-1213-1 Gruppe 3
SEM: Digitalt seminar. Tema: Språklig mangfold
M.L. Sundelin
     
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00
BLU-1213-1 Gruppe 2
SEM: Digitalt seminar. Tema: Språklig mangfold
M.L. Sundelin
     
12:00          
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00
BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Språklig mangfold
M.L. Sundelin
     
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 46
Uke
46
Mandag
09.11.2020
Tirsdag
10.11.2020
Onsdag
11.11.2020
Torsdag
12.11.2020
Fredag
13.11.2020
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BOOKING- Booking ANG035
Fagdag BLU
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
   
09:00        
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 47
Uke
47
Mandag
16.11.2020
Tirsdag
17.11.2020
Onsdag
18.11.2020
Torsdag
19.11.2020
Fredag
20.11.2020
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ILP 1.007
BLU-2012-1 Undervisning
Seminar: drøfting av datamaterialet av spørreundersøkelsen
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ILP 2.056
BLU-2012-1 Undervisning
Seminar: om eksamen og BA-oppgaven
F. Hiss
I.C. Nordli
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ILP 1.007
BLU-1213-1 Forelesning
Overgang barnehage skole
FOR: Digital forelesning. Tema: Overgang barnehage - skole

NB. TIdspunkt er endret fra kl 09.00-13.00

Lenke til Zoom: https://uit.zoom.us/j/65706691521?pwd=cEZjSnFhQi9RQVV4c25tbEVzRy8ydz09

Meeting ID: 657 0669 1521

Password: 824265

E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
09:00    
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.007
BLU-2012-1 Undervisning
Seminar: hendt siden sist og praksisoppsummering
M.L. Sundelin
 
11:00  
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 ILP 1.006
BLU-2012-1 Undervisning
Skriftspråklig utvikling og forberedelser til tirsdagspraksis
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.006
BLU-2012-1 Undervisning
Seminar: oppfølgning tirsdagspraksis
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00 ILP U1.069
BLU-2012-1 Undervisning
Seminar: tre teoretiske tilnærminger til samme situasjon
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP U1.069
BLU-2012-1 Undervisning
Rød tråd, sammenheng og oppsummering
M.L. Sundelin
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 ILP 2.056
BLU-2012-1 Undervisning
Seminar: ønskereprise
F. Hiss
I.C. Nordli
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.006
BLU-2012-1 Undervisning
Seminar: hva bør en førskoleklubb fokusere på av språklige elementer?
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.006
ILP 1.007
ILP 1.042
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Eksamensforberedelser
E. Gamst-Nergård
R. Larsen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
15:00  
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 48
Uke
48
Mandag
23.11.2020
Tirsdag
24.11.2020
Onsdag
25.11.2020
Torsdag
26.11.2020
Fredag
27.11.2020
08:00          
09:00          
10:00        
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00
BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Eksamensforberedelser (digitalt)
E. Gamst-Nergård
R. Larsen
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
11:00        
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
NB: Semester 2020 Høst - Ingen aktiviteter i disse ukene: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 45, 49, 50, 51, 52