Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Høst - lærer Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor

Marit Ludvigsen Sundelin

Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 34
Uke
34
Mandag
17.08.2020
Tirsdag
18.08.2020
Onsdag
19.08.2020
Torsdag
20.08.2020
Fredag
21.08.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 ILP 1.006
BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Introduksjon
E. Gamst-Nergård
R. Larsen
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
   
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning
M.L. Sundelin
 
09:00        
10:00      
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 2.056
BLU-1223-1 Gruppe 1
M.L. Sundelin
 
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 ILP 2.056
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning

Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGVhMDBmYTAtMzgzOC00ZTIxLWIwNDctYmYxMzc3NDJjNGZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%22836168e7-9dc3-4ed3-8f15-420f164974a8%22%7d

E. Gamst-Nergård
F. Hiss
R. Larsen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
     
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 2.056
BLU-1223-1 Gruppe 2
M.L. Sundelin
 
13:00        
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 2.056
BLU-1223-1 Gruppe 3
M.L. Sundelin
 
15:00        
16:00