Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Høst - lærer Monica Volden - Universitetslektor

Monica Volden

Timeplan for Monica Volden - Universitetslektor i uke 34
Uke 34
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
17.08.2020
08:15-09:00 ILP 1.006
BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Introduksjon
E. Gamst-Nergård
R. Larsen
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
11:15-12:00 ILP 2.056
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning

Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGVhMDBmYTAtMzgzOC00ZTIxLWIwNDctYmYxMzc3NDJjNGZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%22836168e7-9dc3-4ed3-8f15-420f164974a8%22%7d

E. Gamst-Nergård
F. Hiss
R. Larsen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
13:15-16:00 BLU-1223-1 Forelesning gruppe A
FOR: Forelesning gr. A
G.O. Pettersen
M. Volden
Tirsdag
18.08.2020
13:15-16:00 BLU-1223-1 Forelesning gruppe B
FOR: Forelesning gr. B
G.O. Pettersen
M. Volden
Onsdag
19.08.2020
08:15-11:00 BLU-1213-1 Gruppe A
SEM: Måling
G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-14:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Forelesning gruppe A
FOR: Forelesning gr. A
G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-16:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Forelesning gruppe B
FOR: Forelesning gr. B
G.O. Pettersen
M. Volden
Torsdag
20.08.2020
13:15-16:00 BLU-1213-1 Gruppe B
SEM: Måling
G.O. Pettersen
M. Volden
Fredag
21.08.2020
08:15-10:00 ILP 1.007
LER-1203-1 Seminargruppe A T.F. Eidissen
M. Volden
10:15-12:00 ILP 1.007
LER-1203-1 Seminargruppe B T.F. Eidissen
M. Volden
14:15-16:00 BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Bhg-matematikk og måling
G.O. Pettersen
M. Volden
Timeplan for Monica Volden - Universitetslektor i uke 35
Uke 35
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
26.08.2020
08:15-11:00 ILP 1.042
LER-1203-1 Seminargruppe B M. Volden
11:15-14:00 ILP 1.042
LER-1203-1 Seminargruppe A M. Volden
Torsdag
27.08.2020
12:15-14:00 BOOKING- Booking ANG035
Forskningsgruppe matematikkdidaktikk 27.08.20
A. Birkeland
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A.B. Fyhn
P.Ø. Haavold
S.I. Nordkild
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
M. Volden
Fredag
28.08.2020
12:15-13:00 ILP 2.005
LER-1203-1 Seminargruppe A H.C. Ryel
M. Volden
13:15-14:00 ILP 2.005
LER-1203-1 Seminargruppe B H.C. Ryel
M. Volden
Timeplan for Monica Volden - Universitetslektor i uke 36
Uke 36
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
31.08.2020
08:15-11:00 ILP 2.072
LER-1203-1 Seminargruppe B M. Volden
11:15-14:00 ILP U1.068
LER-1203-1 Seminargruppe A M. Volden
Tirsdag
01.09.2020
14:15-15:00 ILP 1.043
BLU-1213-1 Gruppe 1
SEM: Begrepslæring. Former, mønster og symmetri.
G.O. Pettersen
M. Volden
15:15-16:00 ILP 1.043
BLU-1213-1 Gruppe 2
SEM: Begrepslæring. Former, mønster og symmetri.
G.O. Pettersen
M. Volden
Onsdag
02.09.2020
08:15-10:00 ILP 2.005
LER-1203-1 Seminargruppe B M. Volden
10:15-12:00 ILP 1.043
BLU-1223-1 Gruppe 2 G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-14:00 ILP 1.043
BLU-1223-1 Gruppe 3 G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-16:00 ILP 1.043
BLU-1223-1 Gruppe 1 G.O. Pettersen
M. Volden
Torsdag
03.09.2020
08:15-09:00 ILP 1.043
BLU-1213-1 Gruppe 3
SEM: Begrepslæring. Former, mønster og symmetri.
G.O. Pettersen
M. Volden
09:15-10:00 ILP 1.043
BLU-1213-1 Gruppe 4
SEM: Begrepslæring. Former, mønster og symmetri.
G.O. Pettersen
M. Volden
11:15-12:00 ILP 1.007
BLU-1213-1 Gruppe 1
SEM: Begrepslæring. Former, mønster og symmetri.
G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-13:00 ILP 1.047
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning
G.O. Pettersen
M. Volden
13:15-14:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Gruppe 1 G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-15:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Gruppe 2 G.O. Pettersen
M. Volden
15:15-16:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Gruppe 3 G.O. Pettersen
M. Volden
Fredag
04.09.2020
09:15-10:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 2
SEM: Begrepslæring. Former, mønster og symmetri.
G.O. Pettersen
M. Volden
10:15-11:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 3
SEM: Begrepslæring. Former, mønster og symmetri.
G.O. Pettersen
M. Volden
11:15-12:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 4
SEM: Begrepslæring. Former, mønster og symmetri.
G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-13:00 ILP 2.005
LER-1203-1 Seminargruppe A T.F. Eidissen
M. Volden
13:15-14:00 ILP 2.005
LER-1203-1 Seminargruppe B T.F. Eidissen
M. Volden
15:15-16:00 BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Begrepslæring. Former, mønster og symmetri.
G.O. Pettersen
M. Volden
Timeplan for Monica Volden - Universitetslektor i uke 37
Uke 37
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
08.09.2020
14:15-16:00 ILP U1.068
LER-1203-1 Seminargruppe B G.O. Pettersen
M. Volden
Torsdag
10.09.2020
08:15-10:00 ILP 2.072
LER-1203-1 Seminargruppe A G.O. Pettersen
M. Volden
Fredag
11.09.2020
08:15-16:00 BOOKING- Booking ANG035
Fagdag for Master i begynneropplæring
S. Boldermo
I. Frenning
B. Haugseth
M. Liset
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
K-A. Sæther
A. Unhjem
M. Volden
Timeplan for Monica Volden - Universitetslektor i uke 38
Uke 38
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
14.09.2020
09:15-10:00 ILP 1.047
BLU-1223-1 Forelesning
Livestream Monica og Geir Olaf om Tallforståelse, telling og regning
FOR: Digital forelesning (Geometri. Rom og retning.)
G.O. Pettersen
M. Volden
10:15-12:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 1
SEM: Geometri. Rom og retning.
G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-14:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 2
SEM: Geometri. Rom og retning.
G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-16:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 3
SEM: Geometri. Rom og retning.
G.O. Pettersen
M. Volden
Tirsdag
15.09.2020
08:15-10:00 ILP 1.047
BLU-1223-1 Forelesning
Livestream Monica og Geir Olaf tirsdag 08.15 om Geometri, rom og retning
FOR: Digital forelesning (Tallforståelse, telling og regning)
G.O. Pettersen
M. Volden
10:15-12:00 ILP 1.043
BLU-1223-1 Gruppe 1
SEM: (Tallforståelse, telling og regning)
G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-14:00 ILP 1.043
BLU-1223-1 Gruppe 2
SEM: (Tallforståelse, telling og regning)
G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-16:00 ILP 1.043
BLU-1223-1 Gruppe 3
SEM: (Tallforståelse, telling og regning)
G.O. Pettersen
M. Volden
Onsdag
16.09.2020
12:15-16:00 ILP 2.005
ILP 2.072
TEO-H1 1.213
TEO-H1 1.317
TEO-H1 1.329
Klikk for å vise/skjule alle
BOOKING- Booking JOT003
Nettverksmøter om begynneropplæring
G.O. Pettersen
K-A. Sæther
A. Unhjem
M. Volden
Fredag
18.09.2020
09:15-10:00 ILP 1.047
BLU-1213-1 Forelesning
Livestream Monica og Geir Olaf 18.09 kl 09.15 (ikke fysisk oppmøte)
FOR: Digital forelesning: Geometri. Rom og retning
G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-13:00 ILP 1.042
BLU-1213-1 Gruppe 1
SEM: Geometri. Rom og retning
G.O. Pettersen
M. Volden
13:15-14:00 ILP 1.042
BLU-1213-1 Gruppe 2
SEM: Geometri. Rom og retning
G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-15:00 ILP 1.042
BLU-1213-1 Gruppe 3
SEM: Geometri. Rom og retning
G.O. Pettersen
M. Volden
15:15-16:00 ILP 1.042
BLU-1213-1 Gruppe 4
SEM: Geometri. Rom og retning
G.O. Pettersen
M. Volden
Timeplan for Monica Volden - Universitetslektor i uke 39
Uke 39
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
23.09.2020
13:15-14:00 BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Praksisforberedelser (digitalt)
O.M. Kanck
M. Volden
Torsdag
24.09.2020
08:15-10:00 ILP 1.047
BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Tallforståelse, telling og regning
G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-13:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 1
SEM: Tallforståelse, telling og regning.
G.O. Pettersen
M. Volden
13:15-14:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 2
SEM: Tallforståelse, telling og regning.
G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-15:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 3
SEM: Tallforståelse, telling og regning.
G.O. Pettersen
M. Volden
15:15-16:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 4
SEM: Tallforståelse, telling og regning.
G.O. Pettersen
M. Volden
Timeplan for Monica Volden - Universitetslektor i uke 40
Uke 40
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
29.09.2020
14:15-16:00 ILP 1.047
BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Additive strukturer og tellestrategier.
G.O. Pettersen
M. Volden
Onsdag
30.09.2020
08:15-10:00 ILP 1.047
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: additive strukturer og tellestrategier
G.O. Pettersen
M. Volden
10:15-12:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 1
SEM: Additive strukturer og tellestrategier
G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-14:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 2
SEM: Additive strukturer og tellestrategier
G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-16:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 3
SEM: Additive strukturer og tellestrategier
G.O. Pettersen
M. Volden
Torsdag
01.10.2020
12:15-13:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 1
SEM: Additive strukturer og tellestrategier.
G.O. Pettersen
M. Volden
13:15-14:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 2
SEM: Additive strukturer og tellestrategier.
G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-15:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 3
SEM: Additive strukturer og tellestrategier.
G.O. Pettersen
M. Volden
15:15-16:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 4
SEM: Additive strukturer og tellestrategier.
G.O. Pettersen
M. Volden
Fredag
02.10.2020
08:15-16:00 TEO-H1 1.836-AUD2
BOOKING- Booking ANG035
Fagdag ILP
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Timeplan for Monica Volden - Universitetslektor i uke 41
Uke 41
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
06.10.2020
12:15-13:00 ILP 2.006
LER-1203-1 Forelesning H.C. Ryel
M. Volden
Torsdag
08.10.2020
12:15-14:00 BOOKING- Booking ANG035
Forskningsgruppe matematikkdidaktikk 08.10.20
A. Birkeland
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A.B. Fyhn
P.Ø. Haavold
S.I. Nordkild
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
M. Volden
Fredag
09.10.2020
08:15-10:00 ILP U1.068
LER-1203-1 Seminargruppe B G.O. Pettersen
M. Volden
10:15-12:00 ILP U1.068
LER-1203-1 Seminargruppe A G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-13:00 ILP 2.005
LER-1203-1 Seminargruppe A G.O. Pettersen
M. Volden
13:15-14:00 ILP 2.005
LER-1203-1 Seminargruppe B G.O. Pettersen
M. Volden
Timeplan for Monica Volden - Universitetslektor i uke 42
Uke 42
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
14.10.2020
08:15-10:00 LER-1050-1 Forelesning 1-7 S.A. Bjørkli-Eriksen
K.E.W. Bjørndal
O.G. Drageset
R.T. Karstad
G.O. Pettersen
M. Volden
Torsdag
15.10.2020
14:15-15:45 BOOKING- Booking ANG035
Møtetid BLU
A.L. Bakke
S. Boldermo
H.K. Bråthen
K.H. Danielsen
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
S.R. Kvande
R. Larsen
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Timeplan for Monica Volden - Universitetslektor i uke 43
Uke 43
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
21.10.2020
08:15-10:00 ILP U1.068
LER-1203-1 Seminargruppe A M. Volden
10:15-12:00 ILP 1.043
LER-1203-1 Seminargruppe B M. Volden
Fredag
23.10.2020
08:15-12:00 ILP 1.043
LER-1203-1 Seminargruppe B G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-16:00 ILP 2.056
LER-1203-1 Seminargruppe A G.O. Pettersen
M. Volden
Timeplan for Monica Volden - Universitetslektor i uke 45
Uke 45
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
04.11.2020
08:15-10:00 ILP 1.047
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Problemløsning
G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-14:00 ILP 1.043
LER-1203-1 Seminargruppe A G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-16:00 ILP 1.043
LER-1203-1 Seminargruppe B G.O. Pettersen
M. Volden
Fredag
06.11.2020
12:15-13:00 ILP 2.005
LER-1203-1 Seminargruppe A H.C. Ryel
M. Volden
13:15-14:00 ILP 2.005
LER-1203-1 Seminargruppe B H.C. Ryel
M. Volden
Timeplan for Monica Volden - Universitetslektor i uke 46
Uke 46
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
09.11.2020
10:15-12:00 ILP 1.007
BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning. Tema: Problemløsning
G.O. Pettersen
M. Volden
Tirsdag
10.11.2020
08:15-11:00 ILP 2.051
BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning. Tema: Tallsystem
G.O. Pettersen
M. Volden
11:15-12:00 ILP 2.051
BLU-1213-1 Gruppe 3
SEM: Tema: Statistikk
G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-13:00 ILP 2.051
BLU-1213-1 Gruppe 4
SEM: Tema: Statistikk
G.O. Pettersen
M. Volden
13:15-14:00 ILP 2.051
BLU-1213-1 Gruppe 2
SEM: Tema: Statistikk
G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-15:00 ILP 2.051
BLU-1213-1 Gruppe 1
SEM: Tema: Statistikk
G.O. Pettersen
M. Volden
Onsdag
11.11.2020
08:15-16:00 BOOKING- Booking ANG035
Fagdag BLU
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Fredag
13.11.2020
14:15-15:00 ILP 2.051
BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning. Tema: statistikk
G.O. Pettersen
M. Volden
Timeplan for Monica Volden - Universitetslektor i uke 47
Uke 47
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
16.11.2020
14:15-16:00 ILP 1.047
BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning. Tema: Sannsynlighet
G.O. Pettersen
M. Volden
Tirsdag
17.11.2020
08:15-10:00 MH2 U.09.301
LER-1203-1 Seminargruppe A G.O. Pettersen
M. Volden
10:15-12:00 MH2 U.09.301
LER-1203-1 Seminargruppe B G.O. Pettersen
M. Volden
13:15-16:00 ILP 1.047
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Tallsystem
G.O. Pettersen
M. Volden
Onsdag
18.11.2020
08:15-10:00 ILP 1.006
BLU-1223-1 Gruppe 1
SEM: Statistikk
G.O. Pettersen
M. Volden
10:15-12:00 ILP 1.006
BLU-1223-1 Gruppe 2
SEM: Statistikk
G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-14:00 ILP 1.043
BLU-1223-1 Gruppe 3
SEM: Statistikk
G.O. Pettersen
M. Volden
15:15-16:00 ILP 1.047
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Statistikk
G.O. Pettersen
M. Volden
Torsdag
19.11.2020
08:15-10:00 ILP 1.047
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Sannsynlighet
G.O. Pettersen
M. Volden
Fredag
20.11.2020
14:15-16:00 ILP 1.006
ILP 1.007
ILP 1.042
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Eksamensforberedelser
E. Gamst-Nergård
R. Larsen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
Timeplan for Monica Volden - Universitetslektor i uke 48
Uke 48
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
25.11.2020
08:15-10:00 ILP U1.068
LER-1203-1 Seminargruppe A T.F. Eidissen
H.C. Ryel
M. Volden
10:15-12:00 ILP 1.043
LER-1203-1 Seminargruppe B T.F. Eidissen
H.C. Ryel
M. Volden
Fredag
27.11.2020
10:15-12:00 BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Eksamensforberedelser (digitalt)
E. Gamst-Nergård
R. Larsen
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
Timeplan for Monica Volden - Universitetslektor i uke 49
Uke 49
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
30.11.2020
10:15-12:00 ILP U1.068
LER-1203-1 Seminargruppe B T.F. Eidissen
H.C. Ryel
M. Volden
12:15-14:00 ILP U1.068
LER-1203-1 Seminargruppe A T.F. Eidissen
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
M. Volden