Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Høst - lærer Pernille Elisabeth Bartnæs - Universitetslektor

Pernille Elisabeth Bartnæs

Timeplan for Pernille Elisabeth Bartnæs - Universitetslektor i uke 33
Uke 33
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
12.08.2020
08:15-09:00 ILP 1.042
BLU-1014-1 Finnsnes gr. 1
UNDERV: Finnsnes gr. 1
P.E. Bartnæs
09:15-10:00 ILP 1.042
BLU-1014-1 Finnsnes gr. 2
SEM: Finnsnes gr. 2
P.E. Bartnæs
Torsdag
13.08.2020
10:15-11:00 ILP 1.006
BLU-1014-1 Harstad gr. 1
UNDERV: Harstad gr. 1
P.E. Bartnæs
12:15-13:00 ILP 2.056
BLU-1014-1 Harstad gr. 2
SEM: Harstad gr. 2
P.E. Bartnæs
Timeplan for Pernille Elisabeth Bartnæs - Universitetslektor i uke 34
Uke 34
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
21.08.2020
14:15-16:00 BOOKING- Booking ANG035
Møte for ny samlingsbasert BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.R. Kvande
C.H. Moen
A.M. Pesch
T. Unstad
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Timeplan for Pernille Elisabeth Bartnæs - Universitetslektor i uke 35
Uke 35
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
24.08.2020
08:15-10:00 BLU-1014-1 Finnsnes gr. 1
UNDERV: Finnsnes gr. 1
P.E. Bartnæs
10:15-12:00 BLU-1014-1 Finnsnes gr. 2
SEM: Finnsnes gr. 2
P.E. Bartnæs
Tirsdag
25.08.2020
08:15-11:00 BLU-1014-1 Finnsnes gr. 1
UNDERV: Finnsnes gr. 1
P.E. Bartnæs
11:15-14:00 BLU-1014-1 Finnsnes gr. 2
SEM: Finnsnes gr. 2
P.E. Bartnæs
14:15-16:00 BLU-1014-1 Finnsnes felles seminar
FOR: Finnsnesgruppa felles (digitalt)
P.E. Bartnæs
Onsdag
26.08.2020
08:15-10:00 HARSTAD_HG5 113
BLU-1014-1 Harstad gr. 2
SEM: Harstad gr. 2
P.E. Bartnæs
10:15-12:00 HARSTAD_HG5 113
BLU-1014-1 Harstad gr. 1
UNDERV: Harstad gr. 1
P.E. Bartnæs
14:15-16:00 BLU-1014-1 Finnsnes felles seminar
FOR: Finnsnesgruppa felles (digitalt)
P.E. Bartnæs
Torsdag
27.08.2020
08:15-11:00 HARSTAD_HG5 113
BLU-1014-1 Harstad gr. 1
UNDERV: Harstad gr. 1
P.E. Bartnæs
11:15-14:00 HARSTAD_HG5 112
BLU-1014-1 Harstad gr. 2
SEM: Harstad gr. 2
P.E. Bartnæs
14:15-16:00 BLU-1014-1 Harstad felles seminar
SEM: Harstadgruppa felles (digitalt)
P.E. Bartnæs
Fredag
28.08.2020
08:15-10:00 BLU-1014-1 Harstad felles seminar
SEM: Harstadgruppa felles (digitalt)
P.E. Bartnæs
Timeplan for Pernille Elisabeth Bartnæs - Universitetslektor i uke 37
Uke 37
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
07.09.2020
08:15-10:00 BLU-1014-1 Finnsnes og Harstad felles
SEM: Nettsamling Finnsnes og Harstad
P.E. Bartnæs
10:15-12:00 BLU-1014-1 Harstad felles seminar
SEM: Harstadgruppa felles (digitalt)
P.E. Bartnæs
12:15-14:00 BLU-1014-1 Finnsnes felles seminar
FOR: Finnsnesgruppa felles (digitalt)
P.E. Bartnæs
Tirsdag
08.09.2020
08:15-10:00 BLU-1014-1 Harstad felles seminar
SEM: Harstadgruppa felles (digitalt)
P.E. Bartnæs
14:15-16:00 BLU-1014-1 Finnsnes felles seminar
FOR: Finnsnesgruppa felles (digitalt)
P.E. Bartnæs
Onsdag
09.09.2020
08:15-10:00 BLU-1014-1 Finnsnes felles seminar
FOR: Finnsnesgruppa felles (digitalt)
P.E. Bartnæs
14:15-16:00 BLU-1014-1 Harstad felles seminar
SEM: Harstadgruppa felles (digitalt)
P.E. Bartnæs
Torsdag
10.09.2020
08:15-09:00 BLU-1014-1 Harstad felles seminar
SEM: Harstadgruppa felles (digitalt)
P.E. Bartnæs
09:15-10:00 BLU-1014-1 Finnsnes felles seminar
FOR: Finnsnesgruppa felles (digitalt)
P.E. Bartnæs
Timeplan for Pernille Elisabeth Bartnæs - Universitetslektor i uke 39
Uke 39
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
25.09.2020
14:15-16:00 BOOKING- Booking ANG035
Møte for ny samlingsbasert BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.R. Kvande
C.H. Moen
A.M. Pesch
T. Unstad
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Timeplan for Pernille Elisabeth Bartnæs - Universitetslektor i uke 40
Uke 40
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
28.09.2020
08:15-16:00 BOOKING- Booking ANG035
Seminar ReKomp 1
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
L. Husjord
T. Isaksen
B.A. Karlsen
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
A.M. Pesch
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
Fredag
02.10.2020
08:15-16:00 TEO-H1 1.836-AUD2
BOOKING- Booking ANG035
Fagdag ILP
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Timeplan for Pernille Elisabeth Bartnæs - Universitetslektor i uke 41
Uke 41
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
05.10.2020
08:15-10:00 HARSTAD_HG5 160
BLU-1014-1 Harstad felles seminar
SEM: Harstadgruppa felles (digitalt)
P.E. Bartnæs
12:15-14:00 BLU-1014-1 Finnsnes gr. 1
UNDERV: Finnsnes gr. 1
P.E. Bartnæs
14:15-16:00 BLU-1014-1 Finnsnes gr. 2
SEM: Finnsnes gr. 2
P.E. Bartnæs
Tirsdag
06.10.2020
08:15-10:00 HARSTAD_HG5 160
BLU-1014-1 Harstad felles seminar
SEM: Harstadgruppa felles (digitalt)
P.E. Bartnæs
Onsdag
07.10.2020
08:15-11:00 BLU-1014-1 Finnsnes gr. 1
UNDERV: Finnsnes gr. 1
P.E. Bartnæs
11:15-14:00 BLU-1014-1 Finnsnes gr. 2
SEM: Finnsnes gr. 2
P.E. Bartnæs
14:15-16:00 BLU-1014-1 Finnsnes felles seminar
FOR: Finnsnesgruppa felles (digitalt)
P.E. Bartnæs
Torsdag
08.10.2020
08:15-10:00 HARSTAD_HG5 114
BLU-1014-1 Harstad gr. 1
UNDERV: Harstad gr. 1
P.E. Bartnæs
10:15-12:00 HARSTAD_HG5 114
BLU-1014-1 Harstad gr. 2
SEM: Harstad gr. 2
P.E. Bartnæs
Fredag
09.10.2020
08:15-10:00 HARSTAD_HG5 160
BLU-1014-1 Finnsnes felles seminar
FOR: Finnsnesgruppa felles (digitalt)
P.E. Bartnæs
10:15-13:00 HARSTAD_HG5 113
BLU-1014-1 Harstad gr. 1
UNDERV: Harstad gr. 1
P.E. Bartnæs
13:15-16:00 HARSTAD_HG5 114
BLU-1014-1 Harstad gr. 2
SEM: Harstad gr. 2
P.E. Bartnæs
Timeplan for Pernille Elisabeth Bartnæs - Universitetslektor i uke 43
Uke 43
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
19.10.2020
12:15-14:00 ILP 1.059
BLU-1004-1 Gruppe 3
Tema Læring.

Pensum: Askland og Sataøen (2019): kap. 1 og 4  Pålerud (2013): kap. 8

P.E. Bartnæs
14:15-16:00 ILP 1.059
BLU-1004-1 Gruppe 1
Tema Læring.

Pensum: Askland og Sataøen (2019): kap. 1 og 4  Pålerud (2013): kap. 8

P.E. Bartnæs
Tirsdag
20.10.2020
08:15-10:00 ILP 1.005
BLU-1004-1 Gruppe 2
Tema Læring.

Pensum: Askland og Sataøen (2019): kap. 1 og 4  Pålerud (2013): kap. 8

P.E. Bartnæs
13:15-16:00 BLU-1004-1 Felles seminar
FOR: Felles digitalt seminar

Lenke til digital seminar legges ut i kunngjøringer i Canvas

P.E. Bartnæs
Fredag
23.10.2020
13:00-14:45 BOOKING- Booking ANG035
Møte for ny samlingsbasert BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.R. Kvande
C.H. Moen
A.M. Pesch
T. Unstad
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Timeplan for Pernille Elisabeth Bartnæs - Universitetslektor i uke 46
Uke 46
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
11.11.2020
08:15-16:00 BOOKING- Booking ANG035
Fagdag BLU
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Timeplan for Pernille Elisabeth Bartnæs - Universitetslektor i uke 47
Uke 47
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
17.11.2020
08:15-10:00 ILP 1.006
BLU-1014-1 Harstad gr. 2
SEM: Harstad gr. 2

Join Zoom Meeting https://uit.zoom.us/j/67333602780?pwd=aTlHQUN4Vzk3RUlLV21xOGROZXExQT09

P.E. Bartnæs
10:15-12:00 ILP 1.006
BLU-1014-1 Harstad gr. 1
UNDERV: Harstad gr. 1

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/67114237294?pwd=V1N0c2NGOVlNOXJHUk9IOWtqczVudz09

P.E. Bartnæs
12:15-14:00 BLU-1014-1 Harstad felles seminar
SEM: Harstadgruppa felles (digitalt)

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/69128121699?pwd=S1pZMDhteE9LRWg5ZGVTU1FaN3Fvdz09

P.E. Bartnæs
14:15-16:00 ILP 1.043
BLU-1014-1 Finnsnes gr. 1
UNDERV: Finnsnes gr. 1

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/68336451949?pwd=RnQ4YlRsZG8yYndyRGVlN08yeXpKQT09

P.E. Bartnæs
Onsdag
18.11.2020
10:15-12:00 ILP 2.072
BLU-1014-1 Finnsnes gr. 1
UNDERV: Finnsnes gr. 1

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/68235595227?pwd=S3hUbzd6alBUWTlVajljSkU3OGdPdz09

P.E. Bartnæs
12:15-14:00 ILP 2.005
BLU-1014-1 Finnsnes gr. 2
SEM: Finnsnes gr. 2

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/62862881043?pwd=YjNLaml4SjdiYXo3YnZmRFZVUStaZz09

P.E. Bartnæs
14:15-16:00 ILP 1.043
BLU-1014-1 Harstad gr. 1
UNDERV: Harstad gr. 1

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/67192681224?pwd=VlBocFpQeHJDaUs0MFRmMUhPMDRMUT09

P.E. Bartnæs
Torsdag
19.11.2020
10:15-12:00 BLU-1014-1 Harstad felles seminar
SEM: Harstadgruppa felles (digitalt)

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/61600497163?pwd=dXk3S1pXbWV2VkJJMTRjam0yS3c2QT09

P.E. Bartnæs
12:15-14:00 BLU-1014-1 Finnsnes felles seminar
Finnsnesgruppa felles (digitalt)

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/61591132165?pwd=ejlVRUQySW9ic2ZjQlpRaW11RjFlUT09

P.E. Bartnæs
14:15-16:00 BLU-1014-1 Finnsnes felles seminar
Finnsnesgruppa felles (digitalt)

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/61591132165?pwd=ejlVRUQySW9ic2ZjQlpRaW11RjFlUT09

P.E. Bartnæs
Fredag
20.11.2020
08:00-16:00 ILP 2.051
BLU-1014-1 Forelesning felles
FOR: Introduksjon til praksis (digitalt)
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
O.M. Kanck
B.A. Karlsen