Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Høst - lærer Roald Arne Larsen - Førsteamanuensis

Roald Arne Larsen

Timeplan for Roald Arne Larsen - Førsteamanuensis i uke 34
Uke 34
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
17.08.2020
08:15-09:00 ILP 1.006
BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Introduksjon
E. Gamst-Nergård
R. Larsen
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
11:15-12:00 ILP 2.056
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning

Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGVhMDBmYTAtMzgzOC00ZTIxLWIwNDctYmYxMzc3NDJjNGZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%22836168e7-9dc3-4ed3-8f15-420f164974a8%22%7d

E. Gamst-Nergård
F. Hiss
R. Larsen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
Fredag
21.08.2020
08:15-09:00 BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning
R. Larsen
09:15-11:00 ILP 2.056
BLU-1223-1 Gruppe 1 R. Larsen
12:15-14:00 ILP 2.056
BLU-1223-1 Gruppe 2 R. Larsen
14:15-16:00 ILP 2.056
BLU-1223-1 Gruppe 3 R. Larsen
Timeplan for Roald Arne Larsen - Førsteamanuensis i uke 35
Uke 35
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
24.08.2020
08:15-09:00 BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Hverdagssamtalen
R. Larsen
10:15-11:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 1
SEM: Hverdagssamtalen
R. Larsen
11:15-12:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 2
SEM: Hverdagssamtalen
R. Larsen
12:15-13:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 3
SEM: Hverdagssamtalen
R. Larsen
13:15-14:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 4
SEM: Hverdagssamtalen
R. Larsen
Timeplan for Roald Arne Larsen - Førsteamanuensis i uke 36
Uke 36
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
01.09.2020
09:00-15:00 BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Aktivitet i barnehage
E. Gamst-Nergård
R. Larsen
M.L. Sundelin
Onsdag
02.09.2020
08:15-10:00 BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning
R. Larsen
10:15-12:00 ILP U1.068
BLU-1223-1 Gruppe 3 R. Larsen
12:15-14:00 ILP U1.068
BLU-1223-1 Gruppe 1 R. Larsen
14:15-16:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Gruppe 2 R. Larsen
Fredag
04.09.2020
08:15-09:00 ILP 1.047
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning
R. Larsen
G.O. Pettersen
Timeplan for Roald Arne Larsen - Førsteamanuensis i uke 37
Uke 37
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
08.09.2020
08:15-10:00 BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Bildebøker
R. Larsen
12:15-13:00 ILP 1.007
BLU-1213-1 Gruppe 1
SEM: Bildebøker
R. Larsen
13:15-14:00 ILP 1.007
BLU-1213-1 Gruppe 2
SEM: Bildebøker
R. Larsen
14:15-15:00 ILP 1.007
BLU-1213-1 Gruppe 3
SEM: Bildebøker
R. Larsen
15:15-16:00 ILP 1.007
BLU-1213-1 Gruppe 4
SEM: Bildebøker
R. Larsen
Torsdag
10.09.2020
15:15-16:00 BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Digitale verktøy og presentasjon at muntlig arb.krav.
R. Larsen
G.O. Pettersen
Timeplan for Roald Arne Larsen - Førsteamanuensis i uke 39
Uke 39
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
25.09.2020
08:15-10:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 1
SEM: Fremlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
R. Larsen
G.O. Pettersen
10:15-12:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 2
SEM: Fremlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
R. Larsen
G.O. Pettersen
12:15-14:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 3
SEM: Fremlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
R. Larsen
G.O. Pettersen
14:15-16:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 4
SEM: Fremlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
R. Larsen
G.O. Pettersen
Timeplan for Roald Arne Larsen - Førsteamanuensis i uke 40
Uke 40
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
29.09.2020
08:15-10:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 1
SEM: Framlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
R. Larsen
G.O. Pettersen
10:15-12:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 2
SEM: Framlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
R. Larsen
G.O. Pettersen
12:15-14:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 3
SEM: Framlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
R. Larsen
G.O. Pettersen
Torsdag
01.10.2020
09:15-10:00 BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Folkediktning og eventyr
R. Larsen
10:15-12:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 1
SEM: Folkediktning og eventyr
R. Larsen
12:15-14:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 2
SEM: Folkediktning og eventyr
R. Larsen
14:15-16:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 3
SEM: Folkediktning og eventyr
R. Larsen
Fredag
02.10.2020
08:15-16:00 TEO-H1 1.836-AUD2
BOOKING- Booking ANG035
Fagdag ILP
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Timeplan for Roald Arne Larsen - Førsteamanuensis i uke 42
Uke 42
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
15.10.2020
14:15-15:45 BOOKING- Booking ANG035
Møtetid BLU
A.L. Bakke
S. Boldermo
H.K. Bråthen
K.H. Danielsen
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
S.R. Kvande
R. Larsen
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Timeplan for Roald Arne Larsen - Førsteamanuensis i uke 44
Uke 44
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
26.10.2020
08:15-09:00 BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: De yngste barna og nynorsken
R. Larsen
09:15-10:00 BLU-1213-1 Gruppe A
SEM: Gruppe A (digitalt): De yngste barna og nynorsken
R. Larsen
10:15-11:00 BLU-1213-1 Gruppe B
SEM: Gruppe B (digitalt): De yngste barna og nynorsken
R. Larsen
Timeplan for Roald Arne Larsen - Førsteamanuensis i uke 45
Uke 45
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
02.11.2020
08:15-09:00 BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: De yngste barna og nynorsken
R. Larsen
09:15-10:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 1
SEM: De yngste barna og nynorsken
R. Larsen
10:15-11:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 2
SEM: De yngste barna og nynorsken
R. Larsen
11:15-12:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 3
SEM: De yngste barna og nynorsken
R. Larsen
Tirsdag
03.11.2020
08:15-09:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 1
SEM: Rim, regler, sanger og dikt
R. Larsen
09:15-10:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 2
SEM: Rim, regler, sanger og dikt
R. Larsen
10:15-11:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 3
SEM: Rim, regler, sanger og dikt
R. Larsen
11:15-12:00 BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning
R. Larsen
Onsdag
04.11.2020
09:15-10:00 BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning. Tema: Folkediktning og eventyr
R. Larsen
10:15-12:00 BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning. Tema: Rim, regler, sanger og dikt
R. Larsen
14:15-15:00 ILP 1.006
BLU-1213-1 Gruppe 3
SEM: Tema: Folkediktning og eventyr
R. Larsen
15:15-16:00 ILP 1.006
BLU-1213-1 Gruppe 3
SEM: Tema: Rim, regler, sanger og dikt
R. Larsen
Torsdag
05.11.2020
08:15-09:00 ILP 1.006
BLU-1213-1 Gruppe 4
SEM: Tema: Folkediktning og eventyr
R. Larsen
09:15-10:00 ILP 1.006
BLU-1213-1 Gruppe 4
SEM: Tema: Rim, regler, sanger og dikt
R. Larsen
10:15-11:00 ILP 1.042
BLU-1213-1 Gruppe 1
SEM: Tema: Folkediktning og eventyr
R. Larsen
11:15-12:00 ILP 1.042
BLU-1213-1 Gruppe 1
SEM: Tema: Rim, regler, sanger og dikt
R. Larsen
12:15-13:00 ILP 1.006
BLU-1213-1 Gruppe 2
SEM: Tema: Folkediktning og eventyr
R. Larsen
13:15-14:00 ILP 1.006
BLU-1213-1 Gruppe 2
SEM: Tema: Rim, regler, sanger og dikt
R. Larsen
Timeplan for Roald Arne Larsen - Førsteamanuensis i uke 46
Uke 46
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
11.11.2020
08:15-16:00 BOOKING- Booking ANG035
Fagdag BLU
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Timeplan for Roald Arne Larsen - Førsteamanuensis i uke 47
Uke 47
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
18.11.2020
10:15-11:00 BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning. Tema: Sakprosa for barn
R. Larsen
11:15-12:00 BLU-1213-1 Gruppe B
SEM: Forelesning i zoom. Tema: Sakprosa for barn
R. Larsen
12:15-13:00 BLU-1213-1 Gruppe A
SEM: Forelesning i zoom. Tema: Sakprosa for barn
R. Larsen
Torsdag
19.11.2020
11:15-12:00 ILP 1.043
BLU-1223-1 Gruppe 1
SEM: Sakprosa for barn
R. Larsen
12:15-13:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 3
SEM: Sakprosa for barn
R. Larsen
13:15-14:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 2
SEM: Sakprosa for barn
R. Larsen
Fredag
20.11.2020
14:15-16:00 ILP 1.006
ILP 1.007
ILP 1.042
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Eksamensforberedelser
E. Gamst-Nergård
R. Larsen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
Timeplan for Roald Arne Larsen - Førsteamanuensis i uke 48
Uke 48
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
27.11.2020
10:15-12:00 BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Eksamensforberedelser (digitalt)
E. Gamst-Nergård
R. Larsen
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden