Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Høst - lærer Roald Arne Larsen - Førsteamanuensis

Roald Arne Larsen

Uke 34
Mandag
08:15-09:00 - 17.08.2020
Forelesning
FOR: Digital forelesning: Introduksjon
Rom:
ILP 1.006
11:15-12:00 - 17.08.2020
Forelesning
FOR: Digital forelesning

Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGVhMDBmYTAtMzgzOC00ZTIxLWIwNDctYmYxMzc3NDJjNGZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%22836168e7-9dc3-4ed3-8f15-420f164974a8%22%7d

Rom:
ILP 2.056
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
08:15-09:00 - 21.08.2020
Forelesning
FOR: Digital forelesning
Lærer:
R. Larsen
Rom:
09:15-11:00 - 21.08.2020
Gruppe 1
Lærer:
R. Larsen
Rom:
ILP 2.056
12:15-14:00 - 21.08.2020
Gruppe 2
Lærer:
R. Larsen
Rom:
ILP 2.056
14:15-16:00 - 21.08.2020
Gruppe 3
Lærer:
R. Larsen
Rom:
ILP 2.056
Uke 35
Mandag
08:15-09:00 - 24.08.2020
Forelesning
FOR: Digital forelesning: Hverdagssamtalen
Lærer:
R. Larsen
Rom:
10:15-11:00 - 24.08.2020
Gruppe 1
SEM: Hverdagssamtalen
Lærer:
R. Larsen
Rom:
ILP U1.069
11:15-12:00 - 24.08.2020
Gruppe 2
SEM: Hverdagssamtalen
Lærer:
R. Larsen
Rom:
ILP U1.069
12:15-13:00 - 24.08.2020
Gruppe 3
SEM: Hverdagssamtalen
Lærer:
R. Larsen
Rom:
ILP U1.069
13:15-14:00 - 24.08.2020
Gruppe 4
SEM: Hverdagssamtalen
Lærer:
R. Larsen
Rom:
ILP U1.069
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 36
Mandag
Tirsdag
09:00-15:00 - 01.09.2020
Forelesning
FOR: Aktivitet i barnehage
Rom:
Onsdag
08:15-10:00 - 02.09.2020
Forelesning
FOR: Digital forelesning
Lærer:
R. Larsen
Rom:
10:15-12:00 - 02.09.2020
Gruppe 3
Lærer:
R. Larsen
Rom:
ILP U1.068
12:15-14:00 - 02.09.2020
Gruppe 1
Lærer:
R. Larsen
Rom:
ILP U1.068
14:15-16:00 - 02.09.2020
Gruppe 2
Lærer:
R. Larsen
Rom:
ILP 1.007
Torsdag
Fredag
08:15-09:00 - 04.09.2020
Forelesning
FOR: Digital forelesning
Rom:
ILP 1.047
Uke 37
Mandag
Tirsdag
08:15-10:00 - 08.09.2020
Forelesning
FOR: Digital forelesning: Bildebøker
Lærer:
R. Larsen
Rom:
12:15-13:00 - 08.09.2020
Gruppe 1
SEM: Bildebøker
Lærer:
R. Larsen
Rom:
ILP 1.007
13:15-14:00 - 08.09.2020
Gruppe 2
SEM: Bildebøker
Lærer:
R. Larsen
Rom:
ILP 1.007
14:15-15:00 - 08.09.2020
Gruppe 3
SEM: Bildebøker
Lærer:
R. Larsen
Rom:
ILP 1.007
15:15-16:00 - 08.09.2020
Gruppe 4
SEM: Bildebøker
Lærer:
R. Larsen
Rom:
ILP 1.007
Onsdag
Torsdag
15:15-16:00 - 10.09.2020
Forelesning
FOR: Digital forelesning: Digitale verktøy og presentasjon at muntlig arb.krav.
Rom:
Fredag
Uke 39
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
08:15-10:00 - 25.09.2020
Gruppe 1
SEM: Fremlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
Rom:
ILP U1.069
10:15-12:00 - 25.09.2020
Gruppe 2
SEM: Fremlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
Rom:
ILP U1.069
12:15-14:00 - 25.09.2020
Gruppe 3
SEM: Fremlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
Rom:
ILP U1.069
14:15-16:00 - 25.09.2020
Gruppe 4
SEM: Fremlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
Rom:
ILP U1.069
Uke 40
Mandag
Tirsdag
08:15-10:00 - 29.09.2020
Gruppe 1
SEM: Framlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
Rom:
ILP 2.051
10:15-12:00 - 29.09.2020
Gruppe 2
SEM: Framlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
Rom:
ILP 2.051
12:15-14:00 - 29.09.2020
Gruppe 3
SEM: Framlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
Rom:
ILP 2.051
Onsdag
Torsdag
09:15-10:00 - 01.10.2020
Forelesning
FOR: Digital forelesning: Folkediktning og eventyr
Lærer:
R. Larsen
Rom:
10:15-12:00 - 01.10.2020
Gruppe 1
SEM: Folkediktning og eventyr
Lærer:
R. Larsen
Rom:
ILP 2.051
12:15-14:00 - 01.10.2020
Gruppe 2
SEM: Folkediktning og eventyr
Lærer:
R. Larsen
Rom:
ILP 2.051
14:15-16:00 - 01.10.2020
Gruppe 3
SEM: Folkediktning og eventyr
Lærer:
R. Larsen
Rom:
ILP 2.051
Fredag
Uke 42
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 44
Mandag
08:15-09:00 - 26.10.2020
Forelesning
FOR: Digital forelesning: De yngste barna og nynorsken
Lærer:
R. Larsen
Rom:
09:15-10:00 - 26.10.2020
Gruppe A
SEM: Gruppe A (digitalt): De yngste barna og nynorsken
Lærer:
R. Larsen
Rom:
10:15-11:00 - 26.10.2020
Gruppe B
SEM: Gruppe B (digitalt): De yngste barna og nynorsken
Lærer:
R. Larsen
Rom:
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 45
Mandag
08:15-09:00 - 02.11.2020
Forelesning
FOR: Digital forelesning: De yngste barna og nynorsken
Lærer:
R. Larsen
Rom:
09:15-10:00 - 02.11.2020
Gruppe 1
SEM: De yngste barna og nynorsken
Lærer:
R. Larsen
Rom:
ILP 2.051
10:15-11:00 - 02.11.2020
Gruppe 2
SEM: De yngste barna og nynorsken
Lærer:
R. Larsen
Rom:
ILP 2.051
11:15-12:00 - 02.11.2020
Gruppe 3
SEM: De yngste barna og nynorsken
Lærer:
R. Larsen
Rom:
ILP 2.051
Tirsdag
08:15-09:00 - 03.11.2020
Gruppe 1
SEM: Rim, regler, sanger og dikt
Lærer:
R. Larsen
Rom:
ILP 2.051
09:15-10:00 - 03.11.2020
Gruppe 2
SEM: Rim, regler, sanger og dikt
Lærer:
R. Larsen
Rom:
ILP 2.051
10:15-11:00 - 03.11.2020
Gruppe 3
SEM: Rim, regler, sanger og dikt
Lærer:
R. Larsen
Rom:
ILP 2.051
11:15-12:00 - 03.11.2020
Forelesning
FOR: Digital forelesning
Lærer:
R. Larsen
Rom:
Onsdag
09:15-10:00 - 04.11.2020
Forelesning
FOR: Digital forelesning. Tema: Folkediktning og eventyr
Lærer:
R. Larsen
Rom:
10:15-12:00 - 04.11.2020
Forelesning
FOR: Digital forelesning. Tema: Rim, regler, sanger og dikt
Lærer:
R. Larsen
Rom:
14:15-15:00 - 04.11.2020
Gruppe 3
SEM: Tema: Folkediktning og eventyr
Lærer:
R. Larsen
Rom:
ILP 1.006
15:15-16:00 - 04.11.2020
Gruppe 3
SEM: Tema: Rim, regler, sanger og dikt
Lærer:
R. Larsen
Rom:
ILP 1.006
Torsdag
08:15-09:00 - 05.11.2020
Gruppe 4
SEM: Tema: Folkediktning og eventyr
Lærer:
R. Larsen
Rom:
ILP 1.006
09:15-10:00 - 05.11.2020
Gruppe 4
SEM: Tema: Rim, regler, sanger og dikt
Lærer:
R. Larsen
Rom:
ILP 1.006
10:15-11:00 - 05.11.2020
Gruppe 1
SEM: Tema: Folkediktning og eventyr
Lærer:
R. Larsen
Rom:
ILP 1.042
11:15-12:00 - 05.11.2020
Gruppe 1
SEM: Tema: Rim, regler, sanger og dikt
Lærer:
R. Larsen
Rom:
ILP 1.042
12:15-13:00 - 05.11.2020
Gruppe 2
SEM: Tema: Folkediktning og eventyr
Lærer:
R. Larsen
Rom:
ILP 1.006
13:15-14:00 - 05.11.2020
Gruppe 2
SEM: Tema: Rim, regler, sanger og dikt
Lærer:
R. Larsen
Rom:
ILP 1.006
Fredag
Uke 46
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 47
Mandag
Tirsdag
Onsdag
10:15-11:00 - 18.11.2020
Forelesning
FOR: Digital forelesning. Tema: Sakprosa for barn
Lærer:
R. Larsen
Rom:
11:15-12:00 - 18.11.2020
Gruppe B
SEM: Forelesning i zoom. Tema: Sakprosa for barn
Lærer:
R. Larsen
Rom:
12:15-13:00 - 18.11.2020
Gruppe A
SEM: Forelesning i zoom. Tema: Sakprosa for barn
Lærer:
R. Larsen
Rom:
Torsdag
11:15-12:00 - 19.11.2020
Gruppe 1
SEM: Sakprosa for barn
Lærer:
R. Larsen
Rom:
ILP 1.043
12:15-13:00 - 19.11.2020
Gruppe 3
SEM: Sakprosa for barn
Lærer:
R. Larsen
Rom:
ILP 2.051
13:15-14:00 - 19.11.2020
Gruppe 2
SEM: Sakprosa for barn
Lærer:
R. Larsen
Rom:
ILP 2.051
Fredag
14:15-16:00 - 20.11.2020
Forelesning
FOR: Eksamensforberedelser
Uke 48
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
10:15-12:00 - 27.11.2020
Forelesning
FOR: Eksamensforberedelser (digitalt)
Rom: