Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Høst - lærer Roald Arne Larsen - Førsteamanuensis

Roald Arne Larsen

Timeplan for Roald Arne Larsen - Førsteamanuensis i uke 34
Uke
34
Mandag
17.08.2020
Tirsdag
18.08.2020
Onsdag
19.08.2020
Torsdag
20.08.2020
Fredag
21.08.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 ILP 1.006
BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Introduksjon
E. Gamst-Nergård
R. Larsen
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
     
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning
R. Larsen
09:00        
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 ILP 2.056
BLU-1223-1 Gruppe 1
R. Larsen
10:00        
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 ILP 2.056
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning

Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGVhMDBmYTAtMzgzOC00ZTIxLWIwNDctYmYxMzc3NDJjNGZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%22836168e7-9dc3-4ed3-8f15-420f164974a8%22%7d

E. Gamst-Nergård
F. Hiss
R. Larsen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
       
12:00        
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 2.056
BLU-1223-1 Gruppe 2
R. Larsen
13:00        
14:00        
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 2.056
BLU-1223-1 Gruppe 3
R. Larsen
15:00        
16:00          
Timeplan for Roald Arne Larsen - Førsteamanuensis i uke 35
Uke
35
Mandag
24.08.2020
Tirsdag
25.08.2020
Onsdag
26.08.2020
Torsdag
27.08.2020
Fredag
28.08.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00
BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Hverdagssamtalen
R. Larsen
       
09:00          
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 1
SEM: Hverdagssamtalen
R. Larsen
       
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 2
SEM: Hverdagssamtalen
R. Larsen
       
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 3
SEM: Hverdagssamtalen
R. Larsen
       
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 4
SEM: Hverdagssamtalen
R. Larsen
       
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Roald Arne Larsen - Førsteamanuensis i uke 36
Uke
36
Mandag
31.08.2020
Tirsdag
01.09.2020
Onsdag
02.09.2020
Torsdag
03.09.2020
Fredag
04.09.2020
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning
R. Larsen
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 ILP 1.047
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning
R. Larsen
G.O. Pettersen
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:00-15:00
09:00-15:00
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Aktivitet i barnehage
E. Gamst-Nergård
R. Larsen
M.L. Sundelin
   
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP U1.068
BLU-1223-1 Gruppe 3
R. Larsen
   
11:00      
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP U1.068
BLU-1223-1 Gruppe 1
R. Larsen
   
13:00      
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Gruppe 2
R. Larsen
   
15:00        
16:00          
Timeplan for Roald Arne Larsen - Førsteamanuensis i uke 37
Uke
37
Mandag
07.09.2020
Tirsdag
08.09.2020
Onsdag
09.09.2020
Torsdag
10.09.2020
Fredag
11.09.2020
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Bildebøker
R. Larsen
     
09:00        
10:00          
11:00          
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 ILP 1.007
BLU-1213-1 Gruppe 1
SEM: Bildebøker
R. Larsen
     
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 ILP 1.007
BLU-1213-1 Gruppe 2
SEM: Bildebøker
R. Larsen
     
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 ILP 1.007
BLU-1213-1 Gruppe 3
SEM: Bildebøker
R. Larsen
     
15:00  
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 ILP 1.007
BLU-1213-1 Gruppe 4
SEM: Bildebøker
R. Larsen
 
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00
BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Digitale verktøy og presentasjon at muntlig arb.krav.
R. Larsen
G.O. Pettersen
 
16:00          
Timeplan for Roald Arne Larsen - Førsteamanuensis i uke 39
Uke
39
Mandag
21.09.2020
Tirsdag
22.09.2020
Onsdag
23.09.2020
Torsdag
24.09.2020
Fredag
25.09.2020
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 1
SEM: Fremlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
R. Larsen
G.O. Pettersen
09:00        
10:00        
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 2
SEM: Fremlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
R. Larsen
G.O. Pettersen
11:00        
12:00        
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 3
SEM: Fremlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
R. Larsen
G.O. Pettersen
13:00        
14:00        
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP U1.069
BLU-1213-1 Gruppe 4
SEM: Fremlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
R. Larsen
G.O. Pettersen
15:00        
16:00          
Timeplan for Roald Arne Larsen - Førsteamanuensis i uke 40
Uke
40
Mandag
28.09.2020
Tirsdag
29.09.2020
Onsdag
30.09.2020
Torsdag
01.10.2020
Fredag
02.10.2020
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 1
SEM: Framlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
R. Larsen
G.O. Pettersen
   
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 TEO-H1 1.836-AUD2
BOOKING- Booking ANG035
Fagdag ILP
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
09:00    
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: Folkediktning og eventyr
R. Larsen
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 2
SEM: Framlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
R. Larsen
G.O. Pettersen
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 1
SEM: Folkediktning og eventyr
R. Larsen
11:00    
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 3
SEM: Framlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
R. Larsen
G.O. Pettersen
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 2
SEM: Folkediktning og eventyr
R. Larsen
13:00    
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 3
SEM: Folkediktning og eventyr
R. Larsen
15:00      
16:00          
Timeplan for Roald Arne Larsen - Førsteamanuensis i uke 42
Uke
42
Mandag
12.10.2020
Tirsdag
13.10.2020
Onsdag
14.10.2020
Torsdag
15.10.2020
Fredag
16.10.2020
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking ANG035
Møtetid BLU
A.L. Bakke
S. Boldermo
H.K. Bråthen
K.H. Danielsen
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
S.R. Kvande
R. Larsen
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Roald Arne Larsen - Førsteamanuensis i uke 44
Uke
44
Mandag
26.10.2020
Tirsdag
27.10.2020
Onsdag
28.10.2020
Torsdag
29.10.2020
Fredag
30.10.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00
BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: De yngste barna og nynorsken
R. Larsen
       
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00
BLU-1213-1 Gruppe A
SEM: Gruppe A (digitalt): De yngste barna og nynorsken
R. Larsen
       
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00
BLU-1213-1 Gruppe B
SEM: Gruppe B (digitalt): De yngste barna og nynorsken
R. Larsen
       
11:00          
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Roald Arne Larsen - Førsteamanuensis i uke 45
Uke
45
Mandag
02.11.2020
Tirsdag
03.11.2020
Onsdag
04.11.2020
Torsdag
05.11.2020
Fredag
06.11.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning: De yngste barna og nynorsken
R. Larsen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 1
SEM: Rim, regler, sanger og dikt
R. Larsen
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 ILP 1.006
BLU-1213-1 Gruppe 4
SEM: Tema: Folkediktning og eventyr
R. Larsen
 
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 1
SEM: De yngste barna og nynorsken
R. Larsen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 2
SEM: Rim, regler, sanger og dikt
R. Larsen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00
BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning. Tema: Folkediktning og eventyr
R. Larsen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 ILP 1.006
BLU-1213-1 Gruppe 4
SEM: Tema: Rim, regler, sanger og dikt
R. Larsen
 
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 2
SEM: De yngste barna og nynorsken
R. Larsen
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 3
SEM: Rim, regler, sanger og dikt
R. Larsen
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00
BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning. Tema: Rim, regler, sanger og dikt
R. Larsen
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 ILP 1.042
BLU-1213-1 Gruppe 1
SEM: Tema: Folkediktning og eventyr
R. Larsen
 
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 3
SEM: De yngste barna og nynorsken
R. Larsen
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning
R. Larsen
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 ILP 1.042
BLU-1213-1 Gruppe 1
SEM: Tema: Rim, regler, sanger og dikt
R. Larsen
 
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 ILP 1.006
BLU-1213-1 Gruppe 2
SEM: Tema: Folkediktning og eventyr
R. Larsen
 
13:00      
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 ILP 1.006
BLU-1213-1 Gruppe 2
SEM: Tema: Rim, regler, sanger og dikt
R. Larsen
 
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 ILP 1.006
BLU-1213-1 Gruppe 3
SEM: Tema: Folkediktning og eventyr
R. Larsen
   
15:00    
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 ILP 1.006
BLU-1213-1 Gruppe 3
SEM: Tema: Rim, regler, sanger og dikt
R. Larsen
   
16:00          
Timeplan for Roald Arne Larsen - Førsteamanuensis i uke 46
Uke
46
Mandag
09.11.2020
Tirsdag
10.11.2020
Onsdag
11.11.2020
Torsdag
12.11.2020
Fredag
13.11.2020
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BOOKING- Booking ANG035
Fagdag BLU
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
   
09:00        
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Roald Arne Larsen - Førsteamanuensis i uke 47
Uke
47
Mandag
16.11.2020
Tirsdag
17.11.2020
Onsdag
18.11.2020
Torsdag
19.11.2020
Fredag
20.11.2020
08:00          
09:00          
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00
BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Digital forelesning. Tema: Sakprosa for barn
R. Larsen
   
11:00    
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00
BLU-1213-1 Gruppe B
SEM: Forelesning i zoom. Tema: Sakprosa for barn
R. Larsen
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 ILP 1.043
BLU-1223-1 Gruppe 1
SEM: Sakprosa for barn
R. Larsen
 
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00
BLU-1213-1 Gruppe A
SEM: Forelesning i zoom. Tema: Sakprosa for barn
R. Larsen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 3
SEM: Sakprosa for barn
R. Larsen
 
13:00      
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 ILP 2.051
BLU-1223-1 Gruppe 2
SEM: Sakprosa for barn
R. Larsen
 
14:00        
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.006
ILP 1.007
ILP 1.042
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Eksamensforberedelser
E. Gamst-Nergård
R. Larsen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
15:00        
16:00          
Timeplan for Roald Arne Larsen - Førsteamanuensis i uke 48
Uke
48
Mandag
23.11.2020
Tirsdag
24.11.2020
Onsdag
25.11.2020
Torsdag
26.11.2020
Fredag
27.11.2020
08:00          
09:00          
10:00        
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00
BLU-1213-1 Forelesning
FOR: Eksamensforberedelser (digitalt)
E. Gamst-Nergård
R. Larsen
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
11:00        
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
NB: Semester 2020 Høst - Ingen aktiviteter i disse ukene: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 41, 43, 49, 50, 51, 52