Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Høst - lærer Sidsel Boldermo - Førsteamanuensis

Sidsel Boldermo

Timeplan for Sidsel Boldermo - Førsteamanuensis i uke 33
Uke 33
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
12.08.2020
08:15-09:00 ILP U1.069
BLU-1014-1 Narvik gr. 1
UNDERV: Narvik gr. 1
S. Boldermo
09:15-10:00 ILP U1.069
BLU-1014-1 Narvik gr. 2
SEM: Narvik gr. 2
S. Boldermo
12:15-13:00 ILP 2.056
BLU-1014-1 Tromsø gr. 1
UNDERV: Tromsø gr. 1
S. Boldermo
13:15-14:00 ILP 2.056
BLU-1014-1 Tromsø gr. 2
SEM: Tromsø gr. 2
S. Boldermo
Fredag
14.08.2020
10:00-16:00 BLU-1014-1 Forelesning felles
FOR: Felles tur
S. Boldermo
Timeplan for Sidsel Boldermo - Førsteamanuensis i uke 34
Uke 34
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
21.08.2020
08:15-12:00 ILP 1.005
BLU-2014-1 Felles undervisning
FOR: Forelesning
S. Boldermo
14:15-16:00 BOOKING- Booking ANG035
Møte for ny samlingsbasert BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
C.H. Moen
A.M. Pesch
T. Unstad
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Timeplan for Sidsel Boldermo - Førsteamanuensis i uke 35
Uke 35
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
26.08.2020
08:15-12:00 ILP 1.059
BLU-2014-1 Felles undervisning
FOR: Forelesning. Tema: skoggruppemetoden
S. Boldermo
Torsdag
27.08.2020
09:15-12:00 ILP 2.072
BLU-2014-1 Felles undervisning
FOR: Forelesning. Tema: eventyrlig pedagogikk
S. Boldermo
I. Frenning
12:15-13:00 ILP 1.005
BLU-2014-1 Felles undervisning
FOR: Felles møte
S. Boldermo
I. Frenning
15:15-16:00 ILP 1.059
BLU-2014-1 Felles undervisning
FOR: Praksisforberedelser
S. Boldermo
I. Frenning
O.M. Kanck
Fredag
28.08.2020
08:15-09:00 ILP 1.059
BLU-2014-1 Felles undervisning
FOR: Utdeling av PDO
S. Boldermo
09:15-12:00 ILP 1.059
BLU-2014-1 Felles undervisning
FOR: Barn mestring
S. Boldermo
Timeplan for Sidsel Boldermo - Førsteamanuensis i uke 36
Uke 36
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
31.08.2020
08:15-10:00 NARVIK_BL-E E3530
BLU-1014-1 Narvik gr. 1
UNDERV: Narvik gr. 1
S. Boldermo
10:15-12:00 NARVIK_BL-E E1520
BLU-1014-1 Narvik gr. 2
SEM: Narvik gr. 2
S. Boldermo
Tirsdag
01.09.2020
08:15-10:00 BLU-1014-1 Narvik felles seminar
SEM: Narvikgruppa felles (digitalt)
S. Boldermo
13:15-16:00 BLU-1014-1 Narvik gr. 1
UNDERV: Narvik gr. 1
S. Boldermo
Onsdag
02.09.2020
09:15-11:00 BLU-1014-1 Tromsø felles seminar
FOR: Tromsøgruppa felles (digitalt)
S. Boldermo
11:15-14:00 BLU-1014-1 Narvik gr. 2
SEM: Narvik gr. 2
S. Boldermo
14:15-16:00 BLU-1014-1 Narvik felles seminar
SEM: Narvikgruppa felles (digitalt)
S. Boldermo
Torsdag
03.09.2020
09:15-11:00 ILP 2.051
BLU-1014-1 Tromsø gr. 2
SEM: Tromsø gr. 2
S. Boldermo
11:15-13:00 ILP 2.051
BLU-1014-1 Tromsø gr. 1
UNDERV: Tromsø gr. 1
S. Boldermo
14:15-15:45 BOOKING- Booking ANG035
Møtetid BLU
A.L. Bakke
S. Boldermo
H.K. Bråthen
K.H. Danielsen
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
S.R. Kvande
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
B. Steinsvik
T. Unstad
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Fredag
04.09.2020
10:15-12:00 ILP 1.005
BLU-1014-1 Tromsø gr. 1
UNDERV: Tromsø gr. 1
S. Boldermo
12:15-14:00 ILP 1.005
BLU-1014-1 Tromsø gr. 2
SEM: Tromsø gr. 2
S. Boldermo
14:15-16:00 BLU-1014-1 Tromsø felles seminar
FOR: Tromsøgruppa felles (digitalt)
S. Boldermo
Timeplan for Sidsel Boldermo - Førsteamanuensis i uke 37
Uke 37
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
07.09.2020
08:15-12:00 ILP 1.059
BLU-2014-1 Felles undervisning
FOR: Forelesning
S. Boldermo
Tirsdag
08.09.2020
08:15-14:00 BLU-2014-1 Felles undervisning
FOR: Forelesning - arbeidskrav ute
S. Boldermo
C.H. Moen
Torsdag
10.09.2020
13:15-16:00 ILP 1.042
ILP 2.056
BLU-2014-1 Felles undervisning
FOR: Forelesning
S. Boldermo
C.H. Moen
Fredag
11.09.2020
08:15-16:00 BOOKING- Booking ANG035
Fagdag for Master i begynneropplæring
S. Boldermo
I. Frenning
B. Haugseth
M. Liset
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
K-A. Sæther
A. Unhjem
M. Volden
Timeplan for Sidsel Boldermo - Førsteamanuensis i uke 38
Uke 38
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
15.09.2020
14:15-16:00 BLU-1014-1 Tromsø og Narvik felles
SEM: Nettsamling Tromsø og Narvik
S. Boldermo
Onsdag
16.09.2020
10:15-12:00 BLU-1014-1 Tromsø felles seminar
FOR: Tromsøgruppa felles (digitalt)
S. Boldermo
12:15-14:00 BLU-1014-1 Narvik felles seminar
SEM: Narvikgruppa felles (digitalt)
S. Boldermo
14:15-16:00 BLU-1014-1 Tromsø felles seminar
FOR: Tromsøgruppa felles (digitalt)
S. Boldermo
Torsdag
17.09.2020
12:15-14:00 BLU-1014-1 Narvik felles seminar
SEM: Narvikgruppa felles (digitalt)
S. Boldermo
14:15-15:45 BOOKING- Booking ANG035
Møtetid BLU
A.L. Bakke
S. Boldermo
H.K. Bråthen
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
H. Habbestad
F. Hiss
O.M. Kanck
S.R. Kvande
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
A.M. Pesch
B. Steinsvik
T. Unstad
R.M. Walberg
Fredag
18.09.2020
10:15-12:00 BLU-1014-1 Tromsø felles seminar
FOR: Tromsøgruppa felles (digitalt)
S. Boldermo
12:15-13:00 BLU-1014-1 Tromsø felles seminar
FOR: Tromsøgruppa felles (digitalt)
S. Boldermo
13:15-14:00 BLU-1014-1 Narvik felles seminar
SEM: Narvikgruppa felles (digitalt)
S. Boldermo
14:15-16:00 BLU-1014-1 Narvik felles seminar
SEM: Narvikgruppa felles (digitalt)
S. Boldermo
Timeplan for Sidsel Boldermo - Førsteamanuensis i uke 39
Uke 39
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
21.09.2020
11:15-12:00 ILP 1.047
ILP 1.058
BLU-2016-1 Undervisning
S. Boldermo
E. Gamst-Nergård
12:15-14:00 ILP 1.005
BLU-2016-1 Undervisning
S. Boldermo
14:15-16:00 ILP 1.005
BLU-2016-1 Undervisning
S. Boldermo
Tirsdag
22.09.2020
12:15-14:00 ILP 1.005
BLU-2016-1 Undervisning
S. Boldermo
14:15-15:00 ILP 1.005
BLU-2016-1 Undervisning
S. Boldermo
15:15-16:00 ILP 1.047
ILP 1.058
BLU-2016-1 Undervisning
S. Boldermo
E. Gamst-Nergård
Onsdag
23.09.2020
11:15-12:00 ILP 1.047
ILP 1.058
BLU-2016-1 Undervisning
S. Boldermo
E. Gamst-Nergård
Torsdag
24.09.2020
14:15-15:45 ILP 1.037
BOOKING- Booking ANG035
Møtetid BLU
A.L. Bakke
S. Boldermo
H.K. Bråthen
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
H. Habbestad
F. Hiss
O.M. Kanck
S.R. Kvande
S.S. Madsen
A. Myrstad
A.M. Pesch
B. Steinsvik
T. Unstad
R.M. Walberg
Fredag
25.09.2020
14:15-16:00 BOOKING- Booking ANG035
Møte for ny samlingsbasert BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
C.H. Moen
A.M. Pesch
T. Unstad
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Timeplan for Sidsel Boldermo - Førsteamanuensis i uke 40
Uke 40
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
28.09.2020
08:15-16:00 BOOKING- Booking ANG035
Seminar ReKomp 1
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
L. Husjord
T. Isaksen
B. Karlsen
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
A.M. Pesch
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
Fredag
02.10.2020
08:15-16:00 TEO-H1 1.836-AUD2
BOOKING- Booking ANG035
Fagdag ILP
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Timeplan for Sidsel Boldermo - Førsteamanuensis i uke 42
Uke 42
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
12.10.2020
08:15-10:00 NARVIK_BL-E E3420
BLU-1014-1 Narvik gr. 2
SEM: Narvik gr. 2
S. Boldermo
10:15-12:00 NARVIK_BL-E E3420
BLU-1014-1 Narvik gr. 1
UNDERV: Narvik gr. 1
S. Boldermo
14:15-16:00 BLU-1014-1 Narvik felles seminar
SEM: Narvikgruppa felles (digitalt)
S. Boldermo
Tirsdag
13.10.2020
08:15-11:00 NARVIK_BL-E E3420
BLU-1014-1 Narvik gr. 2
SEM: Narvik gr. 2
S. Boldermo
11:15-14:00 NARVIK_BL-E E3420
BLU-1014-1 Narvik gr. 1
UNDERV: Narvik gr. 1
S. Boldermo
14:15-16:00 BLU-1014-1 Narvik felles seminar
SEM: Narvikgruppa felles (digitalt)
S. Boldermo
Onsdag
14.10.2020
08:15-10:00 ILP 1.042
BLU-1014-1 Tromsø gr. 2
SEM: Tromsø gr. 2
S. Boldermo
10:15-12:00 ILP 1.059
BLU-1014-1 Tromsø gr. 1
UNDERV: Tromsø gr. 1
S. Boldermo
12:15-14:00 BLU-1014-1 Tromsø felles seminar
FOR: Tromsøgruppa felles (digitalt)
S. Boldermo
14:15-16:00 BLU-1014-1 Tromsø felles seminar
FOR: Tromsøgruppa felles (digitalt)
S. Boldermo
Torsdag
15.10.2020
08:15-11:00 TEO-H1 1.317
TEO-H1 1.325
BLU-1014-1 Tromsø gr. 2
SEM: Tromsø gr. 2
S. Boldermo
11:15-14:00 TEO-H1 1.317
TEO-H1 1.325
BLU-1014-1 Tromsø gr. 1
UNDERV: Tromsø gr. 1
S. Boldermo
14:15-15:45 BOOKING- Booking ANG035
Møtetid BLU
A.L. Bakke
S. Boldermo
H.K. Bråthen
K.H. Danielsen
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
S.R. Kvande
R. Larsen
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Fredag
16.10.2020
08:15-10:00 ILP 1.005
BLU-2014-1 Felles undervisning
FOR: Forelesning
S. Boldermo
10:15-12:00 ILP 1.005
BLU-2014-1 Felles undervisning
FOR: Informasjon om bacheloroppgave
S. Boldermo
C.H. Moen
A.M. Pesch
12:15-16:00 ILP 2.005
ILP 2.072
BLU-2014-1 Felles undervisning
FOR: Veiledning
S. Boldermo
Timeplan for Sidsel Boldermo - Førsteamanuensis i uke 43
Uke 43
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
19.10.2020
12:15-14:00 ILP 1.005
BLU-2016-1 Undervisning
S. Boldermo
14:15-16:00 ILP 1.005
BLU-2016-1 Undervisning
S. Boldermo
Tirsdag
20.10.2020
12:15-14:00 ILP 1.005
BLU-2016-1 Undervisning
S. Boldermo
14:15-16:00 ILP 1.005
BLU-2016-1 Undervisning
S. Boldermo
Torsdag
22.10.2020
14:15-15:45 BOOKING- Booking ANG035
Møtetid BLU
A.L. Bakke
S. Boldermo
H.K. Bråthen
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
H. Habbestad
F. Hiss
O.M. Kanck
S.R. Kvande
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
A.M. Pesch
B. Steinsvik
T. Unstad
R.M. Walberg
Fredag
23.10.2020
13:00-14:45 BOOKING- Booking ANG035
Møte for ny samlingsbasert BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
C.H. Moen
A.M. Pesch
T. Unstad
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Timeplan for Sidsel Boldermo - Førsteamanuensis i uke 44
Uke 44
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
29.10.2020
14:15-15:45 BOOKING- Booking ANG035
Møtetid BLU
A.L. Bakke
S. Boldermo
H.K. Bråthen
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
H. Habbestad
F. Hiss
O.M. Kanck
S.R. Kvande
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
A.M. Pesch
B. Steinsvik
T. Unstad
R.M. Walberg
Timeplan for Sidsel Boldermo - Førsteamanuensis i uke 45
Uke 45
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
02.11.2020
12:15-16:00 ILP 1.005
BLU-2014-1 Felles undervisning
FOR: Forelesning
S. Boldermo
Onsdag
04.11.2020
08:00-11:45 ILP 1.006
ILP 1.042
BLU-2014-1 Felles undervisning
FOR: Forelesning
S. Boldermo
I. Frenning
C.H. Moen
Torsdag
05.11.2020
12:15-16:00 ILP 1.007
ILP 1.043
BLU-2014-1 Felles undervisning
FOR: Forelesning
S. Boldermo
I. Frenning
C.H. Moen
Fredag
06.11.2020
08:15-14:00 ILP 1.005
BLU-2014-1 Felles undervisning
FOR: Forelesning
S. Boldermo
I. Frenning
C.H. Moen
Timeplan for Sidsel Boldermo - Førsteamanuensis i uke 46
Uke 46
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
11.11.2020
08:15-16:00 BOOKING- Booking ANG035
Fagdag BLU
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Torsdag
12.11.2020
14:15-15:45 BOOKING- Booking ANG035
Møtetid BLU
A.L. Bakke
S. Boldermo
H.K. Bråthen
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
H. Habbestad
F. Hiss
O.M. Kanck
S.R. Kvande
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
A.M. Pesch
B. Steinsvik
T. Unstad
R.M. Walberg
Timeplan for Sidsel Boldermo - Førsteamanuensis i uke 47
Uke 47
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
17.11.2020
08:15-10:00 ILP 1.059
BLU-1014-1 Tromsø gr. 1
Synkron forelesning: Kunnskapsbasert profesjonsutøvelse og synet på barn

https://uit.zoom.us/j/62468026165?pwd=S1FKZG90Njg5UFJTdEJFbFhSTHpWZz09 

S. Boldermo
10:15-12:00 ILP 1.042
BLU-1014-1 Tromsø gr. 2
Synkron forelesning: Kunnskapsbasert profesjonsutøvelse og synet på barn

https://uit.zoom.us/j/62447252605?pwd=bXJtWUlWSGxGUXVRVmhnMHFSQlJBZz09

S. Boldermo
12:15-14:00 BLU-1014-1 Tromsø felles seminar
Synkrone forelesninger: Barns læring og Introduksjon til kognitiv og sosial konstruktivisme
FOR: Tromsøgruppa felles (digitalt)

https://uit.zoom.us/j/67966648614?pwd=bnpNazhxcVQ0V1Z4NUlmTjRpRTNCQT09

S. Boldermo
14:15-16:00 BLU-1014-1 Tromsø felles seminar
Asynkrone forelesninger: Introduksjon til ulike faglige begreper og Gjennomgang av arbeidskrav 3+4, gruppeinndeling
FOR: Tromsøgruppa felles (digitalt)
S. Boldermo
14:15-16:00 BLU-1014-1 Narvik felles seminar
Asynkrone forelesninger: Introduksjon til ulike faglige begreper og Gjennomgang av arbeidskrav 3+4, gruppeinndeling
SEM: Narvikgruppa felles (digitalt)
S. Boldermo
Onsdag
18.11.2020
08:15-10:00 ILP 1.042
BLU-1014-1 Tromsø gr. 2
Synkron forelesning: Piaget, Vygotskij, Leontjev og Bruner i barnehagen
SEM: Tromsø gr. 2

https://uit.zoom.us/j/69288812169?pwd=NVdCR0U2VEN5VmE0dWJWZ3pQc1hIZz09

S. Boldermo
10:15-12:00 ILP 2.005
BLU-1014-1 Tromsø gr. 1
Synkron forelesning: Piaget, Vygotskij, Leontjev og Bruner i barnehagen
UNDERV: Tromsø gr. 1

https://uit.zoom.us/j/65741997376?pwd=REtqemp3SGE3WlQ0WkgzNDNVTUZUZz09

S. Boldermo
12:15-14:00 ILP 2.056
BLU-1014-1 Narvik gr. 1
Synkron forelesning: Kunnskapsbasert profesjonsutøvelse og synet på barn
UNDERV: Narvik gr. 1

https://uit.zoom.us/j/67588945348?pwd=b0ZzazBGSTVIelVFUjZJUk5TVE1yQT09

S. Boldermo
14:15-16:00 ILP 2.056
BLU-1014-1 Narvik gr. 2
Synkron forelesning: Kunnskapsbasert profesjonsutøvelse og synet på barn
SEM: Narvik gr. 2

https://uit.zoom.us/j/69578669382?pwd=YXFjK2NVajgvUTRUenBPZE1ZNUhVdz09

S. Boldermo
Torsdag
19.11.2020
08:15-10:00 BLU-1014-1 Narvik felles seminar
Synkrone forelesninger: Barns læring og Introduksjon til kognitiv og sosial konstruktivisme
SEM: Narvikgruppa felles (digitalt)

https://uit.zoom.us/j/65367080453?pwd=Q2JqdG9KZlVaNndqKzhRQ1RQcDFIZz09

S. Boldermo
10:15-12:00 ILP 1.007
BLU-1014-1 Narvik gr. 2
Synkron forelesning: Piaget, Vygotskij, Leontjev og Bruner i barnehagen
SEM: Narvik gr. 2

https://uit.zoom.us/j/69331121383?pwd=WXg0emw5TmFKNDVZWDRwVGUzTVB1UT09

S. Boldermo
12:15-14:00 ILP 2.072
BLU-1014-1 Narvik gr. 1
Synkron forelesning: Piaget, Vygotskij, Leontjev og Bruner i barnehagen
UNDERV: Narvik gr. 1

https://uit.zoom.us/j/68269341750?pwd=SkllQ3Y0Q2MxamRISzg5N09BbWlxZz09

S. Boldermo
Fredag
20.11.2020
08:00-16:00 ILP 2.051
BLU-1014-1 Forelesning felles
FOR: Introduksjon til praksis (digitalt)
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
O.M. Kanck
B. Karlsen
Timeplan for Sidsel Boldermo - Førsteamanuensis i uke 48
Uke 48
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
26.11.2020
14:15-15:45 BOOKING- Booking ANG035
Møtetid BLU
A.L. Bakke
S. Boldermo
H.K. Bråthen
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
H. Habbestad
F. Hiss
O.M. Kanck
S.R. Kvande
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
A.M. Pesch
B. Steinsvik
T. Unstad
R.M. Walberg
Timeplan for Sidsel Boldermo - Førsteamanuensis i uke 49
Uke 49
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
03.12.2020
14:15-15:45 BOOKING- Booking ANG035
Møtetid BLU
A.L. Bakke
S. Boldermo
H.K. Bråthen
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
H. Habbestad
F. Hiss
O.M. Kanck
S.R. Kvande
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
A.M. Pesch
B. Steinsvik
T. Unstad
R.M. Walberg
Timeplan for Sidsel Boldermo - Førsteamanuensis i uke 50
Uke 50
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
10.12.2020
14:15-15:45 BOOKING- Booking ANG035
Møtetid BLU
A.L. Bakke
S. Boldermo
H.K. Bråthen
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
H. Habbestad
F. Hiss
O.M. Kanck
S.R. Kvande
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
A.M. Pesch
B. Steinsvik
T. Unstad
R.M. Walberg
NB: Semester 2020 Høst - Ingen aktiviteter i disse ukene: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 41, 51, 52