Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Høst - lærer Torbjørn Isaksen - Førstelektor

Torbjørn Isaksen

Timeplan for Torbjørn Isaksen - Førstelektor i uke 40
Uke 40
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
28.09.2020
08:15-16:00 BOOKING- Booking ANG035
Seminar ReKomp 1
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
L. Husjord
T. Isaksen
B.A. Karlsen
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
A.M. Pesch
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
Tirsdag
29.09.2020
15:15-16:00 BLU-1218-1 Digital forelesning felles
FOR: Forelesning (digital)
T. Isaksen
Onsdag
30.09.2020
10:15-12:00 ILP 1.007
BLU-1218-1 Gruppe 2
SEM: Seminar gruppe 2
T. Isaksen
12:15-14:00 ILP 1.007
BLU-1218-1 Gruppe 3
SEM: Seminar gruppe 3
T. Isaksen
14:15-16:00 ILP 1.007
BLU-1218-1 Gruppe 1
SEM: Seminar gruppe 1
T. Isaksen
Torsdag
01.10.2020
10:15-11:00 ILP 1.007
BLU-1218-1 Gruppe 3
SEM: Seminar gruppe 3
T. Isaksen
12:15-13:00 ILP 1.007
BLU-1218-1 Gruppe 1
SEM: Seminar gruppe 1
T. Isaksen
14:15-15:00 ILP 1.007
BLU-1218-1 Gruppe 2
SEM: Seminar gruppe 2
T. Isaksen
Fredag
02.10.2020
08:15-16:00 TEO-H1 1.836-AUD2
BOOKING- Booking ANG035
Fagdag ILP
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg