Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Høst - lærer Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor

Thilde Kleppe Vårnes

Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 33
Uke 33
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
11.08.2020
14:15-15:00 ILP 2.005
BLU-1015-1 Finnsnes gr. 1 T.K. Vårnes
15:15-16:00 ILP 2.005
BLU-1015-1 Tromsø gr. 2 T.K. Vårnes
Onsdag
12.08.2020
08:15-10:00 ILP 1.058
BLU-1005-1 Forelesning
Forelesning (digital)
L. Frantzen
C.H. Moen
T.K. Vårnes
10:15-12:00 BLU-1005-1 Forelesning
Forelesning (digital)
T.K. Vårnes
12:15-16:00 BLU-1015-1 Harstad og Finnsnes
FOR: Feltarbeid i fjæra for Harstad og Finnsnes
V. Bergan
K.H. Danielsen
L. Frantzen
T.K. Vårnes
Torsdag
13.08.2020
12:15-16:00 BLU-1015-1 Tromsø og Narvik
FOR: Seminar i fjæra for Tromsø og Narvik
V. Bergan
K.H. Danielsen
L. Frantzen
T.K. Vårnes
Fredag
14.08.2020
08:15-11:00 BLU-1005-1 Seminargruppe A C.H. Moen
T.K. Vårnes
11:15-14:00 BLU-1005-1 Seminargruppe B C.H. Moen
T.K. Vårnes
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 34
Uke 34
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
17.08.2020
08:15-10:00 ILP 1.042
BLU-2015-1 Samla undervisning
Forelesning
H.K. Bråthen
K.H. Danielsen
L. Husjord
T.K. Vårnes
Tirsdag
18.08.2020
08:15-16:00 BLU-1005-1 Forelesning
Tur til Tromsdalen
A.L. Bakke
N.H. Dønnem
L. Frantzen
E. Gamst-Nergård
B.A. Karlsen
C.H. Moen
T.K. Vårnes
M. Wiik
Onsdag
19.08.2020
08:15-16:00 BLU-2015-1 Samla undervisning
Tur
H.K. Bråthen
K.H. Danielsen
L. Husjord
T.K. Vårnes
Torsdag
20.08.2020
10:15-11:00 BLU-2015-1 Gruppe 1 T.K. Vårnes
11:15-12:00 BLU-2015-1 Gruppe 2 T.K. Vårnes
12:15-14:00 ILP 1.043
BLU-2015-1 Samla undervisning
Forelesning
T.K. Vårnes
14:15-16:00 ILP 1.007
ILP 1.042
ILP 1.043
BLU-2015-1 Samla undervisning
Veiledning
K.H. Danielsen
L. Husjord
T.K. Vårnes
Fredag
21.08.2020
12:15-14:00 BLU-2015-1 Gruppe 2 T.K. Vårnes
14:15-16:00 BOOKING- Booking ANG035
Møte for ny samlingsbasert BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.R. Kvande
C.H. Moen
A.M. Pesch
T. Unstad
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 35
Uke 35
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
24.08.2020
13:15-16:00 BLU-1015-1 Finnsnes gr. 1 T.K. Vårnes
Tirsdag
25.08.2020
08:15-11:00 BLU-1015-1 Finnsnes gr. 2 T.K. Vårnes
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 36
Uke 36
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
02.09.2020
14:15-16:00 BLU-1005-1 Forelesning
Forelesning (digital)
T.K. Vårnes
Torsdag
03.09.2020
14:15-15:45 BOOKING- Booking ANG035
Møtetid BLU
A.L. Bakke
S. Boldermo
H.K. Bråthen
K.H. Danielsen
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
S.R. Kvande
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
B. Steinsvik
T. Unstad
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Fredag
04.09.2020
10:15-16:00 LER-1354-1 Undervisning K.H. Danielsen
C.H. Moen
T.K. Vårnes
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 37
Uke 37
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
07.09.2020
08:15-10:00 ILP 1.043
BLU-2015-1 Samla undervisning
Forelesning
T.K. Vårnes
14:15-16:00 KRAFT 036-3
BLU-2015-1 Samla undervisning
Forelesning
T.K. Vårnes
Onsdag
09.09.2020
09:15-10:00 BLU-2015-1 Gruppe 2
Ute
T.K. Vårnes
10:15-11:00 BLU-2015-1 Gruppe 1
Ute
T.K. Vårnes
Torsdag
10.09.2020
10:15-14:00 BLU-1015-1 Harstad og Finnsnes
FOR: Nettundervisning for Harstad og Finnsnes
K.H. Danielsen
T.K. Vårnes
Fredag
11.09.2020
08:15-12:00 ILP 1.047
ILP 1.058
ILP 2.051
BLU-2015-1 Samla undervisning
Veiledning
K.H. Danielsen
T.K. Vårnes
12:15-14:00 LER-1354-1 Gruppe B T.K. Vårnes
14:15-16:00 LER-1354-1 Gruppe A T.K. Vårnes
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 38
Uke 38
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
14.09.2020
12:15-16:00 BLU-1015-1 Tromsø og Narvik
FOR: Nettundervisning for Tromsø og Narvik
K.H. Danielsen
T.K. Vårnes
Torsdag
17.09.2020
12:15-14:00 KRAFT K1-1
KRAFT K1-11
KRAFT K1-12
KRAFT K1-13
KRAFT K1-14
LER-1354-1 Gruppe A T.K. Vårnes
14:15-16:00 KRAFT K1-1
KRAFT K1-11
KRAFT K1-12
KRAFT K1-13
KRAFT K1-14
LER-1354-1 Gruppe B T.K. Vårnes
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 39
Uke 39
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
21.09.2020
12:15-14:00 KRAFT K1-1
KRAFT K1-11
KRAFT K1-12
KRAFT K1-13
KRAFT K1-14
LER-1354-1 Gruppe B T.K. Vårnes
Tirsdag
22.09.2020
14:15-16:00 KRAFT K1-1
KRAFT K1-11
KRAFT K1-12
KRAFT K1-13
KRAFT K1-14
LER-1354-1 Gruppe A T.K. Vårnes
Fredag
25.09.2020
14:15-16:00 BOOKING- Booking ANG035
Møte for ny samlingsbasert BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.R. Kvande
C.H. Moen
A.M. Pesch
T. Unstad
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 40
Uke 40
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
28.09.2020
08:15-16:00 BOOKING- Booking ANG035
Seminar ReKomp 1
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
L. Husjord
T. Isaksen
B.A. Karlsen
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
A.M. Pesch
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
Tirsdag
29.09.2020
08:15-10:00 ILP 1.007
BLU-2015-1 Samla undervisning
Forelesning (nettforelesing)

 Opptak+live
T.K. Vårnes
10:15-12:00 ILP 1.007
BLU-2015-1 Samla undervisning
Forelesning
H.K. Bråthen
K.H. Danielsen
T.K. Vårnes
12:15-14:00 KRAFT K1-1
KRAFT K1-11
KRAFT K1-12
KRAFT K1-13
KRAFT K1-14
LER-1354-1 Gruppe B T.K. Vårnes
14:15-16:00 KRAFT K1-1
KRAFT K1-11
KRAFT K1-12
KRAFT K1-13
KRAFT K1-14
LER-1354-1 Gruppe A T.K. Vårnes
Onsdag
30.09.2020
10:15-11:00 TROMSØBAD 166-23
BLU-2015-1 Gruppe 2
Svømmehall
T.K. Vårnes
11:15-12:00 TROMSØBAD 166-21
TROMSØBAD 166-23
BLU-2015-1 Gruppe 1
Svømmehall
T.K. Vårnes
Torsdag
01.10.2020
08:15-10:00 ILP 1.007
ILP 1.043
BLU-2015-1 Samla undervisning
Veiledning
K.H. Danielsen
L. Husjord
T.K. Vårnes
Fredag
02.10.2020
08:15-16:00 TEO-H1 1.836-AUD2
BOOKING- Booking ANG035
Fagdag ILP
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 42
Uke 42
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
12.10.2020
08:15-10:00 BLU-1005-1 Forelesning
Forelesning (digital)
T.K. Vårnes
12:15-14:00 BLU-1005-1 Seminargruppe A
Uteaktivitet
L. Frantzen
T.K. Vårnes
14:15-16:00 BLU-1005-1 Seminargruppe B
Uteaktivitet
L. Frantzen
T.K. Vårnes
Torsdag
15.10.2020
08:15-11:00 ILP 1.006
BLU-1015-1 Tromsø gr. 1 T.K. Vårnes
11:15-14:00 ILP 1.006
BLU-1015-1 Tromsø gr. 2 T.K. Vårnes
14:15-15:45 BOOKING- Booking ANG035
Møtetid BLU
A.L. Bakke
S. Boldermo
H.K. Bråthen
K.H. Danielsen
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
S.R. Kvande
R. Larsen
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 43
Uke 43
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
19.10.2020
08:15-10:00 ILP 2.051
BLU-1015-1 Felles forelesning
FOR: Digital felles forelesning
V. Bergan
H.K. Bråthen
K.H. Danielsen
L. Frantzen
T.K. Vårnes
10:15-11:00 ILP 2.056
BLU-2015-1 Samla undervisning
Praksisforberedelser
K.H. Danielsen
O.M. Kanck
T.K. Vårnes
12:15-14:00 KRAFT 036-3
BLU-2015-1 Gruppe 1 K.H. Danielsen
T.K. Vårnes
Onsdag
21.10.2020
12:15-13:00 ILP 2.005
BLU-2015-1 Samla undervisning
Forelesning
T.K. Vårnes
Torsdag
22.10.2020
08:15-10:00 TROMSØBAD 166-21
LER-1354-1 Gruppe A T.K. Vårnes
10:15-12:00 TROMSØBAD 166-21
LER-1354-1 Gruppe B T.K. Vårnes
12:15-14:15 KRAFT K1-11
BLU-2015-1 Gruppe 2 K.H. Danielsen
T.K. Vårnes
Fredag
23.10.2020
08:15-12:00 ILP 1.006
BLU-2015-1 Samla undervisning
Fremlegg
H.K. Bråthen
K.H. Danielsen
T.K. Vårnes
13:00-14:45 BOOKING- Booking ANG035
Møte for ny samlingsbasert BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.R. Kvande
C.H. Moen
A.M. Pesch
T. Unstad
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 44
Uke 44
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
26.10.2020
08:15-10:00 BLU-1005-1 Forelesning
Forelesning (digital)
T.K. Vårnes
Onsdag
28.10.2020
14:15-16:00 TROMSØBAD 166-21
LER-1354-1 Gruppe B T.K. Vårnes
Torsdag
29.10.2020
08:15-10:00 TROMSØBAD 166-21
LER-1354-1 Gruppe A T.K. Vårnes
10:15-12:00 TROMSØBAD 166-21
LER-1354-1 Gruppe B T.K. Vårnes
Fredag
30.10.2020
08:15-10:00 TROMSØBAD 166-21
LER-1354-1 Gruppe A T.K. Vårnes
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 46
Uke 46
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
11.11.2020
08:15-16:00 BOOKING- Booking ANG035
Fagdag BLU
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Fredag
13.11.2020
08:15-10:00 BLU-1005-1 Forelesning
Forelesning (digital)
T.K. Vårnes
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 48
Uke 48
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
24.11.2020
08:15-10:00 BLU-2015-1 Samla undervisning
Evaluering av praksis (digitalt)
K.H. Danielsen
O.M. Kanck
T.K. Vårnes
10:15-12:00 BLU-2015-1 Samla undervisning
Motorisk usikre barn og tilrettelegging av fysisk aktvitiet (digitalt)
T.K. Vårnes
12:15-14:00 BLU-2015-1 Samla undervisning
Livredning i barnehagen (digitalt)
T.K. Vårnes
Torsdag
26.11.2020
10:15-12:00 BLU-2015-1 Samla undervisning
Eksamensforberedelse og oppsummering (digitalt)
K.H. Danielsen
T.K. Vårnes