Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Høst - lærer Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor

Thilde Kleppe Vårnes

Uke 33
Mandag
Tirsdag
14:15-15:00 - 11.08.2020
Finnsnes gr. 1
Lærer:
T.K. Vårnes
Rom:
ILP 2.005
15:15-16:00 - 11.08.2020
Tromsø gr. 2
Lærer:
T.K. Vårnes
Rom:
ILP 2.005
Onsdag
08:15-10:00 - 12.08.2020
Forelesning
Forelesning (digital)
Rom:
ILP 1.058
10:15-12:00 - 12.08.2020
Forelesning
Forelesning (digital)
Lærer:
T.K. Vårnes
Rom:
12:15-16:00 - 12.08.2020
Harstad og Finnsnes
FOR: Feltarbeid i fjæra for Harstad og Finnsnes
Rom:
Torsdag
12:15-16:00 - 13.08.2020
Tromsø og Narvik
FOR: Seminar i fjæra for Tromsø og Narvik
Rom:
Fredag
08:15-11:00 - 14.08.2020
Seminargruppe A
Rom:
11:15-14:00 - 14.08.2020
Seminargruppe B
Rom:
Uke 34
Mandag
08:15-10:00 - 17.08.2020
Samla undervisning
Forelesning
Rom:
ILP 1.042
Tirsdag
08:15-16:00 - 18.08.2020
Forelesning
Tur til Tromsdalen
Rom:
Onsdag
08:15-16:00 - 19.08.2020
Samla undervisning
Tur
Rom:
Torsdag
10:15-11:00 - 20.08.2020
Gruppe 1
Lærer:
T.K. Vårnes
Rom:
11:15-12:00 - 20.08.2020
Gruppe 2
Lærer:
T.K. Vårnes
Rom:
12:15-14:00 - 20.08.2020
Samla undervisning
Forelesning
Lærer:
T.K. Vårnes
Rom:
ILP 1.043
14:15-16:00 - 20.08.2020
Samla undervisning
Veiledning
Fredag
12:15-14:00 - 21.08.2020
Gruppe 2
Lærer:
T.K. Vårnes
Rom:
Uke 35
Mandag
13:15-16:00 - 24.08.2020
Finnsnes gr. 1
Lærer:
T.K. Vårnes
Rom:
Tirsdag
08:15-11:00 - 25.08.2020
Finnsnes gr. 2
Lærer:
T.K. Vårnes
Rom:
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 36
Mandag
Tirsdag
Onsdag
14:15-16:00 - 02.09.2020
Forelesning
Forelesning (digital)
Lærer:
T.K. Vårnes
Rom:
Torsdag
Fredag
10:15-16:00 - 04.09.2020
Undervisning
Rom:
Uke 37
Mandag
08:15-10:00 - 07.09.2020
Samla undervisning
Forelesning
Lærer:
T.K. Vårnes
Rom:
ILP 1.043
14:15-16:00 - 07.09.2020
Samla undervisning
Forelesning
Lærer:
T.K. Vårnes
Tirsdag
Onsdag
09:15-10:00 - 09.09.2020
Gruppe 2
Ute
Lærer:
T.K. Vårnes
Rom:
10:15-11:00 - 09.09.2020
Gruppe 1
Ute
Lærer:
T.K. Vårnes
Rom:
Torsdag
10:15-14:00 - 10.09.2020
Harstad og Finnsnes
FOR: Nettundervisning for Harstad og Finnsnes
Rom:
Fredag
08:15-12:00 - 11.09.2020
Samla undervisning
Veiledning
12:15-14:00 - 11.09.2020
Gruppe B
Lærer:
T.K. Vårnes
Rom:
14:15-16:00 - 11.09.2020
Gruppe A
Lærer:
T.K. Vårnes
Rom:
Uke 38
Mandag
12:15-16:00 - 14.09.2020
Tromsø og Narvik
FOR: Nettundervisning for Tromsø og Narvik
Rom:
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
12:15-14:00 - 17.09.2020
Gruppe A
Lærer:
T.K. Vårnes
14:15-16:00 - 17.09.2020
Gruppe B
Lærer:
T.K. Vårnes
Fredag
Uke 39
Mandag
12:15-14:00 - 21.09.2020
Gruppe B
Lærer:
T.K. Vårnes
Tirsdag
14:15-16:00 - 22.09.2020
Gruppe A
Lærer:
T.K. Vårnes
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 40
Mandag
Tirsdag
08:15-10:00 - 29.09.2020
Samla undervisning
Forelesning (nettforelesing)

 Opptak+live
Lærer:
T.K. Vårnes
Rom:
ILP 1.007
10:15-12:00 - 29.09.2020
Samla undervisning
Forelesning
Rom:
ILP 1.007
12:15-14:00 - 29.09.2020
Gruppe B
Lærer:
T.K. Vårnes
14:15-16:00 - 29.09.2020
Gruppe A
Lærer:
T.K. Vårnes
Onsdag
10:15-11:00 - 30.09.2020
Gruppe 2
Svømmehall
Lærer:
T.K. Vårnes
11:15-12:00 - 30.09.2020
Gruppe 1
Svømmehall
Lærer:
T.K. Vårnes
Torsdag
08:15-10:00 - 01.10.2020
Samla undervisning
Veiledning
Fredag
Uke 42
Mandag
08:15-10:00 - 12.10.2020
Forelesning
Forelesning (digital)
Lærer:
T.K. Vårnes
Rom:
12:15-14:00 - 12.10.2020
Seminargruppe A
Uteaktivitet
Rom:
14:15-16:00 - 12.10.2020
Seminargruppe B
Uteaktivitet
Rom:
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
08:15-11:00 - 15.10.2020
Tromsø gr. 1
Lærer:
T.K. Vårnes
Rom:
ILP 1.006
11:15-14:00 - 15.10.2020
Tromsø gr. 2
Lærer:
T.K. Vårnes
Rom:
ILP 1.006
Fredag
Uke 43
Mandag
08:15-10:00 - 19.10.2020
Felles forelesning
FOR: Digital felles forelesning
Rom:
ILP 2.051
10:15-11:00 - 19.10.2020
Samla undervisning
Praksisforberedelser
Rom:
ILP 2.056
12:15-14:00 - 19.10.2020
Gruppe 1
Tirsdag
Onsdag
12:15-13:00 - 21.10.2020
Samla undervisning
Forelesning
Lærer:
T.K. Vårnes
Rom:
ILP 2.005
Torsdag
08:15-10:00 - 22.10.2020
Gruppe A
Lærer:
T.K. Vårnes
10:15-12:00 - 22.10.2020
Gruppe B
Lærer:
T.K. Vårnes
12:15-14:15 - 22.10.2020
Gruppe 2
Fredag
08:15-12:00 - 23.10.2020
Samla undervisning
Fremlegg
Rom:
ILP 1.006
Uke 44
Mandag
08:15-10:00 - 26.10.2020
Forelesning
Forelesning (digital)
Lærer:
T.K. Vårnes
Rom:
Tirsdag
Onsdag
14:15-16:00 - 28.10.2020
Gruppe B
Lærer:
T.K. Vårnes
Torsdag
08:15-10:00 - 29.10.2020
Gruppe A
Lærer:
T.K. Vårnes
10:15-12:00 - 29.10.2020
Gruppe B
Lærer:
T.K. Vårnes
Fredag
08:15-10:00 - 30.10.2020
Gruppe A
Lærer:
T.K. Vårnes
Uke 46
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
08:15-10:00 - 13.11.2020
Forelesning
Forelesning (digital)
Lærer:
T.K. Vårnes
Rom:
Uke 48
Mandag
Tirsdag
08:15-10:00 - 24.11.2020
Samla undervisning
Evaluering av praksis (digitalt)
Rom:
10:15-12:00 - 24.11.2020
Samla undervisning
Motorisk usikre barn og tilrettelegging av fysisk aktvitiet (digitalt)
Lærer:
T.K. Vårnes
Rom:
12:15-14:00 - 24.11.2020
Samla undervisning
Livredning i barnehagen (digitalt)
Lærer:
T.K. Vårnes
Rom:
Onsdag
Torsdag
10:15-12:00 - 26.11.2020
Samla undervisning
Eksamensforberedelse og oppsummering (digitalt)
Rom:
Fredag