Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Høst - lærer Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor

Thilde Kleppe Vårnes

Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 33
Uke
33
Mandag
10.08.2020
Tirsdag
11.08.2020
Onsdag
12.08.2020
Torsdag
13.08.2020
Fredag
14.08.2020
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.058
BLU-1005-1 Forelesning
Forelesning (digital)
L. Frantzen
C.H. Moen
T.K. Vårnes
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00
BLU-1005-1 Seminargruppe A
C.H. Moen
T.K. Vårnes
09:00      
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00
BLU-1005-1 Forelesning
Forelesning (digital)
T.K. Vårnes
 
11:00      
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-14:00
11:15-14:00
BLU-1005-1 Seminargruppe B
C.H. Moen
T.K. Vårnes
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00
BLU-1015-1 Harstad og Finnsnes
FOR: Feltarbeid i fjæra for Harstad og Finnsnes
V. Bergan
K.H. Danielsen
L. Frantzen
T.K. Vårnes
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00
BLU-1015-1 Tromsø og Narvik
FOR: Seminar i fjæra for Tromsø og Narvik
V. Bergan
K.H. Danielsen
L. Frantzen
T.K. Vårnes
13:00    
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 ILP 2.005
BLU-1015-1 Finnsnes gr. 1
T.K. Vårnes
 
15:00  
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 ILP 2.005
BLU-1015-1 Tromsø gr. 2
T.K. Vårnes
 
16:00          
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 34
Uke
34
Mandag
17.08.2020
Tirsdag
18.08.2020
Onsdag
19.08.2020
Torsdag
20.08.2020
Fredag
21.08.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.042
BLU-2015-1 Samla undervisning
Forelesning
H.K. Bråthen
K.H. Danielsen
L. Husjord
T.K. Vårnes
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-1005-1 Forelesning
Tur til Tromsdalen
A.L. Bakke
N.H. Dønnem
L. Frantzen
E. Gamst-Nergård
B. Karlsen
C.H. Moen
T.K. Vårnes
M. Wiik
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BLU-2015-1 Samla undervisning
Tur
H.K. Bråthen
K.H. Danielsen
L. Husjord
T.K. Vårnes
   
09:00    
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00
BLU-2015-1 Gruppe 1
T.K. Vårnes
 
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00
BLU-2015-1 Gruppe 2
T.K. Vårnes
 
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.043
BLU-2015-1 Samla undervisning
Forelesning
T.K. Vårnes
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
BLU-2015-1 Gruppe 2
T.K. Vårnes
13:00  
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.007
ILP 1.042
ILP 1.043
BLU-2015-1 Samla undervisning
Veiledning
K.H. Danielsen
L. Husjord
T.K. Vårnes
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BOOKING- Booking ANG035
Møte for ny samlingsbasert BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
C.H. Moen
A.M. Pesch
T. Unstad
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
15:00  
16:00          
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 35
Uke
35
Mandag
24.08.2020
Tirsdag
25.08.2020
Onsdag
26.08.2020
Torsdag
27.08.2020
Fredag
28.08.2020
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00
BLU-1015-1 Finnsnes gr. 2
T.K. Vårnes
     
09:00        
10:00        
11:00          
12:00          
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00
BLU-1015-1 Finnsnes gr. 1
T.K. Vårnes
       
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 36
Uke
36
Mandag
31.08.2020
Tirsdag
01.09.2020
Onsdag
02.09.2020
Torsdag
03.09.2020
Fredag
04.09.2020
08:00          
09:00          
10:00        
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-16:00
10:15-16:00
LER-1354-1 Undervisning
K.H. Danielsen
C.H. Moen
T.K. Vårnes
11:00        
12:00        
13:00        
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BLU-1005-1 Forelesning
Forelesning (digital)
T.K. Vårnes
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking ANG035
Møtetid BLU
A.L. Bakke
S. Boldermo
H.K. Bråthen
K.H. Danielsen
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
S.R. Kvande
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
B. Steinsvik
T. Unstad
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
15:00      
16:00          
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 37
Uke
37
Mandag
07.09.2020
Tirsdag
08.09.2020
Onsdag
09.09.2020
Torsdag
10.09.2020
Fredag
11.09.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.043
BLU-2015-1 Samla undervisning
Forelesning
T.K. Vårnes
     
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ILP 1.047
ILP 1.058
ILP 2.051
BLU-2015-1 Samla undervisning
Veiledning
K.H. Danielsen
T.K. Vårnes
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00
BLU-2015-1 Gruppe 2
Ute
T.K. Vårnes
 
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00
BLU-2015-1 Gruppe 1
Ute
T.K. Vårnes
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-14:00
10:15-14:00
BLU-1015-1 Harstad og Finnsnes
FOR: Nettundervisning for Harstad og Finnsnes
K.H. Danielsen
T.K. Vårnes
11:00      
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
LER-1354-1 Gruppe B
T.K. Vårnes
13:00      
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 KRAFT 036-3
BLU-2015-1 Samla undervisning
Forelesning
T.K. Vårnes
     
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
LER-1354-1 Gruppe A
T.K. Vårnes
15:00      
16:00          
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 38
Uke
38
Mandag
14.09.2020
Tirsdag
15.09.2020
Onsdag
16.09.2020
Torsdag
17.09.2020
Fredag
18.09.2020
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00
BLU-1015-1 Tromsø og Narvik
FOR: Nettundervisning for Tromsø og Narvik
K.H. Danielsen
T.K. Vårnes
   
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 KRAFT K1-1
KRAFT K1-11
KRAFT K1-12
KRAFT K1-13
KRAFT K1-14
LER-1354-1 Gruppe A
T.K. Vårnes
 
13:00      
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 KRAFT K1-1
KRAFT K1-11
KRAFT K1-12
KRAFT K1-13
KRAFT K1-14
LER-1354-1 Gruppe B
T.K. Vårnes
 
15:00      
16:00          
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 39
Uke
39
Mandag
21.09.2020
Tirsdag
22.09.2020
Onsdag
23.09.2020
Torsdag
24.09.2020
Fredag
25.09.2020
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 KRAFT K1-1
KRAFT K1-11
KRAFT K1-12
KRAFT K1-13
KRAFT K1-14
LER-1354-1 Gruppe B
T.K. Vårnes
       
13:00        
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 KRAFT K1-1
KRAFT K1-11
KRAFT K1-12
KRAFT K1-13
KRAFT K1-14
LER-1354-1 Gruppe A
T.K. Vårnes
   
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BOOKING- Booking ANG035
Møte for ny samlingsbasert BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
C.H. Moen
A.M. Pesch
T. Unstad
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
15:00      
16:00          
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 40
Uke
40
Mandag
28.09.2020
Tirsdag
29.09.2020
Onsdag
30.09.2020
Torsdag
01.10.2020
Fredag
02.10.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BOOKING- Booking ANG035
Seminar ReKomp 1
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
L. Husjord
T. Isaksen
B. Karlsen
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
A.M. Pesch
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.007
BLU-2015-1 Samla undervisning
Forelesning (nettforelesing)

 Opptak+live
T.K. Vårnes
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.007
ILP 1.043
BLU-2015-1 Samla undervisning
Veiledning
K.H. Danielsen
L. Husjord
T.K. Vårnes
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 TEO-H1 1.836-AUD2
BOOKING- Booking ANG035
Fagdag ILP
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
09:00  
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.007
BLU-2015-1 Samla undervisning
Forelesning
H.K. Bråthen
K.H. Danielsen
T.K. Vårnes
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 TROMSØBAD 166-23
BLU-2015-1 Gruppe 2
Svømmehall
T.K. Vårnes
 
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 TROMSØBAD 166-21
TROMSØBAD 166-23
BLU-2015-1 Gruppe 1
Svømmehall
T.K. Vårnes
 
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 KRAFT K1-1
KRAFT K1-11
KRAFT K1-12
KRAFT K1-13
KRAFT K1-14
LER-1354-1 Gruppe B
T.K. Vårnes
   
13:00    
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 KRAFT K1-1
KRAFT K1-11
KRAFT K1-12
KRAFT K1-13
KRAFT K1-14
LER-1354-1 Gruppe A
T.K. Vårnes
   
15:00    
16:00          
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 42
Uke
42
Mandag
12.10.2020
Tirsdag
13.10.2020
Onsdag
14.10.2020
Torsdag
15.10.2020
Fredag
16.10.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
BLU-1005-1 Forelesning
Forelesning (digital)
T.K. Vårnes
   
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 ILP 1.006
BLU-1015-1 Tromsø gr. 1
T.K. Vårnes
 
09:00      
10:00        
11:00      
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-14:00
11:15-14:00 ILP 1.006
BLU-1015-1 Tromsø gr. 2
T.K. Vårnes
 
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
BLU-1005-1 Seminargruppe A
Uteaktivitet
L. Frantzen
T.K. Vårnes
     
13:00      
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BLU-1005-1 Seminargruppe B
Uteaktivitet
L. Frantzen
T.K. Vårnes
   
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking ANG035
Møtetid BLU
A.L. Bakke
S. Boldermo
H.K. Bråthen
K.H. Danielsen
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
S.R. Kvande
R. Larsen
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
 
15:00        
16:00          
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 43
Uke
43
Mandag
19.10.2020
Tirsdag
20.10.2020
Onsdag
21.10.2020
Torsdag
22.10.2020
Fredag
23.10.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 2.051
BLU-1015-1 Felles forelesning
FOR: Digital felles forelesning
V. Bergan
H.K. Bråthen
K.H. Danielsen
L. Frantzen
T.K. Vårnes
   
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 TROMSØBAD 166-21
LER-1354-1 Gruppe A
T.K. Vårnes
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ILP 1.006
BLU-2015-1 Samla undervisning
Fremlegg
H.K. Bråthen
K.H. Danielsen
T.K. Vårnes
09:00    
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 ILP 2.056
BLU-2015-1 Samla undervisning
Praksisforberedelser
K.H. Danielsen
O.M. Kanck
T.K. Vårnes
   
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 TROMSØBAD 166-21
LER-1354-1 Gruppe B
T.K. Vårnes
11:00      
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 KRAFT 036-3
BLU-2015-1 Gruppe 1
K.H. Danielsen
T.K. Vårnes
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 ILP 2.005
BLU-2015-1 Samla undervisning
Forelesning
T.K. Vårnes
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:15
12:15-14:15 KRAFT K1-11
BLU-2015-1 Gruppe 2
K.H. Danielsen
T.K. Vårnes
 
13:00    
Aktiviteter i tidsrommet 13:00-14:45
13:00-14:45
BOOKING- Booking ANG035
Møte for ny samlingsbasert BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
C.H. Moen
A.M. Pesch
T. Unstad
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 44
Uke
44
Mandag
26.10.2020
Tirsdag
27.10.2020
Onsdag
28.10.2020
Torsdag
29.10.2020
Fredag
30.10.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
BLU-1005-1 Forelesning
Forelesning (digital)
T.K. Vårnes
   
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 TROMSØBAD 166-21
LER-1354-1 Gruppe A
T.K. Vårnes
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 TROMSØBAD 166-21
LER-1354-1 Gruppe A
T.K. Vårnes
09:00    
10:00      
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 TROMSØBAD 166-21
LER-1354-1 Gruppe B
T.K. Vårnes
 
11:00        
12:00          
13:00          
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 TROMSØBAD 166-21
LER-1354-1 Gruppe B
T.K. Vårnes
   
15:00        
16:00          
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 46
Uke
46
Mandag
09.11.2020
Tirsdag
10.11.2020
Onsdag
11.11.2020
Torsdag
12.11.2020
Fredag
13.11.2020
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BOOKING- Booking ANG035
Fagdag BLU
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
S.S. Madsen
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
BLU-1005-1 Forelesning
Forelesning (digital)
T.K. Vårnes
09:00      
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 48
Uke
48
Mandag
23.11.2020
Tirsdag
24.11.2020
Onsdag
25.11.2020
Torsdag
26.11.2020
Fredag
27.11.2020
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
BLU-2015-1 Samla undervisning
Evaluering av praksis (digitalt)
K.H. Danielsen
O.M. Kanck
T.K. Vårnes
     
09:00        
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00
BLU-2015-1 Samla undervisning
Motorisk usikre barn og tilrettelegging av fysisk aktvitiet (digitalt)
T.K. Vårnes
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00
BLU-2015-1 Samla undervisning
Eksamensforberedelse og oppsummering (digitalt)
K.H. Danielsen
T.K. Vårnes
 
11:00      
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
BLU-2015-1 Samla undervisning
Livredning i barnehagen (digitalt)
T.K. Vårnes
     
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
NB: Semester 2020 Høst - Ingen aktiviteter i disse ukene: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 41, 45, 47, 49, 50, 51, 52