Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Høst - lærer Yngve Antonsen - Professor

Yngve Antonsen

Timeplan for Yngve Antonsen - Professor i uke 33
Uke 33
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
11.08.2020
12:15-14:00 BOOKING- Booking BLS022
Forskningsgruppen RITE
Y. Antonsen
S.Ø. Blomsø
T. Brox-Larsen
C. Dale
O.G. Drageset
T.E. Holmbukt
R.E. Jakhelln
M. Son
G. Vedeler
Timeplan for Yngve Antonsen - Professor i uke 35
Uke 35
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
27.08.2020
10:15-16:00 TEO-H1 1.233
TEO-H1 1.325
BOOKING- Booking ANG035
Forskningsprosjekted LAB-TEd 1
Y. Antonsen
S.Ø. Blomsø
T.E. Holmbukt
R.E. Jakhelln
S.T. Killengreen
A.B. Larsen
S. Sivertsvik
S. Skrøvset
M. Son
A. Unhjem
L.L. Warth
Timeplan for Yngve Antonsen - Professor i uke 37
Uke 37
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
08.09.2020
10:15-12:00 PED-3016-1 Undervisning
Y. Antonsen
12:15-14:00 BOOKING- Booking BLS022
Forskningsgruppen RITE
Y. Antonsen
S.Ø. Blomsø
T. Brox-Larsen
C. Dale
O.G. Drageset
T.E. Holmbukt
R.E. Jakhelln
M. Son
G. Vedeler
Onsdag
09.09.2020
08:15-10:00 SVHUM E0103
SVHUM E0104
SVHUM E0105
PED-3016-1 Undervisning
Y. Antonsen
Timeplan for Yngve Antonsen - Professor i uke 38
Uke 38
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
15.09.2020
10:15-12:00 PED-3016-1 Undervisning
Y. Antonsen
Onsdag
16.09.2020
10:15-12:00 SVHUM C1007
SVHUM E0104
SVHUM E0105
UB 132
PED-3016-1 Undervisning
Y. Antonsen
Timeplan for Yngve Antonsen - Professor i uke 39
Uke 39
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
22.09.2020
08:30-16:00 ILP 1.059
PED-3200-1 Forelesning
Y. Antonsen
M. Brattvoll
S. Skrøvset
Onsdag
23.09.2020
08:30-16:00 ILP 1.059
PED-3200-1 Forelesning
Y. Antonsen
M. Brattvoll
S. Skrøvset
Torsdag
24.09.2020
08:30-12:00 SVHUM E0101
PED-3200-1 Forelesning
Y. Antonsen
M. Brattvoll
S. Skrøvset
Timeplan for Yngve Antonsen - Professor i uke 40
Uke 40
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
30.09.2020
10:15-16:00 BOOKING- Booking ANG035
Forskningsprosjekted LAB-TEd 2
Y. Antonsen
S.Ø. Blomsø
T.E. Holmbukt
R.E. Jakhelln
S.T. Killengreen
A.B. Larsen
J.N. Roksvold
S. Sivertsvik
S. Skrøvset
M. Son
A. Unhjem
L.L. Warth
Torsdag
01.10.2020
08:15-16:00 ILP 1.059
BOOKING- Booking ANG035
Forskningsprosjekted LAB-TEd 3
Y. Antonsen
S.Ø. Blomsø
T.E. Holmbukt
R.E. Jakhelln
S.T. Killengreen
A.B. Larsen
J.N. Roksvold
S. Sivertsvik
S. Skrøvset
M. Son
A. Unhjem
L.L. Warth
Fredag
02.10.2020
11:15-12:00 TEO-H6 6.303-AUD3
PED-3016-1 Undervisning
Y. Antonsen
12:15-14:00 TEO-H1 1.820-AUD1
TEO-H5 5.202
TEO-H5 5.302
TEO-H5 5.402
PED-3016-1 Undervisning
Y. Antonsen
Timeplan for Yngve Antonsen - Professor i uke 41
Uke 41
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
06.10.2020
12:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
Forskningsgruppen RITE
Y. Antonsen
S.Ø. Blomsø
C. Dale
O.G. Drageset
T.E. Holmbukt
R.E. Jakhelln
M. Son
G. Vedeler
Timeplan for Yngve Antonsen - Professor i uke 42
Uke 42
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
13.10.2020
10:15-12:00 PED-3016-1 Undervisning
Y. Antonsen
Onsdag
14.10.2020
10:15-12:00 TEO-H1 1.317
TEO-H1 1.325
TEO-H1 1.333
PED-3016-1 Undervisning
Y. Antonsen
Timeplan for Yngve Antonsen - Professor i uke 43
Uke 43
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
23.10.2020
10:15-12:00 REALF B302
PED-3016-1 Undervisning
Y. Antonsen
12:15-14:00 SVHUM B1004
SVHUM E0103
SVHUM E0105
PED-3016-1 Undervisning
Y. Antonsen
Timeplan for Yngve Antonsen - Professor i uke 44
Uke 44
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
26.10.2020
10:15-12:00 PED-3016-1 Undervisning
Y. Antonsen
Tirsdag
27.10.2020
10:15-12:00 ILP 1.006
ILP 1.007
ILP 1.043
TEO-H6 6.303-AUD3
PED-3016-1 Undervisning
Y. Antonsen
Torsdag
29.10.2020
14:15-16:00 SVHUM C1007
SVHUM E0103
SVHUM E0104
PED-3016-1 Undervisning
Y. Antonsen
Fredag
30.10.2020
12:15-14:00 SVHUM E0103
SVHUM E0104
SVHUM E0105
PED-3016-1 Undervisning
Y. Antonsen
Timeplan for Yngve Antonsen - Professor i uke 45
Uke 45
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
03.11.2020
08:30-16:00 ILP 1.059
PED-3200-1 Forelesning
Y. Antonsen
M. Brattvoll
S. Skrøvset
10:15-12:00 PED-3016-1 Undervisning
Y. Antonsen
Onsdag
04.11.2020
08:30-16:00 ILP 2.005
PED-3200-1 Forelesning
Y. Antonsen
M. Brattvoll
S. Skrøvset
Torsdag
05.11.2020
08:15-10:00 ILP 2.005
PED-3200-1 Forelesning
Y. Antonsen
M. Brattvoll
S. Skrøvset
10:15-12:00 ILP 1.047
ILP 1.058
PED-3200-1 Forelesning
Y. Antonsen
M. Brattvoll
S. Skrøvset
10:15-16:00 SVHUM A3012
BOOKING- Booking ANG035
Forskningsprosjekted LAB-TEd 4
Y. Antonsen
S.Ø. Blomsø
T.E. Holmbukt
R.E. Jakhelln
S.T. Killengreen
A.B. Larsen
J.N. Roksvold
S. Sivertsvik
S. Skrøvset
M. Son
A. Unhjem
L.L. Warth
12:15-13:00 ILP 1.042
PED-3200-1 Forelesning
Y. Antonsen
M. Brattvoll
S. Skrøvset
Fredag
06.11.2020
14:15-16:00 SVHUM E0103
SVHUM E0104
SVHUM E0105
PED-3016-1 Undervisning
Y. Antonsen
Timeplan for Yngve Antonsen - Professor i uke 46
Uke 46
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
10.11.2020
10:15-12:00 PED-3016-1 Undervisning
Y. Antonsen
12:15-14:00 BOOKING- Booking BLS022
Forskningsgruppen RITE
Y. Antonsen
S.Ø. Blomsø
T. Brox-Larsen
C. Dale
O.G. Drageset
T.E. Holmbukt
R.E. Jakhelln
M. Son
G. Vedeler
Onsdag
11.11.2020
10:15-12:00 TEO-H1 1.317
TEO-H1 1.329
TEO-H1 1.333
PED-3016-1 Undervisning
Y. Antonsen
Timeplan for Yngve Antonsen - Professor i uke 47
Uke 47
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
17.11.2020
10:15-12:00 PED-3016-1 Undervisning
Y. Antonsen
Onsdag
18.11.2020
10:15-12:00 SVHUM E0103
SVHUM E0104
SVHUM E0105
PED-3016-1 Undervisning
Y. Antonsen
Timeplan for Yngve Antonsen - Professor i uke 51
Uke 51
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
15.12.2020
12:15-16:00 ILP U1.068
BOOKING- Booking BLS022
Forskningsgruppen RITE
Y. Antonsen
S.Ø. Blomsø
T. Brox-Larsen
C. Dale
O.G. Drageset
T.E. Holmbukt
R.E. Jakhelln
M. Son
G. Vedeler
Torsdag
17.12.2020
10:15-16:00 ILP 1.059
BOOKING- Booking ANG035
Forskningsprosjekted LAB-TEd 5
Y. Antonsen
S.Ø. Blomsø
T.E. Holmbukt
R.E. Jakhelln
S.T. Killengreen
A.B. Larsen
J.N. Roksvold
S. Sivertsvik
S. Skrøvset
M. Son
A. Unhjem
L.L. Warth
NB: Semester 2020 Høst - Ingen aktiviteter i disse ukene: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 48, 49, 50, 52