Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Vår - lærer Anne-Marith Rasmussen - Universitetslektor

Anne-Marith Rasmussen

Timeplan for Anne-Marith Rasmussen - Universitetslektor i uke 2
Uke
2
Mandag
06.01.2020
Tirsdag
07.01.2020
Onsdag
08.01.2020
Torsdag
09.01.2020
Fredag
10.01.2020
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 HARSTAD_HG1 203
BVE-1561-1 Forelesning
Introduksjon til emnet
A-M. Rasmussen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-13:00
09:15-13:00 HARSTAD_HG5 236
BVE-1561-1 Forelesning
Etikk, kommunikasjon og yrkesrolle med fokus på andregjøring
A-M. Rasmussen
 
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 HARSTAD_HG5 243
BVE-1521-1 Forelesning
Sosial Pedagogikk - Introduksjon
A-M. Rasmussen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-14:00
09:15-14:00 HARSTAD_HG1 203
BVE-1561-1 Seminar
Etikk, kommunikasjon og yrkesrolle med fokus på andregjøring
A-M. Rasmussen
10:00  
11:00      
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 HARSTAD_HG1 203
BVE-1561-1 Annet
Storgruppe
A-M. Rasmussen
   
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Anne-Marith Rasmussen - Universitetslektor i uke 3
Uke
3
Mandag
13.01.2020
Tirsdag
14.01.2020
Onsdag
15.01.2020
Torsdag
16.01.2020
Fredag
17.01.2020
08:00          
09:00      
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-13:00
09:15-13:00 HARSTAD_HG5 245
BVDEX6-2 OBLIGATORISK
Vitenskapsteori
A-M. Rasmussen
 
10:00        
11:00      
Aktiviteter i tidsrommet 11:00-14:00
11:00-14:00 HARSTAD_HG5 217
HARSTAD_HG5 218
HARSTAD_HG5 219
HARSTAD_HG5 393
HARSTAD_HG5 394
BVDEX6-2 OBLIGATORISK
Gruppearbeid: Jobb med tema og problemsstilling m/veiledere
A. Bersvendsen
B.L. Kassah
K.L. Lofnes
A-M. Rasmussen
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00 HARSTAD_HG5 245
BVDEX6-2 OBLIGATORISK
Vitenskapsteori
A-M. Rasmussen
 
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 HARSTAD_HG5 217
HARSTAD_HG5 218
HARSTAD_HG5 219
HARSTAD_HG5 393
HARSTAD_HG5 394
BVDEX6-2 OBLIGATORISK
Gruppearbeid: Jobb med tema og problemsstilling m/veiledere
A. Bersvendsen
B.L. Kassah
K.L. Lofnes
A-M. Rasmussen
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 HARSTAD_HG5 245
BVDEX6-2 OBLIGATORISK
Vitenskapsteori
A-M. Rasmussen
 
14:00    
15:00      
16:00          
Timeplan for Anne-Marith Rasmussen - Universitetslektor i uke 4
Uke
4
Mandag
20.01.2020
Tirsdag
21.01.2020
Onsdag
22.01.2020
Torsdag
23.01.2020
Fredag
24.01.2020
08:00          
09:00        
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-14:00
09:15-14:00 HARSTAD_HG5 237
BVE-1521-1 Forelesning
Sosial Pedagogikk Barne- og ungdomskultur
A-M. Rasmussen
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Anne-Marith Rasmussen - Universitetslektor i uke 5
Uke
5
Mandag
27.01.2020
Tirsdag
28.01.2020
Onsdag
29.01.2020
Torsdag
30.01.2020
Fredag
31.01.2020
08:00          
09:00      
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-13:00
09:15-13:00 HARSTAD_HG5 244
BVE-1521-1 Forelesning
Sosial Pedagogikk Betydningen av kjønn og klasse
A-M. Rasmussen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 HARSTAD_HG5 243
BVE-1521-1 Forelesning
Sosial Pedagogikk Betydningen av kjønn og klasse
A-M. Rasmussen
10:00      
11:00        
12:00        
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Anne-Marith Rasmussen - Universitetslektor i uke 6
Uke
6
Mandag
03.02.2020
Tirsdag
04.02.2020
Onsdag
05.02.2020
Torsdag
06.02.2020
Fredag
07.02.2020
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-13:00
09:15-13:00 HARSTAD_HG5 236
BVE-1561-1 Forelesning
Sosiale grupper og nettverk
A-M. Rasmussen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 HARSTAD_HG5 236
BVE-1561-1 Forelesning
Sosiale grupper og nettverk
A-M. Rasmussen
     
10:00      
11:00        
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 HARSTAD_HG5 236
BVE-1561-1 Annet
Klassenstime og storgruppe
A-M. Rasmussen
     
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Anne-Marith Rasmussen - Universitetslektor i uke 7
Uke
7
Mandag
10.02.2020
Tirsdag
11.02.2020
Onsdag
12.02.2020
Torsdag
13.02.2020
Fredag
14.02.2020
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-13:00
09:15-13:00 HARSTAD_HG5 236
BVE-1561-1 Forelesning
Sos ped Forelesning Goffman
A-M. Rasmussen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 HARSTAD_HG1 203
BVE-1561-1 Forelesning
Sos ped Forelesning Goffman
A-M. Rasmussen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 HARSTAD_HG5 243
BVE-1521-1 Forelesning
Felles veiledning av gruppeoppgaven
J.B. Dybvik
A-M. Rasmussen
M.A. Tresselt
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 HARSTAD_HG1 203
BVE-1561-1 Seminar
Sos.ped Framlegg
A-M. Rasmussen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-14:00
09:15-14:00 HARSTAD_HG5 243
BVE-1521-1 OBLIGATORISK
Arbeidskravseminar
J.B. Dybvik
A-M. Rasmussen
M.A. Tresselt
10:00
11:00      
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 HARSTAD_HG1 203
BVE-1561-1 Seminar
Sos.ped
A-M. Rasmussen
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 HARSTAD_HG1 203
BVE-1561-1 Forelesning
Sos ped Etterlesning
A-M. Rasmussen
13:00      
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Anne-Marith Rasmussen - Universitetslektor i uke 8
Uke
8
Mandag
17.02.2020
Tirsdag
18.02.2020
Onsdag
19.02.2020
Torsdag
20.02.2020
Fredag
21.02.2020
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-13:00
09:15-13:00 HARSTAD_HG5 236
BVE-1561-1 Forelesning
Sos ped Kjønn og seksualitet
A-M. Rasmussen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 HARSTAD_HG1 203
BVE-1561-1 Forelesning
Sos ped Kjønn og seksualitet
A-M. Rasmussen
 
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 HARSTAD_HG1 203
BVE-1561-1 Seminar
Sos.ped Kjønn og seksualitet
A-M. Rasmussen
10:00    
11:00        
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 HARSTAD_HG1 203
BVE-1561-1 Seminar
Sos.ped
A-M. Rasmussen
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 HARSTAD_HG1 203
BVE-1561-1 Forelesning
Sos ped Kjønn og seksualitet
A-M. Rasmussen
13:00      
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Anne-Marith Rasmussen - Universitetslektor i uke 9
Uke
9
Mandag
24.02.2020
Tirsdag
25.02.2020
Onsdag
26.02.2020
Torsdag
27.02.2020
Fredag
28.02.2020
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-14:00
09:15-14:00 HARSTAD_HG5 236
BVE-1561-1 Forelesning
Sos ped Kjønn og seksualitet
A-M. Rasmussen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 HARSTAD_HG1 203
BVE-1561-1 Forelesning
Etikk, kommunikasjon og yrkesrolle.
A-M. Rasmussen
   
10:00      
11:00        
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 HARSTAD_HG1 203
BVE-1561-1 Annet
Oppsummering av emnet
A-M. Rasmussen
   
13:00      
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Anne-Marith Rasmussen - Universitetslektor i uke 11
Uke
11
Mandag
09.03.2020
Tirsdag
10.03.2020
Onsdag
11.03.2020
Torsdag
12.03.2020
Fredag
13.03.2020
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 HARSTAD_HG1 203
BVE-2562-1 Forelesning
Vitenskapsteori
A-M. Rasmussen
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 HARSTAD_HG1 203
BVE-2562-1 Forelesning
Vitenskapsteori
A-M. Rasmussen
   
14:00      
15:00          
16:00