Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Vår - lærer Bent Cato Hustad - Førstelektor

Bent Cato Hustad

Timeplan for Bent Cato Hustad - Førstelektor i uke 3
Uke
3
Mandag
13.01.2020
Tirsdag
14.01.2020
Onsdag
15.01.2020
Torsdag
16.01.2020
Fredag
17.01.2020
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 F.103-AUD
LRU-3551-1 Undervisning
O.J. Hembre
B-C. Hustad
R.E. Jakhelln
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 SVHUM E0101
PED-1017-1 Forelesning
Introduksjon til emnet / rollen til spesialpedagogen i systemet

Kunnskapsdepartementets Meld.St. nr. 6 Tett på. Kap 5 Kompetanse i barnehager og skoler og i støttesystemene, og Kap. 6 Laget rundt barna og elevene.

B-C. Hustad
09:00      
10:00        
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 SVHUM E0101
PED-1017-1 Seminar
B-C. Hustad
11:00        
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Bent Cato Hustad - Førstelektor i uke 4
Uke
4
Mandag
20.01.2020
Tirsdag
21.01.2020
Onsdag
22.01.2020
Torsdag
23.01.2020
Fredag
24.01.2020
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 SVHUM E0101
PED-1017-1 Forelesning
Den spesialpedagogiske tiltakskjeden
B-C. Hustad
09:00        
10:00        
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 SVHUM E0101
PED-1017-1 Seminar
B-C. Hustad
11:00        
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 UB 244
PED-1018-1 Forelesning / seminar
Inkludering - et begrep, ulike operasjonaliseringer og iboende dilemmaer
B-C. Hustad
   
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Bent Cato Hustad - Førstelektor i uke 5
Uke
5
Mandag
27.01.2020
Tirsdag
28.01.2020
Onsdag
29.01.2020
Torsdag
30.01.2020
Fredag
31.01.2020
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 SVHUM E0101
PED-1017-1 Forelesning
Informasjonsinnsamling fra samtale/intervju
B-C. Hustad
09:00        
10:00        
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 SVHUM E0101
PED-1017-1 Seminar
B-C. Hustad
11:00        
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Bent Cato Hustad - Førstelektor i uke 6
Uke
6
Mandag
03.02.2020
Tirsdag
04.02.2020
Onsdag
05.02.2020
Torsdag
06.02.2020
Fredag
07.02.2020
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 UB 132
PED-1018-1 Forelesning / seminar
AVLYST (Den mangelfulle materialiseringen av inkludering)
B-C. Hustad
   
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Bent Cato Hustad - Førstelektor i uke 7
Uke
7
Mandag
10.02.2020
Tirsdag
11.02.2020
Onsdag
12.02.2020
Torsdag
13.02.2020
Fredag
14.02.2020
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 SVHUM E0101
PED-1017-1 Forelesning
Skriving av spesialpedagogisk rapport

Fawcett. The assessment report process.

B-C. Hustad
09:00        
10:00        
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 SVHUM E0101
PED-1017-1 Seminar
B-C. Hustad
PPT Tromsø
11:00        
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Bent Cato Hustad - Førstelektor i uke 8
Uke
8
Mandag
17.02.2020
Tirsdag
18.02.2020
Onsdag
19.02.2020
Torsdag
20.02.2020
Fredag
21.02.2020
08:00          
09:00          
10:00      
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 C.104
LRU-3551-1 Gruppe B: NOR/ENG som fag 1
B-C. Hustad
 
11:00        
12:00          
13:00          
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.201
LRU-3551-1 Gruppe A: MAT som fag 1
B-C. Hustad
   
15:00        
16:00          
Timeplan for Bent Cato Hustad - Førstelektor i uke 9
Uke
9
Mandag
24.02.2020
Tirsdag
25.02.2020
Onsdag
26.02.2020
Torsdag
27.02.2020
Fredag
28.02.2020
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 SVHUM B1005
PED-1014-1 Forelesning / seminar

 Opptak
B-C. Hustad
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 SVHUM E0101
PED-1017-1 Forelesning
Observasjon

Nielsen, M.M. (2013). Barnehagen: Observasjon og pedagogisk analyse. Gyldendal akademisk.

Holmberg & Lyster (2000). Kap. 3

Birkeland og Ødegaard (2019). Hva er verdt å vite om observasjon i dagens barnehage.

B-C. Hustad
09:00      
10:00      
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 SVHUM B1005
SVHUM E0104
SVHUM E0105
PED-1014-1 Forelesning / seminar
B-C. Hustad
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 SVHUM E0101
PED-1017-1 Seminar
B-C. Hustad
11:00      
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Bent Cato Hustad - Førstelektor i uke 11
Uke
11
Mandag
09.03.2020
Tirsdag
10.03.2020
Onsdag
11.03.2020
Torsdag
12.03.2020
Fredag
13.03.2020
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 UB 132
PED-1018-1 Forelesning / seminar
"What works"-forskning på inkludering

Dyssegaard & Larsen (2013) Viden om inclusion

B-C. Hustad
   
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Bent Cato Hustad - Førstelektor i uke 12
Uke
12
Mandag
16.03.2020
Tirsdag
17.03.2020
Onsdag
18.03.2020
Torsdag
19.03.2020
Fredag
20.03.2020
08:00          
09:00          
10:00          
11:00        
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-13:00
11:15-13:00 TEO-H1 1.836-AUD2
PED-1017-1 Forelesning
Testing og kartlegging

Holmgård og Lyster (2000). Kap 3

B-C. Hustad
PPT
12:00        
13:00        
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 TEO-H1 1.317
TEO-H1 1.323
PED-1017-1 Seminar
B-C. Hustad
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for Bent Cato Hustad - Førstelektor i uke 14
Uke
14
Mandag
30.03.2020
Tirsdag
31.03.2020
Onsdag
01.04.2020
Torsdag
02.04.2020
Fredag
03.04.2020
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 SVHUM E0101
PED-1017-1 Forelesning
Tiltaksutvikling - sakkyndig vurdering, IOP og etiske betraktninger

Haussstätter (2012). Den individuelle opplæringsplanen som strategisk dokument

Pihl, J. (2002). Intelligenstesting av minoritetselever

B-C. Hustad
09:00        
10:00        
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 SVHUM E0101
PED-1017-1 Seminar
B-C. Hustad
11:00        
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Bent Cato Hustad - Førstelektor i uke 17
Uke
17
Mandag
20.04.2020
Tirsdag
21.04.2020
Onsdag
22.04.2020
Torsdag
23.04.2020
Fredag
24.04.2020
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 SVHUM B1005
PED-1017-1 Forelesning
Oppsummering og eksamensforberedende
B-C. Hustad
09:00        
10:00        
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 SVHUM B1005
PED-1017-1 Seminar
B-C. Hustad
11:00        
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Bent Cato Hustad - Førstelektor i uke 20
Uke
20
Mandag
11.05.2020
Tirsdag
12.05.2020
Onsdag
13.05.2020
Torsdag
14.05.2020
Fredag
15.05.2020
08:00          
09:00          
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-16:00
10:15-16:00 TEO-H1 1.213
TEO-H1 1.217
TEO-H1 1.258
TEO-H1 1.352
TEO-H1 1.354
Klikk for å vise/skjule alle
PED-3054-1 Samling
Y. Antonsen
C. Bjørndal
B-C. Hustad
A. Loppacher
P.A. Opdal
G. Paulgaard
M. Solberg
R.A. Øien
   
11:00        
12:00        
13:00        
14:00        
15:00        
16:00