Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Vår - lærer Bente Sundsvold - Førsteamanuensis

Bente Sundsvold

Timeplan for Bente Sundsvold - Førsteamanuensis i uke 6
Uke 6
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
05.02.2020
12:15-14:00 TEO-H1 1.233
SOA-1000-1 Sem.gr. 1
B. Sundsvold
14:15-16:00 TEO-H1 1.233
SOA-1000-1 Sem.gr. 2
B. Sundsvold
Timeplan for Bente Sundsvold - Førsteamanuensis i uke 7
Uke 7
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
11.02.2020
10:15-12:00 TEO-H1 1.307
SOA-1003-1 Seminar gr. 1
B. Sundsvold
14:15-16:00 TEO-H1 1.307
SOA-1003-1 Seminar gr. 2
B. Sundsvold
Fredag
14.02.2020
12:15-14:00 TEO-H6 6.222-KINO
SOA-1010-1 Filmseminar
B. Sundsvold
Timeplan for Bente Sundsvold - Førsteamanuensis i uke 8
Uke 8
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
17.02.2020
12:15-14:00 SVHUM E0105
SOA-1010-1 Forelesning
B. Sundsvold
Onsdag
19.02.2020
12:15-14:00 TEO-H1 1.233
SOA-1000-1 Sem.gr. 1
B. Sundsvold
14:15-16:00 TEO-H1 1.233
SOA-1000-1 Sem.gr. 2
B. Sundsvold
Fredag
21.02.2020
12:15-14:00 TEO-H6 6.222-KINO
SOA-1010-1 Filmseminar
B. Sundsvold
Timeplan for Bente Sundsvold - Førsteamanuensis i uke 10
Uke 10
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
03.03.2020
10:15-12:00 TEO-H1 1.307
SOA-1003-1 Seminar gr. 1
B. Sundsvold
14:15-16:00 TEO-H1 1.307
SOA-1003-1 Seminar gr. 2
B. Sundsvold
Onsdag
04.03.2020
12:15-14:00 TEO-H1 1.233
SOA-1000-1 Sem.gr. 1
B. Sundsvold
14:15-16:00 TEO-H1 1.233
SOA-1000-1 Sem.gr. 2
B. Sundsvold
Timeplan for Bente Sundsvold - Førsteamanuensis i uke 12
Uke 12
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
16.03.2020
12:15-14:00 SVHUM E0105
SOA-1010-1 Forelesning
B. Sundsvold
Tirsdag
17.03.2020
10:15-12:00 TEO-H1 1.307
SOA-1003-1 Seminar gr. 1
B. Sundsvold
14:15-16:00 TEO-H1 1.307
SOA-1003-1 Seminar gr. 2
B. Sundsvold
Onsdag
18.03.2020
12:15-14:00 TEO-H1 1.233
SOA-1000-1 Sem.gr. 1
B. Sundsvold
14:15-16:00 TEO-H1 1.233
SOA-1000-1 Sem.gr. 2
B. Sundsvold
Fredag
20.03.2020
12:15-14:00 TEO-H6 6.222-KINO
SOA-1010-1 Filmseminar
P.I. Crawford
B.R. Olsen
B. Sundsvold
Timeplan for Bente Sundsvold - Førsteamanuensis i uke 13
Uke 13
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
23.03.2020
12:15-14:00 SVHUM E0105
SOA-1010-1 Forelesning
B. Sundsvold
Timeplan for Bente Sundsvold - Førsteamanuensis i uke 14
Uke 14
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
01.04.2020
12:15-14:00 TEO-H1 1.233
SOA-1000-1 Sem.gr. 1
B. Sundsvold
14:15-16:00 TEO-H1 1.233
SOA-1000-1 Sem.gr. 2
B. Sundsvold