Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Vår - lærer Gjertrud Irene Kalseth - Universitetslektor

Gjertrud Irene Kalseth

Timeplan for Gjertrud Irene Kalseth - Universitetslektor i uke 2
Uke 2
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
07.01.2020
13:15-15:45 MV.110 D.U01-AUD
MV.110 E.301
MV.110 E.302
MV.110 K.114
LER-1602-2 Praksisforberedende møte
H.R. Folkenborg
L. Hjemgård Johansen
R. Johansen
G. Kalseth
R.T. Karstad
L. Rønningsbakk
M. Son
K-A. Sæther
A. Unhjem
Torsdag
09.01.2020
13:15-15:45 MV.110 D.U01-AUD
MV.110 E.104C
MV.110 E.301
MV.110 E.302
MV.110 E.304
Klikk for å vise/skjule alle
LER-2600-2 Praksisforberedende møte
1-7 og 5-10, 3.år (LER-2600/LER-2650)
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
H.R. Folkenborg
B. Grønvik
O.J. Hembre
T.E. Holmbukt
J. Höper
R.E. Jakhelln
M. Johnsen
G. Kalseth
R.T. Karstad
I.M. Kielland
T. Leming
A.H. Lødemel
H.E. Moe
J.N. Roksvold
L. Rønningsbakk
H. Sollid
M. Son
A.R. Steele
K-A. Sæther
A. Unhjem
14:15-16:00 MV.110 C.104
MV.110 E.103
MV.110 E.201
MV.110 E.203
LER-2600-2 Praksisforberedende møte
1-7 og 5-10, 3.år (LER-2600/LER-2650)
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
H.R. Folkenborg
B. Grønvik
O.J. Hembre
T.E. Holmbukt
J. Höper
R.E. Jakhelln
M. Johnsen
G. Kalseth
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
T. Leming
A.H. Lødemel
H.E. Moe
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
L. Rønningsbakk
H. Sollid
M. Son
A.R. Steele
K-A. Sæther
A. Unhjem
Timeplan for Gjertrud Irene Kalseth - Universitetslektor i uke 3
Uke 3
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
13.01.2020
14:15-15:45 MV.110 E.202
MV.110 E.203
LRU-3272-2 Praksisforberedende møte
G. Kalseth
Tirsdag
14.01.2020
14:15-15:45 MV.110 E.203
LER-1601-2 Praksisforberedende møte
K.E.W. Bjørndal
M. Johnsen
G. Kalseth
J.B. Lødemel
H.C. Ryel
Y. Sørensen
M. Volden
Torsdag
16.01.2020
14:15-15:45 MV.110 D.U01-AUD
MV.110 E.301
MV.110 E.302
MV.110 K.114
LER-1651-2 Praksisforberedende møte
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
T.F. Eidissen
B. Grønvik
K. Isaksen
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
G. Kalseth
R.T. Karstad
F.S. Larsen
H.E. Moe
S.I. Nordkild
O.K. Straum
Y. Sørensen
I. Aarvik
Timeplan for Gjertrud Irene Kalseth - Universitetslektor i uke 4
Uke 4
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
21.01.2020
13:15-15:45 MV.110 D.U01-AUD
MV.110 E.301
MV.110 E.302
BOOKING- Booking GIK022
Praksisforberedende møte 2.året 5-10
H. Brox
T.F. Eidissen
B. Grønvik
O.J. Hembre
K. Isaksen
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
R. Johansen
G. Kalseth
R.T. Karstad
F.S. Larsen
H.E. Moe
S.I. Nordkild
K.A. Nyborg
L. Rønningsbakk
O.K. Straum
I. Aarvik
Timeplan for Gjertrud Irene Kalseth - Universitetslektor i uke 5
Uke 5
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
29.01.2020
08:15-10:00 MV.110 E.202
BOOKING- Booking ANG035
Forkningsprosjekt TEDNET
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
B. Haugseth
R.E. Jakhelln
G. Kalseth
S.T. Killengreen
S. Sivertsvik
S. Skrøvset
H. Sollid
K-A. Sæther
J. Ytreberg
Timeplan for Gjertrud Irene Kalseth - Universitetslektor i uke 6
Uke 6
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
03.02.2020
08:15-10:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1051-2 Felles undervisning
Forelesning
G. Kalseth
10:00-12:00 MV.110 C.104
LRU-3272-2 Praksisforberedende møte
Læringskafé
G. Kalseth
L. Rønningsbakk
J.F. Skogdal
A.R. Steele
12:00-16:00 MV.110 E.201
LRU-3272-2 Praksisforberedende møte
Læringskafé
G. Kalseth
L. Rønningsbakk
J.F. Skogdal
A.R. Steele
Onsdag
05.02.2020
10:00-11:00 MV.110 D.U01-AUD
LRU-3672-2 Praksismøter
Møte om overtakelsespraksis 4.år 5-10
G. Kalseth
J.F. Skogdal
16:00-17:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking ANG035
Informasjonsmøte om praksis i utlandet
N.B. Johansen
G. Kalseth
Timeplan for Gjertrud Irene Kalseth - Universitetslektor i uke 7
Uke 7
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
11.02.2020
14:15-15:45 MV.110 F.105-AUD
LER-1602-2 Praksis
Evaluering/erfaringsdeling praksis 1-7, 2.år (LER1602)
H.R. Folkenborg
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
R. Johansen
G. Kalseth
R.T. Karstad
L. Rønningsbakk
M. Son
K-A. Sæther
A. Unhjem
Timeplan for Gjertrud Irene Kalseth - Universitetslektor i uke 9
Uke 9
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
26.02.2020
08:15-10:00 MV.110 E.202
BOOKING- Booking ANG035
Forkningsprosjekt TEDNET
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
B. Haugseth
R.E. Jakhelln
G. Kalseth
S.T. Killengreen
S. Sivertsvik
S. Skrøvset
H. Sollid
K-A. Sæther
J. Ytreberg
Torsdag
27.02.2020
14:15-15:45 MV.110 F.105-AUD
LER-1651-2 Praksisforberedende møte
Evaluering/erfaringsdeling praksis 5-10, 1.år (LER-1651)
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
T.F. Eidissen
B. Grønvik
K. Isaksen
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
G. Kalseth
R.T. Karstad
F.S. Larsen
H.E. Moe
S.I. Nordkild
K.A. Nyborg
O.K. Straum
Y. Sørensen
I. Aarvik
Timeplan for Gjertrud Irene Kalseth - Universitetslektor i uke 13
Uke 13
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
25.03.2020
08:15-10:00 MV.110 E.202
BOOKING- Booking ANG035
Forkningsprosjekt TEDNET
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
B. Haugseth
R.E. Jakhelln
G. Kalseth
S.T. Killengreen
S. Sivertsvik
S. Skrøvset
H. Sollid
K-A. Sæther
J. Ytreberg
Timeplan for Gjertrud Irene Kalseth - Universitetslektor i uke 19
Uke 19
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
06.05.2020
08:15-10:00 MV.110 E.202
BOOKING- Booking ANG035
Forkningsprosjekt TEDNET
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
B. Haugseth
R.E. Jakhelln
G. Kalseth
S.T. Killengreen
S. Sivertsvik
S. Skrøvset
H. Sollid
K-A. Sæther
J. Ytreberg
Timeplan for Gjertrud Irene Kalseth - Universitetslektor i uke 23
Uke 23
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
03.06.2020
08:15-12:00 MV.110 E.202
BOOKING- Booking ANG035
Forkningsprosjekt TEDNET
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
B. Haugseth
R.E. Jakhelln
G. Kalseth
S.T. Killengreen
S. Sivertsvik
S. Skrøvset
H. Sollid
K-A. Sæther
J. Ytreberg
NB: Semester 2020 Vår - Ingen aktiviteter i disse ukene: 1, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25