Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Vår - lærer Geir Olaf Pettersen - Førstelektor

Geir Olaf Pettersen

Uke 2
Mandag
Tirsdag
Onsdag
10:15-12:00 - 08.01.2020
Seminar 1-7 MAT
SEM: Seminar 1-7 MATSeminar 1-7 MAT
Torsdag
Fredag
Uke 3
Mandag
08:15-09:00 - 13.01.2020
Felles undervisning
Presentasjon av emnet
Forelesning
Tirsdag
Onsdag
10:15-12:00 - 15.01.2020
Seminar 1-7 MAT
SEM: Seminar 1-7 MATSeminar 1-7 MAT
Torsdag
Fredag
Uke 4
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-10:00 - 22.01.2020
Seminargruppe A
Lærer:
G.O. Pettersen
12:15-14:00 - 22.01.2020
Seminargruppe B
Lærer:
G.O. Pettersen
Torsdag
08:15-12:00 - 23.01.2020
Seminar 1-7 MAT
SEM: Seminar 1-7 MATSeminar 1-7 MAT
Fredag
Uke 5
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-10:00 - 29.01.2020
Seminar 1-7 MAT
SEM: Seminar 1-7 MATSeminar 1-7 MAT
12:15-16:00 - 29.01.2020
Undervisning
Felles seminar
Torsdag
Fredag
Uke 6
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 7
Mandag
10:15-12:00 - 10.02.2020
Gruppe 1
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
14:15-16:00 - 14.02.2020
Gruppe 2
Uke 8
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 9
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 10
Mandag
08:15-10:00 - 02.03.2020
Undervisning
Forelesning
12:15-14:00 - 02.03.2020
Seminargruppe A
14:15-16:00 - 02.03.2020
Seminargruppe B
Tirsdag
08:15-10:00 - 03.03.2020
Undervisning
Forelesning
10:15-12:00 - 03.03.2020
Seminargruppe B
12:15-14:00 - 03.03.2020
Seminargruppe A
Onsdag
10:15-12:00 - 04.03.2020
Seminar 1-7 MAT
SEM: Seminar 1-7 MATSeminar 1-7 MAT
Torsdag
Fredag
08:15-12:00 - 06.03.2020
Seminar 1-7 MAT
SEM: Seminar 1-7 MATSeminar 1-7 MAT
Uke 11
Mandag
13:15-14:00 - 09.03.2020
Undervisning
Veiledning arbeidskrav
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
08:15-11:00 - 13.03.2020
Seminar 1-7 MAT
SEM: Seminar 1-7 MATSeminar 1-7 MAT
12:15-14:00 - 13.03.2020
Undervisning
Muntlig presentasjon
Uke 12
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 13
Mandag
08:15-12:00 - 23.03.2020
Undervisning
Forelesning
Lærer:
G.O. Pettersen
Rom:
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 14
Mandag
12:15-13:00 - 30.03.2020
Felles undervisning
Tema: Status digital billedbok
13:15-14:00 - 30.03.2020
Undervisning
Veiledning arbeidskrav
Tirsdag
09:15-12:00 - 31.03.2020
Gruppe 1
Tema: Gjennomføring av digital billedbok
12:15-14:00 - 31.03.2020
Gruppe 1
Tema: Filmframvisning
14:15-16:00 - 31.03.2020
Seminargruppe A
Onsdag
09:15-12:00 - 01.04.2020
Gruppe 2
Tema: Gjennomføring av digital billedbok
12:15-14:00 - 01.04.2020
Gruppe 2
Filmfremvisning
14:15-16:00 - 01.04.2020
Undervisning
Muntlig presentasjon
Torsdag
Fredag
08:15-10:00 - 03.04.2020
Felles undervisning
Forelesning: Oppsummering av nettdiskusjon om ordforråd og begrepsforståelse
13:15-16:00 - 03.04.2020
Felles undervisning
Lage oppgaver til Skype med barnehage
Forelesning
Uke 15
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 16
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 17
Mandag
Tirsdag
Onsdag
09:15-12:00 - 22.04.2020
Felles undervisning
Skype med barnehage
Forelesning
Torsdag
Fredag
12:15-16:00 - 24.04.2020
Gruppe 2
Eksamensforberedelser
12:15-16:00 - 24.04.2020
Gruppe 1
Eksamensforberedelser
Uke 18
Mandag
08:15-10:00 - 27.04.2020
Undervisning
Forelesning
Lærer:
G.O. Pettersen
Tirsdag
08:15-10:00 - 28.04.2020
Undervisning
Eksamensforberedelser
Onsdag
08:15-12:00 - 29.04.2020
Undervisning
Eksamensforberedelser
Torsdag
Fredag
Uke 19
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 20
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 21
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 22
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 23
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 24
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
NB: Semester 2020 Vår - Ingen aktiviteter i disse ukene: 1, 25