Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Vår - lærer Geir Olaf Pettersen - Førstelektor

Geir Olaf Pettersen

Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 14
Uke
14
Mandag
30.03.2020
Tirsdag
31.03.2020
Onsdag
01.04.2020
Torsdag
02.04.2020
Fredag
03.04.2020
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1210-1 Felles undervisning
Forelesning: Oppsummering av nettdiskusjon om ordforråd og begrepsforståelse
F. Hiss
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 MV.110 C.311
MV.110 E.202
MV.110 E.203
MV.110 E.205
BLU-1210-1 Gruppe 1
Tema: Gjennomføring av digital billedbok
B. Haugseth
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 MV.110 C.311
MV.110 E.202
MV.110 E.203
MV.110 E.205
BLU-1210-1 Gruppe 2
Tema: Gjennomføring av digital billedbok
B. Haugseth
G.O. Pettersen
M. Volden
 
10:00      
11:00      
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1210-1 Felles undervisning
Tema: Status digital billedbok
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1210-1 Gruppe 1
Tema: Filmframvisning
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1210-1 Gruppe 2
Filmfremvisning
G.O. Pettersen
M. Volden
   
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 MV.110 E.204-AUD
LER-1201-1 Undervisning
Veiledning arbeidskrav
G.O. Pettersen
M. Volden
 
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1210-1 Felles undervisning
Lage oppgaver til Skype med barnehage
Forelesning
F. Hiss
G.O. Pettersen
M. Volden
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.205
LER-1201-1 Seminargruppe A
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1201-1 Undervisning
Muntlig presentasjon
G.O. Pettersen
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking ANG035
Møtereservasjon BLU
A.L. Bakke
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
N.H. Dønnem
A. Eriksen
L. Frantzen
I. Frenning
J-E. Furulund
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
C. Skjernes
A.B. Sortland
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
15:00    
16:00