Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Vår - lærer Henning Marius Sollid - Universitetslektor

Henning Marius Sollid

Uke 2
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
11:15-13:00 - 09.01.2020
Undervisning
Mastertorg IMA-LU 1-7 og 5-10 4.år (kull 2016)
13:15-16:00 - 09.01.2020
Booking ANG035
Mastertorg IMA-LU 1-7 og 5-10 4.år (kull 2016)
Fredag
Uke 3
Mandag
Tirsdag
Onsdag
14:15-15:45 - 15.01.2020
Booking ANG035
Møte fagkoordinator GLU
Rom:
Torsdag
Fredag
Uke 5
Mandag
Tirsdag
Onsdag
14:15-15:45 - 29.01.2020
Booking ANG035
Møte fagkoordinator GLU
Rom:
Torsdag
Fredag
Uke 6
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 9
Mandag
Tirsdag
14:15-15:45 - 25.02.2020
Booking ANG035
Teammøte 1-7 1.år
Rom:
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 11
Mandag
Tirsdag
14:15-15:45 - 10.03.2020
Booking ANG035
teammøte 5-10, 4.år
Rom:
Onsdag
Torsdag
14:15-15:45 - 12.03.2020
Booking ANG035
Teammøte 5-10 3.år
Fredag
Uke 12
Mandag
Tirsdag
Onsdag
14:15-15:45 - 18.03.2020
Booking ANG035
Møte fagkoordinator GLU
Rom:
Torsdag
Fredag
Uke 13
Mandag
Tirsdag
14:15-15:45 - 24.03.2020
Booking ANG035
Teammøte 1-7 4.år
Rom:
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 16
Mandag
Tirsdag
Onsdag
14:15-15:45 - 15.04.2020
Booking ANG035
Møte fagkoordinator GLU
Rom:
Torsdag
Fredag
Uke 22
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
09:00-16:00 - 28.05.2020
Booking ANG035
Masterkonferansen 2021
Lærer:
H.M. Sollid
Fredag