Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Vår - lærer Ingrid Cathrin Nordli - Førstelektor

Ingrid Cathrin Nordli

Timeplan for Ingrid Cathrin Nordli - Førstelektor i uke 2
Uke 2
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
08.01.2020
08:15-12:00 TEO-H4 4.262
PED-2001-1 Forelesning / seminar
I.C. Nordli
P.A. Opdal
Timeplan for Ingrid Cathrin Nordli - Førstelektor i uke 3
Uke 3
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
14.01.2020
08:15-11:00 MV.110 E.202
VID-6203-2 Undervisning
Tidlig innsats og språkvansker
I.C. Nordli
Onsdag
15.01.2020
08:15-12:00 SVHUM B1003
PED-2001-1 Forelesning / seminar
I.C. Nordli
P.A. Opdal
Timeplan for Ingrid Cathrin Nordli - Førstelektor i uke 4
Uke 4
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
22.01.2020
08:15-12:00 TEO-H4 4.262
PED-2001-1 Forelesning / seminar
I.C. Nordli
P.A. Opdal
Timeplan for Ingrid Cathrin Nordli - Førstelektor i uke 5
Uke 5
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
28.01.2020
10:15-12:00 TEO-H5 5.302
PED-2012-1 Skrivekurs
I.C. Nordli
Onsdag
29.01.2020
08:15-12:00 SVHUM B1003
PED-2001-1 Forelesning / seminar
I.C. Nordli
P.A. Opdal
Timeplan for Ingrid Cathrin Nordli - Førstelektor i uke 6
Uke 6
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
05.02.2020
08:15-12:00 TEO-H4 4.262
PED-2001-1 Forelesning / seminar
I.C. Nordli
P.A. Opdal
Timeplan for Ingrid Cathrin Nordli - Førstelektor i uke 7
Uke 7
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
12.02.2020
08:15-12:00 SVHUM B1003
PED-2001-1 Forelesning / seminar
I.C. Nordli
P.A. Opdal
Timeplan for Ingrid Cathrin Nordli - Førstelektor i uke 8
Uke 8
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
18.02.2020
10:15-14:00 TEO-H5 5.302
PED-2012-1 Skrivekurs
I.C. Nordli
Onsdag
19.02.2020
08:15-12:00 SVHUM B1003
PED-2001-1 Forelesning / seminar
I.C. Nordli
P.A. Opdal
Timeplan for Ingrid Cathrin Nordli - Førstelektor i uke 9
Uke 9
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
26.02.2020
08:15-12:00 SVHUM B1003
PED-2001-1 Forelesning / seminar
I.C. Nordli
P.A. Opdal
Timeplan for Ingrid Cathrin Nordli - Førstelektor i uke 11
Uke 11
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
11.03.2020
08:15-12:00 SVHUM B1003
PED-2001-1 Forelesning / seminar
I.C. Nordli
P.A. Opdal
Timeplan for Ingrid Cathrin Nordli - Førstelektor i uke 12
Uke 12
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
18.03.2020
08:15-12:00 SVHUM B1003
PED-2001-1 Forelesning / seminar
I.C. Nordli
P.A. Opdal
Timeplan for Ingrid Cathrin Nordli - Førstelektor i uke 13
Uke 13
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
24.03.2020
10:15-14:00 TEO-H5 5.302
PED-2012-1 Skrivekurs
I.C. Nordli
Timeplan for Ingrid Cathrin Nordli - Førstelektor i uke 14
Uke 14
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
31.03.2020
13:15-14:00 MV.110 J.U07
VID-6203-2 Undervisning
M. Dardanou
B. Haugseth
I.C. Nordli
C. Skjernes
M.L. Sundelin
NB: Semester 2020 Vår - Ingen aktiviteter i disse ukene: 1, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25