Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Vår - lærer Ingrid Cathrin Nordli - Førstelektor

Ingrid Cathrin Nordli

Uke 2
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-12:00 - 08.01.2020
Forelesning / seminar
Torsdag
Fredag
Uke 3
Mandag
Tirsdag
08:15-11:00 - 14.01.2020
Undervisning
Tidlig innsats og språkvansker
Lærer:
I.C. Nordli
Onsdag
08:15-12:00 - 15.01.2020
Forelesning / seminar
Torsdag
Fredag
Uke 4
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-12:00 - 22.01.2020
Forelesning / seminar
Torsdag
Fredag
Uke 5
Mandag
Tirsdag
10:15-12:00 - 28.01.2020
Skrivekurs
Lærer:
I.C. Nordli
Onsdag
08:15-12:00 - 29.01.2020
Forelesning / seminar
Torsdag
Fredag
Uke 6
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-12:00 - 05.02.2020
Forelesning / seminar
Torsdag
Fredag
Uke 7
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-12:00 - 12.02.2020
Forelesning / seminar
Torsdag
Fredag
Uke 8
Mandag
Tirsdag
10:15-14:00 - 18.02.2020
Skrivekurs
Lærer:
I.C. Nordli
Onsdag
08:15-12:00 - 19.02.2020
Forelesning / seminar
Torsdag
Fredag
Uke 9
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-12:00 - 26.02.2020
Forelesning / seminar
Torsdag
Fredag
Uke 11
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-12:00 - 11.03.2020
Forelesning / seminar
Torsdag
Fredag
Uke 12
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-12:00 - 18.03.2020
Forelesning / seminar
Torsdag
Fredag
Uke 13
Mandag
Tirsdag
10:15-14:00 - 24.03.2020
Skrivekurs
Lærer:
I.C. Nordli
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 14
Mandag
Tirsdag
13:15-14:00 - 31.03.2020
Undervisning
Onsdag
Torsdag
Fredag
NB: Semester 2020 Vår - Ingen aktiviteter i disse ukene: 1, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25