Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Vår - lærer Jens-Erik Furulund - Universitetslektor

Jens-Erik Furulund

Timeplan for Jens-Erik Furulund - Universitetslektor i uke 13
Uke
13
Mandag
23.03.2020
Tirsdag
24.03.2020
Onsdag
25.03.2020
Torsdag
26.03.2020
Fredag
27.03.2020
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1353-1 Undervisning
Forelesning
J-E. Furulund
L. Hjemgård Johansen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 J.101
LER-1352-2 Gruppe B
J-E. Furulund
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.204-AUD
LER-1353-1 Undervisning
Forelesning
J-E. Furulund
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 J.101
LER-1352-2 Gruppe B
J-E. Furulund
09:00  
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.204-AUD
LER-1353-1 Undervisning
Forelesning
J-E. Furulund
L. Hjemgård Johansen
   
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 J.101
LER-1352-2 Gruppe A
J-E. Furulund
11:00      
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 K.114
LER-1353-1 Undervisning
Veiledning
J-E. Furulund
L. Hjemgård Johansen
     
13:00        
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking ANG035
Møtereservasjon BLU
A.L. Bakke
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
N.H. Dønnem
A. Eriksen
L. Frantzen
J-E. Furulund
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
C. Skjernes
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
LER-1353-1 Undervisning
Skilek
J-E. Furulund
15:00        
16:00