Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Vår - lærer Kristin Emilie Willumsen - Professor

Kristin Emilie Willumsen

Timeplan for Kristin Emilie Willumsen - Professor i uke 3
Uke
3
Mandag
13.01.2020
Tirsdag
14.01.2020
Onsdag
15.01.2020
Torsdag
16.01.2020
Fredag
17.01.2020
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45 MV.110 E.203
LER-1601-2 Praksisforberedende møte
K.E.W. Bjørndal
M. Johnsen
G. Kalseth
J.B. Lødemel
H.C. Ryel
Y. Sørensen
M. Volden
 
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45 MV.110 D.U01-AUD
MV.110 E.301
MV.110 E.302
MV.110 K.114
LER-1651-2 Praksisforberedende møte
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
T.F. Eidissen
B. Grønvik
K. Isaksen
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
G. Kalseth
R.T. Karstad
F.S. Larsen
H.E. Moe
S.I. Nordkild
O.K. Straum
Y. Sørensen
I. Aarvik
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Kristin Emilie Willumsen - Professor i uke 6
Uke
6
Mandag
03.02.2020
Tirsdag
04.02.2020
Onsdag
05.02.2020
Torsdag
06.02.2020
Fredag
07.02.2020
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:30-15:30
08:30-15:30 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking ANG035
Fagdag GLU 1-7 og 5-10
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
A.K. Jacobsson
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
I. Jensvoll
B-H. Johannessen
R. Johansen
M. Johnsen
B. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
G.E. Mathisen
H.E. Moe
S.I. Nordkild
K.D. Opstad
G.O. Pettersen
I. Ripman
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
I.M. Seiness
C. Skjernes
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
M. Volden
O.J. Wang
M. Wiik
M. Ødegaard
V. Øie
E.M. Øvrebø
09:00        
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for Kristin Emilie Willumsen - Professor i uke 8
Uke
8
Mandag
17.02.2020
Tirsdag
18.02.2020
Onsdag
19.02.2020
Torsdag
20.02.2020
Fredag
21.02.2020
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.203
BLU-1211-1 Gruppe 1
V. Bergan
K.E.W. Bjørndal
09:00        
10:00        
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.203
BLU-1211-1 Gruppe 2
V. Bergan
K.E.W. Bjørndal
11:00        
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Kristin Emilie Willumsen - Professor i uke 9
Uke
9
Mandag
24.02.2020
Tirsdag
25.02.2020
Onsdag
26.02.2020
Torsdag
27.02.2020
Fredag
28.02.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 J.101
LER-1002-2 Gruppe A: MAT og NAT
SEM: Gruppe A
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 E.203
LER-1002-2 Gruppe B: SAMF, ENG og NOR
SEM2: Gruppe B
K.E.W. Bjørndal
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 J.101
LER-1000-2 Gruppe A
K.E.W. Bjørndal
   
09:00    
10:00    
11:00    
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 J.101
LER-1002-2 Gruppe C: MAT, SAMF og ENG
SEM3: Gruppe C
K.E.W. Bjørndal
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 J.101
LER-1000-2 Gruppe B
K.E.W. Bjørndal
   
13:00      
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking ANG035
Teammøte 1-7 1.år
K.E.W. Bjørndal
O.G. Drageset
A.H. Lødemel
H.C. Ryel
H.M. Sollid
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45 MV.110 F.105-AUD
LER-1651-2 Praksisforberedende møte
Evaluering/erfaringsdeling praksis 5-10, 1.år (LER-1651)
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
T.F. Eidissen
B. Grønvik
K. Isaksen
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
G. Kalseth
R.T. Karstad
F.S. Larsen
H.E. Moe
S.I. Nordkild
K.A. Nyborg
O.K. Straum
Y. Sørensen
I. Aarvik
 
15:00      
16:00          
Timeplan for Kristin Emilie Willumsen - Professor i uke 12
Uke
12
Mandag
16.03.2020
Tirsdag
17.03.2020
Onsdag
18.03.2020
Torsdag
19.03.2020
Fredag
20.03.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Gruppe A: MAT og NAT
SEM: Gruppe A
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 C.104
LER-1000-2 Gruppe B
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
   
09:00      
10:00      
11:00      
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Gruppe B: SAMF, ENG og NOR
SEM2: Gruppe B
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Gruppe C: MAT, SAMF og ENG
SEM3: Gruppe C
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
     
13:00      
14:00      
15:00      
16:00          
Timeplan for Kristin Emilie Willumsen - Professor i uke 14
Uke
14
Mandag
30.03.2020
Tirsdag
31.03.2020
Onsdag
01.04.2020
Torsdag
02.04.2020
Fredag
03.04.2020
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1000-2 Gruppe A
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1000-2 Gruppe B
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
 
09:00      
10:00      
11:00      
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 F.103-AUD
LER-1002-2 Gruppe B: SAMF, ENG og NOR
SEM2: Gruppe B
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 F.103-AUD
LER-1002-2 Gruppe C: MAT, SAMF og ENG
SEM3: Gruppe C
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1002-2 Gruppe A: MAT og NAT
SEM: Gruppe A
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
 
13:00    
14:00    
15:00    
16:00          
Timeplan for Kristin Emilie Willumsen - Professor i uke 16
Uke
16
Mandag
13.04.2020
Tirsdag
14.04.2020
Onsdag
15.04.2020
Torsdag
16.04.2020
Fredag
17.04.2020
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 C.104
LER-1000-2 Gruppe A
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 C.104
LER-1000-2 Gruppe B
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
   
09:00      
10:00      
11:00      
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Gruppe B: SAMF, ENG og NOR
SEM2: Gruppe B
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Gruppe A: MAT og NAT
SEM: Gruppe A
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Gruppe C: MAT, SAMF og ENG
SEM3: Gruppe C
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
   
13:00    
14:00    
15:00    
16:00          
Timeplan for Kristin Emilie Willumsen - Professor i uke 17
Uke
17
Mandag
20.04.2020
Tirsdag
21.04.2020
Onsdag
22.04.2020
Torsdag
23.04.2020
Fredag
24.04.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Gruppe A: MAT og NAT
SEM: Gruppe A
K.E.W. Bjørndal
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 E.103
LER-1000-2 Gruppe A
K.E.W. Bjørndal
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 E.103
LER-1000-2 Gruppe B
K.E.W. Bjørndal
   
09:00    
10:00    
11:00    
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Gruppe B: SAMF, ENG og NOR
SEM2: Gruppe B
K.E.W. Bjørndal
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 E.103
LER-1002-2 Gruppe C: MAT, SAMF og ENG
SEM3: Gruppe C
K.E.W. Bjørndal
     
13:00      
14:00      
15:00      
16:00          
Timeplan for Kristin Emilie Willumsen - Professor i uke 19
Uke
19
Mandag
04.05.2020
Tirsdag
05.05.2020
Onsdag
06.05.2020
Torsdag
07.05.2020
Fredag
08.05.2020
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:30-15:30
08:30-15:30 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking ANG035
Fagdag GLU 1-7 og 5-10
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
A.K. Jacobsson
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
I. Jensvoll
B-H. Johannessen
R. Johansen
M. Johnsen
B. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
G.E. Mathisen
H.E. Moe
S.I. Nordkild
K.D. Opstad
G.O. Pettersen
I. Ripman
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
I.M. Seiness
C. Skjernes
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
M. Volden
O.J. Wang
M. Wiik
M. Ødegaard
V. Øie
E.M. Øvrebø
09:00        
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00        
15:00          
16:00          
NB: Semester 2020 Vår - Ingen aktiviteter i disse ukene: 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25