Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Vår - lærer Kristin Isaksen - Universitetslektor

Kristin Isaksen

Timeplan for Kristin Isaksen - Universitetslektor i uke 2
Uke 2
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
06.01.2020
08:15-10:00 MV.110 F.103-AUD
LER-1052-2 Forelesning O.G. Drageset
T.F. Eidissen
K. Isaksen
B-H. Johannessen
R. Johansen
R.T. Karstad
G.E. Mathisen
H. Sollid
10:15-12:00 MV.110 F.103-AUD
LER-1050-2 Forelesning O.G. Drageset
T.F. Eidissen
B. Grønvik
K. Isaksen
B-H. Johannessen
R.T. Karstad
A.H. Lødemel
G.O. Pettersen
Y. Sørensen
M. Volden
Tirsdag
07.01.2020
08:15-10:00 MV.110 E.203
LER-2152-2 Forelesning K. Isaksen
Onsdag
08.01.2020
08:15-10:00 MV.110 E.202
LER-1052-2 Seminargr: Engelsk K. Isaksen
R. Johansen
10:15-12:00 MV.110 E.201
LER-1050-2 Seminar 5-10 ENG K. Isaksen
Torsdag
09.01.2020
08:15-10:00 MV.110 E.201
LER-2152-2 Forelesning K. Isaksen
Timeplan for Kristin Isaksen - Universitetslektor i uke 3
Uke 3
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
13.01.2020
10:15-12:00 MV.110 F.103-AUD
LER-1050-2 Forelesning O.G. Drageset
T.F. Eidissen
B. Grønvik
K. Isaksen
B-H. Johannessen
A.H. Lødemel
G.O. Pettersen
Y. Sørensen
M. Volden
Tirsdag
14.01.2020
14:15-16:00 MV.110 F.103-AUD
LER-1052-2 Forelesning O.G. Drageset
T.F. Eidissen
K. Isaksen
B-H. Johannessen
R. Johansen
G.E. Mathisen
H. Sollid
Onsdag
15.01.2020
08:15-10:00 MV.110 E.202
LER-1052-2 Seminargr: Engelsk K. Isaksen
R. Johansen
10:15-12:00 MV.110 E.201
LER-1050-2 Seminar 5-10 ENG K. Isaksen
Y. Sørensen
Torsdag
16.01.2020
14:15-15:45 MV.110 D.U01-AUD
MV.110 E.301
MV.110 E.302
MV.110 K.114
LER-1651-2 Praksisforberedende møte K.E.W. Bjørndal
H. Brox
T.F. Eidissen
B. Grønvik
K. Isaksen
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
G. Kalseth
R.T. Karstad
F.S. Larsen
H.E. Moe
S.I. Nordkild
O.K. Straum
Y. Sørensen
I. Aarvik
Timeplan for Kristin Isaksen - Universitetslektor i uke 4
Uke 4
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
20.01.2020
08:30-16:00 MV.110 E.103
BOOKING- Booking ANG035
Skriveseminar
K.H. Danielsen
I. Frenning
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
K. Isaksen
R. Johansen
I.M. Kielland
K. Killie
A. Nedberg
S. Skrøvset
M. Son
A.R. Steele
K-A. Sæther
A. Unhjem
Tirsdag
21.01.2020
08:15-10:00 MV.110 E.203
LER-1052-2 Seminargr: Engelsk K. Isaksen
10:15-12:00 MV.110 E.203
LER-1152-2 Felles undervisning
FOR: Forelesning
K. Isaksen
13:15-15:45 MV.110 D.U01-AUD
MV.110 E.301
MV.110 E.302
BOOKING- Booking GIK022
Praksisforberedende møte 2.året 5-10
H. Brox
T.F. Eidissen
B. Grønvik
O.J. Hembre
K. Isaksen
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
R. Johansen
G. Kalseth
R.T. Karstad
F.S. Larsen
H.E. Moe
S.I. Nordkild
K.A. Nyborg
L. Rønningsbakk
O.K. Straum
I. Aarvik
Onsdag
22.01.2020
10:15-12:00 MV.110 E.202
LER-1050-2 Seminar 5-10 ENG K. Isaksen
Torsdag
23.01.2020
08:15-10:00 MV.110 E.205
LER-1152-2 Felles undervisning
FOR: Forelesning
K. Isaksen
Timeplan for Kristin Isaksen - Universitetslektor i uke 5
Uke 5
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
27.01.2020
08:15-10:00 MV.110 F.103-AUD
LER-1052-2 Forelesning T.F. Eidissen
K. Isaksen
B-H. Johannessen
R. Johansen
R.T. Karstad
G.E. Mathisen
H. Sollid
10:15-12:00 MV.110 F.103-AUD
LER-1050-2 Forelesning T.F. Eidissen
B. Grønvik
K. Isaksen
B-H. Johannessen
R.T. Karstad
A.H. Lødemel
G.O. Pettersen
Y. Sørensen
M. Volden
Onsdag
29.01.2020
12:15-16:00 MV.110 E.201
LER-1152-2 Felles undervisning
FOR: Forelesning
K. Isaksen
Torsdag
30.01.2020
08:15-10:00 MV.110 E.203
LER-1052-2 Seminargr: Engelsk K. Isaksen
R. Johansen
10:15-12:00 MV.110 K.112
LER-1050-2 Seminar 5-10 ENG K. Isaksen
Y. Sørensen
Timeplan for Kristin Isaksen - Universitetslektor i uke 6
Uke 6
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
06.02.2020
10:15-12:00 MV.110 E.201
LER-2152-2 Forelesning K. Isaksen
14:15-16:00 MV.110 K.112
LER-2152-2 Forelesning K. Isaksen
Fredag
07.02.2020
08:30-15:30 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking ANG035
Fagdag GLU 1-7 og 5-10
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
A.K. Jacobsson
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
I. Jensvoll
B-H. Johannessen
R. Johansen
M. Johnsen
B.A. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
G.E. Mathisen
H.E. Moe
S.I. Nordkild
K.D. Opstad
G.O. Pettersen
I. Ripman
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
I.M. Seiness
C. Skjernes
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
M. Volden
O.J. Wang
M. Wiik
M. Ødegaard
V. Øie
E.M. Øvrebø
Timeplan for Kristin Isaksen - Universitetslektor i uke 7
Uke 7
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
10.02.2020
08:30-16:00 MV.110 C.104
BOOKING- Booking ANG035
Skriveseminar
K.H. Danielsen
I. Frenning
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
K. Isaksen
R. Johansen
I.M. Kielland
K. Killie
A. Nedberg
S. Skrøvset
M. Son
A.R. Steele
K-A. Sæther
A. Unhjem
Timeplan for Kristin Isaksen - Universitetslektor i uke 9
Uke 9
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
24.02.2020
08:15-10:00 MV.110 F.103-AUD
LER-1052-2 Forelesning O.G. Drageset
T.F. Eidissen
K. Isaksen
B-H. Johannessen
R. Johansen
R.T. Karstad
G.E. Mathisen
H. Sollid
10:15-16:00 MV.110 E.202
LER-1052-2 Seminargr: Engelsk K. Isaksen
R. Johansen
Torsdag
27.02.2020
14:15-15:45 MV.110 F.105-AUD
LER-1651-2 Praksisforberedende møte
Evaluering/erfaringsdeling praksis 5-10, 1.år (LER-1651)
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
T.F. Eidissen
B. Grønvik
K. Isaksen
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
G. Kalseth
R.T. Karstad
F.S. Larsen
H.E. Moe
S.I. Nordkild
K.A. Nyborg
O.K. Straum
Y. Sørensen
I. Aarvik
14:15-16:00 MV.110 K.112
LER-2152-2 Forelesning K. Isaksen
Fredag
28.02.2020
08:15-14:00 MV.110 E.203
LER-1052-2 Seminargr: Engelsk K. Isaksen
R. Johansen
14:15-16:00 MV.110 E.202
LER-2152-2 Forelesning K. Isaksen
Timeplan for Kristin Isaksen - Universitetslektor i uke 10
Uke 10
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
02.03.2020
08:15-10:00 MV.110 F.103-AUD
LER-1052-2 Forelesning O.G. Drageset
T.F. Eidissen
K. Isaksen
B-H. Johannessen
R. Johansen
R.T. Karstad
G.E. Mathisen
H. Sollid
Tirsdag
03.03.2020
08:15-12:00 MV.110 E.202
LER-1052-2 Seminargr: Engelsk K. Isaksen
R. Johansen
Onsdag
04.03.2020
08:15-10:00 MV.110 F.103-AUD
LER-1050-2 Forelesning O.G. Drageset
T.F. Eidissen
B. Grønvik
K. Isaksen
B-H. Johannessen
R.T. Karstad
A.H. Lødemel
G.O. Pettersen
Y. Sørensen
M. Volden
10:15-16:00 MV.110 E.201
LER-1050-2 Seminar 5-10 ENG K. Isaksen
Torsdag
05.03.2020
08:15-16:00 MV.110 E.201
LER-1050-2 Seminar 5-10 ENG K. Isaksen
Fredag
06.03.2020
08:15-12:00 MV.110 E.201
LER-1050-2 Seminar 5-10 ENG K. Isaksen
12:15-14:00 MV.110 F.103-AUD
LER-1050-2 Forelesning O.G. Drageset
T.F. Eidissen
B. Grønvik
K. Isaksen
B-H. Johannessen
R.T. Karstad
A.H. Lødemel
G.O. Pettersen
Y. Sørensen
M. Volden
Timeplan for Kristin Isaksen - Universitetslektor i uke 11
Uke 11
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
09.03.2020
08:30-16:00 MV.110 K.113
BOOKING- Booking ANG035
Skriveseminar
K.H. Danielsen
I. Frenning
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
K. Isaksen
R. Johansen
I.M. Kielland
K. Killie
A. Nedberg
S. Skrøvset
M. Son
A.R. Steele
K-A. Sæther
A. Unhjem
Fredag
13.03.2020
08:15-10:00 MV.110 E.103
LER-2152-2 Forelesning K. Isaksen
Timeplan for Kristin Isaksen - Universitetslektor i uke 12
Uke 12
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
16.03.2020
10:15-12:00 MV.110 E.203
LER-1152-2 Felles undervisning
AVLYST Songbook exhibition endret til 22 April
FOR: Forelesning
K. Isaksen
Onsdag
18.03.2020
14:15-16:00 MV.110 K.112
LER-1152-2 Felles undervisning
FOR: Forelesning
K. Isaksen
Torsdag
19.03.2020
14:15-15:45 BOOKING- Booking ANG035
Teammøte 5-10 2.år
O.G. Drageset
B. Grønvik
B. Haugseth
L. Husjord
K. Isaksen
B-H. Johannessen
R. Johansen
R.T. Karstad
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
G.E. Mathisen
H.E. Moe
H.M. Sollid
Timeplan for Kristin Isaksen - Universitetslektor i uke 13
Uke 13
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
23.03.2020
10:15-12:00 MV.110 E.203
LER-1152-2 Felles undervisning
FOR: Forelesning
K. Isaksen
Tirsdag
24.03.2020
08:15-16:00 MV.110 C.214
LER-1152-2 Felles undervisning
Forelesning
K. Isaksen
M. Liset
Onsdag
25.03.2020
08:15-10:00 MV.110 E.203
LER-2152-2 Forelesning K. Isaksen
Timeplan for Kristin Isaksen - Universitetslektor i uke 16
Uke 16
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
16.04.2020
14:15-16:00 MV.110 E.201
LER-2152-2 Forelesning K. Isaksen
Fredag
17.04.2020
10:15-12:00 MV.110 E.201
LER-2152-2 Forelesning K. Isaksen
Timeplan for Kristin Isaksen - Universitetslektor i uke 17
Uke 17
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
22.04.2020
12:15-16:00 MV.110 E.103
LER-1152-2 Felles undervisning
FOR: Forelesning
K. Isaksen
Torsdag
23.04.2020
14:15-16:00 MV.110 E.201
LER-2152-2 Forelesning K. Isaksen
Fredag
24.04.2020
12:15-14:00 MV.110 K.113
LER-2152-2 Forelesning K. Isaksen
Timeplan for Kristin Isaksen - Universitetslektor i uke 18
Uke 18
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
27.04.2020
08:30-16:00 MV.110 K.113
BOOKING- Booking ANG035
Skriveseminar
K.H. Danielsen
I. Frenning
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
K. Isaksen
R. Johansen
I.M. Kielland
K. Killie
A. Nedberg
S. Skrøvset
M. Son
A.R. Steele
K-A. Sæther
A. Unhjem
Timeplan for Kristin Isaksen - Universitetslektor i uke 19
Uke 19
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
08.05.2020
08:30-15:30 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking ANG035
Fagdag GLU 1-7 og 5-10
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
A.K. Jacobsson
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
I. Jensvoll
B-H. Johannessen
R. Johansen
M. Johnsen
B.A. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
G.E. Mathisen
H.E. Moe
S.I. Nordkild
K.D. Opstad
G.O. Pettersen
I. Ripman
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
I.M. Seiness
C. Skjernes
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
M. Volden
O.J. Wang
M. Wiik
M. Ødegaard
V. Øie
E.M. Øvrebø
Timeplan for Kristin Isaksen - Universitetslektor i uke 22
Uke 22
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
25.05.2020
08:30-16:00 MV.110 E.202
BOOKING- Booking ANG035
Skriveseminar
K.H. Danielsen
I. Frenning
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
K. Isaksen
R. Johansen
I.M. Kielland
K. Killie
A. Nedberg
S. Skrøvset
M. Son
A.R. Steele
K-A. Sæther
A. Unhjem