Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Vår - lærer Maria Dardanou - Førstelektor

Maria Dardanou

Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 2
Uke 2
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
08.01.2020
10:15-12:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1208-2 Felles undervisning
FOR: Forelesning
M. Dardanou
Torsdag
09.01.2020
09:15-10:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1208-2 Felles undervisning
FOR: Forelesning
M. Dardanou
10:15-12:00 MV.110 E.203
BLU-1208-2 Gruppe B
M. Dardanou
12:15-14:00 MV.110 E.203
BLU-1208-2 Gruppe A
M. Dardanou
Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 3
Uke 3
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
13.01.2020
09:15-11:00 MV.110 C.109G
MV.110 C.109G_GR1
MV.110 C.109G_GR2
MV.110 C.109G_GR3
MV.110 C.109G_GR4
VID-6203-2 Undervisning
Digital fortelling. Visning av arbeidskrav.
M. Dardanou
C. Skjernes
11:15-14:00 MV.110 E.205
VID-6203-2 Undervisning
Samarbeid
M. Dardanou
Tirsdag
14.01.2020
10:15-12:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1218-2 Forelesninger
FOR: Forelesning
M. Dardanou
12:15-13:00 MV.110 E.201
VID-6203-2 Undervisning
Presentasjon av Arbeidskrav III
M. Dardanou
M.L. Sundelin
Torsdag
16.01.2020
14:15-15:45 BOOKING- Booking ANG035
Møtereservasjon BLU
A.L. Bakke
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
A. Eriksen
L. Frantzen
I. Frenning
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
S.T. Killengreen
S.R. Kvande
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
C. Skjernes
A.B. Sortland
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
14:15-16:00 MV.110 E.205
BLU-1218-2 Gruppe A
M. Dardanou
Fredag
17.01.2020
10:15-12:00 MV.110 E.203
BLU-1218-2 Gruppe B
M. Dardanou
Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 5
Uke 5
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
30.01.2020
14:15-15:45 BOOKING- Booking ANG035
Møtereservasjon BLU
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
A. Eriksen
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.T. Killengreen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
C. Skjernes
A.B. Sortland
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 6
Uke 6
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
06.02.2020
14:15-15:45 BOOKING- Booking ANG035
Møte om praksisdialog
A.L. Bakke
V. Bergan
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
H. Habbestad
O.M. Kanck
S.R. Kvande
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
C. Skjernes
M.L. Sundelin
M. Volden
Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 7
Uke 7
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
13.02.2020
14:15-16:00 MV.110 F.103-AUD
BLU-1218-2 Praksis
-MØTE: Praksisforberedende møte

 Opptak+live
A.L. Bakke
V. Bergan
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
H. Habbestad
O.M. Kanck
S.R. Kvande
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
R.M. Walberg
Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 8
Uke 8
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
17.02.2020
08:15-10:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1208-2 Felles undervisning
FOR: Forelesning
M. Dardanou
10:15-12:00 MV.110 C.104
BLU-1208-2 Gruppe A
M. Dardanou
12:15-14:00 MV.110 E.201
BLU-1208-2 Gruppe B
M. Dardanou
14:15-16:00 MV.110 E.205
VID-6203-2 Undervisning
M. Dardanou
Tirsdag
18.02.2020
08:15-10:00 MV.110 C.109G
MV.110 C.109G_GR1
MV.110 C.109G_GR2
MV.110 C.109G_GR3
MV.110 C.109G_GR4
VID-6203-2 Undervisning
M. Dardanou
M.L. Sundelin
11:30-15:45 BOOKING- Booking ANG035
ReKomp (fagdag) BLU 1
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
A. Eriksen
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.T. Killengreen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
S.S. Madsen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
C. Skjernes
A.B. Sortland
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Onsdag
19.02.2020
08:15-15:45 BOOKING- Booking ANG035
ReKomp (fagdag) BLU 2
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
A. Eriksen
L. Frantzen
I. Frenning
J-E. Furulund
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.T. Killengreen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
S.S. Madsen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
C. Skjernes
A.B. Sortland
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Torsdag
20.02.2020
14:15-15:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1208-2 Felles undervisning
FOR: Forelesning
M. Dardanou
Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 9
Uke 9
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
27.02.2020
14:15-15:45 BOOKING- Booking ANG035
Møte om praksisdialog
A.L. Bakke
V. Bergan
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
H. Habbestad
O.M. Kanck
S.R. Kvande
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
C. Skjernes
M.L. Sundelin
M. Volden
Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 11
Uke 11
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
10.03.2020
08:15-16:00 MV.110 E.202
MV.110 E.205
BLU-1218-2 Praksis
-MØTE: Praksisdialog
A.L. Bakke
V. Bergan
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
O.M. Kanck
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
08:15-16:00 MV.110 E.204-AUD
MV.110 F.105-AUD
BLU-1208-2 Felles undervisning
-MØTE: Praksisdialog
A.L. Bakke
V. Bergan
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
O.M. Kanck
S.R. Kvande
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
Onsdag
11.03.2020
08:15-16:00 MV.110 E.202
MV.110 E.205
BLU-1218-2 Praksis
-MØTE: Praksisdialog
A.L. Bakke
V. Bergan
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
O.M. Kanck
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
08:15-16:00 MV.110 E.204-AUD
MV.110 F.105-AUD
BLU-1208-2 Felles undervisning
-MØTE: Praksisdialog
A.L. Bakke
V. Bergan
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
O.M. Kanck
S.R. Kvande
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
Torsdag
12.03.2020
08:15-16:00 MV.110 E.204-AUD
MV.110 F.105-AUD
BLU-1208-2 Felles undervisning
-MØTE: Praksisdialog
A.L. Bakke
V. Bergan
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
O.M. Kanck
S.R. Kvande
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
08:15-16:00 MV.110 E.202
MV.110 E.205
BLU-1218-2 Praksis
-MØTE: Praksisdialog
A.L. Bakke
V. Bergan
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
O.M. Kanck
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 14
Uke 14
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
30.03.2020
14:15-16:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1218-2 Forelesninger
FOR: Forelesning
M. Dardanou
Tirsdag
31.03.2020
08:15-13:00 MV.110 E.201
VID-6203-2 Undervisning
M. Dardanou
M.L. Sundelin
13:15-14:00 MV.110 J.U07
VID-6203-2 Undervisning
M. Dardanou
B. Haugseth
I.C. Nordli
C. Skjernes
M.L. Sundelin
14:15-16:00 MV.110 E.202
BLU-1218-2 Gruppe A
M. Dardanou
A. Myrstad
K.A. Nyborg
Onsdag
01.04.2020
14:15-16:00 MV.110 E.203
BLU-1218-2 Gruppe B
M. Dardanou
A. Myrstad
K.A. Nyborg
Torsdag
02.04.2020
09:15-12:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1218-2 Gruppe A
M. Dardanou
A. Myrstad
K.A. Nyborg
12:15-15:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1218-2 Forelesninger
FOR: Forelesning
M. Dardanou
Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 16
Uke 16
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
16.04.2020
14:15-15:45 BOOKING- Booking ANG035
Møtereservasjon BLU
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
A. Eriksen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.T. Killengreen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
C. Skjernes
B. Steinsvik
T. Sverdrup
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 17
Uke 17
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
21.04.2020
08:15-11:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1218-2 Forelesninger
FOR: Forelesning
M. Dardanou
A. Myrstad
Fredag
24.04.2020
09:15-12:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1208-2 Felles undervisning
Fremlegg arbeidskrav
M. Dardanou
A. Myrstad
K.A. Nyborg
Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 18
Uke 18
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
27.04.2020
08:15-09:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1208-2 Felles undervisning
FOR: Forelesning
M. Dardanou
A. Myrstad
09:15-12:00 MV.110 E.205
BLU-1208-2 Gruppe A
M. Dardanou
A. Myrstad
K.A. Nyborg
13:15-16:00 MV.110 F.103-AUD
BLU-1208-2 Felles undervisning
Fremlegg arbeidskrav
M. Dardanou
A. Myrstad
K.A. Nyborg
Tirsdag
28.04.2020
08:15-11:00 MV.110 K.113
BLU-1208-2 Gruppe B
SEM: Eksamensforberedelse
M. Dardanou
A. Myrstad
K.A. Nyborg
Timeplan for Maria Dardanou - Førstelektor i uke 20
Uke 20
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
13.05.2020
08:15-16:00 BOOKING- Booking ANG035
Fagdag BLU 2
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
A. Eriksen
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.T. Killengreen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
C. Skjernes
A.B. Sortland
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg