Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Vår - lærer Mariann Solberg - Professor

Mariann Solberg

Timeplan for Mariann Solberg - Professor i uke 4
Uke 4
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
22.01.2020
08:15-10:00 SVHUM B1005
PED-1005-1 Forelesning
Instrumentalisme og praxis

Skjervheim: Det instrumentalistiske mistaket

Skjervheim: Eit grunnproblem i pedagogisk filosofi

M. Solberg
Torsdag
23.01.2020
09:15-12:00 TEO-H1 1.425
PED-3054-1 Samling M. Solberg
12:15-16:00 TEO-H1 1.258
TEO-H1 1.425
PED-3054-1 Samling M. Solberg
Fredag
24.01.2020
13:15-15:00 SVHUM B1003
SVHUM E0105
PED-1005-1 Seminar M. Solberg
S. Sakariassen
Timeplan for Mariann Solberg - Professor i uke 6
Uke 6
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
07.02.2020
13:15-15:00 SVHUM B1003
SVHUM E0105
PED-1005-1 Seminar M. Solberg
J. B. Larsen
S. Sakariassen
Timeplan for Mariann Solberg - Professor i uke 7
Uke 7
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
13.02.2020
09:15-12:00 TEO-H1 1.425
PED-3054-1 Samling M. Solberg
12:15-16:00 TEO-H1 1.258
TEO-H1 1.425
PED-3054-1 Samling M. Solberg
Fredag
14.02.2020
12:15-16:00 TEO-H1 1.205
TEO-H1 1.209
TEO-H1 1.211
TEO-H1 1.286
TEO-H1 1.288
Klikk for å vise/skjule alle
PED-1005-1 Seminar M. Solberg
Joakim Berg Larsen
Susanne Sakariassen
Timeplan for Mariann Solberg - Professor i uke 8
Uke 8
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
19.02.2020
08:15-10:00 UB 132
PED-1005-1 Forelesning
Begreper, begrunnelse og argumentasjon i pedagogisk forskning

Opdal: kap 1 Å analysere et begrep

Moore: Critical thinking: seven definitions in search of a concept

M. Solberg
Timeplan for Mariann Solberg - Professor i uke 9
Uke 9
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
27.02.2020
09:15-12:00 TEO-H1 1.425
PED-3054-1 Samling M. Solberg
12:15-16:00 TEO-H1 1.258
TEO-H1 1.425
PED-3054-1 Samling M. Solberg
Timeplan for Mariann Solberg - Professor i uke 13
Uke 13
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
25.03.2020
08:15-10:00 UB 132
PED-1005-1 Forelesning
Moralpsykologi, etikk og utdanning

Johansen: Etikk, moral og verdier

Conroy: Can we teach ethics?

M. Solberg
Torsdag
26.03.2020
09:15-12:00 UB 244
PED-3054-1 Samling M. Solberg
12:15-16:00 UB 244
PED-3054-1 Samling M. Solberg
Fredag
27.03.2020
13:15-15:00 SVHUM B1003
SVHUM E0105
PED-1005-1 Seminar M. Solberg
J. B. Larsen
S. Sakariassen
Timeplan for Mariann Solberg - Professor i uke 14
Uke 14
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
01.04.2020
08:15-10:00 UB 132
PED-1005-1 Forelesning
Deliberativ kommunikasjon

Englund: Skola för deliberativ kommunikation

M. Solberg
Fredag
03.04.2020
13:15-15:00 SVHUM B1003
SVHUM E0105
PED-1005-1 Seminar M. Solberg
J. B. Larsen
S. Sakariassen
Timeplan for Mariann Solberg - Professor i uke 17
Uke 17
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
23.04.2020
09:15-12:00 UB 244
PED-3054-1 Samling M. Solberg
12:15-16:00 UB 244
PED-3054-1 Samling M. Solberg
Timeplan for Mariann Solberg - Professor i uke 20
Uke 20
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
13.05.2020
10:15-16:00 TEO-H1 1.213
TEO-H1 1.217
TEO-H1 1.258
TEO-H1 1.352
TEO-H1 1.354
Klikk for å vise/skjule alle
PED-3054-1 Samling Y. Antonsen
C. Bjørndal
B-C. Hustad
A. Loppacher
P.A. Opdal
G. Paulgaard
M. Solberg
R.A. Øien
Torsdag
14.05.2020
09:15-12:00 TEO-H1 1.425
PED-3054-1 Samling M. Solberg
12:15-16:00 TEO-H1 1.258
TEO-H1 1.425
PED-3054-1 Samling M. Solberg