Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Vår - lærer Mariann Solberg - Professor

Mariann Solberg

Uke 4
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-10:00 - 22.01.2020
Forelesning
Instrumentalisme og praxis

Skjervheim: Det instrumentalistiske mistaket

Skjervheim: Eit grunnproblem i pedagogisk filosofi

Lærer:
M. Solberg
Torsdag
09:15-12:00 - 23.01.2020
Samling
Lærer:
M. Solberg
12:15-16:00 - 23.01.2020
Samling
Lærer:
M. Solberg
Fredag
13:15-15:00 - 24.01.2020
Seminar
Uke 6
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
13:15-15:00 - 07.02.2020
Seminar
Uke 7
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
09:15-12:00 - 13.02.2020
Samling
Lærer:
M. Solberg
12:15-16:00 - 13.02.2020
Samling
Lærer:
M. Solberg
Fredag
Uke 8
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-10:00 - 19.02.2020
Forelesning
Begreper, begrunnelse og argumentasjon i pedagogisk forskning

Opdal: kap 1 Å analysere et begrep

Moore: Critical thinking: seven definitions in search of a concept

Lærer:
M. Solberg
Rom:
UB 132
Torsdag
Fredag
Uke 9
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
09:15-12:00 - 27.02.2020
Samling
Lærer:
M. Solberg
12:15-16:00 - 27.02.2020
Samling
Lærer:
M. Solberg
Fredag
Uke 13
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-10:00 - 25.03.2020
Forelesning
Moralpsykologi, etikk og utdanning

Johansen: Etikk, moral og verdier

Conroy: Can we teach ethics?

Lærer:
M. Solberg
Rom:
UB 132
Torsdag
09:15-12:00 - 26.03.2020
Samling
Lærer:
M. Solberg
Rom:
UB 244
12:15-16:00 - 26.03.2020
Samling
Lærer:
M. Solberg
Rom:
UB 244
Fredag
13:15-15:00 - 27.03.2020
Seminar
Uke 14
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-10:00 - 01.04.2020
Forelesning
Deliberativ kommunikasjon

Englund: Skola för deliberativ kommunikation

Lærer:
M. Solberg
Rom:
UB 132
Torsdag
Fredag
13:15-15:00 - 03.04.2020
Seminar
Uke 17
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
09:15-12:00 - 23.04.2020
Samling
Lærer:
M. Solberg
Rom:
UB 244
12:15-16:00 - 23.04.2020
Samling
Lærer:
M. Solberg
Rom:
UB 244
Fredag
Uke 20
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
09:15-12:00 - 14.05.2020
Samling
Lærer:
M. Solberg
12:15-16:00 - 14.05.2020
Samling
Lærer:
M. Solberg
Fredag
NB: Semester 2020 Vår - Ingen aktiviteter i disse ukene: 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25