Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Vår - lærer Olav Kansgar Straum - Førsteamanuensis

Olav Kansgar Straum

Timeplan for Olav Kansgar Straum - Førsteamanuensis i uke 2
Uke 2
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
10.01.2020
10:15-14:00 MV.110 E.203
LER-1452-2 Forelesning/seminar
O.K. Straum
Timeplan for Olav Kansgar Straum - Førsteamanuensis i uke 3
Uke 3
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
14.01.2020
08:15-12:00 MV.110 E.201
LER-1452-2 Forelesning/seminar
O.K. Straum
Torsdag
16.01.2020
14:15-15:45 MV.110 D.U01-AUD
MV.110 E.301
MV.110 E.302
MV.110 K.114
LER-1651-2 Praksisforberedende møte
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
T.F. Eidissen
B. Grønvik
K. Isaksen
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
G. Kalseth
R.T. Karstad
F.S. Larsen
H.E. Moe
S.I. Nordkild
O.K. Straum
Y. Sørensen
I. Aarvik
Timeplan for Olav Kansgar Straum - Førsteamanuensis i uke 4
Uke 4
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
21.01.2020
13:15-15:45 MV.110 D.U01-AUD
MV.110 E.301
MV.110 E.302
BOOKING- Booking GIK022
Praksisforberedende møte 2.året 5-10
H. Brox
T.F. Eidissen
B. Grønvik
O.J. Hembre
K. Isaksen
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
R. Johansen
G. Kalseth
R.T. Karstad
F.S. Larsen
H.E. Moe
S.I. Nordkild
K.A. Nyborg
L. Rønningsbakk
O.K. Straum
I. Aarvik
Fredag
24.01.2020
09:15-14:00 MV.110 E.205
LER-1452-2 Forelesning/seminar
O.K. Straum
Timeplan for Olav Kansgar Straum - Førsteamanuensis i uke 5
Uke 5
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
31.01.2020
09:15-14:00 MV.110 E.205
LER-1452-2 Forelesning/seminar
O.K. Straum
Timeplan for Olav Kansgar Straum - Førsteamanuensis i uke 6
Uke 6
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
07.02.2020
08:30-15:30 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking ANG035
Fagdag GLU 1-7 og 5-10
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
A.K. Jacobsson
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
I. Jensvoll
B-H. Johannessen
R. Johansen
M. Johnsen
B.A. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
G.E. Mathisen
H.E. Moe
S.I. Nordkild
K.D. Opstad
G.O. Pettersen
I. Ripman
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
I.M. Seiness
C. Skjernes
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
M. Volden
O.J. Wang
M. Wiik
M. Ødegaard
V. Øie
E.M. Øvrebø
Timeplan for Olav Kansgar Straum - Førsteamanuensis i uke 9
Uke 9
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
26.02.2020
08:15-12:00 MV.110 C.104
LER-1452-2 Forelesning/seminar
O.K. Straum
Torsdag
27.02.2020
14:15-15:45 MV.110 F.105-AUD
LER-1651-2 Praksisforberedende møte
Evaluering/erfaringsdeling praksis 5-10, 1.år (LER-1651)
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
T.F. Eidissen
B. Grønvik
K. Isaksen
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
G. Kalseth
R.T. Karstad
F.S. Larsen
H.E. Moe
S.I. Nordkild
K.A. Nyborg
O.K. Straum
Y. Sørensen
I. Aarvik
Timeplan for Olav Kansgar Straum - Førsteamanuensis i uke 11
Uke 11
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
10.03.2020
10:15-14:00 MV.110 K.112
LER-1452-2 Forelesning/seminar
O.K. Straum
Onsdag
11.03.2020
10:15-14:00 MV.110 D.U01-AUD
LER-1452-2 Forelesning/seminar
O.K. Straum
Fredag
13.03.2020
10:15-12:00 MV.110 E.103
LER-1452-2 Forelesning/seminar
O.K. Straum
Timeplan for Olav Kansgar Straum - Førsteamanuensis i uke 12
Uke 12
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
20.03.2020
08:15-12:00 MV.110 E.103
LER-1452-2 Forelesning/seminar
O.K. Straum
Timeplan for Olav Kansgar Straum - Førsteamanuensis i uke 13
Uke 13
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
27.03.2020
08:15-12:00 MV.110 E.103
LER-1452-2 Forelesning/seminar
O.K. Straum
Timeplan for Olav Kansgar Straum - Førsteamanuensis i uke 16
Uke 16
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
16.04.2020
08:15-12:00 MV.110 K.113
LER-1452-2 Forelesning/seminar
O.K. Straum
Timeplan for Olav Kansgar Straum - Førsteamanuensis i uke 17
Uke 17
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
23.04.2020
08:15-12:00 MV.110 K.113
LER-1452-2 Forelesning/seminar
O.K. Straum
Timeplan for Olav Kansgar Straum - Førsteamanuensis i uke 18
Uke 18
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
30.04.2020
12:15-16:00 MV.110 E.205
LER-1452-2 Forelesning/seminar
O.K. Straum
Timeplan for Olav Kansgar Straum - Førsteamanuensis i uke 19
Uke 19
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
08.05.2020
08:30-15:30 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking ANG035
Fagdag GLU 1-7 og 5-10
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
A.K. Jacobsson
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
I. Jensvoll
B-H. Johannessen
R. Johansen
M. Johnsen
B.A. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
G.E. Mathisen
H.E. Moe
S.I. Nordkild
K.D. Opstad
G.O. Pettersen
I. Ripman
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
I.M. Seiness
C. Skjernes
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
M. Volden
O.J. Wang
M. Wiik
M. Ødegaard
V. Øie
E.M. Øvrebø