Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Vår - lærer Pernille Elisabeth Bartnæs - Universitetslektor

Pernille Elisabeth Bartnæs

Timeplan for Pernille Elisabeth Bartnæs - Universitetslektor i uke 3
Uke
3
Mandag
13.01.2020
Tirsdag
14.01.2020
Onsdag
15.01.2020
Torsdag
16.01.2020
Fredag
17.01.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BOOKING- Booking ANG035
Praksismøter i barnehage uke 3 (1)
P.E. Bartnæs
B. Karlsen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BOOKING- Booking ANG035
Praksismøter i barnehage uke 3 (2)
P.E. Bartnæs
B. Karlsen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BOOKING- Booking ANG035
Praksismøter i barnehage uke 3 (3)
P.E. Bartnæs
B. Karlsen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BOOKING- Booking ANG035
Praksismøter i barnehage uke 3 (4)
P.E. Bartnæs
B. Karlsen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BOOKING- Booking ANG035
Praksismøter i barnehage uke 3 (5)
P.E. Bartnæs
B. Karlsen
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00          
Timeplan for Pernille Elisabeth Bartnæs - Universitetslektor i uke 5
Uke
5
Mandag
27.01.2020
Tirsdag
28.01.2020
Onsdag
29.01.2020
Torsdag
30.01.2020
Fredag
31.01.2020
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking ANG035
Møtereservasjon BLU
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
A. Eriksen
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.T. Killengreen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
C. Skjernes
A.B. Sortland
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Pernille Elisabeth Bartnæs - Universitetslektor i uke 6
Uke
6
Mandag
03.02.2020
Tirsdag
04.02.2020
Onsdag
05.02.2020
Torsdag
06.02.2020
Fredag
07.02.2020
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 MV.110 E.203
BLU-1014-2 Gruppe 2
P.E. Bartnæs
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1014-2 Felles undervisning
Forelesning
P.E. Bartnæs
 
09:00      
10:00        
11:00          
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1014-2 Felles undervisning
Forelesning
P.E. Bartnæs
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00 MV.110 E.203
BLU-1014-2 Gruppe 1
P.E. Bartnæs
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.205
BLU-1014-2 Gruppe 2
P.E. Bartnæs
 
13:00    
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 C.104
BLU-1014-2 Felles undervisning
Etterarbeid praksis
P.E. Bartnæs
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
L. Frantzen
O.M. Kanck
 
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.203
BLU-1014-2 Gruppe 2
Gr. 2 Fremlegg arbeidskrav
P.E. Bartnæs
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.205
BLU-1014-2 Gruppe 1
P.E. Bartnæs
15:00    
16:00          
Timeplan for Pernille Elisabeth Bartnæs - Universitetslektor i uke 8
Uke
8
Mandag
17.02.2020
Tirsdag
18.02.2020
Onsdag
19.02.2020
Torsdag
20.02.2020
Fredag
21.02.2020
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-15:45
08:15-15:45
BOOKING- Booking ANG035
ReKomp (fagdag) BLU 2
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
A. Eriksen
L. Frantzen
I. Frenning
J-E. Furulund
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.T. Killengreen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
S.S. Madsen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
C. Skjernes
A.B. Sortland
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
   
09:00        
10:00        
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:30-15:45
11:30-15:45
BOOKING- Booking ANG035
ReKomp (fagdag) BLU 1
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
A. Eriksen
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.T. Killengreen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
S.S. Madsen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
C. Skjernes
A.B. Sortland
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
   
12:00      
13:00      
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking ANG035
Møtereservasjon BLU
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
N.H. Dønnem
A. Eriksen
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.T. Killengreen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
C. Skjernes
A.B. Sortland
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Pernille Elisabeth Bartnæs - Universitetslektor i uke 9
Uke
9
Mandag
24.02.2020
Tirsdag
25.02.2020
Onsdag
26.02.2020
Torsdag
27.02.2020
Fredag
28.02.2020
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1014-2 Felles undervisning
Forelesning
P.E. Bartnæs
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1014-2 Felles undervisning
Forelesning
P.E. Bartnæs
09:00      
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-13:00
10:15-13:00 MV.110 E.203
BLU-1014-2 Gruppe 1
P.E. Bartnæs
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 C.104
BLU-1014-2 Gruppe 1
P.E. Bartnæs
11:00      
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 C.104
BLU-1014-2 Gruppe 2
P.E. Bartnæs
13:00    
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 MV.110 E.203
BLU-1014-2 Gruppe 2
P.E. Bartnæs
 
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Pernille Elisabeth Bartnæs - Universitetslektor i uke 16
Uke
16
Mandag
13.04.2020
Tirsdag
14.04.2020
Onsdag
15.04.2020
Torsdag
16.04.2020
Fredag
17.04.2020
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking ANG035
Møtereservasjon BLU
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
A. Eriksen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.T. Killengreen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
C. Skjernes
B. Steinsvik
T. Sverdrup
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Pernille Elisabeth Bartnæs - Universitetslektor i uke 17
Uke
17
Mandag
20.04.2020
Tirsdag
21.04.2020
Onsdag
22.04.2020
Torsdag
23.04.2020
Fredag
24.04.2020
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1014-2 Felles undervisning
Forelesning
P.E. Bartnæs
A. Bjørn-Bergstad
   
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1014-2 Felles undervisning
Forelesning
P.E. Bartnæs
A. Bjørn-Bergstad
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.205
BLU-1014-2 Gruppe 2
P.E. Bartnæs
A. Bjørn-Bergstad
09:00    
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-13:00
10:15-13:00 MV.110 E.201
BLU-1014-2 Gruppe 2
P.E. Bartnæs
A. Bjørn-Bergstad
       
11:00        
12:00        
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 MV.110 E.201
BLU-1014-2 Gruppe 1
P.E. Bartnæs
A. Bjørn-Bergstad
       
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.202
BLU-1014-2 Gruppe 1
P.E. Bartnæs
A. Bjørn-Bergstad
15:00      
16:00          
Timeplan for Pernille Elisabeth Bartnæs - Universitetslektor i uke 20
Uke
20
Mandag
11.05.2020
Tirsdag
12.05.2020
Onsdag
13.05.2020
Torsdag
14.05.2020
Fredag
15.05.2020
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BOOKING- Booking ANG035
Fagdag BLU 2
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
A. Eriksen
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.T. Killengreen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
C. Skjernes
A.B. Sortland
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
   
09:00        
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
NB: Semester 2020 Vår - Ingen aktiviteter i disse ukene: 1, 2, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25