Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Vår - lærer Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor

Thilde Kleppe Vårnes

Uke 2
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 3
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 4
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-12:00 - 22.01.2020
Booking BLS022
Møte Kroppsøving faggruppe
Rom:
Torsdag
Fredag
Uke 5
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 6
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-12:00 - 05.02.2020
Booking BLS022
Møte Kroppsøving faggruppe
Rom:
Torsdag
Fredag
Uke 8
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 9
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 10
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-12:00 - 04.03.2020
Booking BLS022
Møte Kroppsøving faggruppe
Rom:
Torsdag
Fredag
Uke 11
Mandag
Tirsdag
Onsdag
09:15-12:00 - 11.03.2020
Gruppe 1
SEM: Gruppe 1 Ute
Rom:
Torsdag
08:15-11:00 - 12.03.2020
Gruppe 2
Gruppe 2 Ute
Rom:
Fredag
Uke 12
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 13
Mandag
Tirsdag
Onsdag
10:15-12:00 - 25.03.2020
Gruppe B
Gruppe B - svømming
Lærer:
T.K. Vårnes
Torsdag
Fredag
08:15-11:00 - 27.03.2020
Gruppe 1
SEM: Gruppe 1 Fremlegg arbeidskrav
11:15-14:00 - 27.03.2020
Gruppe 2
Gruppe 2 Fremlegg arbeidskrav
Uke 14
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 15
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 16
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
08:15-15:00 - 16.04.2020
Felles undervisning
Fremlegg arbeidskrav
Fredag
Uke 17
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-12:00 - 22.04.2020
Booking BLS022
Fagseksjonsmøte
Møte Kroppsøving faggruppe

Saksliste:

Vi starter med å rydde/kaste i svømmehall- gymsal- utstyrsrom -teorirom under gymsal. Ingrid og Linda har ansvar for å notere ned innkjøpsliste

Gunnar gjennomfører gruppeintervju: han kommer med mer info.

Rom:
Torsdag
08:15-10:00 - 23.04.2020
Undervisning
Undervisning ute
Lærer:
T.K. Vårnes
Rom:
Fredag
08:15-11:00 - 24.04.2020
Gruppe B
Gruppe B - PDO lek
Lærer:
T.K. Vårnes
Rom:
11:15-14:00 - 24.04.2020
Gruppe A
Gruppe A - PDO lek
Lærer:
T.K. Vårnes
Rom:
Uke 18
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 19
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-12:00 - 06.05.2020
Booking BLS022
Møte Kroppsøving faggruppe
Rom:
Torsdag
Fredag
Uke 20
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 21
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 22
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 23
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 24
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag