Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Vår - lærer Vera Helene Hausner - Professor

Vera Helene Hausner

Timeplan for Vera Helene Hausner - Professor i uke 2
Uke 2
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
09.01.2020
12:15-14:00 NFH E-102-LAUD
BOOKING- Booking MMJ022
Lærermøte AMB emneplanlegging studieåret 20-21
C.E. Adams
P-A. Amundsen
C. Andreassen
J. Berge
B. Bluhm
S. Bourgeon
E. Cooper
K.B. Fischer
A.C. Gerecht
R.R. Gradinger
U. Grote
G. Gusarova
V.H. Hausner
I. Heiland
T-L. Heimkjær
W. Hemmingsen
E. Jørgensen
K. Krause
R. Kristoffersen
A. Liaimer
J. Nahrgang
E.M. Nilssen
E.S. Nordøy
L.S. Nordøy
F. Norrbin
T. Pedersen
S. Peruzzi
A. Renner
M.A. Sundset
C. Svensen
P.F. Wassmann
N. Yoccoz
Timeplan for Vera Helene Hausner - Professor i uke 3
Uke 3
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
15.01.2020
12:15-14:00 BIOLOGI 2.003
BOOKING- Booking MMJ022
Vera
V.H. Hausner
Timeplan for Vera Helene Hausner - Professor i uke 5
Uke 5
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
27.01.2020
12:15-14:00 BIOLOGI 2.003
BIO-3004-1 Lecture V.H. Hausner
L. Munoz Martin
Timeplan for Vera Helene Hausner - Professor i uke 6
Uke 6
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
07.02.2020
09:15-12:00 BIOLOGI 2.003
BIO-3004-1 Workshop
Workshop
V.H. Hausner
L. Munoz Martin
E.A. Salminen
Timeplan for Vera Helene Hausner - Professor i uke 7
Uke 7
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
10.02.2020
12:15-14:00 BIOLOGI 2.003
BIO-3004-1 Lecture V.H. Hausner
L. Munoz Martin
Onsdag
12.02.2020
10:00-16:00 BOOKING- Booking MMJ022
Fagdag AMB
C.E. Adams
P-A. Amundsen
J. Berge
B. Bluhm
S. Bourgeon
E. Cooper
K.B. Fischer
A.C. Gerecht
R.R. Gradinger
U. Grote
G. Gusarova
V.H. Hausner
I. Heiland
W. Hemmingsen
E. Jørgensen
K. Krause
R. Kristoffersen
A. Liaimer
J. Nahrgang
E.M. Nilssen
E.S. Nordøy
F. Norrbin
T. Pedersen
S. Peruzzi
A. Renner
M.A. Sundset
C. Svensen
P.F. Wassmann
N. Yoccoz
Timeplan for Vera Helene Hausner - Professor i uke 8
Uke 8
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
19.02.2020
09:15-12:00 BIOLOGI 2.003
BIO-3004-1 Workshop V.H. Hausner
L. Munoz Martin
E.A. Salminen
Timeplan for Vera Helene Hausner - Professor i uke 9
Uke 9
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
24.02.2020
12:15-14:00 BIOLOGI 2.003
BIO-3004-1 Lecture V.H. Hausner
L. Munoz Martin
Timeplan for Vera Helene Hausner - Professor i uke 11
Uke 11
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
12.03.2020
12:15-15:00 BIOLOGI 2.003
BIO-3004-1 Workshop V.H. Hausner
L. Munoz Martin
E.A. Salminen
Timeplan for Vera Helene Hausner - Professor i uke 12
Uke 12
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
16.03.2020
10:15-12:00 BIOLOGI 2.003
BIO-3004-1 Lecture
Lecture
V.H. Hausner
L. Munoz Martin
Timeplan for Vera Helene Hausner - Professor i uke 13
Uke 13
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
25.03.2020
09:15-12:00 BIOLOGI 2.003
BIO-3004-1 Workshop V.H. Hausner
L. Munoz Martin
E.A. Salminen
Timeplan for Vera Helene Hausner - Professor i uke 14
Uke 14
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
31.03.2020
12:15-14:00 BIOLOGI 2.003
BIO-3004-1 Lecture V.H. Hausner
L. Munoz Martin
Timeplan for Vera Helene Hausner - Professor i uke 16
Uke 16
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
17.04.2020
09:15-12:00 BIOLOGI 2.003
BIO-3004-1 Workshop V.H. Hausner
L. Munoz Martin
E.A. Salminen
Timeplan for Vera Helene Hausner - Professor i uke 19
Uke 19
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
05.05.2020
12:15-14:00 BIOLOGI 2.003
BIO-3004-1 Lecture V.H. Hausner
L. Munoz Martin
Timeplan for Vera Helene Hausner - Professor i uke 20
Uke 20
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
15.05.2020
09:15-12:00 BIOLOGI 2.003
BIO-3004-1 Workshop V.H. Hausner
L. Munoz Martin
E.A. Salminen