Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2021 Høst - lærer Agnete Bersvendsen - Stipendiat

Agnete Bersvendsen

Timeplan for Agnete Bersvendsen - Stipendiat i uke 32
Uke 32
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
10.08.2021
09:15-13:30 HARSTAD_HG5 242
BVE-1551-1 OBLIGATORISK
Profesjonsseminar - into til emne

 Obligatorisk fremmøte
A. Bersvendsen
T. Hansen
M.L. Nordvik
A. Riise
I.H. Vollen
Timeplan for Agnete Bersvendsen - Stipendiat i uke 33
Uke 33
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
19.08.2021
09:15-13:30 BVE-1551-1 Digital undervisning
Barneverntiltak
A. Bersvendsen
Timeplan for Agnete Bersvendsen - Stipendiat i uke 34
Uke 34
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
24.08.2021
11:45-13:30 HARSTAD_HG5 242
BVE-1551-1 Forelesning
Barneverntiltak
A. Bersvendsen
13:45-15:30 HARSTAD_HG5 242
BVE-1551-1 OBLIGATORISK
Profesjonsseminar -Barneverntiltak

 Obligatorisk fremmøte
A. Bersvendsen
A. Riise
Torsdag
26.08.2021
09:15-13:30 BVE-1551-1 Digital undervisning
Sosialmedisin
A. Bersvendsen
Timeplan for Agnete Bersvendsen - Stipendiat i uke 35
Uke 35
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
30.08.2021
08:15-14:30 BVE-1551-1 Digital undervisning
Sosialmedisin
A. Bersvendsen
Tirsdag
31.08.2021
10:30-15:30 HARSTAD_HG5 242
BVE-1551-1 OBLIGATORISK
Profesjonsseminar - Sosialmedisin

 Obligatorisk fremmøte
A. Bersvendsen
Torsdag
02.09.2021
09:15-11:00 BVE-1551-1 Digital undervisning
Barneverntiltak
A. Bersvendsen
Fredag
03.09.2021
09:15-13:30 HARSTAD_HG5 242
BVE-1551-1 Forelesning
Veiledning og refleksjoner
A. Bersvendsen
M.L. Nordvik
Timeplan for Agnete Bersvendsen - Stipendiat i uke 37
Uke 37
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
14.09.2021
11:00-14:30 HARSTAD_HG5 113
HARSTAD_HG5 114
BVE-1551-1 OBLIGATORISK
Fylkesnemdsseminar

 Obligatorisk fremmøte
A. Bersvendsen
M.L. Nordvik
Fredag
17.09.2021
11:45-15:30 HARSTAD_HG1 203
BVE-1551-1 Forelesning
Gjennomgang arbkrav med gruppene
A. Bersvendsen
M.L. Nordvik