Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2021 Høst - lærer Astrid Lill Berg Wara - Universitetslektor

Astrid Lill Berg Wara

Timeplan for Astrid Lill Berg Wara - Universitetslektor i uke 32
Uke 32
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
10.08.2021
13:15-14:00 ILP 1.043
ILP 1.047
VIRTUELT _ZOOM
BLU-1015-1 Felles forelesning
Introduksjon til emnet (zoom)

Zoom

M.H. Jenssen
C.H. Moen
T.K. Vårnes
A. Wara
Torsdag
12.08.2021
09:15-12:00 BLU-1015-1 Felles forelesning
Ekskursjon til fjæra

Møtes i Telegrafbukta. Husk støvler og kamera/mobil med kamera!

S. Misund
C.H. Moen
A.B. Sortland
T.K. Vårnes
A. Wara
15:15-16:00 ILP 2.005
BOOKING- Booking MBE076
Orienteringsmøte for bachelor i barnehagelærer (B-BLU)
A.L. Bakke
H. Habbestad
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
A. Wara
Fredag
13.08.2021
10:15-16:00 BLU-1014-1 Tromsø gr. 1
Tur

Turen foregår gruppevis Kirkenes/Tromsø

Kl. 10.15-13.00 Kirkenes

Kl. 13.15-16.00 Tromsø

P.E. Bartnæs
M.H. Jenssen
S. Misund
C.H. Moen
T.K. Vårnes
A. Wara
Timeplan for Astrid Lill Berg Wara - Universitetslektor i uke 33
Uke 33
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
16.08.2021
09:15-10:00 ILP 2.072
BLU-1005-1 Forelesning
Introduksjon til emnet
C.H. Moen
T.K. Vårnes
A. Wara
12:15-15:00 BLU-1223-1 Tromsø gr.1
Måling, ute (Tromsø)
G.O. Pettersen
M. Volden
A. Wara
Tirsdag
17.08.2021
08:15-10:00 ILP 2.005
BLU-1223-1 Tromsø
Barnehagematematikk og måling (Tromsø)
G.O. Pettersen
A. Wara
Onsdag
18.08.2021
10:15-12:00 ILP 2.072
BLU-1223-1 Tromsø gr.1
Begrepslæring. Former, mønster og symmetri (Tromsø)
G.O. Pettersen
A. Wara
12:15-13:00 ILP 2.072
BLU-1223-1 Tromsø
Forelesning: begrepslæring. Former, mønster og symmetri (Tromsø)
G.O. Pettersen
A. Wara
13:15-14:00 ILP 2.072
BLU-1223-1 Tromsø gr.1
Begrepslæring. Former, mønster og symmetri (Tromsø)
G.O. Pettersen
A. Wara
Torsdag
19.08.2021
08:15-11:00 BLU-1223-1 Narvik gr.1
Måling, ute (Narvik)
G.O. Pettersen
A. Wara
11:15-13:00 BLU-1223-1 Narvik
Forelesning: Barnehagematematikk og måling - Narvik kulturhus, Studiosalen
Forelesning: Barnehagematematikk og måling (digitalt)
G.O. Pettersen
A. Wara
Fredag
20.08.2021
08:15-14:00 BLU-1005-1 Forelesning
Bli-kjent-tur (ute)
S.T. Killengreen
C.H. Moen
T.K. Vårnes
A. Wara
15:15-16:00 BLU-1223-1 Narvik
Forelesning: Begrepslæring. Former, mønster og symmetri (Narvik) - Narvik kulturhus, Studiosalen
Forelesning: Begrepslæring. Former, mønster og symmetri (digitalt)
G.O. Pettersen
A. Wara
Timeplan for Astrid Lill Berg Wara - Universitetslektor i uke 34
Uke 34
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
24.08.2021
08:15-12:00 BLU-1005-1 Forelesning
Ekskursjon til fjæra, orientering og lek
S.T. Killengreen
T.K. Vårnes
A. Wara
Fredag
27.08.2021
08:15-10:00 BLU-1015-1 Kirkenes 1
Naturfaglige arbeidsmåter
Fysikk og eksperimenter (Kirkenes)
A. Wara
10:15-12:00 BLU-1015-1 Kirkenes 1
Naturfaglige arbeidsmåter
Fysikk og eksperimenter gr.1 (Kirkenes)
A. Wara
12:15-14:00 BLU-1015-1 Kirkenes 2
Naturfaglige arbeidsmåter
Fysikk og eksperimenter gr.2 (Kirkenes)
A. Wara
Timeplan for Astrid Lill Berg Wara - Universitetslektor i uke 35
Uke 35
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
31.08.2021
14:15-16:00 VIRTUELT _ZOOM
BLU-1015-1 Tromsø
Naturfaglige arbeidsmåter
Fysikk og eksperimenter - zoom (Tromsø)

Undervisningen blir hybrid. De som har mulighet kan møte på ILP-bygget: Undervisning (1.043). Undervisningen vil også gå over zoom

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/65820435962?pwd=dzBUY1FWVndLV0NNaEtXR1BPM3M5QT09

Meeting ID: 658 2043 5962
Password: 182633

A. Wara
Onsdag
01.09.2021
14:15-16:00 TEO-H5 5.302
BLU-1015-1 Tromsø gr. 1A
Naturfaglige arbeidsmåter
Fysikk og eksperimenter 1A Tromsø

Nytt rom: ILP-bygget: Undervisning (2.051)

A. Wara
Torsdag
02.09.2021
12:15-14:00 ILP 2.005
BLU-1005-1 Forelesning
Høsting fra naturen
A. Wara
14:15-16:00 ILP 2.066
BLU-1015-1 Tromsø gr. 2A
Naturfaglige arbeidsmåter
Fysikk og eksperimenter 2A (Tromsø)
A. Wara
Fredag
03.09.2021
08:15-10:00 ILP 2.066
BLU-1015-1 Tromsø gr. 1B
Naturfaglige arbeidsmåter
Fysikk og eksperimenter 1B (Tromsø)
A. Wara
12:15-14:00 ILP 2.066
BLU-1015-1 Tromsø gr. 2B
Naturfaglige arbeidsmåter
Fysikk og eksperimenter 2B (Tromsø)
A. Wara
Timeplan for Astrid Lill Berg Wara - Universitetslektor i uke 36
Uke 36
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
06.09.2021
08:15-11:00 ILP 2.057
BLU-1223-1 Tromsø
Forelesning: Digitale verktøy, matematikk og norsk (Tromsø)
M.L. Sundelin
A. Wara
11:15-12:00 ILP 2.005
BLU-1223-1 Narvik
Forelesning: geometri, rom og retning
M. Volden
A. Wara
12:15-14:00 ILP 2.072
BLU-1223-1 Narvik
Geometri, rom og retning
M. Volden
A. Wara
14:15-16:00 ILP 2.072
BLU-1223-1 Narvik
Forelesning: Tallforståelse, telling og tallsystem (Narvik)
M. Volden
A. Wara
Tirsdag
07.09.2021
08:15-11:00 ILP 2.057
BLU-1213-1 Seminargruppe 1
Digitale verktøy matematikk og norsk
M.L. Sundelin
A. Wara
12:15-15:00 ILP 2.057
BLU-1213-1 Seminargruppe 2
Digitale verktøy matematikk og norsk
M.L. Sundelin
A. Wara
Onsdag
08.09.2021
08:15-10:00 TEO-H1 1.425
BLU-1223-1 Tromsø
Forelesning: Tallforståelse, telling og tallsystem (Tromsø)
M. Volden
A. Wara
10:15-12:00 ILP 2.005
BLU-1223-1 Tromsø
Tallforståelse, telling og tallsystem (Tromsø)
A. Wara
12:15-15:00 ILP 2.057
BLU-1223-1 Narvik
Digitale verktøy, matematikk og norsk (Narvik)
M.L. Sundelin
A. Wara
Fredag
10.09.2021
08:15-10:00 VIRTUELT _DIGUND
BLU-1015-1 Kirkenes
Høsting av naturen (Kirkenes)

Asynkron digital forelesning som ligger i Canvas. Husk å bidra i diskusjonen etter at oppgaven er fullført:-.)

A. Wara
Timeplan for Astrid Lill Berg Wara - Universitetslektor i uke 37
Uke 37
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
13.09.2021
08:15-11:00 ILP 2.057
BLU-1223-1 Harstad
Digitale verktøy, matematikk og norsk (Harstad)
M.L. Sundelin
A. Wara
Tirsdag
14.09.2021
08:15-10:00 ILP 2.006
BLU-1223-1 Harstad
Forelesning: Tallforståelse, telling og tallsystem (Harstad)
M. Volden
A. Wara
11:15-14:00 ILP 2.057
BLU-1223-1 Finnsnes
Digitale verktøy, matematikk og norsk (Finnsnes)
M.L. Sundelin
A. Wara
14:15-16:00 ILP 2.006
BLU-1223-1 Harstad
Tallforståelse, telling og tallsystem (Harstad)
M. Volden
A. Wara
Onsdag
15.09.2021
08:15-09:00 ILP 2.072
BLU-1223-1 Harstad
Forelesning: Geometri, rom og retning (Harstad)
M. Volden
A. Wara
09:15-11:00 UB 132
BLU-1223-1 Harstad
Geometri, rom og retning (Harstad)
M. Volden
A. Wara
14:15-16:00 VIRTUELT _DIGUND
BLU-1015-1 Tromsø
Høsting av naturen (Tromsø)

Asynkron digital forelesning som ligger i Canvas. Husk å bidra i diskusjonen i Canvas etter at oppgaven er fullført:-.)

A. Wara
Torsdag
16.09.2021
15:15-16:00 ILP 2.056
BLU-1223-1 Finnsnes
Forelesning: Geometri, rom og retning (Finnsnes)
M. Volden
A. Wara
Fredag
17.09.2021
08:15-10:00 ILP 2.056
BLU-1223-1 Finnsnes
Geometri, rom og retning (Finnsnes)
M. Volden
A. Wara
12:15-14:00 ILP 2.056
BLU-1223-1 Finnsnes
Forelesning: Tallforståelse, telling og tallsystem (Finnsnes)
M. Volden
A. Wara
14:15-16:00 ILP 2.056
BLU-1223-1 Finnsnes
Tallforståelse, telling og tallsystem (Finnsnes)
M. Volden
A. Wara
Timeplan for Astrid Lill Berg Wara - Universitetslektor i uke 38
Uke 38
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
22.09.2021
08:15-10:00 ILP 2.056
BLU-1223-1 Tromsø
Forelesning: Additive strukturer og tellestrategier (Tromsø)
M. Volden
A. Wara
10:15-12:00 ILP 2.056
BLU-1223-1 Tromsø
Additive strukturer og tellestrategier (Tromsø)
M. Volden
A. Wara
13:15-16:00 UB 244
BLU-1223-1 Tromsø
Forelesning: Matematisk samtale (Tromsø)
M. Volden
A. Wara
Torsdag
23.09.2021
08:15-10:00 NARVIK_BL-E E1480
BLU-1223-1 Narvik
Forelesning: Additive strukturer og tellestrategier (Narvik)
M. Volden
A. Wara
10:15-12:00 NARVIK_BL-E E1480
BLU-1223-1 Narvik
Additive strukturer og tellestrategier (Narvik)
M. Volden
A. Wara
12:15-13:00 VIRTUELT _DIGUND
BLU-1223-1 Narvik
Gjennomgang av arbeidskrav (Narvik)
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
A. Wara
13:15-16:00 NARVIK_BL-E E1480
BLU-1223-1 Narvik
Forelesning: Matematisk samtale (Narvik)
M. Volden
A. Wara
Fredag
24.09.2021
13:00-16:00 VIRTUELT _CANVAS
BOOKING- Booking BLS022
Møtetid ILP
M. Andersen
A. Andersson
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
A.L. Bakke
Ø. Ballo
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
A. Bjerkås
S.A. Bjørkli-Eriksen
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
M. Brattvoll
J. Breivik
T.A. Bringeland
H. Brox
H.K. Bråthen
J. Buli-Holmberg
H.V. Busch
K.W. Bøe
E. Dahl
C. Dale
F. Danielsen
K.H. Danielsen
M. Daniloff
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
T.G. Ekeland
E.V. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
J.T. Forsberg
L. Frantzen
B.R. Furnes
B.I. Furu
A.B. Fyhn
E. Gamst-Nergård
I.A. Gaup
F.C. Geisler
B. Grønvik
H. Habbestad
J. Handley
I.M. Hansen
M.N. Hansen
V.D. Haugen
O.J. Hembre
F. Hiss
L. Hjemgård Johansen
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
M. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
G. Jensen
I. Jensen
T.B. Jensen
I. Jensvoll
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
R.V. Johnsen
B.A. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
C. Kleemann
A. Kristiansen
I.N. Kristiansen
L.H. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
L.I. Landsem
A.B. Larsen
F.S. Larsen
J.B. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Lekang
T. Leming
A. Loppacher
T. Lund
A.H. Lødemel
S.S. Madsen
S.D. Manshadi
B. Martinussen
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
M. Melby-Lervåg
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
S. Misund
H.E. Moe
A. Myrstad
A. Nedberg
T. Nesheim
E. Nicolaisen
F. Nilsen
M. Nilssen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K. Nordman-Strand
K.A. Nyborg
T. Nymo
C.L. Olsen
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
G.O. Pettersen
I. Ripman
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
D.A.V. Rød
L. Rønningsbakk
M. Saus
S. Schenzle
J.H. Schultz
I.M. Seiness
A.M. Simensen
R. Skjelmo
S. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
M. Solberg
T. Solhaug
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
B. Steinsvik
A-M. Stenseth
K.E. Stien
A. Strandbu
O.K. Straum
H.I.P. Suhr
M.L. Sundelin
J. Sæleset
M. Sætermo
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
A. Unhjem
T. Unstad
S. Uteng
N.V. Vambheim
K.F. Vennebo
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
O.J. Wang
A. Wara
T. Wara
L.L. Warth
K.S. Worum
M. Ødegaard
B. Ødegårdstuen
V. Øie
R.A. Øien
I. Aarvik
G. Aas
Timeplan for Astrid Lill Berg Wara - Universitetslektor i uke 39
Uke 39
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
27.09.2021
08:15-10:00 BLU-1223-1 Finnsnes
Forelesning: Additive strukturer og tellestrategier (Finnsnes)
M. Volden
A. Wara
10:15-12:00 BLU-1223-1 Finnsnes
Additive strukturer og tellestrategier (Finnsnes)
M. Volden
A. Wara
12:15-15:00 BLU-1223-1 Finnsnes
Matematisk samtale (Finnsnes)
M. Volden
A. Wara
Torsdag
30.09.2021
12:15-14:00 HARSTAD_HG5 243_ROM7
BLU-1223-1 Harstad
Forelesning: Additive strukturer og tellestrategier (Harstad)
M. Volden
A. Wara
14:15-16:00 HARSTAD_HG5 243_ROM7
BLU-1223-1 Harstad
Additive strukturer og tellestrategier (Harstad)
M. Volden
A. Wara
Fredag
01.10.2021
08:15-10:00 HARSTAD_HG5 244_ROM8
BLU-1223-1 Harstad
OBS varer til kl 1100 nytt rom fra 10.15 Rom 243 rom 7
Forelesning: matematisk samtale
M. Volden
A. Wara
Timeplan for Astrid Lill Berg Wara - Universitetslektor i uke 41
Uke 41
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
12.10.2021
08:15-10:00 ILP 2.005
BLU-1005-1 Forelesning
Årstider og himmelfenomen
A. Wara
Onsdag
13.10.2021
10:15-12:00 BLU-1005-1 Forelesning
Besøk på Vitensenteret, planetariet og klima og vær
A. Wara
Timeplan for Astrid Lill Berg Wara - Universitetslektor i uke 42
Uke 42
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
20.10.2021
10:15-12:00 ILP 2.006
BLU-1005-1 Forelesning
Naturfaglige aktiviteter
A. Wara
12:15-14:00 ILP 2.066
BLU-1005-1 Seminargr. 2
Naturfaglige aktiviteter
A. Wara
14:15-16:00 ILP 2.066
BLU-1005-1 Seminargr. 1
Naturfaglige aktiviteter
A. Wara
Timeplan for Astrid Lill Berg Wara - Universitetslektor i uke 43
Uke 43
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
29.10.2021
13:00-16:00 VIRTUELT _CANVAS
BOOKING- Booking BLS022
Møtetid ILP
M. Andersen
A. Andersson
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
A.L. Bakke
Ø. Ballo
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
A. Bjerkås
S.A. Bjørkli-Eriksen
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
M. Brattvoll
J. Breivik
T.A. Bringeland
H. Brox
H.K. Bråthen
J. Buli-Holmberg
H.V. Busch
K.W. Bøe
E. Dahl
C. Dale
F. Danielsen
K.H. Danielsen
M. Daniloff
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
T.G. Ekeland
E.V. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
J.T. Forsberg
L. Frantzen
B.R. Furnes
B.I. Furu
A.B. Fyhn
E. Gamst-Nergård
I.A. Gaup
F.C. Geisler
B. Grønvik
H. Habbestad
J. Handley
I.M. Hansen
M.N. Hansen
V.D. Haugen
O.J. Hembre
F. Hiss
L. Hjemgård Johansen
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
M. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
G. Jensen
I. Jensen
T.B. Jensen
I. Jensvoll
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
R.V. Johnsen
B.A. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
C. Kleemann
A. Kristiansen
I.N. Kristiansen
L.H. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
L.I. Landsem
A.B. Larsen
F.S. Larsen
J.B. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Lekang
T. Leming
A. Loppacher
T. Lund
A.H. Lødemel
S.S. Madsen
S.D. Manshadi
B. Martinussen
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
M. Melby-Lervåg
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
S. Misund
H.E. Moe
A. Myrstad
A. Nedberg
T. Nesheim
E. Nicolaisen
F. Nilsen
M. Nilssen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K. Nordman-Strand
K.A. Nyborg
T. Nymo
C.L. Olsen
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
G.O. Pettersen
I. Ripman
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
D.A.V. Rød
L. Rønningsbakk
M. Saus
S. Schenzle
J.H. Schultz
I.M. Seiness
A.M. Simensen
R. Skjelmo
S. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
M. Solberg
T. Solhaug
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
B. Steinsvik
A-M. Stenseth
K.E. Stien
A. Strandbu
O.K. Straum
H.I.P. Suhr
M.L. Sundelin
J. Sæleset
M. Sætermo
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
A. Unhjem
T. Unstad
S. Uteng
N.V. Vambheim
K.F. Vennebo
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
O.J. Wang
A. Wara
T. Wara
L.L. Warth
K.S. Worum
M. Ødegaard
B. Ødegårdstuen
V. Øie
R.A. Øien
I. Aarvik
G. Aas
Timeplan for Astrid Lill Berg Wara - Universitetslektor i uke 44
Uke 44
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
02.11.2021
08:15-10:00 ILP 1.043
BLU-1223-1 Tromsø
OBS - tema er statistikk, se semesterplanen
Digital: Sannsynlighet (Tromsø)
G.O. Pettersen
A. Wara
Onsdag
03.11.2021
10:15-12:00 ILP 1.047
BLU-1223-1 Narvik
Digital: Sannsynlighet (Narvik)
G.O. Pettersen
A. Wara
Fredag
05.11.2021
08:15-10:00 ILP 1.043
BLU-1223-1 Tromsø
OBS- Tema er statistikk og sannsynlighet
Digital: Statistikk (Tromsø)
M. Volden
A. Wara
10:15-11:00 ILP 1.043
BLU-1223-1 Tromsø
OBS- Tema er statistikk og sannsynlighet
Digital: Statistikk (Tromsø)
M. Volden
A. Wara
Timeplan for Astrid Lill Berg Wara - Universitetslektor i uke 45
Uke 45
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
09.11.2021
08:15-11:00 ILP 1.047
BLU-1223-1 Harstad
Digital: Statistikk (Harstad)
M. Volden
A. Wara
11:15-14:00 ILP 1.043
BLU-1223-1 Finnsnes
Digital: Statistikk (Finnsnes)
M. Volden
A. Wara
14:15-16:00 ILP 1.043
BLU-1223-1 Finnsnes
Digital: Sannsynlighet (Finnsnes)
G.O. Pettersen
A. Wara
Onsdag
10.11.2021
10:15-12:00 ILP 1.047
BLU-1223-1 Harstad
Digital: Sannsynlighet (Harstad)
G.O. Pettersen
A. Wara
Torsdag
11.11.2021
10:15-12:00 VIRTUELT _ZOOM
BLU-1015-1 Felles forelesning
Vinterhimmel i barnehagen (zoom)

Astrid Wara is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/67533895983?pwd=TTJDdGpXdVdnNGF1NlRFdUpiRW4yUT09

Meeting ID: 675 3389 5983
Password: 578572

A. Wara
Timeplan for Astrid Lill Berg Wara - Universitetslektor i uke 46
Uke 46
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
17.11.2021
08:15-10:00 ILP 1.043
BLU-1223-1 Tromsø
Forelesning: Eksamensforberedelser (Tromsø og Narvik)
F. Hiss
H. Ludvigsen
M. Volden
A. Wara
Torsdag
18.11.2021
08:15-09:00 ILP 2.072
BLU-1005-1 Forelesning
ITP (felles)
C.H. Moen
A. Wara
Fredag
19.11.2021
13:15-15:00 ILP 1.059
BLU-1015-1 Felles forelesning
Besøk på Vitensenteret. Tema: klima, vær og stjerner

Undervisningen flyttes til Didaktikken rom 1.059. Besøk på vitensenteret flyttes til frivillig ettermiddagsarrangement i uke 8.

C.H. Moen
A. Wara
Timeplan for Astrid Lill Berg Wara - Universitetslektor i uke 47
Uke 47
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
22.11.2021
08:15-10:00 ILP U1.068
BLU-1005-1 Seminargr. 1
Mørketidsaktivitet
T.K. Vårnes
A. Wara
10:15-12:00 ILP 1.006
BLU-1005-1 Seminargr. 2
Mørketidsaktiviteter
T.K. Vårnes
A. Wara
Tirsdag
23.11.2021
14:15-16:00 BLU-1223-1 Finnsnes
Forelesning: Eksamensforberedelser (Finnsnes)
A.L. Bakke
A. Wara
Fredag
26.11.2021
13:00-16:00 VIRTUELT _CANVAS
BOOKING- Booking BLS022
Møtetid ILP
M. Andersen
A. Andersson
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
A.L. Bakke
Ø. Ballo
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
A. Bjerkås
S.A. Bjørkli-Eriksen
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
M. Brattvoll
J. Breivik
T.A. Bringeland
H. Brox
H.K. Bråthen
J. Buli-Holmberg
H.V. Busch
K.W. Bøe
E. Dahl
C. Dale
F. Danielsen
K.H. Danielsen
M. Daniloff
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
T.G. Ekeland
E.V. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
J.T. Forsberg
L. Frantzen
B.R. Furnes
B.I. Furu
A.B. Fyhn
E. Gamst-Nergård
I.A. Gaup
F.C. Geisler
B. Grønvik
H. Habbestad
J. Handley
I.M. Hansen
M.N. Hansen
V.D. Haugen
O.J. Hembre
F. Hiss
L. Hjemgård Johansen
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
M. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
G. Jensen
I. Jensen
T.B. Jensen
I. Jensvoll
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
R.V. Johnsen
B.A. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
C. Kleemann
A. Kristiansen
I.N. Kristiansen
L.H. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
L.I. Landsem
A.B. Larsen
F.S. Larsen
J.B. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Lekang
T. Leming
A. Loppacher
T. Lund
A.H. Lødemel
S.S. Madsen
S.D. Manshadi
B. Martinussen
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
M. Melby-Lervåg
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
S. Misund
H.E. Moe
A. Myrstad
A. Nedberg
T. Nesheim
E. Nicolaisen
F. Nilsen
M. Nilssen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K. Nordman-Strand
K.A. Nyborg
T. Nymo
C.L. Olsen
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
G.O. Pettersen
I. Ripman
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
D.A.V. Rød
L. Rønningsbakk
M. Saus
S. Schenzle
J.H. Schultz
I.M. Seiness
A.M. Simensen
R. Skjelmo
S. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
M. Solberg
T. Solhaug
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
B. Steinsvik
A-M. Stenseth
K.E. Stien
A. Strandbu
O.K. Straum
H.I.P. Suhr
M.L. Sundelin
J. Sæleset
M. Sætermo
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
A. Unhjem
T. Unstad
S. Uteng
N.V. Vambheim
K.F. Vennebo
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
O.J. Wang
A. Wara
T. Wara
L.L. Warth
K.S. Worum
M. Ødegaard
B. Ødegårdstuen
V. Øie
R.A. Øien
I. Aarvik
G. Aas