Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2021 Høst - lærer Astrid Lill Berg Wara - Universitetslektor

Astrid Lill Berg Wara

Uke 32
Mandag
Tirsdag
13:15-14:00 - 10.08.2021
Felles forelesning
Introduksjon til emnet (zoom)

Zoom

Onsdag
Torsdag
09:15-12:00 - 12.08.2021
Felles forelesning
Ekskursjon til fjæra

Møtes i Telegrafbukta. Husk støvler og kamera/mobil med kamera!

Rom:
15:15-16:00 - 12.08.2021
Booking MBE076
Orienteringsmøte for bachelor i barnehagelærer (B-BLU)
Rom:
ILP 2.005
Fredag
10:15-16:00 - 13.08.2021
Tromsø gr. 1
Tur

Turen foregår gruppevis Kirkenes/Tromsø

Kl. 10.15-13.00 Kirkenes

Kl. 13.15-16.00 Tromsø

Rom:
Uke 33
Mandag
09:15-10:00 - 16.08.2021
Forelesning
Introduksjon til emnet
Rom:
ILP 2.072
12:15-15:00 - 16.08.2021
Tromsø gr.1
Måling, ute (Tromsø)
Rom:
Tirsdag
08:15-10:00 - 17.08.2021
Tromsø
Barnehagematematikk og måling (Tromsø)
Rom:
ILP 2.005
Onsdag
10:15-12:00 - 18.08.2021
Tromsø gr.1
Begrepslæring. Former, mønster og symmetri (Tromsø)
Rom:
ILP 2.072
12:15-13:00 - 18.08.2021
Tromsø
Forelesning: begrepslæring. Former, mønster og symmetri (Tromsø)
Rom:
ILP 2.072
13:15-14:00 - 18.08.2021
Tromsø gr.1
Begrepslæring. Former, mønster og symmetri (Tromsø)
Rom:
ILP 2.072
Torsdag
08:15-11:00 - 19.08.2021
Narvik gr.1
Måling, ute (Narvik)
Rom:
11:15-13:00 - 19.08.2021
Narvik
Forelesning: Barnehagematematikk og måling - Narvik kulturhus, Studiosalen
Forelesning: Barnehagematematikk og måling (digitalt)
Rom:
Fredag
08:15-14:00 - 20.08.2021
Forelesning
Bli-kjent-tur (ute)
Rom:
15:15-16:00 - 20.08.2021
Narvik
Forelesning: Begrepslæring. Former, mønster og symmetri (Narvik) - Narvik kulturhus, Studiosalen
Forelesning: Begrepslæring. Former, mønster og symmetri (digitalt)
Rom:
Uke 34
Mandag
Tirsdag
08:15-12:00 - 24.08.2021
Forelesning
Ekskursjon til fjæra, orientering og lek
Rom:
Onsdag
Torsdag
Fredag
08:15-10:00 - 27.08.2021
Kirkenes 1
Naturfaglige arbeidsmåter
Fysikk og eksperimenter (Kirkenes)
Lærer:
A. Wara
Rom:
10:15-12:00 - 27.08.2021
Kirkenes 1
Naturfaglige arbeidsmåter
Fysikk og eksperimenter gr.1 (Kirkenes)
Lærer:
A. Wara
Rom:
12:15-14:00 - 27.08.2021
Kirkenes 2
Naturfaglige arbeidsmåter
Fysikk og eksperimenter gr.2 (Kirkenes)
Lærer:
A. Wara
Rom:
Uke 35
Mandag
Tirsdag
14:15-16:00 - 31.08.2021
Tromsø
Naturfaglige arbeidsmåter
Fysikk og eksperimenter - zoom (Tromsø)

Undervisningen blir hybrid. De som har mulighet kan møte på ILP-bygget: Undervisning (1.043). Undervisningen vil også gå over zoom

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/65820435962?pwd=dzBUY1FWVndLV0NNaEtXR1BPM3M5QT09

Meeting ID: 658 2043 5962
Password: 182633

Lærer:
A. Wara
Onsdag
14:15-16:00 - 01.09.2021
Tromsø gr. 1A
Naturfaglige arbeidsmåter
Fysikk og eksperimenter 1A Tromsø

Nytt rom: ILP-bygget: Undervisning (2.051)

Lærer:
A. Wara
Torsdag
12:15-14:00 - 02.09.2021
Forelesning
Høsting fra naturen
Lærer:
A. Wara
Rom:
ILP 2.005
14:15-16:00 - 02.09.2021
Tromsø gr. 2A
Naturfaglige arbeidsmåter
Fysikk og eksperimenter 2A (Tromsø)
Lærer:
A. Wara
Rom:
ILP 2.066
Fredag
08:15-10:00 - 03.09.2021
Tromsø gr. 1B
Naturfaglige arbeidsmåter
Fysikk og eksperimenter 1B (Tromsø)
Lærer:
A. Wara
Rom:
ILP 2.066
12:15-14:00 - 03.09.2021
Tromsø gr. 2B
Naturfaglige arbeidsmåter
Fysikk og eksperimenter 2B (Tromsø)
Lærer:
A. Wara
Rom:
ILP 2.066
Uke 36
Mandag
08:15-11:00 - 06.09.2021
Tromsø
Forelesning: Digitale verktøy, matematikk og norsk (Tromsø)
Rom:
ILP 2.057
11:15-12:00 - 06.09.2021
Narvik
Forelesning: geometri, rom og retning
Lærer:
M. Volden
A. Wara
Rom:
ILP 2.005
12:15-14:00 - 06.09.2021
Narvik
Geometri, rom og retning
Lærer:
M. Volden
A. Wara
Rom:
ILP 2.072
14:15-16:00 - 06.09.2021
Narvik
Forelesning: Tallforståelse, telling og tallsystem (Narvik)
Lærer:
M. Volden
A. Wara
Rom:
ILP 2.072
Tirsdag
08:15-11:00 - 07.09.2021
Seminargruppe 1
Digitale verktøy matematikk og norsk
Rom:
ILP 2.057
12:15-15:00 - 07.09.2021
Seminargruppe 2
Digitale verktøy matematikk og norsk
Rom:
ILP 2.057
Onsdag
08:15-10:00 - 08.09.2021
Tromsø
Forelesning: Tallforståelse, telling og tallsystem (Tromsø)
Lærer:
M. Volden
A. Wara
10:15-12:00 - 08.09.2021
Tromsø
Tallforståelse, telling og tallsystem (Tromsø)
Lærer:
A. Wara
Rom:
ILP 2.005
12:15-15:00 - 08.09.2021
Narvik
Digitale verktøy, matematikk og norsk (Narvik)
Rom:
ILP 2.057
Torsdag
Fredag
08:15-10:00 - 10.09.2021
Kirkenes
Høsting av naturen (Kirkenes)

Asynkron digital forelesning som ligger i Canvas. Husk å bidra i diskusjonen etter at oppgaven er fullført:-.)

Lærer:
A. Wara
Uke 37
Mandag
08:15-11:00 - 13.09.2021
Harstad
Digitale verktøy, matematikk og norsk (Harstad)
Rom:
ILP 2.057
Tirsdag
08:15-10:00 - 14.09.2021
Harstad
Forelesning: Tallforståelse, telling og tallsystem (Harstad)
Lærer:
M. Volden
A. Wara
Rom:
ILP 2.006
11:15-14:00 - 14.09.2021
Finnsnes
Digitale verktøy, matematikk og norsk (Finnsnes)
Rom:
ILP 2.057
14:15-16:00 - 14.09.2021
Harstad
Tallforståelse, telling og tallsystem (Harstad)
Lærer:
M. Volden
A. Wara
Rom:
ILP 2.006
Onsdag
08:15-09:00 - 15.09.2021
Harstad
Forelesning: Geometri, rom og retning (Harstad)
Lærer:
M. Volden
A. Wara
Rom:
ILP 2.072
09:15-11:00 - 15.09.2021
Harstad
Geometri, rom og retning (Harstad)
Lærer:
M. Volden
A. Wara
Rom:
UB 132
14:15-16:00 - 15.09.2021
Tromsø
Høsting av naturen (Tromsø)

Asynkron digital forelesning som ligger i Canvas. Husk å bidra i diskusjonen i Canvas etter at oppgaven er fullført:-.)

Lærer:
A. Wara
Torsdag
15:15-16:00 - 16.09.2021
Finnsnes
Forelesning: Geometri, rom og retning (Finnsnes)
Lærer:
M. Volden
A. Wara
Rom:
ILP 2.056
Fredag
08:15-10:00 - 17.09.2021
Finnsnes
Geometri, rom og retning (Finnsnes)
Lærer:
M. Volden
A. Wara
Rom:
ILP 2.056
12:15-14:00 - 17.09.2021
Finnsnes
Forelesning: Tallforståelse, telling og tallsystem (Finnsnes)
Lærer:
M. Volden
A. Wara
Rom:
ILP 2.056
14:15-16:00 - 17.09.2021
Finnsnes
Tallforståelse, telling og tallsystem (Finnsnes)
Lærer:
M. Volden
A. Wara
Rom:
ILP 2.056
Uke 38
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-10:00 - 22.09.2021
Tromsø
Forelesning: Additive strukturer og tellestrategier (Tromsø)
Lærer:
M. Volden
A. Wara
Rom:
ILP 2.056
10:15-12:00 - 22.09.2021
Tromsø
Additive strukturer og tellestrategier (Tromsø)
Lærer:
M. Volden
A. Wara
Rom:
ILP 2.056
13:15-16:00 - 22.09.2021
Tromsø
Forelesning: Matematisk samtale (Tromsø)
Lærer:
M. Volden
A. Wara
Rom:
UB 244
Torsdag
08:15-10:00 - 23.09.2021
Narvik
Forelesning: Additive strukturer og tellestrategier (Narvik)
Lærer:
M. Volden
A. Wara
10:15-12:00 - 23.09.2021
Narvik
Additive strukturer og tellestrategier (Narvik)
Lærer:
M. Volden
A. Wara
12:15-13:00 - 23.09.2021
Narvik
Gjennomgang av arbeidskrav (Narvik)
13:15-16:00 - 23.09.2021
Narvik
Forelesning: Matematisk samtale (Narvik)
Lærer:
M. Volden
A. Wara
Fredag
13:00-16:00 - 24.09.2021
Booking BLS022
Møtetid ILP
Lærer:
M. Andersen
A. Andersson
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
A.L. Bakke
Ø. Ballo
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
A. Bjerkås
S.A. Bjørkli-Eriksen
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
M. Brattvoll
J. Breivik
T.A. Bringeland
H. Brox
H.K. Bråthen
J. Buli-Holmberg
H.V. Busch
K.W. Bøe
E. Dahl
C. Dale
F. Danielsen
K.H. Danielsen
M. Daniloff
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
T.G. Ekeland
E.V. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
J.T. Forsberg
L. Frantzen
B.R. Furnes
B.I. Furu
A.B. Fyhn
E. Gamst-Nergård
I.A. Gaup
F.C. Geisler
B. Grønvik
H. Habbestad
J. Handley
I.M. Hansen
M.N. Hansen
V.D. Haugen
O.J. Hembre
F. Hiss
L. Hjemgård Johansen
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
M. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
G. Jensen
I. Jensen
T.B. Jensen
I. Jensvoll
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
R.V. Johnsen
B.A. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
C. Kleemann
A. Kristiansen
I.N. Kristiansen
L.H. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
L.I. Landsem
A.B. Larsen
F.S. Larsen
J.B. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Lekang
T. Leming
A. Loppacher
T. Lund
A.H. Lødemel
S.S. Madsen
S.D. Manshadi
B. Martinussen
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
M. Melby-Lervåg
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
S. Misund
H.E. Moe
A. Myrstad
A. Nedberg
T. Nesheim
E. Nicolaisen
F. Nilsen
M. Nilssen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K. Nordman-Strand
K.A. Nyborg
T. Nymo
C.L. Olsen
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
G.O. Pettersen
I. Ripman
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
D.A.V. Rød
L. Rønningsbakk
M. Saus
S. Schenzle
J.H. Schultz
I.M. Seiness
A.M. Simensen
R. Skjelmo
S. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
M. Solberg
T. Solhaug
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
B. Steinsvik
A-M. Stenseth
K.E. Stien
A. Strandbu
O.K. Straum
H.I.P. Suhr
M.L. Sundelin
J. Sæleset
M. Sætermo
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
A. Unhjem
T. Unstad
S. Uteng
N.V. Vambheim
K.F. Vennebo
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
O.J. Wang
A. Wara
T. Wara
L.L. Warth
K.S. Worum
M. Ødegaard
B. Ødegårdstuen
V. Øie
R.A. Øien
I. Aarvik
G. Aas
Uke 39
Mandag
08:15-10:00 - 27.09.2021
Finnsnes
Forelesning: Additive strukturer og tellestrategier (Finnsnes)
Lærer:
M. Volden
A. Wara
Rom:
10:15-12:00 - 27.09.2021
Finnsnes
Additive strukturer og tellestrategier (Finnsnes)
Lærer:
M. Volden
A. Wara
Rom:
12:15-15:00 - 27.09.2021
Finnsnes
Matematisk samtale (Finnsnes)
Lærer:
M. Volden
A. Wara
Rom:
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
12:15-14:00 - 30.09.2021
Harstad
Forelesning: Additive strukturer og tellestrategier (Harstad)
Lærer:
M. Volden
A. Wara
14:15-16:00 - 30.09.2021
Harstad
Additive strukturer og tellestrategier (Harstad)
Lærer:
M. Volden
A. Wara
Fredag
08:15-10:00 - 01.10.2021
Harstad
OBS varer til kl 1100 nytt rom fra 10.15 Rom 243 rom 7
Forelesning: matematisk samtale
Lærer:
M. Volden
A. Wara
Uke 41
Mandag
Tirsdag
08:15-10:00 - 12.10.2021
Forelesning
Årstider og himmelfenomen
Lærer:
A. Wara
Rom:
ILP 2.005
Onsdag
10:15-12:00 - 13.10.2021
Forelesning
Besøk på Vitensenteret, planetariet og klima og vær
Lærer:
A. Wara
Rom:
Torsdag
Fredag
Uke 42
Mandag
Tirsdag
Onsdag
10:15-12:00 - 20.10.2021
Forelesning
Naturfaglige aktiviteter
Lærer:
A. Wara
Rom:
ILP 2.006
12:15-14:00 - 20.10.2021
Seminargr. 2
Naturfaglige aktiviteter
Lærer:
A. Wara
Rom:
ILP 2.066
14:15-16:00 - 20.10.2021
Seminargr. 1
Naturfaglige aktiviteter
Lærer:
A. Wara
Rom:
ILP 2.066
Torsdag
Fredag
Uke 43
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
13:00-16:00 - 29.10.2021
Booking BLS022
Møtetid ILP
Lærer:
M. Andersen
A. Andersson
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
A.L. Bakke
Ø. Ballo
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
A. Bjerkås
S.A. Bjørkli-Eriksen
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
M. Brattvoll
J. Breivik
T.A. Bringeland
H. Brox
H.K. Bråthen
J. Buli-Holmberg
H.V. Busch
K.W. Bøe
E. Dahl
C. Dale
F. Danielsen
K.H. Danielsen
M. Daniloff
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
T.G. Ekeland
E.V. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
J.T. Forsberg
L. Frantzen
B.R. Furnes
B.I. Furu
A.B. Fyhn
E. Gamst-Nergård
I.A. Gaup
F.C. Geisler
B. Grønvik
H. Habbestad
J. Handley
I.M. Hansen
M.N. Hansen
V.D. Haugen
O.J. Hembre
F. Hiss
L. Hjemgård Johansen
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
M. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
G. Jensen
I. Jensen
T.B. Jensen
I. Jensvoll
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
R.V. Johnsen
B.A. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
C. Kleemann
A. Kristiansen
I.N. Kristiansen
L.H. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
L.I. Landsem
A.B. Larsen
F.S. Larsen
J.B. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Lekang
T. Leming
A. Loppacher
T. Lund
A.H. Lødemel
S.S. Madsen
S.D. Manshadi
B. Martinussen
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
M. Melby-Lervåg
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
S. Misund
H.E. Moe
A. Myrstad
A. Nedberg
T. Nesheim
E. Nicolaisen
F. Nilsen
M. Nilssen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K. Nordman-Strand
K.A. Nyborg
T. Nymo
C.L. Olsen
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
G.O. Pettersen
I. Ripman
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
D.A.V. Rød
L. Rønningsbakk
M. Saus
S. Schenzle
J.H. Schultz
I.M. Seiness
A.M. Simensen
R. Skjelmo
S. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
M. Solberg
T. Solhaug
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
B. Steinsvik
A-M. Stenseth
K.E. Stien
A. Strandbu
O.K. Straum
H.I.P. Suhr
M.L. Sundelin
J. Sæleset
M. Sætermo
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
A. Unhjem
T. Unstad
S. Uteng
N.V. Vambheim
K.F. Vennebo
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
O.J. Wang
A. Wara
T. Wara
L.L. Warth
K.S. Worum
M. Ødegaard
B. Ødegårdstuen
V. Øie
R.A. Øien
I. Aarvik
G. Aas
Uke 44
Mandag
Tirsdag
08:15-10:00 - 02.11.2021
Tromsø
OBS - tema er statistikk, se semesterplanen
Digital: Sannsynlighet (Tromsø)
Rom:
ILP 1.043
Onsdag
10:15-12:00 - 03.11.2021
Narvik
Digital: Sannsynlighet (Narvik)
Rom:
ILP 1.047
Torsdag
Fredag
08:15-10:00 - 05.11.2021
Tromsø
OBS- Tema er statistikk og sannsynlighet
Digital: Statistikk (Tromsø)
Lærer:
M. Volden
A. Wara
Rom:
ILP 1.043
10:15-11:00 - 05.11.2021
Tromsø
OBS- Tema er statistikk og sannsynlighet
Digital: Statistikk (Tromsø)
Lærer:
M. Volden
A. Wara
Rom:
ILP 1.043
Uke 45
Mandag
Tirsdag
08:15-11:00 - 09.11.2021
Harstad
Digital: Statistikk (Harstad)
Lærer:
M. Volden
A. Wara
Rom:
ILP 1.047
11:15-14:00 - 09.11.2021
Finnsnes
Digital: Statistikk (Finnsnes)
Lærer:
M. Volden
A. Wara
Rom:
ILP 1.043
14:15-16:00 - 09.11.2021
Finnsnes
Digital: Sannsynlighet (Finnsnes)
Rom:
ILP 1.043
Onsdag
10:15-12:00 - 10.11.2021
Harstad
Digital: Sannsynlighet (Harstad)
Rom:
ILP 1.047
Torsdag
10:15-12:00 - 11.11.2021
Felles forelesning
Vinterhimmel i barnehagen (zoom)

Astrid Wara is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/67533895983?pwd=TTJDdGpXdVdnNGF1NlRFdUpiRW4yUT09

Meeting ID: 675 3389 5983
Password: 578572

Lærer:
A. Wara
Fredag
Uke 46
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-10:00 - 17.11.2021
Tromsø
Forelesning: Eksamensforberedelser (Tromsø og Narvik)
Rom:
ILP 1.043
Torsdag
08:15-09:00 - 18.11.2021
Forelesning
ITP (felles)
Lærer:
C.H. Moen
A. Wara
Rom:
ILP 2.072
Fredag
13:15-15:00 - 19.11.2021
Felles forelesning
Besøk på Vitensenteret. Tema: klima, vær og stjerner

Undervisningen flyttes til Didaktikken rom 1.059. Besøk på vitensenteret flyttes til frivillig ettermiddagsarrangement i uke 8.

Lærer:
C.H. Moen
A. Wara
Rom:
ILP 1.059
Uke 47
Mandag
08:15-10:00 - 22.11.2021
Seminargr. 1
Mørketidsaktivitet
Rom:
ILP U1.068
10:15-12:00 - 22.11.2021
Seminargr. 2
Mørketidsaktiviteter
Rom:
ILP 1.006
Tirsdag
14:15-16:00 - 23.11.2021
Finnsnes
Forelesning: Eksamensforberedelser (Finnsnes)
Rom:
Onsdag
Torsdag
Fredag
13:00-16:00 - 26.11.2021
Booking BLS022
Møtetid ILP
Lærer:
M. Andersen
A. Andersson
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
A.L. Bakke
Ø. Ballo
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
A. Bjerkås
S.A. Bjørkli-Eriksen
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
M. Brattvoll
J. Breivik
T.A. Bringeland
H. Brox
H.K. Bråthen
J. Buli-Holmberg
H.V. Busch
K.W. Bøe
E. Dahl
C. Dale
F. Danielsen
K.H. Danielsen
M. Daniloff
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
T.G. Ekeland
E.V. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
J.T. Forsberg
L. Frantzen
B.R. Furnes
B.I. Furu
A.B. Fyhn
E. Gamst-Nergård
I.A. Gaup
F.C. Geisler
B. Grønvik
H. Habbestad
J. Handley
I.M. Hansen
M.N. Hansen
V.D. Haugen
O.J. Hembre
F. Hiss
L. Hjemgård Johansen
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
M. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
G. Jensen
I. Jensen
T.B. Jensen
I. Jensvoll
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
R.V. Johnsen
B.A. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
C. Kleemann
A. Kristiansen
I.N. Kristiansen
L.H. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
L.I. Landsem
A.B. Larsen
F.S. Larsen
J.B. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Lekang
T. Leming
A. Loppacher
T. Lund
A.H. Lødemel
S.S. Madsen
S.D. Manshadi
B. Martinussen
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
M. Melby-Lervåg
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
S. Misund
H.E. Moe
A. Myrstad
A. Nedberg
T. Nesheim
E. Nicolaisen
F. Nilsen
M. Nilssen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K. Nordman-Strand
K.A. Nyborg
T. Nymo
C.L. Olsen
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
G.O. Pettersen
I. Ripman
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
D.A.V. Rød
L. Rønningsbakk
M. Saus
S. Schenzle
J.H. Schultz
I.M. Seiness
A.M. Simensen
R. Skjelmo
S. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
M. Solberg
T. Solhaug
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
B. Steinsvik
A-M. Stenseth
K.E. Stien
A. Strandbu
O.K. Straum
H.I.P. Suhr
M.L. Sundelin
J. Sæleset
M. Sætermo
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
A. Unhjem
T. Unstad
S. Uteng
N.V. Vambheim
K.F. Vennebo
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
O.J. Wang
A. Wara
T. Wara
L.L. Warth
K.S. Worum
M. Ødegaard
B. Ødegårdstuen
V. Øie
R.A. Øien
I. Aarvik
G. Aas